Klimkówka, ul. Zdrojowa 49, 38-480 Rymanów           Telefon/Fax: 13 43 55 393           E-mail: klimkowka@poczta.onet.pl

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                  OKE Kraków               Ministerstwo Edukacji Narodowej               Gmina Rymanów       Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

m

 

aa m

Strona główna

E-dziennik

O szkole

Nasz Patron

Nasza miejscowość

Tradycje sportowe

Nauczyciele

Uczniowie

Najlepsi z najlepszych

Osiągnięcia

Organizacja roku

Świetlica

Plan lekcji

Obowiązki klas

Kalendarz imprez

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Poradnia PP

Oswoić fizykę

Archiwum

Arkusz kalkulacyjny

 

 

 

 

 

 

   Progi procentowe:

i

   98% - celujący

   85% - bardzo dobry

   70% - dobry

   53% - dostateczny

   36% - dopuszczający

 

 

   Ilość wyświetleń strony:  

   Ilość odwiedzin: 

   Ilość gości on-line:

m

              

m

 m

                   

m

Klimkówka, ul. Zdrojowa 49, 38-480 Rymanów           Telefon/Fax: 13 43 55 393            E-mail: klimkowka@poczta.onet.pl  

m

Copyright © 2006 Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce. All Rights Reserved.

m