Rok szkolny 2010/2011

Podsumowanie dwuletniej działalności przedszkola                                                                                                                                                       8 lipca 2011

"Kolorowe Przedszkole" przy szkole podstawowej w Klimkówce kończy swoją dwuletnią działalność rozpoczętą we wrześniu 2009 roku. Powstało ono z inicjatywy Pana Wiesława Pałki prezesa Galicyjskiego Stowarzyszenia Edukatorów „PROM” w Brzozowie oraz dyrektora ZSP w Klimkówce Pana Mariana Penara. Współfinansowane było  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Edukację dzieci, opiekę i dobrą zabawę zapewniała dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli (Grażyna Byra, Martyna Nycz).

Dzieci uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez Panią mgr Małgorzatę Czelny, rytmiki i umuzykalnienia – Pani mgr Marta Kurneta oraz gimnastyki korekcyjnej, na której Pani mgr Małgorzata Jakubowicz dbała o prawidłową postawę przedszkolaków. Dwa razy w tygodniu, logopeda Anna Prorok, sprawdzała prawidłowy rozwój mowy i korygowała ewentualne wady. Dodatkową zaletą punktu przedszkolnego jest ciepły, smaczny posiłek przygotowany dla dzieci każdego dnia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju i podawany w szkolnej stołówce.

Prowadzenie zajęć na wysokim poziomie możliwe było także dzięki bogatemu wyposażeniu przedszkola. Do każdych dodatkowych zajęć zakupiony został odpowiedni sprzęt, który ułatwia prawidłowy rozwój dziecka. Oprócz nauki w naszym punkcie maluchy miały zapewnioną również możliwość zabawy w gronie rówieśników, która jest bardzo istotna w wychowaniu małego dziecka. Ciekawe zabawki, dostosowane do wieku użytkowników, umilają czas pomiędzy kształceniem się. W sali znajduje się sprzęt multimedialny, dzięki któremu możliwa jest projekcja filmów, odtwarzanie muzyki oraz poszukiwanie informacji w Internecie.

W ciągu działalności placówki, dodatkową atrakcją dla maluchów, ich rodziców oraz pracowników przedszkola były uroczystości organizowane z okazji ważnych wydarzeń z życia przedszkola. Pierwszym takim spotkaniem było pasowanie dzieci na pełnoprawnych przedszkolaków. Kolejnym ciekawym momentem było świętowanie andrzejek. Dzięki temu dzieci poznały tradycje polskie związane z tym dniem. Z Okazji Bożego Narodzenia do przedszkola zostali zaproszeni rodzicie i wszyscy wspólnie uczestniczyli w świątecznym poczęstunku, poprzedzonym występem artystycznym najmłodszych. Kolejną atrakcją był bal karnawałowy, na którym dzieci dały popis swojej wyobraźni zamieniając się w rycerzy, księżniczki, aniołki i inne bajkowe postaci. Na następną uroczystość zostały zaproszone babcie i dziadkowie maluchów w celu uczczenia ich święta. Na uroczystym dniu mamy i taty nie mogło zabraknąć wierszy, piosenek i inscenizacji przygotowanych przez dzieci. Wspólna przygoda zakończyła się oficjalnym zakończeniem roku, podczas którego dzieci z dumą zaprezentowały zdobyte przez cały rok pracy umiejętności.

Rodzice mieli także możliwość uczestniczenia w zajęcia w ramach dni otwartych, podczas których mogli obserwować swoje pociechy na tle grupy rówieśniczej. Spotkanie było również możliwością do pogłębienia współpracy między rodzicami a pracownikami przedszkola.

W ramach poznawania najbliższej okolicy, organizowane były wycieczki piesze. Dzieci brały również udział w wycieczkach autokarowych. Przedszkolaki zwiedziły pobliskie miasto Krosno oraz miło spędziły czas w parku zabaw i rozrywki „Fikoland”. Maluchy wybrały się także na wycieczkę do Pilzna, gdzie odwiedziły muzeum lalek oraz same próbowały tworzyć postaci bajkowe z gliny.

Przedszkole oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji, oferowało dzieciom wiele dodatkowych zajęć oraz atrakcji. Panie wychowawczynie zwracały dużą uwagę na samopoczucie dzieci, aby dobrze wspominały czas spędzony w „Kolorowym Przedszkolu”. Przez cały okres współpracy przede wszystkim skupialiśmy się na dobru dzieci oddanych pod naszą opiekę. Mamy nadzieję, że projekt rozpoczęty w 2009 roku, będzie wciąż kontynuowany, gdyż ogromną szkodą byłoby pozbawienie dzieci możliwości lepszego rozwoju.

Podziękowania wszystkim wychowankom, rodzicom i osobom, które w jakikolwiek sposób brały udział w życiu przedszkolnym i z przedszkolem współpracowały w latach 2009-2011 dziękują:  Prezes Galicyjskiego Stowarzyszenia Edukatorów „Prom” w Brzozowie Wiesław Pałka, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce Marian Penar, wychowawczyni Grażyna Byra oraz Martyna Nycz oraz grono pedagogiczne: Małgorzata Czelny, Marta Kurneta, Małgorzata Jakubowicz, Anna Prorok.

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Najzdolniejsi z Gminy Rymanów                                                                                                                                                                                       6 lipca 2011

Dostrzegając potrzebę wspierania i promowania najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę Rymanów, Burmistrz Gminy pan Wojciech Farbaniec, od 26 maja 2010 roku przyznaje nagrody "Młode Orły" za wysokie wyniki w nauce i za inne znaczące osiągnięcia.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

- kategorii "Prymus"

(dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 i wzorowe zachowanie. Nagrody przyznawane są według następującej zasady: do 20 absolwentów danej szkoły - jedna nagroda, do 40 - następna, do 60 - kolejna, itd. Przy jednakowej średniej ocen dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wyborze ucznia, biorąc pod uwagę roczną średnią ocen i ocenę z zachowania z klasy programowo niższej)

 

- kategorii "Egzamin"

(dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury podstawowej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Dyrektor każdej szkoły zgłasza trzech uczniów z najlepszymi wynikami, a wyboru trzech najlepszych uczniów w tej kategorii w gminie dokonuje komisja konkursowa po weryfikacji kandydatów)

 

- kategorii "Konkursy"

(dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania)

 

- kategorii "Mistrz"

(dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za  szczególne osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w innych konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. O przyznaniu nagrody w tej kategorii decyduje komisja konkursowa po analizie wszystkich zgłoszonych wniosków)

 

 W tym roku szkolnym przyznano 78 nagród. Z naszej szkoły statuetkę "Młodych Orłów" zdobyli:

- w kategorii "Prymus" - Magdalena Wojtoń i Łukasz Penar z klasy 6 oraz Paulina Wilusz z klasy 3,

- w kategorii "Egzamin" - Magdalena Bek i Łukasz Penar z klasy 6,

- w kategorii "Konkursy" - Patrycja Saferna z klasy 2,

-  w kategorii "Mistrz" - Diana Chudzińska z klasy 3 i Marcin Wais z klasy 1.

 

Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Zakończenie roku w Kolorowym Przedszkolu                                                                                                                                                       29 czerwca 2011

28 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego w „Kolorowym Przedszkolu”. Na tę uroczystość oprócz rodziców, maluchów oraz pracowników przedszkola, zostali zaproszeni burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, prezes Galicyjskiego Stowarzyszenia Edukatorów PROM Wiesław Pałka oraz dyrektor ZSP w Klimkówce, przy której znajduje się nasza placówka, Marian Penar. Spotkanie było podsumowaniem całorocznej, współpracy. Z tej okazji przygotowano ciekawy program artystyczny. Dzieci recytując, śpiewając i tańcząc zaprezentowały zdobyte umiejętności. Po roku nauki każdy przedszkolak wiedział już jak zachować sie przed publicznością i pochwalić zdobytą wiedzą. W przerwach między wierszami maluchy zaśpiewały piosenki w języku angielskim oraz przedstawiły przygotowane specjalnie na tę okazję zabawy muzyczno-ruchowe. Nie brakowało łez wzruszenia u rodziców, gdy widzieli swoje pociechy występujące na scenie. Jedną z atrakcji był pokaz slajdów prezentujących najciekawsze wydarzenia z życia przedszkola. Na zakończenie każde dziecko otrzymało specjalny dyplom, upamiętniający pobyt w „Kolorowym Przedszkolu”. Po skończonej akademii na wszystkich czekał słodki poczęstunek, podczas którego wspominano cały rok wspólnej pracy.

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Zakończenie roku szkolnego                                                                                                                                                                                    22 czerwca 2011

Rok szkolny 2010/2011 dobiegł końca! Minął czas wytężonej pracy, czas egzaminów, sprawdzianów, testów i kartkówek, a rozpoczął się długo wyczekiwany moment zasłużonego odpoczynku.

Jednak zanim uczniowie mogli cieszyć się upragnionymi wakacjami brali udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. Najpierw uczestniczyli we Mszy świętej, a następnie w uroczystym spotkaniu w budynku szkoły, które poprowadził pan dyrektor Marian Penar.

W części oficjalnej spotkania, w obecności rodziców i zaproszonych gości, został odśpiewany Hymn Polski i Hymn Szkoły oraz nastąpiło przekazanie przez trzecioklasistów sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Podczas przemówienia pan dyrektor dokonał podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękował nauczycielom i uczniom za pracę oraz życzył wszystkim udanych wakacji. Podkreślił również jak ważny jest rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego nawiązując do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, w której nasza szkoła bierze udział. Następnie, klasa 5 zaprezentowała spektakl pt. Dziwna Choroba, a przedszkolaki z klasy 0 zaśpiewały wakacyjną piosenkę.

W dalszej części spotkania nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, nie opuścili ani jednej godziny zajęć lekcyjnych oraz pracowali społecznie na rzecz szkoły.

Ponadto uczniom kończącym szkołę podstawową i gimnazjum, czyli szóstoklasistom i trzecioklasistom pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa. Trzecioklasiści wobec całej społeczności szkolnej złożyli ślubowanie.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej, uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach i odebrali świadectwa.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Ranking najlepszych uczniów roku szkolnego 2010/2011                                                                                                 22 czerwca 2011

Szkoła podstawowa

Klasa 1

Jakub Kasperkowicz, Julia Krężałek, Anna Litwin, Dominika Różowicz, Szymon Rygiel, Rafał Wais

Klasa 2

Jakub Cyparski, Łukasz Łopuszański, Kamil Penar, Sabina Penar, Patrycja Szewczyk, Patrycja Barud

Klasa 3

Alicja Kasperkowicz, Kamila Krukar, Roksana Cypcar, Julia Trybus, Wiktoria Józefowicz, Katarzyna Mroczkowska, Łukasz Wais, Szymon Froń

Klasa 4

Jakub Penar - 5,09, Weronika Kucharska – 5,09

Klasa 5

Dominika Barć - 5,36, Aleksandra Wais – 5,27, Patrycja Józefowicz – 5,18, Weronika Kotowicz – 5,18

Klasa 6

Magdalena Wojtoń – 5,36, Jakub Waluk – 5,45, Łukasz Penar – 5,18, Patryk Penar – 5,09, Konrad Wais – 5,09

Gimnazjum

Klasa 1

Kamila Józefowicz – 5,27, Marcin Wais – 5,20, Katarzyna Krukar – 5,13

Klasa 2

Patrycja Saferna – 5,40, Aleksandra Such – 5,20, Katarzyna Korzec – 5,07

Klasa 3

Gabriela Krukar – 5,13, Paulina Wilusz – 5,13, Aleksandra Bek – 5,00, Monika Penar – 5,00

Pożegnanie klasy 3 gimnazjum                                                                                                                                                                                       21 czerwca 2011

20 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klas trzecich gimnazjum, w której oprócz trzecioklasistów uczestniczyli: pan dyrektor Marian Penar, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście oraz uczniowie klasy drugiej, którzy żegnali swoich kolegów w imieniu całej społeczności szkolnej.

Podczas spotkania Pan dyrektor wręczył rodzicom wzorowych uczniów Listy Gratulacyjne, wyraził podziękowanie za pracę w Radzie Rodziców i życzył wszystkim wielu sukcesów i wspaniałych osiągnięć.

Po zakończonej części artystycznej uczniowie udali się na wspólną zabawę.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Podsumowanie konkursów kuratoryjnych                                                                                                                                                             20 czerwca 2011

16 czerwca w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło sie uroczyste podsumowanie tegorocznych konkursów wojewódzkich organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy laureaci  wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali ich do konkursów.

Wśród tego grona znalazła się nasza uczennica - Patrycja Saferna, która zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Patrycja pracowała pod kierunkiem nauczycieli: pana Mariana Penara, pani Agnieszki Groblewskiej i pana Krzysztofa Telegi.

Podczas spotkania wyróżniono szkoły z województwa podkarpackiego, w których uczniowie zdobyli największą liczbę laureatów oraz wręczono listy gratulacyjne uczniom i nauczycielom. Najwybitniejsi uczniowie województwa podkarpackiego otrzymali również nagrody rzeczowe, które zostały im wręczone przez panią Renatę Butryn - Poseł na Sejm RP, przedstawicieli Biura Poselskiego pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza, pana Antoniego Wydro - Wicekuratora Oświaty oraz pana Marka Kondziołka - Dyrektora Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Jeszcze raz gratulujemy Patrycji i cieszymy się z jej sukcesu! Innych uczniów zachęcamy do pracy i sprawdzenia swoich zdolności i umiejętności w konkursach w przyszłym roku szkolnym.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Dyskoteka klasy 6 SP                                                                                                                                                                                                17 czerwca 2011

W dniu 15 czerwca w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla uczniów klasy 6, kończących naukę w szkole podstawowej. Była to dla nas szczególna chwila, ponieważ teraz rozpoczynamy nowy etap w naszym życiu.

Dyskoteka się udała. Na początek wszyscy usiedli, aby się poczęstować. Później tańczyliśmy do utraty sił. Zaczęliśmy od parkietu, później na ławkach, a skończyło się na stolikach :)

Wszyscy świetnie się bawiliśmy i zawsze będziemy wspominać beztroskie chwile z podstawówki!

 

 Dodały: Magdalena Bek i Zuzanna Bek, klasa 6 SP

Zobacz zdjęcia >>>

Klasa 4 w Bieszczadach                                                                                                                                                                                            17 czerwca 2011

Dnia 14 czerwca 2011r. punktualnie o godzinie 8.30 klasa IV wraz z Paniami: Małgorzatą Jakubowicz, Elżbietą Penar, Ewą Drybałą udała się na jednodniową, autokarową wycieczkę w Bieszczady.

Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, po którym oprowadzała nas Pani przewodnik, która interesująco opowiadała o życiu grup etnograficznych zamieszkujących od XVII do I połowy XX wieku tereny  południowo- wschodnie, województwa podkarpackiego Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Informacje uzupełnione zostały pokazaniem zagród mieszkańców, cerkwi i kościołów.

W czasie zwiedzania skansenu zobaczyliśmy jak wyglądała klasa lekcyjna naszych pradziadków.

Następnie udaliśmy się do Soliny. Tutaj statkiem ,,Białej Floty Dariusz” odbyliśmy jednogodzinny rejs po Zalewie Solińskim, po którym udaliśmy się na spacer, po tamie elektrowni wodnej w Solinie.

W czasie wolnym zakupiliśmy wiele pięknych pamiątek, po czym udaliśmy się przez Zagórz, Komańczę, Rymanów Zdrój do domu.

Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń, bowiem przeżyliśmy piękny, niezapomniany dzień.

Dodała: Ewa Drybała

Wycieczka klasy 0 i I SP                                                                                                                                                                                           16 czerwca 2011

We wtorek 14 czerwca 2011 roku klasy 0 i I pojechały na wycieczkę.

Najpierw zwiedziliśmy zabytkowy zamek w Krasiczynie i otaczający go piękny park. Następnym, niezwykle ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie Arboretum w Bolestraszycach. Podziwialiśmy tam piękne okazy roślin i zwierzęta. Najwięcej radości sprawiła dzieciom zabawa w wiklinowym labiryncie.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie rynku w Przemyślu. Największym zainteresowaniem cieszył się przemyski niedźwiadek przy którym dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia.

Dodały: Łucja Kilar i Teresa Janas

Zobacz zdjęcia >>>

Gimnazjaliści na rajdzie                                                                                                                                                                                            16 czerwca 2011

Dnia 9 czerwca klasa II gimnazjum udała się w Bieszczady na jednodniowy rajd. Choć kilka osób narzekało na wczesną porę wyjazdu, w autobusie cała senność natychmiast ustąpiła. Nikogo nie zraziła nawet pogoda, która tego dnia nie była dość przyjemna – niebo zakrywały warstwy chmur, w każdej chwili mógł lunąć deszcz.

Po około dwóch godzinach jazdy w deszczu, wszyscy wysiedli z autobusu i w ślad za panem Krzysztofem Telegą ruszyli na szlak, ślizgając się po błocie i raz po raz zapadając się w nim. Nie bez trudu, klasa dotarła na Połoninę Wetlińską, do „Chatki Puchatka”, gdzie schronili się przed deszczem, który, na szczęście, ustąpił już po krótkiej chwili. Niestety, cały szczyt otoczony był gęstą mgłą, uniemożliwiającą podziwianie pięknych widoków.

Słońce wyłoniło się dopiero, kiedy podróżni udali się na szczyt o nazwie Smerek. Wtedy też, podczas przeprawy przez las, rozpoczął się prawdziwy pogrom. Pan Telega oraz pani Beata Boczar załamywali ręce, widząc jak ich podopieczni raz po raz lądują w błocie.

Wszyscy wydali z siebie triumfalny okrzyk, gdy zza drzew wyłoniła się wreszcie normalna droga. Gimnazjaliści mogą mówić o prawdziwym szczęściu, bo ulewa rozpętała się dopiero, kiedy wsiedli do autobusu i udali się w drogę powrotną.

 

 Dodała: Patrycja Saferna, klasa 2 gimnazjum

Zobacz zdjęcia >>>

Turniej Wiedzy Ekologicznej                                                                                                                                                                                    15 czerwca 2011

W dniu 31 maja odbył się finał XIX Konkursu Ekologicznego. Był on realizowany w trzech formach: konkurs wiedzy, konkurs literacki i konkurs plastyczny.

W ramach przygotowań do konkursu wiedzy odbyły się zajęcia w formie wykładów oraz wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Roztoku na Słowacji. Podczas wycieczki uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną. Młodzież z zaciekawieniem obserwowała przez teleskop plamę na Słońcu oraz planetę Wenus.

Podczas wykładów uczniowie spotkali się z członkami: Koła Łowieckiego „Ryś”, Nadleśnictwa Rymanów, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych i Gminy Rymanów.

Finał konkursu wiedzy odbył się w Domu Kultury w Rymanowie. Po wielkich zmaganiach uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pana Krzysztofa Telegi wywalczyli III miejsce.

WYNIKI:

W KONKURSIE NA PRACĘ PISEMNĄ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ:

Imię i nazwisko ucznia

Wynik

Klasa

Aleksandra Bek

II miejsce

  III gimnazjum

Gabriela Krukar

Wyróżnienie

  III gimnazjum

 W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

Imię i nazwisko ucznia

Wynik

Klasa

Mateusz Wilusz

III miejsce

  II gimnazjum

Patrycja Rajchel

Wyróżnienie

  III gimnazjum

Mateusz Przybyła Udział   III gimnazjum
Monika Penar Udział   III gimnazjum
Diana Chudzińska Udział   III gimnazjum

W KONKURSIE WIEDZY:

Imię i nazwisko ucznia

Wynik

Klasa

Paulina Wilusz

Wyróżnienie

  III gimnazjum

Marcin Wais

Wyróżnienie

  I gimnazjum

Patrycja Saferna Udział   II gimnazjum
Kamil Chudziński Rezerwowy   III gimnazjum

 

Dodała: Paulina Wilusz, klasa 3 gimnazjum

Zobacz zdjęcia >>>

Żyj zdrowo i bezpiecznie                                                                                                                                                                                           14 czerwca 2011

W maju Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym zrealizowała program profilaktyczno - wychowawczy Żyj zdrowo i bezpiecznie wśród uczniów klasy 5 szkoły podstawowej z terenu Gminy Rymanów. Zwieńczeniem programu był konkurs małych form teatralnych, który odbył się 10 czerwca w sali kina Sokół w Rymanowie.

Jak zwykle uczniowie naszej szkoły nie zawiedli! Reprezentanci klasy 5 w składzie: Dominika Barć, Weronika Kotowicz, Marcin Zajdel, Aleksandra Wais, Patrycja Józefowicz, Daniel Ryczkowski, Aleksandra Rygiel, Weronika Krukar, Renata Raś, Piotr Walus, Błażej Łącki i Grzegorz Wołczański pod kierunkiem pani Joanny Wójcik - Kaczor przygotowali inscenizację pt. Dziwna choroba. Wspaniała gra młodych aktorów sprawiła, że zajęli oni zaszczytne, III miejsce i otrzymali nagrodę w wysokości 200zł oraz pamiątkowe długopisy i smycz.

Uczniowie pokazali jak wielkim zagrożeniem dla młodych ludzi jest uzależnienie od telewizji ("telewizomania") i w jaki sposób unikać tej "dziwnej choroby".

Serdecznie dziękujemy młodym aktorom i gratulujemy sukcesu!

Dodała: Joanna Wójcik - Kaczor

 

Zobacz zdjęcia >>>

Wycieczka klasy 2 i 3 SP                                                                                                                                                                                           12 czerwca 2011

8 czerwca klasa 2 i 3 szkoły podstawowej w Klimkówce wybrały się na wycieczkę krajoznawczą do Rymanowa Zdroju. Punktem docelowym było przejście trasą ścieżki zdrowia na górę Cerkwisko. Pokonanie tej trasy zajęło uczestnikom około półtorej godziny. Po drodze uczniowie z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia kolejnych punktów ścieżki zdrowia oraz przeprawiali się przez kamienie na drugą stronę Czarnego Potoku. Emocji i śmiechu było co nie miara, a wszystko pod czujnym okiem wychowawczyń: klasy 2- pani Lucyny Nogaj, klasy 3- pani Jolanty Litarowicz oraz rodziców– pani: Aldony Penar, Marty Grysztar i Andżeliki Penar.

Po dotarciu na miejsce, uczniowie zapoznali się z historią wzgórza. A także obejrzeli pozostałości m.in. cerkwi i cmentarza łemkowego z przełomu XVIII i XIX wieku.

Następnie wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek. Wśród starych, pamiętających dawne czasy drzew oraz rzeźb przedstawiających duże postaci ludzi wykonujących codzienne prace na wsi i zwierząt, np. niedźwiedzia, uczniowie mogli chociaż przez chwilę wczuć się w klimat tamtych dni, podziwiać piękną przyrodę Beskidu Niskiego oraz pooddychać świeżym powietrzem i oczywiście, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Dalszą część wycieczki stanowił równie malowniczy park zdrojowy, gdzie w Pijalni Wód Mineralnych dzieci degustowały wodę ze źródeł Tytus, Klaudia i Celestyna. Na koniec wycieczki każdy z uczestników kupił sobie okolicznościową pamiątkę oraz zjadł pysznego loda. Do szkoły wszyscy wrócili w radosnym nastroju.

 

Dodały: Jolanta Litarowicz i Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

Gminny Konkurs Matematyczny                                                                                                                                                                          11 czerwca 2011

Dnia 6 czerwca 2011 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Była to już IX edycja tego konkursu.

W zmaganiach matematycznych wzięło udział 19 dzieci. Komisja konkursowa w składzie pani Łucja Kilar i pani Lucyna Nogaj wyłoniła największe talenty matematyczne.

Oto najlepsi "matematycy" klas III szkoły podstawowej:

I miejsce - Patrycja Ozimina - SP Wisłoczek

II miejsce - Adrian Klamut - SP Wróblik Szlachecki

III miejsce - Mateusz Kasperkowicz - SP Rymanów.

Nagrody i dyplomy wszystkim dzieciom wręczyli: pan burmistrz Jan Materniak i pan dyrektor szkoły Marian Penar.

O słodki poczęstunek i miłą atmosferę zadbały panie: Teresa Janas i Jolanta Litarowicz.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje z osiągnięcia wysokich wyników. Kolejny konkurs już za rok.

Dodały nauczycielki kształcenia zintegrowanego

Wielka Brytania bez tajemnic                                                                                                                                                                               10 czerwca 2011

  8 czerwca czworo naszych uczniów z klasy V i VI szkoły podstawowej oraz trzy uczennice z klasy II i III gimnazjum wzięli udział w gminnym konkursie Wielka Brytania bez tajemnic organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie.

Do konkursu zostali przygotowani przez panie: Małgorzatę Czelny i Agnieszkę Groblewską. W zmaganiach rywalizowali razem z 29 innymi uczniami ze szkoły w Sieniawie, Rymanowie, Posadzie Górnej, Milczy oraz Króliku Polskim i okazali się bezkonkurencyjni! Zdobyli najwięcej nagród i wywalczyli czołowe miejsca.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Łukasz Penar, klasa 6

II miejsce - Natalia Skwara, klasa 6

W kategorii gimnazjów:

I miejsce - Patrycja Saferna, klasa 2

II miejsce - Diana Chudzińska, klasa 3

III miejsce - Aleksandra Bek, klasa 3

Bardzo dobrze zaprezentowały się także nasze najmłodsze uczestniczki - Dominika Barć i Aleksandra Wais  z klasy 5, które również uzyskały wysokie wyniki z testu.

Oprócz zmagań konkursowych, miłą niespodzianką przygotowaną przez organizatora było zaproszenie na konkurs specjalnego gościa - rodowitego Anglika, pana Franciszka, który podczas obrad jury prowadził konwersacje z uczestnikami konkursu. Po zakończonym spotkaniu wyróżnił on cztery osoby, które najbardziej aktywnie włączyły się do rozmowy. Wśród tych czterech osób znalazła się Patrycja Saferna, która w nagrodę otrzymała od pana Franciszka książkę wraz z dedykacją.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy wszystkim uczestnikom tak szerokiej wiedzy na temat historii, geografii i kultury Wielkiej Brytanii oraz rodziny królewskiej !!!

 

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Sukcesy trzecioklasistów                                                                                                                                                                                         8 czerwca 2011

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej z Klimkówki z powodzeniem uczestniczyli w konkursach ogólnopolskich oraz w konkursach międzyszkolnych organizowanych w Gminie Rymanów.

Oto ich sukcesy:

·      7 stycznia 2011r. uczniowie klasy 3 wzięli udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady skierowanej do uczniów edukacji wczesnoszkolnej pt. Olimpusek, w której Alicja Kasperkowicz zajęła 13 – wysoko punktowane miejsce.

·      15 marca 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim odbył się konkurs czytelniczy pt. O człowieku, który wyczarował dzieciom najpiękniejsze baśnie. Drużyna w składzie: Roksana Cypcar, Julia Trybus, Katarzyna Mroczkowska zajęła III miejsce.

·      19 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim, w konkursie ortograficznym Alicja Kasperkowicz zajęła indywidualnie II miejsce.

·      13 maja 2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się konkurs polonistyczny, w którym nasze dwie uczennice zajęły wysokie lokaty. Alicja Kasperkowicz zajęła II miejsce, a Kamila Krukar otrzymała wyróżnienie.

·      30 maja 2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Milczy miał miejsce Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, w którym drużyna w składzie: Wiktoria Józefowicz, Julia Tyrbus i Aleksander Puchalski wywalczyła IV miejsce.

·      ostatnim międzyszkolnym konkursem wiedzy był konkurs matematyczny, który odbył się w naszej szkole. Wysokie IV miejsce zajął w nim Łukasz Wais.

To nie wszystkie sukcesy naszych trzecioklasistów w zmaganiach konkursowych, gdyż wyróżnili się oni także w konkursach plastycznych organizowanych przez GOK i Gminną Bibliotekę Publiczną w Rymanowie. Pomysłowość, inwencja twórcza i piękne wykonanie prac plastycznych różnymi technikami zostały zauważone przez jury oceniające poszczególne kategorie konkursowe.

Oto wyróżnieni uczniowie:

·      w styczniu 2011r. w konkursie plastycznym XXVIII Przeglądu Filmów Dziecięcych O uśmiech i radość dziecka, wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Penar i Grzegorz Rajchel.

·      na przełomie kwietnia i maja odbył się konkurs pod hasłem Jan Paweł II – Droga do świętości, w którym wyróżnienie otrzymały: Wiktoria Penar i Weronika Grysztar.

·      w maju odbył się również konkurs pod hasłem Tydzień Bibliotek 2011 – Kraina marzeń pełna, gdzie wyróżnione zostały Wiktoria Penar i Sylwia Penar. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział.

Zważywszy na ilość szkół biorących udział w wymienionych wyżej konkursach uczniowie klasy 3 zaprezentowali się bardzo dobrze, o czym świadczą ich wysokie miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Podsumowując sukcesy konkursowe naszych trzecioklasistów, można śmiało powiedzieć, że uczniowie świetnie radzą sobie z umiejętnościami i wiadomościami w różnych obszarach edukacyjnych objętych programem nauczania, co dobrze rokuje na przyszłość.

Pomoc i opiekę nad przygotowaniem uczniów do konkursów sprawowała wychowawczyni klasy 3 pani Jolanta Litarowicz.

 

Dodała: Jolanta Litarowicz

Wycieczka do Zakopanego                                                                                                                                                                                   6 czerwca 2011

  

W dniach 25 i 26 maja uczniowie klas 6 i 5 szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę do Zakopanego. Wyjazd odbył się sprzed budynku szkoły o godzinie 6:30.

Po dojechaniu na miejsce wybraliśmy się na pieszą wycieczkę nad Morskie Oko. Po długotrwałej wędrówce dotarliśmy na miejsce - widoki były piękne. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną bryczkami konnymi. Byliśmy zmęczeni, jednak nie poddawaliśmy się i postanowiliśmy zwiedzać dalej. W pierwszym dniu odwiedziliśmy jeszcze skocznię narciarską "Wielka Krokiew", na którą wyjechaliśmy kolejką krzesełkową. Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na nocleg do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie.

Drugiego dnia wyjechaliśmy kolejką szynową na Gubałówkę, gdzie odbyliśmy trzykilometrową wędrówkę Szlakiem Papieskim na Butorowy Wierch. Stąd zjechaliśmy kolejką krzesełkową do Kościelisk. Następnie opiekunowie zabrali nas na spacer po Krupówkach, gdzie kupowaliśmy sobie pamiątki.

Na koniec naszej wycieczki zwiedziliśmy Zamek w Niedzicy. Zmęczeni, ale szczęśliwi ruszyliśmy w drogę do domu.

Wszyscy mile wspominamy tą wycieczkę.

Dodały: Magdalena Wojtoń i Estera Rygiel, klasa 6 SP

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Dziecka w bajkowej krainie                                                                                                                                                                         4 czerwca 2011

We środę 1 czerwca uczniowie naszej szkoły, w ramach obchodów Dnia Dziecka, wyjechali do Miejsca Piastowego na XXVII Pielgrzymkę Dzieci do bajkowej krainy Michaylandu. Tegorocznemu spotkaniu przygotowanemu przez siostry Michalitki patronował błogosławiony Jan Paweł II, z którym dzieci poszukiwały pasji życia.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania wszystkich grup dzieci (ponad 4 tysiące), które przyjechały z różnych stron Polski. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza święta odprawiona pod przewodnictwem Ojca Generała Księży Michalitów - ks. Kazimierza Radzika.

Po Mszy świętej uczniowie bawili się w różnych sektorach, gdzie mogli odkrywać pasje błogosławionego Jana Pawła II, a także poznać region i jego kulturę, spotkać się z misjonarkami, poznać pracę policjantów i strażaków, wspinać się na ścianie wspinaczkowej GOPR-u, skakać na trampolinie czy zjeżdżać na zjeżdżalni. Oprócz tego uczestniczyli w zajęciach z origami, malowali sobie twarze, robili piękne fryzury i uczestniczyli w różnych konkursach. Bardzo głodni mogli posilić się tradycyjnym bigosem i parówkami ze strażackiego kotła, a spragnieni napić zimnych napojów. W trakcie spotkania odbył się także koncert zespołu dziecięcego Promyczki Dobra.

Atrakcji było wiele, więc z pewnością każdy znalazł coś interesującego dla siebie.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Dzień Dziecka w Kolorowym Przedszkolu                                                                                                                                                            2 czerwca 2011

Już za kilka tygodni wakacje. Czas zabaw, wyjazdów nad morze, spacerów po lesie, pikników na łonie natury, zabaw z rodzicami oraz rówieśnikami. Przedsmakiem wakacyjnego szaleństwa jest dzień dziecka obchodzony 1 czerwca. Dla maluchów z "Kolorowego Przedszkola" z tej okazji zostały przygotowane specjalne zajęcia. Panie wychowawczynie całą grupę zabrały na wakacyjny piknik. Dzieci przez kilka godzin wspólnie bawiły się piłką na świeżym powietrzu, grały w gry zespołowe, pokonywały tory przeszkód itp. W przerwach miedzy zabawami dla dzieci przygotowany był słodki poczęstunek. Po skończonych grach i zabawach maluchy zmęczone, ale z uśmiechami na twarzach wróciły do przedszkola skąd odebrali ich rodzice.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Otwarty w Kolorowym Przedszkolu                                                                                                                                                             31 maja 2011

30 maja zgodnie z przedszkolną tradycją zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem przewodnim spotkania była „Podróż w krainę baśni”. Sala została specjalnie udekorowana, dzięki czemu wszyscy mogli wczuć sie w tajemniczy klimat bajek. Po przywitaniu rodziców i dzieci z paniami wychowawczyniami, maluchy wzięły udział w zabawie. Polegała ona na zgadywaniu, jaką postać z bajki przedstawia dany obrazek. Dzięki drobnej pomocy rodziców tożsamość wszystkich postaci została rozszyfrowana. Następnie maluchy zaprezentowały taniec do piosenki „Biedronka Lola”. Później brały udział w zabawach ruchowych pt. „Czarodziejki”, „Jadą, jadą misie” i „Miś Puchatek”. Następnie wspólnie zaśpiewano piosenki pt. „Maszerują przedszkolaki” i „Mój piesek”. Na zakończenie panie wychowawczynie opowiedziały krótkie rymowanki dotyczące bajek, a zadaniem dzieci było odgadnięcie, o jakiej baśni mowa. Maluchy po prawidłowym nazwaniu bajek, z pomocą rodziców namalowały odgadnięte hasała. Stworzone przez nich dzieła ozdobiły przedszkolną wystawkę. Wszyscy bardzo miło spędzili czas. Spotkanie było okazją do zaprezentowania umiejętności zdobytych przez dzieci w ciągu całego roku oraz podsumowania współpracy rodziców z przedszkolem.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Sukces w konkursie literackim                                                                                                                                                                                30 maja 2011

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rymanowie z okazji przypadającego w maju "Tygodnia Bibliotek 2011". Temat konkursu brzmiał: "Mój jeden dzień w krainie marzeń".

 

Uczennice klasy 5 szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Joanny Wójcik - Kaczor zajęły w nim czołowe miejsca:

 

-Dominika Barć - I miejsce,

-Weronika Kotowicz - wyróżnienie.

 

Gratulujemy!

 

 

 

Dodała: Joanna Wójcik - Kaczor

Dzień Matki i Ojca                                                                                                                                                                                                       29 maja 2011

27 maja 2011 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Matki i Ojca, która przebiegała pod hasłem: Miłość za miłość, serce za serce.

Tę piękną i wzruszającą uroczystość przygotowały dzieci z "zerówki" oraz uczniowie klasy II szkoły podstawowej pod kierunkiem swoich wychowawczyń pani Teresy Janas i pani Lucyny Nogaj.

Przybyłych rodziców powitał dyrektor szkoły pan Marian Penar.

Na część artystyczną złożyły się okolicznościowe wiersze i piosenki. Dzieci z klasy O wykonały piękny układ taneczny do piosenki pt. "Kot jest czysty". Dziewczynki z zespołu tanecznego "Słoneczka" z klasy II zaprezentowały się w układzie tanecznym do słynnego przeboju Nelly Furtado "Vacation". Występy najmłodszych artystów uświetniły zespoły taneczne dziewcząt z klasy IV i VI. Na zakończenie uroczystości wszyscy wykonawcy odśpiewali swoim kochanym mamusiom i tatusiom "100 lat".

Występy uczniów bardzo podobały się rodzicom, którzy nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

Mamusie i Tatusiowie w Kolorowym Przedszkolu                                                                                                                                                 27 maja 2011

26 maja obchodzone jest w Polsce święto wszystkich mam. Z tej okazji wychowankowie "Kolorowego Przedszkola" przy pomocy pań wychowawczyń zorganizowały spektakl. Zaproszono zarówno mamusie jak i tatusiów, gdyż dzieci chciały świętować wspólnie z obojgiem rodziców Na początku wygłoszono kilka wierszyków, w których przedszkolaki mówiły, za co kochają mamę i tatę. Następnie odbył się „Pokaz mody”. Każde z dzieci miało specjalny strój odpowiedni do danego miesiąca, o którym krótko opowiedziało. Występ bardzo spodobał się rodzicom. Mimo lekkiej tremy maluchy pięknie odegrały swoje role. Pomiędzy wierszykami dzieci zaśpiewały kilka piosenek. Na koniec każdy rodzic dostał od swojej pociechy piękną laurkę, przygotowaną własnoręcznie na zajęciach przez dzieci. W uroczystości brał udział pan dyrektor, który po występie dzieci wygłosił krótką mowę. Na koniec zaproszono wszystkich do jadalni, gdzie czekał przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Gminne konkursy o Janie Pawle II                                                                                                                                                                           25 maja 2011

Beatyfikacja Jana Pawła II była bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Nasza szkoła, która ma zaszczyt nosić Jego imię w szczególny sposób uczciła przyjęcie w poczet błogosławionych swojego wielkiego Patrona.

Budynek szkoły został pięknie udekorowany chorągiewkami i kwiatami. Uczniowie uczestniczyli w akademii poświęconej życiu i działalności Jana Pawła II. Ponadto, aktywnie brali udział w różnych konkursach organizowanych na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie.

Oto sukcesy naszych uczniów:

Konkurs plastyczny "Karol Wojtyła / Jan Paweł II - Droga do świętości"

Wynik

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

III miejsce

Marcin Wais

I gimnazjum

Marta Kurneta

Wyróżnienie

Julia Krężałek

I SP

Łucja Kilar

Wyróżnienie

Jakub Cyparski

II SP 

Lucyna Nogaj

Wyróżnienie

Wiktoria Penar

III SP

Jolanta Litarowicz

Wyróżnienie

Weronika Grysztar

III SP

Jolanta Litarowicz

Wyróżnienie

Piotr Kielar

I gimnazjum

Marta Kurneta

Wyróżnienie

Katarzyna Korzec

II gimnazjum

Marta Kurneta

Konkurs poezji śpiewanej "Karol Wojtyła / Jan Paweł II - Droga do świętości"

Wynik

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

I miejsce

Kamil Litwin

Joanna Penar

Ewelina Rygiel

Aleksandra Such

II gimnazjum

Marta Kurneta

Konkurs na prezentację multimedialną "Karol Wojtyła / Jan Paweł II - Droga do świętości"

Wynik

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

I miejsce

Weronika Kotowicz

V SP

Joanna Wójcik - Kaczor

I miejsce

Aleksandra Such

II gimnazjum

Alicja Nowicka

II miejsce

Dominika Barć

V SP

Joanna Wójcik - Kaczor

II miejsce

Aleksandra Bek

Renata Szczęsna

III gimnazjum

Alicja Nowicka

II miejsce

Patrycja Rajchel

III gimnazjum

Alicja Nowicka

Wyróżnienie

Diana Chudzińska

III gimnazjum

Alicja Nowicka

Konkurs literacki  "Karol Wojtyła / Jan Paweł II - Droga do świętości"

Wynik

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

I miejsce

Dominika Barć

V SP

Joanna Wójcik - Kaczor

Wyróżnienie specjalne

Kamila Józefowicz

I gimnazjum

Agata Barzyk

Wyróżnienie specjalne

Weronika Kotowicz

V SP

Joanna Wójcik - Kaczor

Wyróżnienie

Estera Rygiel

VI SP

Joanna Wójcik - Kaczor

Wyróżnienie

Katarzyna Krukar

I gimnazjum

Agata Barzyk

W naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o życiu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wynik

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

I miejsce

Łukasz Penar

VI SP

Ewa Drybała

II miejsce

Jakub Waluk

VI SP

Ewa Drybała

I miejsce

Aleksandra Such

II gimnazjum

Ewa Drybała

II miejsce

Patrycja Saferna

II gimnazjum

Ewa Drybała

III miejsce

Kamil Chudziński

III gimnazjum

Ewa Drybała

 

Uczniowie, którzy osiągnęli sukces w wyżej wymienionych konkursach zostali zaproszeni przez Burmistrza Gminy Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie na koncerty z okazji beatyfikacji Jana Pawła II do Rymanowa Zdroju (8.05.2011)  i do kina Sokół w Rymanowie (15.05.2011), gdzie odbyło się uroczyste posumowanie oraz wręczenie nagród laureatom.

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom składamy gratulacje z osiągniętych wyników!

Dodała: Lucyna Nogaj

Sukces w konkursie "Zuch"                                                                                                                                                                             20 maja 2011

Dnia 18 marca w naszej szkole odbył się konkurs "Zuch". Był to konkurs ogólnopolski skierowany do uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Polegał on na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianu była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej, jak również rozwijała wyobraźnię i twórcze myślenie.

Laureatką tego konkursu została uczennica klasy I Julia Krężałek, która zajęła 14 miejsce w kraju.

 

Dodała: Łucja Kilar

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego                                                                                                                                           16 maja 2011

9 maja już po raz siódmy odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego, w którym uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum walczyli o tytuł mistrza klasy.

 

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy uczeń rozwiązywał test dostosowany do swojej grupy wiekowej.

 

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych.

 

W tym roku w konkursie wzięło udział 10 uczniów szkoły podstawowej i 15 gimnazjalistów, a najlepsi okazali się:

 

Martyna Jakubowicz - klasa 4

Dominika Barć - klasa 5

Natalia Skwara - klasa 6

Kamila Józefowicz - klasa 1

Patrycja Saferna - klasa 2

Diana Chudzińska - klasa 3

 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez księgarnię LAMAR z Krosna i wydawnictwo Pearson Longman. Gratulujemy!!!

Dodała: Agnieszka Groblewska

Klasa I gimnazjum w Zakopanem                                                                                                                                                 14 maja 2011

Uczniowie klasy I gimnazjum wraz z opiekunami panią Małgorzatą Czelny i panią Agnieszką Groblewską spędzili dwa niezapomniane dni podczas wycieczki do najwyżej położonego miasta w Polsce - Zakopanego.

 

Pierwszym celem podróży była wizyta na Zamku Dunajec w Niedzicy, gdzie uczniowie wysłuchali legendy o księciu Bogusławie i jego żonie Brunhildzie oraz podziwiali piękne widoki na Zbiornik Czorsztyński.

 

Zwiedzanie Zakopanego rozpoczęli od wyjazdu kolejką szynową na popularną wśród turystów górę Gubałówkę. Tutaj mogli podziwiać panoramę Tatr oraz Zakopanego. Dużych wrażeń dostarczył uczniom zjazd na zjeżdżalni grawitacyjnej.

 

Z Gubałówki młodzi turyści przeszli spacerowym Szlakiem Papieskim na Butorowy Wierch, z którego zjechali kolejką krzesełkową do Kościelisk.

 

Następnie wrócili na główną ulicę Zakopanego - Krupówki, później zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz skocznię narciarską- Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza.

 

Drugiego dnia, mimo deszczu, uczniowie wraz z przewodnikiem udali się, śladami Ojca Świętego Jana Pawła II, do najdłuższej i największej doliny w polskich Tatrach - Doliny Chochołowskiej.

 

Wędrówka trwała 5 godzin. Pierwsza część trasy prowadziła drogą asfaltową pośród bacówek, na których wypasane są owce, a potem kamienistą drogą prowadzącą przy potoku Chochołowskim do Polany Chochołowskiej, na końcu której znajduje się Schronisko Górskie im. Jana Pawła II.

Polana Chochołowska była ulubionym miejscem turystycznym Karola Wojtyły. W czerwcu 1983 roku już jako papież Jan Paweł II spotkał się w schronisku z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Wydarzenie to upamiętnia ufundowana przez przewodników tatrzańskich tablica na ścianie schroniska.

 

Kilkaset metrów od schroniska, pod lasem, znajduje się kapliczka zbudowana na potrzeby serialu Janosik. Oprócz scen do serialu Janosik, w Dolinie Chochołowskiej nakręcono też sceny do filmu Potop. Tutaj również przeprowadzane są szkolenia komandosów i zawody ratowników tatrzańskich.

 

Ostatnim miejscem, które zwiedzili uczniowie był Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku - pierwszy zakopiański cmentarz przy ul. Kościeliskiej, powstały w połowie XIX wieku, na którym od lat dwudziestych XX wieku chowano - oprócz tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce - już tylko ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala.

 

Wszyscy wrócili bardo zmęczeni, ale pełni wrażeń, uśmiechnięci i zadowoleni.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Wycieczka do Muzeum Lalek                                                                                                                                                                        11 maja 2011

10 maja maluchy z "Kolorowego Przedszkola" wzięły udział w całodniowej wycieczce do Pilzna. Główną atrakcją była wizyta w muzeum lalek, gdzie dzieci podziwiały zabawki pochodzące ze średniowiecza aż po najnowsze, które można kupić w sklepach. Dziewczynki z dużym zainteresowaniem podziwiały sukienki francuskich porcelanowych dam, które przypominały te noszone przez kobiety pochodzące z tamtych czasów. Chłopcom bardziej spodobał się sam poces tworzenia zabawek. Podczas zwiedzania dzieci miały możliwość obejrzenia domku Baby Jagi, gdzie każdy zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie maluchy brały udział w zajęciach lepienia z gliny. Stworzone poprzez nich figurki będą prawdziwą ozdobą przedszkolnej wystawy. Po wyczerpujących atrakcjach dzieci z chęcią udały się na obiad ugotowany przez samą Babę Jagę. Czarownica zaserwowała pyszne pierogi i każdy z apetytem zjadł swoją porcję.  Po posiłku zmęczone przedszkolaki wróciły do autokaru i po półtoragodzinnej podróży były z powrotem w Klimkówce. Rodzice odebrali zadowolone pociechy spod szkoły.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów"                                                                    9 maja 2011

Nasza szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 przystąpiła do realizacji gminnego projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła realizuje zadania wynikające z opracowanych przez nauczycieli programów nauczania koncentrując się głównie na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Na wszystkich zajęciach nauczyciele kształtują postawy równouprawnienia oraz wzajemnego szacunku bez względu na płeć.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu są kontynuacją indywidualizacji pracy z dzieckiem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III organizowane są:

1.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2.  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

3.  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

4.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych Gminy Rymanów poprzez prowadzenie od 1 lutego 2011 roku indywidualizacji procesu kształcenia.

Projekt ma na celu również:

- zapewnienie każdemu dziecku klas I-III SP oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami rozwojowymi.

- zwiększenie szans uczniów o mniejszym potencjale intelektualnym na poprawę wyników nauczania na kolejnych etapach kształcenia.

- stworzenie warunków uczniom klas I-III do skutecznego rozwijania umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem matematyczno- przyrodniczych, polonistycznych, wokalno-muzycznych.

- zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz korygowanie i kompensowanie powstałych wad postawy wśród uczniów klas I-III.

- podniesienie jakości świadczonych przez szkołę usług edukacyjnych na I etapie edukacyjnym.

- wyrobienie prawidłowych nawyków i prawidłowego zachowania się dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

- wczesne korygowanie wad wymowy uczniów.

Uczniowie będą korzystać z zakupionych na ten cel pomocy dydaktycznych. Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Projekt będzie kontynuowany również w następnym roku szkolnym.

 

Beatyfikacja Jana Pawła II w Rzymie                                                                                                                                           6 maja 2011

 

Papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Na ceremonii na Placu św. Piotra w Watykanie pojawiło się ponad milion pielgrzymów. Wśród nich przywódcy wielu krajów, kardynałowie i duchowni. Na uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z Polski jak i spoza jej granic m.in. z Wilna i Monachium. Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Marian Penar.

 

Przedstawiciele szkół 1 maja uczestniczyli we Mszy Świętej beatyfikacyjnej oraz oddali cześć relikwiom Błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Natomiast 2 maja wzięli udział w uroczystym koncercie Missa Magna Beatifications autorstwa Michała Lorenca, w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic.

 

Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że byli świadkami wielkiego wydarzenia, które na długo pozostanie w ich pamięci.

 

Zobacz zdjęcia >>>

 

Szczegółowe informacje na temat beatyfikacji, zdjęcia i filmy o Błogosławionym Janie Pawle II można obejrzeć na stronie http://www.tvn24.pl/0,11192,,,beatyfikacja-jana-pawla-ii,raport.html

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Uroczystości w szkole                                                                                                                                                                      5 maja 2011

4 maja w szkole odbyła się ważna uroczystość. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Agaty Barzyk, Joanny Wójcik-Kaczor i Agnieszki Groblewskiej przygotowali akademię poświęconą beatyfikacji Jana Pawła II, naszego Patrona oraz 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

W pierwszej części programu widzowie wysłuchali wierszy, piosenek oraz obejrzeli prezentacje multimedialne na temat Ojca Świętego .

 

Druga część spotkania poświęcona była wydarzeniom związanym z Konstytucją 3 Maja z 1791 roku. Uczennice klasy I gimnazjum opisały trudną sytuację jaka panowała w Polsce w tamtych latach, a uczniowie wcielając się w role króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego i posłów zaprezentowali scenkę z obrad sejmu na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Wspomniano również o tym, że dzień 3 maja jest dla nas nie tylko świętem Konstytucji z 1791 roku, ale także świętem Matki Bożej - Królowej Polski.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II                                                                                                                                    4 maja 2011

28 kwietnia 2011r. nasza szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Celem konkursu było uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II w związku z Jego beatyfikacją, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Papieża - Polaka oraz pobudzenie dzieci i młodzieży do refleksji nad własnym życiem w oparciu o drogowskazy Jana Pawła II. Konkurs przygotowały: Małgorzata Czelny, Jolanta Litarowicz, Teresa Janas oraz Lucyna Nogaj.

Oto wyniki konkursu:

Szkoła Podstawowa

I miejsce: Łukasz Penar - Klimkówka 
II miejsce: Natalia Guzik - Bzianka i Jakub Waluk - Klimkówka
III miejsce: Magdalena Szafran - Bzianka
 

Gimnazjum

I miejsce: Aleksandra Such - Klimkówka
II miejsce: Patrycja Saferna - Klimkówka
III miejsce: Kamil Chudziński - Klimkówka

Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie
I miejsce: Gabriela Bolanowska
II miejsce: Patrycja Kuzian
III miejsce: Anna Burnatowska
IV miejsce: Izabela Jakieła

Dodała: Lucyna Nogaj

Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie                                                 29 kwietnia 2011

Uczniowie klasy szóstej: Łukasz Penar, Wiktor Penar i Kamil Wiernasz reprezentowali naszą szkołę w gminnych eliminacjach Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Zawody odbyły się 29 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce.

 

 

Dodała: Alicja Nowicka

Zbudź się mój duchu...                                                                                                                                                              21 kwietnia 2011

 

"Zbudź się mój duchu.." to tytuł montażu słowno - muzycznego przygotowanego z okazji Świąt Wielkanocnych przez uczniów klasy 3 gimnazjum pod kierunkiem, siostry Elżbiety Skorża.

 

Uczniowie recytując wiersze i prezentując filmy dotyczące cierpienia i śmierci Pana Jezusa wytworzyli refleksyjny nastrój i zmusili wszystkich do zastanowienia się nad sensem życia. Ukazali, że krzyż jest znakiem największej miłości jaką Bóg okazał człowiekowi i jest równocześnie wezwaniem do okazywania miłości innym.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Kolorowe pisanki w przedszkolu                                                                                                                                              20 kwietnia 2011

 

Dnia 20 kwietnia z okazji świąt Wielkiej Nocy w "Kolorowym Przedszkolu" odbyły się specjalne zajęcia. Maluchy zgodnie z polską tradycją przygotowywały kolorowe pisanki, które później znalazły się w koszyczkach ze święconką. Pani wychowawczyni podczas pracy opowiedziała dzieciom o tradycjach związanych z Wielkanocą. Przedszkolaki, mimo dużego zaangażowania w malowanie pisanek, z uwagą słuchały ciekawych historyjek. Spotkanie wprowadziło wszystkich w przyjemną atmosferę, co umiliło przeżywanie, już w rodzinnym gronie, świąt.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Pola Nadziei                                                                                                                                                                                18 kwietnia 2011

Pola Nadziei to ogólnopolska kampania, mająca na celu rozpowszechnianie idei opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Symbolem akcji jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Ma on przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki. Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

 

Uczniowie naszej szkoły także włączyli się w organizację tej kampanii i w Niedzielę Palmową kwestowali przed każdą Mszą Świętą zbierając datki na Hospicjum w Krośnie. Dzięki ofiarności mieszkańców Klimkówki udało się im zebrać  kwotę 1093,67 zł.

 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i wsparcie tak ważnej akcji.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Konkurs plastyczny z okazji beatyfikacji Jana Pawła II                                                                                                   12 kwietnia 2011

Z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w szkole w Klimkówce zostały zorganizowane obchody tego święta. Nasze "Kolorowe Przedszkole" znajdujące się przy ZSP w Klimkówce również włączyło się w przygotowania. Dzieci, dla których osoba Jana Pawła II była bardzo ważna, z ochotą brały udział w konkursach związanych z jego osobą. Przedszkolaki, aby lepiej poznać osobę zmarłego papieża wzięły udział w konkursie plastycznym. Panie wychowawczynie opowiedziały w odpowiedni sposób o osobie i działaniach Jana Pawła. Pokazywały dzieciom zdjęcia oraz pamiątki po zmarłym. Zwróciły szczególną uwagę na to, że papież zawsze darzył dużą troską właśnie małe dzieci, takie jak wychowankowie "Kolorowego Przedszkola". Maluchy zaintrygowane usłyszanymi historiami z radością przystąpiły do rysowania. Cztery prace zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu. Trzymamy kciuki za najmłodszych.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Mistrz klawiatury                                                                                                                                                                          4 kwiatnia2011

4 kwietnia  2011 r.   o godz. 10 00  w pracowni informatycznej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbył się konkurs dla młodzieży gimnazjalnej Mistrz klawiatury.

Celem konkursu było:

  • zachęcanie młodzieży do nabycia umiejętności prawidłowej obsługi klawiatury komputera przez odpowiednie  przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,

  • przyporządkowanie poszczególnych palców obydwu rąk do odpowiednich klawiszy na klawiaturze komputera,

  • zastosowanie klawiszy funkcyjnych do pisania wielkich liter, znaków interpunkcyjnych,
    wyróżnienia elementów tekstu,

  • pisanie tekstu metodą mnemotechniczną (bezwzrokowo i z wykorzystaniem wszystkich palców obydwu rąk)

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum: Aleksandra Bek, Anna Klimkiewicz i Mateusz Przybyła. Ola Bek zajęła  w konkursie czwarte miejsce.

Zobacz zdjęcia >>>

Dodała Alicja Nowicka

Piesza wiosenna wycieczka                                                                                                                                                        23 marca 2011

 

Dnia 21 marca dzieci z "Kolorowego Przedszkola", korzystając z pięknej i słonecznej pogody, wybrały się na pieszą wycieczkę po najbliższej okolicy. Celem tej wyprawy były poszukiwania oznak Wiosny. Maluchy w ten sposób uczciły pierwszy dzień nowej pory roku.  Podczas spaceru dziewczynki podziwiały kolorowe kwiatki, a chłopcy nasłuchiwali śpiewu  wiosennych ptaków. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Po powrocie do przedszkola, mimo zmęczenia, dzieci z ochotą zabrały się do rysowania, aby utrwalić swoje wrażenia z pierwszej wiosennej wyprawy. Mamy nadzieje, że piękna pogoda utrzyma się nadal i będziemy korzystać z wiosennych promieni słońca i bawić się na świeżym powietrzu.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

                 

                   Zobacz zdjęcia >>>

Wyniki konkursów kuratoryjnych                                                                                                                                                18 marca 2011

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa podkarpackiego zakończyli właśnie rywalizację w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

m

W naszej szkole największy sukces osiągnęła uczennica klasy II gimnazjum Patrycja Saferna, która została laureatką dwóch konkursów: konkursu języka angielskiego i konkursu chemicznego oraz finalistką konkursu geograficznego.

m

Gratulujemy Patrycji wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego                                                                                                                                                                                   15 marca 2011

W sobotę, 12 marca w naszej szkole odbyła sie Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów pana Wojciecha Farbańca. W olimpiadzie wzięło udział 47 zawodników z terenu naszej gminy startujących w różnych kategoriach wiekowych.

Wyniki rywalizacji przedstawiają dane w poniższych tabelach.

Kategoria 45 lat i powyżej-mężczyźni; liczba uczestników 2 (1 Rymanów Zdrój, 1 Klimkówka):

 

Lp:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Andrzej Krukar

Klimkówka

I

2

Robert Anczakowski

Rymanów Zdrój

II

 

Kategoria od 20-44 lat – mężczyźni; liczba uczestników: 5 (3 Rymanów, 1 Klimkówka, 1 Posada Górna):

 

Lp:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Jarosław Penar

Klimkówka

I

2

Piotr Litarowicz

Rymanów

II

3

Jakub Pelczarski

Rymanów

III

4

Grzegorz Woźniak

Rymanów

IV

5

Łukasz Kilar

Posada Górna

V

 

Kategoria od 17-19 lat – mężczyźni; liczba uczestników: 1 ( 1 Klimkówka):

 

Lp:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Daniel Wilk

Klimkówka

I

 

Kategoria od  14-16 lat – chłopcy, liczba uczestników: 13 (6 Klimkówka, 3 Milcza, 1 Wisłoczek, 1 Rymanów, 1 Rymanów Zdrój, 1 Puławy):

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Michał Krupa

Milcza

I

2

Michał Nowak

Milcza

II

3

Damian Kijowski

Milcza

III

4

Aleksander Penar

Klimkówka

IV

 

Kategoria do 13 lat (ur. W 1998 r. i młodsi) – chłopcy, liczba uczestników: 13 (11 Klimkówka, 2 Wisłoczek):

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Sebastian Chudziński

Klimkówka

I

2

Patryk Penar

Klimkówka

II

3

Kamil Wiernasz

Klimkówka

III

4

Samuel Ozimina

Wisłoczek

IV

 

Kategoria od 17-19 lat – kobiety liczba uczestników: 1 (1 Posada Górna):

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Paulina Krukar

Posada Górna

I

 

Kategoria od 14-16 lat – dziewczyny , liczba uczestników 2 (2 Klimkówka):

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1.

Katarzyna Krukar

Klimkówka

I

2.

Natalia Raś

Klimkówka

II

 

Kategoria do 13 lat (ur. W 1998 i młodsze) – dziewczyny, liczba uczestników: 10 (10 Klimkówka):

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Zajęte miejsce

1

Weronika Rajchel

Klimkówka

I

2

Zuzanna Bek

Klimkówka

II

3

Iwona Rogozińska

Klimkówka

III

4.

Gabriela Bek

Klimkówka

IV

 

Po zakończeniu rywalizacji w każdej z kategorii wiekowych Sekretarz Gminy pan Marek Penar i Dyrektor naszej szkoły pan Marian Penar wręczyli zwycięzcom medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Święto Kobiet                                                                                                                                                                                                                                               8 marca 2011

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował krótki program artystyczny, w którym zaprezentował humorystyczne scenki dotyczące roli kobiet w naszym życiu. Ponadto obejrzeliśmy najnowsze trendy w modzie damskiej zaprezentowane przez chłopców z klasy II gimnazjum na pokazie mody i wysłuchaliśmy piosenki w wykonaniu Kamila Litwina.

 

Na zakończenie spotkania wszystkie Panie, i te duże i te małe, otrzymały słodki upominek.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Babci i Dziadzia                                                                                                                                                                                                                           5 lutego 2011

W styczniu zaprosiliśmy do szkoły nasze kochane Babcie i  drogich Dziadziów na uroczyste spotkanie z okazji ich Święta, które w tym roku zorganizowała klasa 4 szkoły podstawowej i klasa 1 gimnazjum wraz z wychowawcami: panią Ewą Drybałą i panią Agnieszką Groblewską.

 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Babć i Dziadziów przez ks. Henryka Steca w kościele parafialnym.

 

Następnie, podczas spotkania w szkole pan dyrektor Marian Penar gorąco powitał wszystkich zaproszonych gości i skierował wiele ciepłych słów do Babć i Dziadziów. Oprócz Pana Dyrektora głos zabrali: przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie pan Henryk Smolik, sołtys wsi Klimkówka - pan Kazimierz Kielar oraz ksiądz proboszcz Henryk Stec.

 

W dalszej kolejności uczniowie zaprezentowali gościom program Jasełek przygotowany pod kierunkiem s. Chrystiany i pani Lucyny Nogaj, a także złożyli Babciom i Dziadziom życzenia śpiewając Sto Lat i grając na instrumentach kilka piosenek przygotowanych pod kierunkiem pani Marty Kurnety i pani Ewy Drybały. Na zakończenie odbył się mini koncert w wykonaniu gimnazjalistów, a zaproszeni goście otrzymali laurki.

 

Po części oficjalnej Babcie i Dziadziowie zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek i wspólną zabawę przy muzyce.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Zabawa choinkowa                                                                                                                                                                                                                                   4 lutego 2011

17 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie choinkowej prowadzonej przez DJ-a.

Zabawę rozpoczęli uczniowie klas 0-3 przebrani w piękne karnawałowe stroje. Następnie bawili się uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Wszyscy mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach i zabawach.

Najmłodsze dzieci zdobyły nagrody między innymi w konkursie "Najpiękniejszy strój". Oto wyniki tego konkursu:

 

Klasa 0

I miejsce: Wiktoria Krukar i Mikołaj Wais

Wyróżnienie: Julia Żarnawska, Marcin Grysztar

 

Klasa I

I miejsce: Konrad Stygar i Oliwia Mika

Wyróżnienie: Rafał Wais i Anna Litwin

 

Klasa II

I miejsce: Patrycja Barud i Łukasz Łopuszański

Wyróżnienie: Sabina Penar i Dawid Grysztar

 

Klasa III

I miejsce: Wiktoria Józefowicz i Mateusz Kielar

Wyróżnienie: Łukasz Wais i Weronika Grysztar

 

 Dodały: Lucyna Nogaj i Agnieszka Groblewska

m

Zobacz zdjęcia >>>

Droga Babciu, Drogi Dziadku                                                                                                                                                                                                      16 stycznia 2011

 

Dnia 14 stycznia w "Kolorowym Przedszkolu" zorganizowano małą uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały przedstawienie podczas którego chciały podziękować dziadkom za to, że po prostu są. W wesołych piosenkach wychwalały najlepsze ciasto pieczone przez babcie, a dziadkom dziękowały za ciekawe opowieści z ich lat młodości. Nie zabrakło wierszy z życzeniami zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Dzieci zaprezentowały nowo poznaną zabawę. Starsze panie nie ukrywały wzruszenia widząc swoje pociechy. Również panowie ukradkiem ocierali łzy. Na koniec maluchy zorganizowały koncert życzeń. Każde z nich mówiło za co najbardziej kocha babcie i dziadków. Po skończonym występie na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Jako pamiątkę po tej uroczystości, dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie zrobione laurki.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Zabawa karnawałowa w przedszkolu                                                                                                                                                                                  14 stycznia 2011

Zgodnie z tradycją zaraz po święcie Trzech Króli, w Polsce rozpoczął się czas zabaw, balów oraz tańców czyli karnawał. Wychowankowie "Kolorowego Przedszkola" czując radosną atmosferę postanowili uczcić ten szalony okres. Dnia 13 stycznia w przedszkolu zorganizowano bal przebierańców. Podekscytowane dzieci nie mogły się doczekać kiedy zaprezentują swoje wymyślne stroje. W tym roku bardzo modne były przebrania utrzymane w klimacie dzikiego zachodu. Chłopcy w dużych kapeluszach i z gwiazdami szeryfa przypiętymi do piersi w dzień zabawy zamienili się w stróżów prawa. Na przyjęciu nie zabrakło również króla. Dziewczynki, którym już znudził się śnieg oraz ujemna temperatura, podczas zabawy przeniosły wszystkich w gorące tropiki. Hawajska tancerka bawiła się w towarzystwie panienek - motylków. W zabawie brało udział również kilka pięknych księżniczek. Dzieci spędziły wspólnie czas przy muzyce. Nie zabrakło tańców ani zabaw. Każdy z maluchów pięknie prezentował się w kolorowym przebraniu. Wszystkim miło minął czas.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia                                                                                                                                                                                23 grudnia 2010

Boże Narodzenie jest jednym z najradośniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. To święto pełne uroku i refleksji, to czas spotkań z rodziną, składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd.

W ten magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy I gimnazjum oraz klasy III i IV szkoły podstawowej pod kierunkiem s. Chrystiany, a także uczniowie klasy II, których przygotowywała pani Lucyna Nogaj. Młodzi artyści zaprezentowali piękny montaż słowno - muzyczny, w którym różni ludzie przybyli na rozmowę ze Świętym Piotrem i Aniołem chcąc dostać się do Nieba.

Następnie pan Dyrektor złożył świąteczne życzenia całej społeczności szkolnej, a także połamał się opłatkiem z przewodniczącymi klas. Na końcu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami aby również złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem.

Był to dzień pełen uroku, wzruszeń i niezapomnianych chwil.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Gwiazdkowe Spotkanie                                                                                                                                                                                                                21 grudnia 2010

 

20 grudnia w "Kolorowym Przedszkolu" odbyło się „Gwiazdkowe Spotkanie”, z okazji którego maluchy przygotowały krótki spektakl. Zaproszeni goście i rodzice nie kryli wzruszenia oraz rozbawienia słuchając kolęd i pastorałek w wykonaniu swoich pociech. Dzieci w ciekawy sposób opowiedziały o wszystkich tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Nie zabrakło też Św. Mikołaja, który chętnie udzielił pomocy przedszkolakom i śnieżynkom w zdobyciu pięknej choinki. Dzieci z chęcią recytowały wiersze, w których składały najszczersze życzenia zebranym gościom, a w piosenkach opowiadały o przedświątecznych przygotowaniach takich jak: pieczenie pierniczków, ubieranie choinki, rozdawania prezentów. Po wyczerpującym występie na przedszkolaki czekał słodki poczęstunek. Przy stole wspólnie zasiedli rodzice, nauczyciele, inni goście i oczywiście maluchy.

 

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Kukiełkowy teatrzyk w "Kolorowym Przedszkolu"                                                                                                                                                    16 grudnia 2010

 

16 grudnia w naszym "Kolorowym Przedszkolu" odbyło się przedstawienie teatru kukiełkowego pt. „Jaś i Małgosia”. Maluchy z wypiekami na twarzy kibicowały głównym bohaterom, a oklaskom nie było końca, gdy czarownica znalazła się z kratkami a dzieci były już bezpieczne. Po powrocie do swojej sali przedszkolaki wycinały i układały puzzle z bohaterami tej bajki.

 

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

 

Zobacz zdjęcia >>>

Mikołajki Szkolne                                                                                                                                                                                                                             12 grudnia 2010

W poniedziałek 6 grudnia w naszej szkole chodził po klasach Święty Mikołaj. Każdy uczeń dostał wspaniały podarunek. W paczkach znajdowały się słodycze, m.in. groszki, sok, wafelek, czekolada. Nauczyciele otrzymali długopis i wafelka. Wszyscy byli zadowoleni.

Na lekcji piątej wszyscy zebraliśmy się w sali. Tam uczennice z klasy IV zatańczyły układy taneczne do piosenek pt. „Morena” i „Love the way you lie”. 

Po występie odbyły się dwa turnieje: turniej w dwa ognie – klasy podstawowe, turniej w siatkówkę – klasy gimnazjalne.

 

Wyniki turnieju w dwa ognie :

I miejsce – klasa V
II miejsce – klasa VI
III miejsce – klasa IV

Wyniki turnieju w siatkówkę :

I miejsce – 3 gimnazjum
II miejsce – 2 gimnazjum
III miejsce – 1 gimnazjum

 

Dodała: Magdalena Bek, klasa 6 SP

Zobacz zdjęcia>>>

  Spektakl "Kamienie na szaniec"                                                                                                                                                                                           11 grudnia 2010

Na temat okupacji niemieckiej napisano setki książek i zrealizowano wiele filmów. Nie każdy jednak wie, jak na ową okupację zareagowali ludzie młodzi - gimnazjaliści i uczniowie liceów. Czy przyglądali się biernie? Czy się bali? Jak próbowali się odnaleźć? Na te i inne pytania znaleźli odpowiedź uczniowie naszej szkoły.

Dnia 7 grudnia 2010 roku, klasa III gimnazjum wraz z opiekunami panią Agatą Barzyk i panią Ewą Drybałą wybrali się do Krosna na adaptację sceniczną książki pt. "Kamienie na szaniec" zorganizowaną przez Teatr Lektur Szkolnych.

Spektakl miał miejsce w Klasztorze Kapucynów w sali Ojca Pio. Na początku przedstawiono wszystkim zebranym sylwetki bohaterów zaprezentowanych przez dziennikarkę Karolinę Stańczak i Lecha Sulimierskiego. W międzyczasie pan Janusz Świerczyński (aktor) przedstawił najbardziej ciekawe momenty. Dynamikę spektaklu podkreśliła muzyka zespołu Lao-Che, która wprowadzała nas w poważny nastrój. W tle również ukazane zostały fragmenty filmu i prezentacje zdjęć w czasie okupowanej Warszawy.

Po zakończeniu przedstawienia aktorów nagrodziliśmy brawami i udaliśmy się do szkoły pełni wrażeń i zadowoleni.

Dodała: Renata Szczęsna, klasa 3 gimnazjum

Konkurs o Marii Skłodowskiej Curie                                                                                                                                                                                      10 grudnia 2010

   Uczniowie naszej szkoły  szczególnie spontanicznie zgłaszają się do konkursów na prezentacje multimedialne i odnoszą w tych konkursach sukcesy. Tym razem w Gminnym Konkursie na Prezentację Multimedialną pt. "Maria Skłodowska Curie- uczona wszechczasów" oraz w Gminnym Konkursie na Szablon Dyplomu pod tym samym tytułem wzięli udział Patryk Penar, Konrad Wais, Jakub Waluk, Magdalena Wojtoń ze szkoły podstawowej oraz Kamil Chudziński, Mateusz Przybyła,  Patrycja Rajchel, Paulina Wilusz z gimnazjum. Dyplomy zaprojektowali Kamil Chudziński  i Patrycja Wilusz. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim.

I miejsce w grupie gimnazjalistów zajęła Patrycja Rajchel  z kl. III,

II miejsce w grupie uczniów szkoły podstawowej zajęła Magdalena Wojtoń z kl. VI,

III miejsce w tej samej grupie zajął Patryk Penar z kl. VI.

Wyróżniona została prezentacja  Jakuba Waluka z kl. VI szkoły podstawowej oraz dyplom opracowany przez Kamila Chudzińskiego, ucznia kl. III gimnazjum. 

Nagrodzeni uczniowie zostali zaproszeni na uroczystość zorganizowaną z okazji I rocznicy nadania imienia Polskich Noblistów Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Króliku Polskim.

Dodała: Alicja Nowicka

Spotkanie z Mikołajem                                                                                                                                                                                                                     7 grudnia 2010

 

W poniedziałek 6 grudnia przedszkolaki z "Kolorowego Przedszkola" przyjmowały wyjątkowego gościa - Św. Mikołaja. Nasi podopieczni starali się pokazać, że przez cały rok byli grzeczni i zasłużyli na prezenty. Mikołaj wszystkie dzieci obdarował prezentami i słodkościami, a w przedszkolu zostawił mnóstwo nowych, kolorowych zabawek. Na zakończenie spotkania maluchy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze specjalnym gościem oraz poprosiły go aby w przyszłym roku również je odwiedził.

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie andrzejkowe                                                                                                                                                                                                                    1 grudnia 2010

W ostatnim dniu listopada, z okazji obchodzonych w Polsce „Andrzejek”, dzieci z "Kolorowego Przedszkola" podczas specjalnego andrzejowego spotkania zapoznały się z tradycjami ludowymi związanymi z tym wydarzeniem. W skupieniu wysłuchały legendy o św. Andrzeju. Sporo emocji wzbudziły tradycyjne wróżby. Największym powodzeniem cieszyła się zabawa polegająca na układaniu butów, w myśl zasady - czyj pierwszy wyjdzie za próg tej osobie spełnią się marzenia. Nie zabrakło tańców i wesołych piosenek. Na koniec na dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Wróżba prawdę ci powie?                                                                                                                                                                                                         30 listopada 2010

24 listopada klasa 1 gimnazjum zorganizowała klasowe Andrzejki. Ciekawe wróżby i zabawy przygotowały uczennice: Katarzyna Krukar, Aleksandra Mermer, Kamila Józefowicz i Katarzyna Barud. Wszyscy chętnie brali udział w zmaganiach andrzejkowych chcąc jak najwięcej dowiedzieć się o swojej przyszłości. Największą popularnością cieszyło się lanie wosku, wróżenie z kuli, losowanie karteczek czy przekłuwanie papierowych serc.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Otwarty w przedszkolu                                                                                                                                                                                                 30 listopada 2010

Dnia 29 listopada po raz kolejny w "Kolorowym Przedszkolu" zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla rodziców. Jest to forma współpracy przedszkola z opiekunami dzieci, podczas której mają oni możliwość zapoznania się ze sposobami pracy nauczyciela oraz relacjami miedzy wychowawcą a dziećmi. Rodzice mogą obserwować swoje pociechy podczas zabaw w grupie rówieśniczej i zapoznać się z ich osiągnięciami.

Tematem ostatnich zajęć było „Na straganie- warzywa i owoce jakie znamy i lubimy”. Podczas spotkania dzieci wspólnie z rodzicami tańczyły do piosenki „Podajmy sobie ręce” oraz bawiły się podczas zabawy „Zupa jarzynowa”. Zaprezentowano wiersze i piosenki takie jak „Jesień” oraz „Marchewki urodziny”. Maluchy bez problemu rozpoznawały nazwy warzyw i owoców oraz z chęcią chwaliły się poznanymi informacjami na ich temat np. jakie potrawy można z nich przyrządzić, jak się je hoduje itp. W czasie spotkania panowała radosna i przyjazna atmosfera, dzięki dużemu zaangażowaniu maluchów, które spotkało się z miłą aprobatą rodziców i nauczycieli.

Na zakończenie dzieci wykonały przy drobnej pomocy swoich opiekunów kosz pełen warzyw i owoców wyklejonych kolorowym papierem.

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Wyniki etapu szkolnego konkursów kuratoryjnych                                                                                                                                                25 listopada 2010

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w I semestrze roku szkolnego organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa podkarpackiego. Celem konkursów jest m.in. rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia jak również rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:

a) I stopień – etap szkolny,

b) II stopień – etap rejonowy,

c) III stopień – etap wojewódzki.

 

W naszej szkole na etapie szkolnym najlepsze wyniki uzyskali:

- w konkursie języka polskiego - Iwona Rogizińska, kl. 6

- w konkursie matematycznym - Jakub Waluk, kl. 6

- w konkursie historycznym - Jakub Waluk, kl. 6

- w konkursie przyrodniczym - Łukasz Penar, kl. 6

- w konkursie języka angielskiego - Konrad Wais, kl. 6

- w konkursie polonistycznym - Gabriela Krukar, kl. 3

- w konkursie fizycznym - Aleksandra Bek, kl. 3

- w konkursie języka angielskiego - Patrycja Saferna, kl. 2

- w konkursie historycznym - Aleksandra Bek, kl. 3

- w konkursie matematycznym - Patrycja Saferna, kl. 2

- w konkursie geograficznym - Patrycja Saferna, kl. 2

- w konkursie chemicznym - Patrycja Saferna, kl. 2

- w konkursie języka niemieckiego - Diana Chudzińska, kl. 3.

 

Spośród tych uczniów największy sukces osiągnęła Patrycja Saferna, która została zakwalifikowana przez Wojewódzką Komisję Konkursową do etapu rejonowego trzech konkursów: języka angielskiego, geograficznego i chemicznego.

 

Wszystkim uczniom gratulujemy, a Patrycji życzymy powodzenia na dalszych etapach!

Dodała: Agnieszka Groblewska

I miejsce w II Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną ”AIDS nie zna Granic”

Kamil Chudziński, uczeń klasy III gimnazjum zdobył I miejsce  w Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną ”AIDS nie zna Granic” organizowanym przez Starostwo Powiatowe  i Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Krośnie. Pokaz nagrodzonych prac wraz z uroczystym wręczenie nagród  odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu. Uzasadniając przyznanie I nagrody Kamilowi Jury podkreśliło, że  zawarł on w swojej pracy wszystkie cele jakim miał służyć konkurs, a mianowicie: poszerzeniu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej, kształtowaniu odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, przybliżeniu wartości związanych z życiem rodziny, rozpowszechnianiu postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV. W ocenie pracy zwrócono uwagę na zawarty w niej przekaz perswazyjno- zachęcający do prawidłowych zachowań, a także na dopracowaną stronę informatyczną pracy.

Dodała: Alicja Nowicka

Zdjęcia z uroczystości<<

Spotkanie z policjantem                                                                                                                                                                                                               22 listopada 2010

Dnia 22 listopada "Kolorowe Przedszkole" odwiedził Pan Policjant. Dzieci z niecierpliwością czekały na zaproszonego gościa i na powitanie zaśpiewały znaną i najbardziej lubianą przez nich piosenkę „Podajmy sobie ręce”. Pan Policjant opowiedział o swojej pracy, o właściwym zachowaniu się na drodze, chodniku i przed domem. Podpowiedział jak bezpiecznie bawić się piłką i jeździć na rowerze. Maluchy były bardzo zafascynowane pracą jaką wykonują policjanci. Pytaniom, czy złapał Pan złodzieja, czy strzelał pan z pistoletu i jak szybko można jeździć nie było końca. Na zakończenie każde dziecko obejrzało kamizelkę kuloodporną, kajdanki i przymierzyło policyjna czapkę. Może z niektórych przedszkolaków wyrosną przyszli policjanci.

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Niepodległość trudne słowo...                                                                                                                                                                                                15 listopada 2010

Po raz kolejny w naszej szkole upamiętniono  Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy II gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty Boczar.

 

Całą uroczystość poprowadziła Patrycja Saferna. Pozostali uczniowie recytowali wiersze przeplatane patriotycznymi utworami. Do przedstawienia zostali zaangażowani także najmłodsi uczniowie naszej szkoły - Patrycja Barud wraz z Kamilem Penarem, którzy zaprezentowali wiersz pt. "Katechizm polskiego dziecka".  Przedstawienie zakończył występ naszego kolegi, który wykonał przy własnym akompaniamencie utwór pt. "Ojczyzna".

 

92 Rocznica Odzyskania Niepodległości na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Dodały: Katarzyna Korzec i Ewelina Rygiel, klasa 2 gimnazjum

Zobacz zdjęcia >>>

Pasowanie na ucznia                                                                                                                                                                                                                        4 listopada 2010

29 października odbyła się w naszej szkole uroczystość „Pasowania na ucznia”. Wzięli w niej udział: dyrektor szkoły p. Marian Penar, rodzice, przedstawiciele samorządu szkolnego oraz uczniowie klasy IV, którzy reprezentowali brać uczniowską naszej szkoły.

 Pierwszoklasiści ubrani w odświętne stroje, przedstawili ciekawą część artystyczną. Były wesołe wiersze i piosenki, a potem uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W Kąciku Patrona dyrektor pasował 14 nowych pierwszoklasistów, którzy przyjęci zostali do grona uczniów.

Koleżanki z klasy czwartej przywitały nowych, młodszych kolegów wierszem i dyskotekowymi tańcami. Cała uroczystość uwieczniona została na pamiątkowych zdjęciach.

Rodzice przygotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek i drobne upominki. Był to dzień pełen wrażeń i radości. Życzymy pierwszakom dużo sukcesów i niezapomnianych chwil podczas pobytu w naszej szkole.

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

Wspominamy naszych bliskich...                                                                                                                                                                                           2 listopada 2010

Zgodnie z polską tradycją z okazji zbliżającego się Święta Wszystkich Świętych, jak co roku odwiedzamy groby bliskich,  gdzie zapalamy symboliczną świeczkę, czy zostawiamy piękne chryzantemy. Korzystając z ładnej,  jak na tę porę roku, pogody przedszkolaki z "Kolorowego Przedszkola" postanowiły odwiedzić pobliski cmentarz. Każdy z maluchów odmówił modlitwę nad zapomnianymi grobami, a potem wszyscy wspólnie poszli zapalić kilka zniczy na grobie dawnych właścicieli Klimkówki, państwa Ostaszewskich. Przedszkolaki zachowywały się bardzo dobrze, wiedząc,  że cmentarz to nie miejsce na zabawy i żarty. Po powrocie do przedszkola dzieci rozmawiały z nauczycielkami o tym, jak w ich domach spędza się to święto, czy często odwiedzają groby zamarłych bliskich. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że bardzo ważne jest, aby pamiętać o zmarłych krewnych.

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Aleją Gwiazd...                                                                                                                                                                                                                             30 października 2010

W ostatnim tygodniu października uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum z terenu gminy Rymanów uczestniczyli w eliminacjach XIX edycji Konkursu Piosenki "Aleją Gwiazd" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

 

Dwuetapowe przesłuchania młodych artystów odbyły się w czterech kategoriach wiekowych:

od 7 do 9 lat (grupa A), od 10 do 12 lat (grupa B), od 13 do 16 lat (grupa C) i od 17 do 19 lat (grupa D).

 

Naszą szkołę reprezentowali gimnazjaliści (grupa C) w składzie: Ewelina Rygiel, Joanna Penar, Aleksandra Such i Kamil Litwin. Już podczas przesłuchań wstępnych nasz kwartet zwrócił na siebie uwagę jury, a następnie 28 października w koncercie finałowym wyśpiewał piosenką Volveremos Nagrodę Specjalną!!!

 

Jest to ogromny sukces naszych uczniów, a także pani Marty Kurnety, która przygotowywała ich do tego konkursu.

 

Gratulujemy i czekamy na więcej :)

Dodała: Agnieszka Groblewska

II Powiatowy Konkurs na prezentację multimedialną ”AIDS nie zna Granic”

Po raz drugi nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną ”AIDS nie zna Granic” organizowanym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Starostę Powiatu Krośnieńskiego. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczniów: Aleksandra Bek, Diana Chudzińska, Kamil Chudziński, Anna Klimkiewicza, Monika Penar, Mateusz Przybyła,  Patrycja Rajchel, Ewelina Rygiel, Aleksandra Such,   Renata Szczęsna. Wszystkie przedstawione prace prezentowały wysoki poziom. Świadczyły o umiejętności wypowiadania się uczniów na trudne tematy, dużej świadomości naszej młodzieży, wrażliwości, poczuciu estetyki i umiejętnościach informatycznych. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę cele szczegółowe konkursu, wyłoniła trzy prace, które zdaniem komisji najlepiej spełniały kryteria oceny. Są to prezentacje: Oli Bek, Kamila Chudzińskiego i Renaty Szczęsnej.

Dodała: Alicja Nowicka

Dzień Patrona Szkoły                                                                                                                                                                                                              18 października 2010

15 października 2010 w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona - Jana Pawła II.

 

Uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Joanny Wójcik-Kaczor przygotowali część artystyczną pt. "Droga do świętości". Piękny montaż słowno-muzyczny był wspomnieniem o Janie Pawle II, uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty z życia i pontyfikatu tego Wielkiego Polaka. Fragmenty życiorysu przeplatane były piosenkami (również w wykonaniu uczniów klasy VI), a punktem kulminacyjnym było zapalenie zniczy, modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II i wykonanie dla Niego piosenki o górach, które tak bardzo kochał.

 

W trakcie uroczystości obejrzeliśmy także wzruszającą prezentację multimedialną o Ojcu Świętym przygotowaną przez uczennice klasy III gimnazjum - Aleksandrę Bek i Renatę Szczęsną.

 

W drugiej części obchodów kibicowaliśmy 10 uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy brali udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie przygotowanym przez panią Lucynę Nogaj, Panią Małgorzatę Czelny i panią Jolantę Litarowicz.

 

Oto wyniki konkursu:

 

Miejsce

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

1

Jakub Waluk (klasa VI)

Kamil Chudziński (klasa III)

2

Łukasz Penar (klasa VI)

Patrycja Saferna (klasa II)

3

Aleksandra Wais (klasa V)

Aleksandra Such (klasa II)

 

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali nagrody książkowe, a pozostali dyplom i nagrody pocieszenia.

 

Dodały: Joanna Wójcik-Kaczor i Małgorzata Czelny

Zobacz zdjęcia >>>

Nasze Święto                                                                                                                                                                                                                                 14 października 2010

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia pt. "Wesoła Szkoła" przygotowana przez uczniów klasy 5 szkoły podstawowej pod kierunkiem pana Krzysztofa Telegi. Obejrzeliśmy zabawne scenki z życia szkoły, posłuchaliśmy piosenek, a także podziwialiśmy piękny układ taneczny.

Uczniowie wyrazili w ten sposób swoje podziękowanie za pracę i trud jaki pracownicy szkoły wkładają w ich kształcenie i wychowanie.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Papieski w Przemyślu                                                                                                                                                                                              11 października 2010

Dnia 10 października 2010 obchodziliśmy X jubileuszowy Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Odwaga świętości".

W tym dniu odbyła się pielgrzymka młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Podczas pielgrzymki nastąpiło uroczyste otwarcie "Drogi w kierunku Madrytu", gdzie w 2011 roku będą odbywały się Światowe Dni Młodzieży.

Z naszej szkoły w pielgrzymce wzięło udział 17 przedstawicieli z klas I i III gimnazjum wraz z Pocztem Sztandarowym pod opieką pani Beaty Boczar i pana Jacka Penara.

O godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie obchodów i zawiązanie wspólnoty na Zamku Kazimierzowskim. Następnie odbyła się procesja z Krzyżem do Bazyliki gdzie została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka. W czasie Mszy świętej mieliśmy okazję wysłuchać śpiewów chóru "Diakonia".

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na parking naprzeciw Seminarium Duchownego na ciepłą herbatę i pyszną grochówkę serwowaną przez wojsko przemyskiej jednostki.

 Dodała: Beata Boczar

Zobacz zdjęcia >>>

Konkurs z okazji Dnia Papieskiego 2010                                                                                                                                                                  10 października 2010

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w upowszechnianie nauczania Jana Pawła II poprzez udział w konkursie zorganizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Przemyskiej pod hasłem "Jan Paweł II - Odwaga świętości".

Aleksandra Such, Joanna Penar z klasy II oraz Katarzyna Krukar i Kamila Józefowicz z klasy I były autorkami prac pisemnych.

Natomiast Paulina Wilusz, Gabriela Krukar i Kamil Chudziński (klasa III), Mateusz Wilusz i Patrycja Saferna (klasa II) oraz Agnieszka Wilusz i Marcin Wais (klasa I) przygotowali prezentację sceniczną do napisanego przez siebie scenariusza sztuki pt. "Na nawrócenie nigdy za późno". Grupa ta otrzymała wyróżnienie w koncercie finałowym w Łańcucie 9 października 2010.

Pracę plastyczną przygotowała Anna Klimkiewicz z klasy III.

 Dodała: Agata Barzyk

Witamy w gronie gimnazjalistów !                                                                                                                                                                                  8 października 2010

7 października odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość - Otrzęsiny klasy I gimnazjum,  podczas której pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności gimnazjalnej.

 

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć gospodarzy - uczniów klasy II, dyrektora pana Mariana Penara oraz wychowawczyń pani Beaty Boczar i pani Agnieszki Groblewskiej, a także głównych  bohaterów - naszych drogich pierwszaków, którzy przyjęli w tym dniu rolę kociaków.

 

"Taniec z kotkami" rozpoczął się od odpowiedniego pomalowania pierwszakom twarzy. Następnie przedstawiono najnowsze zdjęcia kociaków wykonane przez najzdolniejszych szkolnych fotografów. W końcu nastał czas ciężkiej próby - nasze kociaczki ,"z uśmiechem na twarzy", delektowały się wykwintnymi potrawami, piły wyszukane napoje, wykonywały nowoczesne techniki makijażu, ubijały pianę, prezentowały nowy trend w tańcu, a także prowadziły prace wykopaliskowe w kisielu. Ostatnim punktem programu było złożenie kociego przyrzeczenia i pasowanie na ucznia gimnazjum.

 

Na zakończenie spotkania odbyła się wspólna zabawa dyskotekowa dla wszystkich uczniów gimnazjum.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

X Pielgrzymka Rodziny  Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę                                                                                                                7 października 2010

6 października odbyła się X Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, w której naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III gimnazjum. Spotkanie to odbyło się w ramach przygotowań do uroczystości związanych z Dniem Papieskim.

Wyruszyliśmy w trasę 7 października 2010 o godzinie 24:00, by dotrzeć na miejsce przed godziną 6:00 rano, kiedy to następuje odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Niestety dotarliśmy na miejsce kilka minut po godzinie szóstej, pozostaliśmy więc na Mszy Świętej sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Pan dyrektor zgłosił przybycie naszej grupy w biurze pielgrzymkowym i odebrał śpiewniki oraz pamiątkowe obrazki dla każdego ucznia. Następnie Poczet Sztandarowy udał się pod Wieczernik - na miejsce wyznaczonego spotkania, natomiast pozostali uczestnicy gromadzili się na placu przed ołtarzem.

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10:45 od adoracji Krzyża, którego Jan Paweł II trzymał w ręku w czasie swej ostatniej Drogi Krzyżowej. W czasie Mszy homilię do młodzieży wygłosił ks. biskup Henryk Tomasik. Zaznaczył on, iż szczególnym zadaniem szkół noszących imię Jana Pawła II jest modlitwa o beatyfikację Patrona oraz o potrzebne łaski do realizowania Jego wskazań. Bardzo ważnym zadaniem jest dawanie świadectwa wiary, życie zgodne z Ewangelią i niesienie przesłania z niej płynącego innym ludziom.

W skupieniu wysłuchano słów biskupa a młodzi chętnie włączali się w liturgię poprzez śpiew pieśni. Na zakończenie odczytany został Akt Zawierzenia Matce Bożej a ksiądz biskup udzielił zebranym błogosławieństwa. Odczytano również list, który został przygotowany do Benedykta XVI w związku z X Pielgrzymką Rodziny Szkół.

Po Mszy Świętej pan dyrektor udał się na spotkanie organizacyjne, a później ruszyliśmy w drogę powrotną. Przybyliśmy też do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby w skupieniu przez chwilę się pomodlić.

Wróciliśmy do Klimkówki pełni wrażeń, pięknych zdjęć i radośnie z powodu przeżycia tak wyjątkowych chwil.

 Dodała: Agata Barzyk

Zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie z absolwentami                                                                                                                                                                                                   4 października 2010

W sobotę 2 października uczniowie III klasy gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Agatą Barzyk zorganizowali spotkanie dla absolwentów naszego gimnazjum, na które zaproszono pana dyrektora Mariana Penara i wychowawczynię byłych trzecioklasistów panią Ewę Drybałę.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16:00 wspólnym poczęstunkiem. Dzielono się wrażeniami na temat szkół, do których absolwenci uczęszczają. Następnie absolwenci otrzymali do wypełnienia ankietę, w której oceniali pracę naszej szkoły. Pytania dotyczyły m.in. poziomu prowadzonych zajęć, atmosfery panującej na lekcjach, w grupie rówieśniczej, a także dostępu do wiedzy i informacji. Wskazywano mocne i słabe strony naszej szkoły, by pomóc nam zorientować się jakie obszary naszej działalności są na dobrym poziomie, a które należałoby poprawić.

 

Po słodkim poczęstunku wszyscy udali się na małą salę gimnastyczną, by bawić się wspólnie na dyskotece. Miło i przyjemnie spędzono to sobotnie popołudnie.

 Dodała: Agata Barzyk

Jestem sobie przedszkolaczek...                                                                                                                                                                                      2 października 2010

Dnia 30 września 2010 w "Kolorowym Przedszkolu" w ZSP W Klimkówce odbyło się uroczyste pasowanie maluchów na prawdziwych przedszkolaków i starszych przedszkolaków. Była to kolejna możliwość, zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, wspólnego spotkania się dzieci, rodziców i pań wychowawczyń. Mimo krótkiego czasu na przygotowanie, dzieci postarały się jak najlepiej zaprezentować program artystyczny. Wspierane przez rodziców i opiekunki pięknie śpiewały i recytowały o tym jak to są dumne z bycia pełnoprawnym przedszkolakiem. Uroczystość urozmaicona była zabawami muzyczno - ruchowymi. Zabawne potknięcia dzieci wzbudziły ogólną radość rodziców, jednak nie przeszkodziło to w tym uroczystym wydarzeniu. Pan dyrektor pasował wszystkie rozbawione maluchy. Dzieci po wyczerpujących zajęciach poczęstowane zostały słodkościami. Maluchy zadowolone, rozbawione i z kolorowymi dyplomami wróciły do domów. Będziemy miło wspominać ten dzień. Był to dobry początek współpracy i mamy nadzieję, że dalsza będzie równie owocna, a najlepszym tego dowodem będą zadowolone i szczęśliwe dzieci.

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Pierwsze zabawy w przedszkolu                                                                                                                                                                                            24 września 2010

Wraz z pierwszym września do "Kolorowego Przedszkola" ponownie zawitały maluchy.  Mimo lekkich obaw na początku dzieci bardzo szybko zaaklimatyzowały się  w nowym otoczeniu. We wrześniu pogoda dopisywała i dlatego też staraliśmy się wykorzystać ostatnie ciepłe dni. Pierwsze dni upłynęły na spacerach po najbliższej okolicy, grach  zespołowych oraz zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Dzieci bardzo chętnie zbierały jesienne skarby takie jak kasztany, żołędzie i szyszki. Dużą popularnością cieszyło się układanie z nich ciekawych obrazków. Dziewczynki szukały przepięknych kolorowych liści, z których komponowały bukiety. Niestety słoneczne dni  szybko minęły i z dnia na dzień jest coraz chłodniej. Dlatego też zajęcia zostały przeniesione do sali. Zabawki i wyposażenie bardzo spodobały się wychowankom przedszkola. Każdy miś i lalka dostał już własne imię. Codziennie przeprowadzane są wyścigi, w których maluchy sprawdzają, który samochód jest najszybszy, który najlepiej skręca, czy wreszcie który zmieści najwięcej klocków. Wszyscy chętnie uczestniczą w zabawach grupowych takich jak: „Stary niedźwiedź”, „Rolnik siał w dolinie”, „Na dywanie siedzi jeż”. Dużą popularnością cieszy się gra w kolory podczas, której dzieci ćwiczą swoją pamięć.  Dotychczas największą atrakcją jest tor przeszkód z domkami, zwłaszcza wśród chłopców. Jednak dziewczynki bardzo chętnie zamieniają go w dom dla lalek. Bawią się nim w swoje mamy, prowadzą szpital dla chorych przytulanek albo urządzają restauracje dla wszystkich dzieci. Szczęśliwe i zadowolone dzieci mają mnóstwo ciekawych pomysłów.

Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Zobacz zdjęcia >>>

Organizacja "Kolorowego Przedszkola" w roku szkolnym 2010/2011                                                                                                       6 września 2010

Rozpoczęliśmy drugi rok działalności "Kolorowego Przedszkola" przy ZSP w Klimkówce. Projekt ten jest realizowany przez Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pracę punktu przedszkolnego nadzoruje prezes Galicyjskiego Stowarzyszenia Edukatorów pan Wiesław Pałka oraz dyrektor ZSP w Klimkówce pan Marian Penar. W tym roku do "Kolorowego Przedszkola" będzie uczęszczać 20 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 13 chłopców w wieku od 3-5 lat.

 

Maluchy pod opieką pań Grażyny Byry i Martyny Nycz będą spędzać miło czas na zabawach, wycieczkach i nauce. Przedszkolaki będą brały udział w zajęciach z rytmiki prowadzonych przez panią Martę Kurnetę oraz gimnastyki korekcyjnej pod czujnym okiem pani Małgorzaty Jakubowicz. Języka angielskiego będą  się uczyć z panią Małgorzatą Czelny, a nad poprawną wymową dzieci czuwać będzie pani logopeda Anna Prorok.

 

Początki dla nowych przedszkolaków nie należą do najłatwiejszych. Nowe środowisko, rozstanie z rodzicami, nieznani jeszcze koledzy i koleżanki mogą wzbudzać lekki niepokój u małych podopiecznych. Jednak mamy nadzieję, że dzięki troskliwej opiece, dzieci szybko zaaklimatyzują się w nowym otoczeniu. Ciekawie prowadzone zajęcia oraz atrakcyjne wyposażenie sali w zabawki i pomoce dydaktyczne sprawią, iż maluchy szybko przyzwyczają się do nowej sytuacji i rozstanie z rodzicami nie będzie już takie trudne.

 

 Dodały: Grażyna Byra i Martyna Nycz

Witaj szkoło!                                                                                                                                                                                                                                           1 września 2010

 

1 września 2010 roku o godzinie 9:00 odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011, poprzedzona Mszą świętą odprawioną pod przewodnictwem księdza Henryka Steca.

Wśród licznego grona uczniów, nauczycieli i rodziców na naszą szkolną uroczystość przybyli także zaproszeni goście.

Uroczystość, z udziałem Pocztu Sztandarowego i Flagowego, rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polskiego i  Hymnu Szkolnego. Następnie pan dyrektor Marian Penar w swoim przemówieniu przypomniał o najważniejszych wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej  oraz poinformował zebranych o organizacji nowego roku szkolnego.

Na zakończenie uroczystości, po wysłuchaniu pięknych piosenek w wykonaniu ucznia klasy II gimnazjum, Kamila Litwina, udaliśmy się do swoich klas aby poznać plan zajęć i tym samym rozpocząć nowy rok pracy i nauki w szkole.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska