Rok szkolny 2012/2013

 Wakacje z Projektorem

12 sierpnia 2013

 

W dniach od 19 do 23 sierpnia 2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach programu PROJEKTOR - wolontariat studencki.

Zajęcia w formie zabawy obejmowały zagadnienia z przyrody, geografii, języka angielskiego, a także gry i zabawy na świeżym powietrzu, robienie latawców, zajęcia z rękodzieła oraz fotografii otworkowej.

 

Ramowy plan zajęć:

 

 Dzień pierwszy: 3…2…1…START!!!

•Przywitanie się z dziećmi i zapoznanie ich z projektem
•Zabawy integracyjne
•Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (gry i zabawy: bieżne, rzutne, skoczne, kopne, orientacyjno-porządkowe, z dźwiganiem i mocowaniem; wyścigi konkursowo-turniejowe; gry drużynowe)

Dzień drugi: Eksperymenty przyrodnicze
•„Skład czarnego atramentu” 
•„Powstawanie kolorów” 
•„Kolorowy szyfrogram” 
•„Przewodnictwo kwiatów”
•„Gęstość cieczy a pływanie ciał”
•„Jak rozpoznajemy smaki”
•„Ciężka woda”
•„Ogień pod wodą”

Dzień trzeci: Matematyka jest spoko!
•Budowanie brył z papierów kolorowych i tworzenie z nich budowli 
•Zabawa w giełdę 
•Rozgrywki matematyczne

Dzień czwarty: English!
•Nauka angielskich piosenek 
•Bajki po angielsku 
•Zabawa w głuchy telefon
•Tworzenie wspólnego słownika 

Dzień piąty: Artystyczne pożegnanie
•Plener malarski, malowanie z wyobraźni 
•Stworzenie mapy przestrzennej Klimkówki
•Ognisko

 

 Najzdolniejsi z Gminy Rymanów

12 lipca 2013

 

11 lipca 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbyło się już po raz czwarty uroczyste rozdanie nagród Młode Orły najzdolniejszym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę Rymanów.

 

Nagrody te przyznaje Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec w czterech kategoriach:

 

- kategorii Prymus (dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 i wzorowe zachowanie)

 

- kategorii Egzamin (dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury podstawowej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania)

 

- kategorii Konkursy (dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania)

 

- kategorii Mistrz (dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za  szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w innych konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. O przyznaniu nagrody w tej kategorii decyduje komisja konkursowa po analizie wszystkich zgłoszonych wniosków)

 

 W tym roku szkolnym przyznano 50 nagród. Z naszej szkoły zdobyli je:

 

- Jakub Penar i Weronika Kucharska z klasy 6 SP w kategorii Prymus za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe

  zachowanie,

 

- Marcin Wais z klasy 3 gimnazjum w kategorii Prymus, Egzamin i Konkursy za bardzo wysokie wyniki w nauce

  i wzorowe zachowanie, za wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym oraz za zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego

  Konkursu Chemicznego i tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Kuratorium

  Oświaty w Rzeszowie,

 

- Katarzyna Krukar z klasy 3 gimnazjum w kategorii Konkursy za zdobycie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu

  Polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

 

- Marcin Penar z klasy 3 gimnazjum w kategorii Mistrz za zdobycie czołowych miejsc indywidualnie i drużynowo na

  Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w narciarstwie biegowym.

 

 Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

m

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

30 czerwca 2013

 

28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Minął czas wytężonej pracy, czas egzaminów, sprawdzianów, testów i kartkówek, a rozpoczął się długo wyczekiwany moment zasłużonego odpoczynku.

Zanim jednak uczniowie mogli cieszyć się upragnionymi wakacjami uczestniczyli we mszy świętej, a następnie w uroczystym spotkaniu w budynku szkoły, które poprowadził Dyrektor Szkoły Marian Penar.

W części oficjalnej spotkania, w obecności rodziców i zaproszonych gości, został odśpiewany Hymn Polski i Hymn Szkoły oraz nastąpiło przekazanie przez trzecioklasistów sztandaru szkoły młodszym kolegom. Ponadto trzecioklasiści wobec całej społeczności szkolnej złożyli ślubowanie.

Podczas przemówienia pan Dyrektor dokonał podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękował nauczycielom i uczniom za pracę oraz życzył wszystkim udanych wakacji. Podkreślił również jak ważny jest rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.

W dalszej części spotkania nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, wykazali się wzorową frekwencją oraz pracowali społecznie na rzecz szkoły.

Ponadto uczniom kończącym szkołę podstawową i gimnazjum, czyli szóstoklasistom i trzecioklasistom pan Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej, uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ranking najlepszych uczniów w roku szkolnym 2012/2013

29 czerwca 2013

 

Klasa

Najlepsi uczniowie klas I -III szkoły podstawowej

I

Oliwia Cypcar, Patrycja Kuś, Magdalena Rygiel, Zuzanna Wojtuń, Emilia Sznajder,

Bartosz Łącki, Szymon Słowik, Zuzanna Kapica

II

Zuzanna Kasperkowicz, Gabriela Krypla, Julia Lorenc, Mikołaj Wais, Aleksandra Nycz,

Diana Szczurek, Wiktoria Krukar, Wioleta Walus

III

Jakub Kasperkowicz, Julia Krężałek, Maciej Misiak, Dominika Różowicz, Szymon Rygiel

 

 

Najlepsi uczniowie klas IV -VI

szkoły podstawowej

Najlepsi uczniowie klas I -III gimnazjum

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Sabina Penar

Kamil Penar

Jakub Cyparski

Patrycja Barud

Patrycja Szewczyk

5,30

5,30

4,90

4,80

4,80

1

Weronika Kotowicz

Agata Krukar

4,86

4,79

5

Alicja Kasperkowicz

Kamila Krukar

Roksana Cypcar

Wiktoria Józefowicz

Katarzyna Mroczkowska

Kamila Szczurek

Ewelina Itner

Julia Trybus

Izabela Walus

5,60

5,50

5,40

5,40

5,20

5,00

5,00

4,90

4,80

2

Jakub Waluk

Magdalena Wojtoń

Konrad Wais

Łukasz Penar

5,27

5,00

4,93

4,87

6

Jakub Penar

Gabriela Bek

Weronika Kucharska

Sabina Ryczkowska

5, 45

4,96

5,18

5,18

3

Marcin Wais

Kamila Józefowicz

Katarzyna Krukar

Natalia Raś

5,50

5,44

5,39

4,83

 

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Zakończenie roku w Kolorowym Przedszkolu

28 czerwca 2013

 

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbyło się 27 czerwca 2013 roku.

Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Pod czujnym okiem pani wychowawczyni przedszkolaki przygotowały prezentację swoich umiejętności, które zdobyły przez cały rok.

Na koniec odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów zakończenia przedszkola oraz drobnych upominków ufundowanych przez rodziców.

Wszystkim przedszkolakom życzymy samych sukcesów w „zerówce”, natomiast wszystkim dzieciom i ich rodzicom spokojnych i udanych wakacji!!!!

 Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pożegnanie klasy III gimnazjum

27 czerwca 2013

 

26 czerwca 2013 roku odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość - pożegnanie klasy III gimnazjum. Oprócz trzecioklasistów i ich rodziców w uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Szkoły pan Marian Penar, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie klasy II gimnazjum, a także zaproszeni goście: ks. proboszcz Henryk Stec, ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkówce pani Halina Penar oraz radny Gminy Rymanów pan Marian Różowicz.

 

Uroczystość rozpoczęli trzecioklasiści od odtańczenia poloneza. Następnie, pracując pod kierunkiem wychowawczyni pani Agnieszki Groblewskiej, zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny zatytułowany Nie bój się! Wypłyń na głębię!, poprzez który wyrazili wdzięczność i podziękowanie nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wykształcenie oraz wychowanie. Wzruszającym momentem programu było wysłuchanie słów Naszego Patrona Jana Pawła II skierowanych do młodzieży 2 czerwca 2001 roku w Lednicy, które nawiązywały do myśli przewodniej programu:

m

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

U początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami Wielkiego Jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra: Duc in altum! – Wypłyń na głębię!

To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: “Panie, (...) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5). To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał mu mówiąc: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10).

Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębie! Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębie! – jest przy tobie Chrystus.

Sercem obejmuję każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy.

Z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W drugiej części spotkania Dyrektor Szkoły przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia klasy III i ich sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, a także wręczył rodzicom listy gratulacyjne, podziękowania za współpracę i pracę w Radzie Rodziców.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów, którzy ukończyli gimnazjum z wyróżnieniem: państwo Dorota i Mariusz Waisowie, państwo Danuta i Andrzej Krukarowie, państwo Elżbieta i Tadeusz Józefowiczowie, oraz państwo Katarzyna i Wiesław Rasiowie.

Podziękowanie za współpracę ze szkołą otrzymali: państwo Ewa i Artur Staroniowie, państwo Ewa i Tadeusz Rajchlowie oraz państwo Danuta i Andrzej Krukarowie.

Natomiast chcąc podziękować za aktywną pracę w Radzie Rodziców i zaangażowanie w życie klasy i szkoły Dyrektor wręczył dyplomy pani Elżbiecie Penar, pani Małgorzacie Litwin, pani Elżbiecie Józefowicz, pani Barbarze Kielar, pani Danucie Krukar oraz pani Renacie Wilusz.

W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie klasy II gimnazjum żegnając trzecioklasistów w imieniu całej społeczności szkolnej. W swoim humorystycznym programie przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni pani Joanny Wójcik-Kaczor zwrócili uwagę na najbardziej charakterystyczne cechy każdego trzecioklasisty i przyznali im nagrody w różnych kategoriach. Następnie wyświetlili prezentację zdjęć z zabawnymi komentarzami, zaśpiewali tradycyjne przyśpiewki i wręczyli całej klasie birety absolwentów wraz z pamiątkowymi zdjęciami.

Na koniec uroczystości rodzice trzecioklasistów zaprosili wszystkich uczestników spotkania na słodki poczęstunek.

Był to dzień pełen wzruszeń, który z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rajd drugoklasistów

26 czerwca 2013

 

17 czerwca klasa II gimnazjum wraz z p. Krzysztofem Telegą oraz wychowawczynią p. Joanną Kaczor wybrała się na rajd w Bieszczady. Ich celem było zdobycie najwyższego szczytu Bieszczad polskich - Tarnicy (1346 m n.p.m.).

Wędrówkę rozpoczęli od Ustrzyk Górnych, gdzie wyruszyli w drogę czerwonym szlakiem wiodącym przez Szeroki Wierch do skrzyżowania szlaków pod Tarniczką, a dalej wędrowali  szlakiem żółtym.

Podczas marszu prowadzącego przez las, łąki drugoklasiści dzielnie zmagali się z trasą podziwiając piękne widoki.  Trasa stawała się coraz trudniejsza jednak wszyscy dzielnie walczyli i szczęśliwi z uśmiechem na twarzy zdobyli szczyt.

Na szczycie znajdował się duży metalowy krzyż, przy którym wiele osób chętnie robiło sobie pamiątkowe zdjęcia. Widoki były niesamowite, po odpoczynku wszyscy wyczerpani lecz z radością ruszyli w drogę powrotną.

Dodała: Magdalena Wojtoń, uczennica klasy II gimnazjum

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki sprawdzianu i egzaminu

25 czerwca 2013

 

W czerwcu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i  egzaminu gimnazjalnego, które zostały przeprowadzone w kwietniu bieżącego roku. Poniżej zamieszczamy informacje na temat tego jak z zadaniami egzaminacyjnymi poradzili sobie nasi uczniowie.

 

Szóstoklasiści uzyskali 64% punktów możliwych do zdobycia - co w skali staninowej (od 1 do 9) oznacza stanin 6, czyli wynik wyżej średni. Średnia ta jest wyższa od średniej w naszej gminie 62%, powiecie (61%) i województwie (61%).

 

Najlepsze wyniki wśród uczniów klasy VI uzyskali:

 

1. Sabina Ryczkowska - 38 pkt (95%)

2. Weronika Kucharska - 37 pkt (92,5%)

3. Jakub Penar - 36 pkt (90%)

 

Na egzaminie gimnazjalnym w poszczególnych częściach uczniowie uzyskali następujące wyniki:

 

- Język polski - 67,1%, stanin 7 - wynik wysoki (gmina 65,9% powiat 63,1%, województwo 63,1%)

- Historia i WOS - 66,7%, stanin 8 - wynik bardzo wysoki (gmina 60,6%, powiat 57,6%, województwo 59,1%)

- Matematyka - 50,4%, stanin 6 - wynik wyżej średni (gmina 55,2%, powiat 49,7%, województwo 50,0%)

- Przedmioty przyrodnicze - 66,2%, stanin 7 - wynik wysoki (gmina 63,9%, powiat 61,1%, województwo 61,8%)

- Język angielski - 57,4%, stanin 5 - wynik średni (gmina 64,0%, powiat 59,0%, województwo 62,8%)

 

Najlepsze wyniki trzecioklasistów przedstawiają poniższe tabele:

 

Część humanistyczna:

 

Język polski

Historia i WOS

1. Kamila Józefowicz - 31 pkt (97%)

2. Kamila Rysz - 29 pkt (91%)

3. Katarzyna Krukar - 26 pkt (81%)

    Marcin Wais - 26 pkt (81%)

1. Marcin Wais - 32 pkt (97%))

2. Piotr Kielar - 31 pkt (94%)

3. Katarzyna Krukar - 30 pkt (91%)

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

 

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

1. Marcin Wais - 29 pkt (100%)

2. Kamila Józefowicz - 25 pkt (86%)

3. Katarzyna Krukar - 18 pkt (62%)

 

1. Marcin Wais - 28 pkt (100%)

2. Katarzyna Krukar - 25 pkt (89%)

3. Kamila Józefowicz - 24 pkt (86%)

    Aleksandra Mermer - 24 pkt (86%)

 

Część językowa:

 

Język angielski - poziom podstawowy

Język angielski - poziom rozszerzony

1. Kamila Józefowicz - 38 pkt (95%)

     Marcin Wais - 38 pkt (95%)

2. Katarzyna Krukar - 32 pkt (80%)

3. Kamila Rysz - 29 pkt (73%)

    Katarzyna Barud - 29 pkt (73%)

1. Kamila Józefowicz - 38 pkt (95%)

2. Marcin Wais - 29 pkt (73%)

3. Kamila Rysz - 25 pkt (63%)

 

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zdrojowe Spotkania Pokoleń

24 czerwca 2013

 

Dnia 23.06.2013 roku nasza szkoła uczestniczyła w kolejnej edycji cyklicznych, niedzielnych „Spotkań Pokoleń” w Rymanowie Zdroju.

Słowo wstępu wygłosił dyrektor szkoły mgr Marian Penar, a spotkanie prowadził pan Krzysztof Buczek. W programie artystycznym wystąpiły głównie dzieci z klasy 0 i nauczania początkowego, które przygotowały panie  Teresa Janas i Lucyna Nogaj. Urozmaiceniem programu były choreografie zespołu tanecznego „Show mit Dance” oraz występ muzyczny Madzi Wojtoń w pięknym utworze pt. „List do Boga”. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję razem z dziećmi wykonać słynny na świecie taniec „Gangam Style”. Punktem kulminacyjnym był występ zespołu muzycznego absolwentów naszej szkoły i ich przyjaciół w składzie: Marcin Wais, Maciej Walus, Piotr Walus i Wojciech Rogoziński.

Poczęstunek dla dzieci przygotował właściciel „Zielonego Domku” pan Marek Penar. Goście mieli okazję skosztować wypieków i innych poczęstunków przygotowanych przez panie z Klimkówki. Opiekę nad młodymi artystami sprawowali nauczyciele naszej szkoły. Występ uczniów spotkał się z dużym uznaniem i aplauzem publiczności.

Dodały: Lucyna Nogaj i Teresa Janas

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dyskoteka pożegnalna

22 czerwca 2013

 

20 czerwca gimnazjaliści bawili się wspólnie na dyskotece pożegnalnej zorganizowanej  przez klasę III wraz z wychowawczynią panią Agnieszką Groblewską.

 

Dobrą muzykę i liczne zabawy zapewnił prowadzący całe spotkanie niezastąpiony DJ Dusiek, a słodki poczęstunek i napoje ufundowali rodzice trzecioklasistów. Oprócz tańców i wesołej zabawy uczniowie klasy III pozowali do ostatnich pamiątkowych zdjęć klasowych.

 

Dziękujemy panu Dyrektorowi Marianowi Penarowi, rodzicom trzecioklasistów: panu Januszowi Rysz i panu Bogusławowi Węgrzynowskiemu oraz nauczycielkom: pani Joannie Wójcik – Kaczor i pani Małgorzacie Jakubowicz za opiekę nad uczniami podczas dyskoteki.

m

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wycieczka przedszkolaków

21 czerwca 2013

 

Dzieci z Kolorowego Przedszkola w Klimkówce w tym roku na przedwakacyjną wycieczkę wybrały się w co prawda nie w dalekie, ale za to bardzo ciekawe okolice, mianowicie do Krosna. 20 czerwca autobus wyruszył rankiem spod budynku szkoły i już o godzinie 9 był na miejscu.

 

Pierwszą atrakcją była przejażdżka "Ciuchcią" po mieście. Przedszkolaki podziwiały widoki i przejazd umilały sobie wspólnym śpiewem. Następnym celem był Fikoland gdzie maluchy wyszalały się za wszystkie czasy na dmuchanych zjeżdżalniach, w basenach pełnych piłek i innych atrakcjach.

 

Po wyczerpującej zabawie nastał czas na odpoczynek i lekki posiłek. Podczas podwieczorku towarzyszyły dzieciom kamienne dinozaury między którymi znalazło się nawet kilku jaskiniowców.

 

Najedzone i wybawione dzieci udały się do miejscowej straży pożarnej. Pan strażak przygotował specjalny pokaz w którym opowiadał o swojej pracy, pokazywał stroje oraz specjalny sprzęt strażacki. Przedszkolaki były zachwycone. Po ciekawym pokazie każdy z maluchów zapragnął kiedyś podobnie jak pan strażak walczyć z płomieniami i ratować innych.

 

Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w cukierni pana Deptucha. Dzieci na deser zjadły pyszne lody. Największą popularnością cieszył się smerfowy i miętowy smak. Po dniu pełnym wrażeń, wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

 

 Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

20 czerwca 2013

 

11 i 13 czerwca 2013 uczniowie klas 1-3 gimnazjum i klas 4-6 szkoły podstawowej juz po raz ósmy walczyli o tytuł mistrza klasy w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

 

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy uczeń rozwiązywał test dostosowany do swojej grupy wiekowej. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych.

 

W tym roku w konkursie wzięło udział 17 uczniów szkoły podstawowej i 13 gimnazjalistów, a najlepsi okazali się:

 

Jakub Cyparski - klasa 4 SP

Alicja Kasperkowicz - klasa 5 SP

Jakub Penar - klasa 6 SP

Dominika Barć - klasa 1 gimnazjum

Jakub Waluk - klasa 2 gimnazjum

Kamila Józefowicz - klasa 3 gimnazjum

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Macmillan.

 

Gratulujemy!!!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Wycieczka do Soliny

19 czerwca 2013

 

Dnia 18 czerwca 2013 roku dzieci z klas 0 - 3 pojechały na wycieczkę do Soliny. W wycieczce wzięło udział 69 dzieci 10 opiekunów – wychowawców klas i rodziców. Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci był spacer po zaporze wodnej, a później rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Uczniowie zakupili również wiele pięknych pamiątek, które będą im przypominać chwile spędzone z kolegami i koleżankami na szkolnej wycieczce. Humory wszystkim dopisywały, dopisała również piękna, słoneczna pogoda.

 

Drugim etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy i wraz z przewodnikami i opiekunami zwiedziły skansen, największy pod względem ilości obiektów w Polsce. Uczniowie obejrzeli budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze oraz obiekty sakralne dawnych grup etnograficznych z okresu od XVII do XX wieku. Dużym wrażeniem było zwiedzanie klasy lekcyjnej naszych pradziadków.

 

Następnie dzieci zwiedziły replikę miasteczka galicyjskiego. Na własne oczy mogły zobaczyć domy, sklepy i warsztaty rzemieślnicze dawnych mieszkańców.

 

Z wycieczki wróciliśmy bardzo zadowoleni, pełni wrażeń i troszkę opaleni.

 Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

XI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

18 czerwca 2013

m

W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyła się w naszej szkole XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej. W bieżącym roku w konkursie wzięło udział 14 uczniów. Zdecydowaną większość uczestników stanowili chłopcy (11), dziewczynki (3).

 

Uczestników i ich opiekunów powitał dyrektor szkoły mgr Marian Penar, który życzył uczniom powodzenia w zmaganiach z zadaniami matematycznymi.

 

Komisja konkursowa w składzie pani Lucyna Nogaj i pani Kinga Bardowska przyznała I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia.

m

Oto wyniki konkursu:

m

I miejsce: Julia Dąbrowska – ZSP posada Górna

II miejsce: Adrian Raczek – ZSP Sieniawa

III miejsce: Kacper Menet – ZSP Rymanów

Wyróżnienia:

Mikołaj Szuba – ZSP Wróblik Szlachecki

Julia Krężałek – ZSP Klimkówka

 

Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom umiejętności matematycznych, bardzo sprawnie rozwiązywali przygotowane dla nich zadania.

 

Częścią organizacyjną wraz z poczęstunkiem dla uczestników i opiekunów oraz zakupem nagród zajęły się panie: Łucja Kilar i Teresa Janas.

 

Nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz gminy pan Jan Materniak i dyrektor szkoły pan Marian Penar.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

 

Dodały: Lucyna Nogaj i Kinga Bardowska

Zobacz zdjęcia >>>

m

II miejsce w Konkursie Ekonomiczno-Handlowym

17 czerwca 2013

 

Dnia 13 czerwca uczennice klasy I gimnazjum Dominika Barć, Weronika KotowiczAleksandra Wais brały udział w finale I Konkursu Ekonomiczno- Handlowego „Z ekonomią na TY” zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Uczennice przygotowały prezentację multimedialną na jeden z tematów „Pieniądze szczęścia nie dają - a jakie jest Twoje zdanie?”. Praca ta została zakwalifikowana spośród 16 innych do finału. W finale konkursu brały udział 4 najlepsze prezentacje. Uczennice zaprezentowały swoją pracę przed komisją konkursową i zdobyły II miejsce.  Lepsi od nich byli uczniowie Gimnazjum w Lubatówce, na III miejscu znalazła się szkoła z Krościenka Wyżnego, a wyróżnienie zdobyli uczniowie Gimnazjum w Dukli.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a następnie na zajęcia otwarte, gdzie zapoznali się z tajnikami pracy na kasach fiskalnych.

Gratulujemy uczennicom sukcesu i zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Dodała: Beata Boczar

Zobacz prezentację >>>

m

Rajd turystyczno-historyczny do Iwonicza Zdroju

16 czerwca 2013

 

13 czerwca uczniowie klasy III gimnazjum wraz z wychowawczynią Agnieszką Groblewską wyruszyli na rajd turystyczno-historyczny z Klimkówki do Iwonicza Zdroju zorganizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. W rajdzie uczestniczyli również uczniowie z okolicznych gimnazjów: z Lubatowej, Lubatówki, Rogów, Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.

Celem rajdu było:

- zapoznanie z historią naszej okolicy, zwłaszcza z okresu II wojny światowej,

- wdrażanie postaw patriotycznych poprzez pamięć o miejscach upamiętniających ludzi i wydarzenia historyczne,

- poznanie świata przyrody naszej okolicy z podkreśleniem roli jaką pełnił las podczas działań wojennych,

- promowanie aktywnej formy wypoczynku.

 

Każda grupa wyruszyła na trasę spod swojej szkoły kierując się na Plac Dietla w centrum Iwonicza Zdroju. Podczas wędrówki po lesie uczniowie podziwiali przyrodę wsłuchując się w słowa przewodnika opowiadającego o historii okolicy. Po dotarciu na Plac Dietla wszystkie grupy, niosąc transparenty z nazwami miejscowości, skierowały się do budynku "Gastronomika". Tam czekała na nich pyszna żołnierska grochówka, pieczona kiełbasa i zimne napoje przygotowane przez gospodarzy.

 

Następnie w finale rajdu gimnazjaliści opowiadali o swojej miejscowości, śpiewali piosenki żołnierskie, udzielali pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz brali udział w quizie o dr Józefie Aleksiewiczu – patronie "Gastronomika". Spotkanie zakończył pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez grupę z Maltańskiej Służby Medycznej.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny

15 czerwca 2013

 

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników, który będzie obowiązywał w ZSP Klimkówka w roku szkolnym 2013/2014.

 

Wykaz podręczników

 

Wycieczka do Zakopanego

13 czerwca 2013

 

Maj i czerwiec to czas turystycznych wędrówek. Uczniowie klas: IV, V, i VI szkoły podstawowej wraz z opiekunami: panią Małgorzatą  Jakubowicz, panią Agatą Barzyk oraz panem Jackiem Penarem wybrali się w dniach 6-7 czerwca br. do Zakopanego na wycieczkę.

W pierwszym dniu udaliśmy się na pieszą wędrówkę nad Morskie Oko. Co prawda z rana pogoda nie była zbyt zachęcająca, ale około południa niebo pięknie przejaśniło się, zniknęły deszczowe chmury i z czasem zrobiło się naprawdę pięknie. Stopniowo mgła odsłoniła górskie szczyty, więc podziwialiśmy zachwycający krajobraz. Znad jeziora wróciliśmy dwoma bryczkami pełni wrażeń i radośni. Udaliśmy się nad Wielką Krokiew, by wyciągiem wyjechać na szczyt skoczni i doświadczyć niezapomnianych wrażeń. Drugi dzień od rana też nie zapowiadał się pogodny, ale z czasem znów wyjrzało słońce, a my ruszyliśmy z przewodnikiem szlakami Doliny Kościeliskiej, słuchając opowieści i legend związanych z tym miejscem. Niestety, czas górskich wędrówek dobiegał końca, więc udaliśmy się na Krupówki - ostatni etap naszej wycieczki. Zakupiono pamiątki i ok. 16 ruszyliśmy w drogę powrotną do Klimkówki.

Obcowanie z zachwycająco piękną przyrodą tatrzańską i podążanie szlakami przemierzanymi niegdyś przez  Patrona naszej szkoły Jana Pawła II dodało nam nowych sił, niektórzy z nas mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć Tatry z bliska.

 

Dodała: Agata Barzyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z absolwentami

12 czerwca 2013

 

12 czerwca 2013 w naszej szkole odbyło się spotkanie klasy III z ubiegłorocznymi absolwentami naszego gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Szkoły pan Marian Penar, wychowawczyni absolwentów pani Beata Boczar oraz wychowawczyni klasy III pani Agnieszka Groblewska.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym poczęstunkiem, w trakcie którego absolwenci dzielili się wrażeniami ze swoich nowych szkół. Następnie wypełniali ankiety dotyczące pracy naszej szkoły.

Po słodkim poczęstunku, wszyscy udali się na małą salę gimnastyczną, by bawić się wspólnie na dyskotece.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Wielka Brytania bez tajemnic

11 czerwca 2013

11 czerwca 2013 ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Gminnym Konkursie Wielka Brytania bez tajemnic organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie. Konkurs był przeznaczony dla klas IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum. Jego celem było poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi kultury, historii, geografii, symboli narodowych, zabytków i atrakcji turystycznych Londynu oraz rodziny królewskiej. Honorowym gościem na konkursie był, jak co roku rodowity Anglik pan František Geisler,  który prowadził z uczniami konwersacje w języku angielskim.

W konkursie rywalizowało ponad 40 uczniów ze szkół z terenu Gminy Rymanów: Sieniawy, Rymanowa, Posady Górnej, Milczy, Bzianki, Wróblika Szlacheckiego i Klimkówki. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Kucharska i Jakub Penar z klasy VI SP, Natalia Skwara, Magdalena Bek, Konrad Wais i Jakub Waluk z klasy II oraz Kamila Rysz i Marcin Wais z klasy III gimnazjum.

Największy sukces w konkursie uzyskali:

- Jakub Penar - II miejsce w kategorii uczniów szkoły podstawowej

- Marcin Wais - II miejsce w kategorii uczniów gimnazjum

- Natalia Skwara - III miejsce w kategorii uczniów gimnazjum

Bardzo dobrze zaprezentowali się również nasi pozostali uczniowie zdobywając wysokie wyniki na teście.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu sukcesów i szerokiej wiedzy na temat Wielkiej Brytanii. Kolejne zmagania konkursowe już za rok!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Konkurs małych form teatralnych w Rymanowie

31 maja 2013

 

Urząd Gminy Rymanów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie byli organizatorami konkursu małych form teatralnych o tematyce zdrowego i bezpiecznego stylu życia, który odbył się w Rymanowie w sali kina Sokół w dniu 29 maja br.

Rywalizowały ze sobą drużyny uczniów z gminy Rymanów a ich występy oceniane były przez Jury. Nasi uczniowie z klasy V reprezentowani byli przez grupę w składzie: Zuzia Penar,  Ala Kasperkowicz, Grzesiu Rajchel, Beatka Penar, Julka Trybus, Olek Puchalski, Mateusz Kielar, Roksana Cypcar, Weronika Grysztar, Iza Walus, Sylwia Penar, Szymek Froń, Wiktoria Penar, Monika Chudzińska, Łukasz Wais, Dawid Kasperkowicz. Przygotowana przez nich prezentacja nosiła tytuł Moje życie moje wybory, jej motywem przewodnim było propagowanie wśród młodych ludzi zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia. Chcieli oni pokazać, że używki ograniczają naszą wolność, powodują, że jesteśmy „spętani”, pozbawieni wolności.

Uczniowie z zaangażowaniem zaprezentowali przygotowane scenki zakończone występem tanecznym i ostatecznie wywalczyli  III miejsce, co sprawiło im ogromną radość. Z rąk Zastępcy Burmistrza Jana Materniaka  otrzymali pamiątkowy dyplom i czek na 200zł, z czego byli bardzo dumni. Szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Dodała: Agata Barzyk

m

I miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Pierwszej Pomocy

31 maja 2013

 

28 maja 2013 roku w Rzeszowie odbyły się II Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy organizowane w ramach finału Kampanii Edukacyjnej „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa– ratujemy i uczymy ratować”.

W finale tym brało udział 14 szkół z całego województwa podkarpackiego. Wśród nich była również nasza szkoła – ZSP Gimnazjum w Klimkówce.

Szkołę reprezentowali: Magdalena Wojtoń, Estera Rygiel, Jakub Waluk i Patryk Penar. Każda drużyna musiała się zmierzyć z testem w części teoretycznej oraz 7 scenkami w części praktycznej – sytuacjami w których trzeba było udzielić pierwszej pomocy.

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Klimkówce spisali się na „medal” zajmując w tej rywalizacji I miejsce.

 

Dodała: Małgorzata Jakubowicz

Zobacz zdjęcia >>>

m

Kampania społeczna - Reaguj. Masz Prawo.

30 maja 2013

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej "Reaguj. Masz prawo". Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Na stronie akcji www.jakreagowac.pl zamieszczone zostały symulacje sytuacji trudnych wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie w trzech krokach schematów reagowania, które każdy dorosły może zastosować w codziennym życiu będąc świadkiem przemocy. Na stronie oraz w aplikacji na Facebooku będzie można także zadeklarować swój aktywny udział w kampanii podpisując specjalną deklarację. Każda osoba, która podpisze deklarację, zostanie Ambasadorem Kampanii "Reaguj. Masz prawo".

 

List Rzecznika Praw Dziecka

 

Strony promujące kampanię:

 

http://www.jakreagowac.pl/

 

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405

 

https://www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

 

Święto Rodziców w naszej szkole

30 maja 2013

 

28 maja 2013 r. w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość z okazji Święta Rodziców. Program artystyczny przygotowany przez dzieci z klasy 0 i I zachwycił swoją treścią i formą przekazu przybyłych gości. Dzieci w wierszach i piosenkach wyraziły miłość i wdzięczność za trud wychowania swoim Rodzicom. Urozmaiceniem programu był występ szkolnego zespołu tanecznego „Show mit dance” i inscenizacja „Na jagody”. Kulminacyjnym punktem była improwizowana, integracyjna zabawa zarówno gości, jak i wykonawców.

Na koniec uroczystości dzieci odśpiewały tradycyjne „100 lat”, wręczyły róże oraz zaprosiły Rodziców na słodki poczęstunek.

 Dodały: Lucyna Nogaj i Teresa Janas

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Mamy i Taty w Kolorowym Przedszkolu

28 maja 2013

 

Jak co roku przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola świętowały Dzień Mamy i Taty. Były wierszyki, piosenki oraz ciekawe przedstawienie pt. Przygoda niegrzecznej żabki. Mamusie i tatusiowie byli bardzo dumni widząc swoje pociechy podczas występu, a dzieci mogły poczuć się jak prawdziwe "gwiazdy" w blasku fleszy.

 

Prezentem dla rodziców były czerwone serduszka z własnoręcznie wykonanymi kwiatami. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

 Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rekolekcje dla bierzmowanych w Rzepedzi

27 maja 2013

 

W dniach od 24 do 26 maja dziewięcioosobowa grupa trzecioklasistów pod opieką siostry Katarzyny spędziła czas na rekolekcjach dla bierzmowanych w Rzepedzi. Zaraz po przyjeździe nie byliśmy przychylnie nastawieni do owego miejsca, aczkolwiek nie traciliśmy nadziei, że może okazać się całkiem sympatycznie.

Po rozpakowaniu swoich rzeczy i ulokowaniu się w pokojach, zeszliśmy na aulę, gdzie dowiedzieliśmy się o zasadach regulaminu, jaki miał obowiązywać podczas tego czasu i zapoznaliśmy się z planem każdego dnia.

Poranki zaczynały się od Jutrzni, czyli modlitwy z brewiarzem, a po niej następowało wspólne śniadanie. Później, umacniając się w swojej wierze razem z animatorami spędzaliśmy czas na zabawie. Zwiedziliśmy zabytkowy kościółek i pobliskie górki. Po wyczerpującym spacerze wszyscy powróciliśmy do domu rekolekcjonisty, gdzie kontynuowaliśmy swój udany dzień na modlitwie i wieczornych tańcach. Chłopcy, którzy byli nieco zawiedzeni brakiem możliwości oglądania Ligi Mistrzów, również zmienili zdanie na temat tego szczególnego miejsca. Ksiądz – moderator zgodził się na wspólne oglądanie meczu!

Myślę, że wszystkim na długo pozostanie w pamięci tamten weekend, w którym zintegrowani już z innymi, początkowo równie pesymistycznie nastawionymi osobami bierzmowani z Klimkówki, rozgrzali swoje serca na miłość do Boga i innych ludzi.

 

 Dodała: Kamila Rysz. uczennica klasy III gimnazjum

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

25 maja 2013

 

22 maja 2013- dzień nie zapowiadał się dobrze, zachmurzone niebo, krople deszczu spadające na ziemię, zimno… Ale nie w Klimkówce! Mimo deszczowej aury u nas, w naszych sercach wciąż świeciło słońce. Dzisiaj wielki dzień – uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych w Klimkówce.

 

Już od rana dawało się odczuć szczególną atmosferę. Z niecierpliwością, radością i dumą czekaliśmy na inaugurację uroczystości.

 

O godz. 1100 rozpoczęła się msza św., a po niej wszyscy udali się na plac szkolny.

 

Na uroczystość przybyli znakomici goście:

- władze wojewódzkie: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj

- władze powiatowe: Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk

- władze gminne: Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik, Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów Jan Materniak, Radni Rady Miejskiej w Rymanowie, Skarbnik Gminy Rymanów Bernarda Łożańska, Sekretarz Gminy Rymanów Marek Penar

- władze oświatowe: Kierownik Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji KO w Rzeszowie Ludwik Sobol

- przedstawiciele zakładów pracy, towarzystw oświatowych z terenu Gminy Rymanów oraz goście z zaprzyjaźnionej słowackiej szkoły na czele z Marią Kertysovą – Dyrektorem Cirkevnej Zàkladnej Školy sv. Gorazda  w Prešove.

 

Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość również dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy Rymanów, duchowieństwo, sołtys wsi, przedstawiciele organizacji działających w Klimkówce oraz wykonawcy boisk, projektant i inspektor nadzoru, mieszkańcy Klimkówki, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, emerytowani nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce, a także przedstawiciele środków masowego przekazu.

 

Przybyłych gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce Marian Penar, prosząc jednocześnie zacnych gości o uroczyste przecięcie wstęgi, a księży o poświęcenie boisk.

 

Dyrektor przybliżył w swoim wystąpieniu historię powstania kompleksu boisk sportowych w ramach programu rządowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Klimkówce, podziękował szczególnie gorąco Burmistrzowi Gminy Wojciechowi Farbańcowi za zrozumienie, przychylność i wsparcie finansowe inwestycji oraz władzom wojewódzkim za pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy boisk. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe proporczyki, a najbardziej zaangażowani grawertony z podziękowaniami za pomoc i wsparcie w realizacji zadań oświatowych oraz żywe zainteresowanie problemami szkoły w Klimkówce. Piękne słowa skierował również do uczniów naszej szkoły, którzy już od wielu lat rozsławiają jej imię dzięki wspaniałym sukcesom sportowym na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

 

„Pamiętajcie o tym, że sport jest szkołą charakteru - uczy cierpliwości, wytrwałości, pokory, systematyczności, samodyscypliny, uczy współpracy w grupie, tolerancji i zasad fair play. Niech ten piękny obiekt służy Wam i przyszłym pokoleniom jak najdłużej. Niech służy mieszkańcom Klimkówki i wszystkim chętnym do uprawiania sportu z ościennych gmin i całej Polski. Bądźmy wszyscy prawdziwymi gospodarzami tego wspaniałego obiektu sportowego.

Nie sposób zapomnieć w dniu dzisiejszym o naszym Patronie, Błogosławionym Janie Pawle II, który bardzo kochał sport. Piękno sportu ukazał nam w czasie VII pielgrzymki do ojczyzny, w dniu 6 czerwca 1999 roku w Elblągu. Zwracając się do sportowców powiedział: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję”.

Czyż nie jest to piękne i głębokie przesłanie dla całego wychowania fizycznego, dla wychowania poprzez sport? To właśnie sport, rekreacja i turystyka dostarczyć mogą dużo intensywnych i różnorodnych przeżyć oraz wartości, które rodzą się podczas pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania ryzyka, są związane z odkrywaniem swoich możliwości, z odczuwaniem piękna natury, piękna ruchu, urody swojego ciała, z poznaniem smaku zwycięstwa i porażki”.

 

Nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment uroczystości, międzynarodowe mecze (piłki nożnej i koszykówki) pomiędzy drużynami Cirkevnej Zàkladnej Školy sv. Gorazda  w Prešove i Zespołem Szkół Publicznych w Klimkówce.

 

W strugach deszczu, ale z uśmiechami na twarzach i ogromną dumą witaliśmy wchodzące na stadiony drużyny. Wzruszeni wysłuchaliśmy hymnów narodowych Polski i Słowacji, a w niebo poszybowały balony w barwach narodowych obu reprezentacji.

 

Zawodnicy prezentowali się wspaniale, rywalizacja przebiegała fair play, a wszyscy dzielnie kibicowaliśmy naszym drużynom.

 

Ogromny aplauz publiczności wzbudziły pierwsze rzuty do kosza i kopnięcia piłki poprzedzające mecze, w wykonaniu przedstawicieli władz: Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie Henryka Smolika.

W przerwach meczy podziwialiśmy tańce w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimkówce, które swoimi występami zagrzewały zawodników do dalszej rywalizacji.

 

Uroczystości dobiegły końca. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do korzystania z nowo otwartego kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu rządowego „Moje boisko – ORLIK 2012”, składającego się z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego i badmintona oraz boiska trawiastego do piłki nożnej.

 

ORLIK jest obiektem użyteczności publicznej, wszyscy miłośnicy sportu będą więc mile widziani w Klimkówce!

 

Corocznie ORLIK rozpoczyna działalność 1 marca, a kończy 30 listopada. W tych miesiącach jest czynny w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek: 1500 - 2100

sobota: 1000 - 1700

 

Nasz nowo oddany obiekt sportowy przypadł bardzo do gustu gościom ze Słowacji, którzy jeszcze do późnych godzin popołudniowych rozgrywali na nim mecze. Dopiero zaplanowana specjalnie dla nich dyskoteka skłoniła ich do opuszczenia boisk! Świętowanie w Klimkówce trwało nadal – w czasie dyskoteki nasi uczniowie wymieniali się doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami z Preszowa, zawierali znajomości i, przede wszystkim, świetnie się wspólnie bawili.

 

Kolejny dzień także był pełen atrakcji. Przygotowaliśmy dla gości ze Słowacji wycieczkę do zamku Kamieniec w Odrzykoniu oraz zwiedzanie zabytków Krosna i Centrum Dziedzictwa Szkła.

Słowacy pełni pozytywnych wrażeń opuścili Klimkówkę, obiecując, że jeszcze nie raz będą u nas gościć.

 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Klimkówki i korzystania z naszych pięknych boisk sportowych.

 

Po zdrowie i rozrywkę do Klimkówki!

 Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

 

Zdjęcia z uroczystości >>>               Zdjęcia z dyskoteki >>>              Zdjęcia z wycieczki >>>

 

m

Podaruj ołówek i zeszyt dzieciom z Afryki

 21 maja 2013

 

Czynić świat jeszcze bardziej sprawiedliwym to znaczy dokładać wszelkich starań,

aby nie było dzieci niedożywionych, bez możliwości kształcenia i wychowania.

m

Bł. Jan Paweł II

 

Poruszeni sytuacją najmłodszych mieszkańców Afryki, nasza społeczność szkolna z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kolejny raz postanowiła przyjść z pomocą wielu afrykańskim dzieciom organizując akcję Podaruj ołówek i zeszyt dzieciom Afryki. Ta akcja charytatywna to przedłużone ogniwo "Adopcji serca", którą prowadzimy od wielu lat.

 

Zebrane materiały szkolne oraz pluszaki zostały złożone w Domu Zakonnym przy ul. Łukasiewicza 62 w Krośnie, które następnie zostaną dostarczone do Afryki na Wyspy Zielonego Przylądka przez wolontariuszy w lipcu tego roku.

 

W imieniu dzieci Afryki i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci serdecznie dziękujemy za aktywny udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

 

 Dodała: Teresa Janas

m

Wiwat 3 Maj!

9 maja 2013

 

9 maja uczniowie klasy I gimnazjum pracując pod kierunkiem pana Jacka Penara zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony wydarzeniom związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

 

Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz brała chłopów pod opiekę prawa. Zwiększyła liczebność wojska, podniosła poziom oświaty, znosiła liberum veto i wolną elekcję, a uchwały sejmowe miały zapadać większością głosów. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała rządy i samowolę magnatów - uchwalona Konstytucja niosła nadzieję na ocalenie Polski.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z rodzicami

5 maja 2013

 

Szanowni Rodzice,

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z wychowawcami serdecznie zaprasza na wywiadówkę, która odbędzie się w środę, 8 maja 2013 roku o godzinie 16.30.

 

Wywiadówka rozpocznie się od zebrania ogólnego z Dyrektorem w holu głównym szkoły, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

Dzień Otwarty w LO Rymanów

27 kwietnia 2013

m

26 kwietnia uczniowie klasy 3 gimnazjum uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie. Wszyscy zaproszeni goście mogli  w tym dniu zwiedzić szkołę, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną oraz sukcesami i osiągnięciami. Oprócz tego oglądali film promocyjny szkoły, pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas wojskowych i występ cheerleaderek oraz byli na strzelnicy. Atrakcją tego dnia był pokaz tańca nowoczesnego i występ grupy akrobatycznej Trio ETC z Rzeszowa - finalistów programu "Mam talent".

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Egzamin gimnazjalny 2013

26 kwietnia 2013

 

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia trzecioklasiści przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, już po raz drugi na nowych zasadach.

Egzamin sprawdzał wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w gimnazjum i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Miał formę pisemną i składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna zawierała zadania z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza składała się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjaliści rozwiązywali zadania z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Prace egzaminacyjne będą sprawdzane przez wykwalifikowanych egzaminatorów według jednolitych kryteriów. Wyniki zostaną podane w sześciu zakresach: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa

20 kwietnia 2013

W miesiącu marcu już po raz kolejny ruszyła Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa-ratujemy i uczymy ratować”. Organizatorem tego ważnego przedsięwzięcia jest Fundacja Generator Inspiracji przy współpracy z Kołem Naukowym Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kampania ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zarówno w teorii, jak i w praktyce.

W tegorocznej akcji bierze udział kilkanaście szkół gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego, a wśród nich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimkówce. Piętnastoosobowa grupa gimnazjalistów będzie uczestniczyć w 4 spotkaniach warsztatowych realizowanych przez studentów-wolontariuszy działających w ramach programu „Projektor - wolontariat studencki” oraz członków Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przeszkoleni odpowiednio studenci będą propagować wśród młodych gimnazjalistów ideę niesienia pomocy zgodnie z myślą chińskiego filozofa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam”.

Pierwsze zajęcia w ZSP w Klimkówce odbyły się już w dniu 11 kwietnia 2013 r. Uczniowie poznali podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale również brali bezpośredni udział w praktycznych ćwiczeniach na fantomach tj. uciskanie klatki piersiowej w przypadku zatrzymania krążenia oraz nauka obsługi AED czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Finałem tego prestiżowego przedsięwzięcia będą II Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy, zaplanowane na dzień 28 maja 2013 r. w Rzeszowie. Trzyosobowa drużyna będzie reprezentować szkołę w pisemnej i praktycznej formie zawodów, dla najlepszych czekają cenne nagrody rzeczowe.

Podsumowując należy powiedzieć, że Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa-ratujemy i uczymy ratować” to same korzyści dla szkoły i uczniów, a wśród nich najważniejszą jest bezcenna wiedza praktyczna, która być może w przyszłości pozwoli uratować niejedno ludzkie zdrowie lub życie.

Fan page kampanii: https://www.facebook.com/kemab.info

Dodała: Justyna Barć

m

Sprawdzian szóstoklasisty 2013

4 kwietnia 2013

 

4 kwietnia uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej przystąpili do pierwszego, ważnego w ich życiu egzaminu zewnętrznego - sprawdzianu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. W całej Polsce sprawdzian szóstoklasisty pisało ponad 360 tysięcy uczniów.

 

Sprawdzian był opracowany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z zakresu z różnych przedmiotów, głównie z języka polskiego i matematyki, a sprawdzane były umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

W tym roku szóstoklasiści odpowiadali na pytania na podstawie teksu źródłowego Sztuka dobrego pisania i mówienia autorstwa Marii Nagajowej i analizowali fragmenty wiersza Słowa ze słownika Józefa Ratajczaka. Oprócz tego odczytywali m.in. informacje z rozkładu jazdy autobusów, podawali godziny, obliczali pole powierzchni podłogi oraz obliczali ilość litrów deszczu spadającego na powierzchnię trawnika czy ilość książek historycznych zakupionych do biblioteki. Ponadto musieli napisać list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki oraz uzasadnić dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

 

Prace uczniów będzie oceniał zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wyniki będą podane w skali punktowej od 0 do 40 i opublikowane w czerwcu 2013.

m

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Spotkanie wielkanocne

3 kwietnia 2013

Dnia 27 marca 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wielkanocne. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, emerytowani pracownicy szkoły oraz ksiądz i klerycy, którzy głosili nauki rekolekcyjne dla dzieci.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II i III pod kierunkiem p. Kingi Bardowskiej i p. Łucji Kilar. Wiersze o tematyce wiosennej i wielkanocnej przeplatały się z radosnymi piosenkami, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Występy dzieci wzbogacone zostały piękną prezentacją multimedialną przygotowaną do piosenki pt. „Święta wielkanocne”. Wszystkich zachwyciła bogata i kolorowa wystawa eksponatów związanych ze świętami. W końcowej części apelu występujący uczniowie złożyli wszystkim świąteczne życzenia i wręczyli upominki.

 

Dodały: Łucja Kilar i Kinga Bardowska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rekolekcje wielkopostne

28 marca 2013

 

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień.

Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

Jan Paweł II

 

25, 26 i 27 marca 2013 uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w wyjątkowych rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych przez s. Katarzynę.

W tych dniach gościliśmy w szkole s. Dianę z animatorami oraz ks. Grzegorza i kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów z Krakowa, którzy prowadzili nauki rekolekcyjne w trzech grupach wiekowych: w klasach 0-3 i 4-6 szkoły podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum.

Program rekolekcji był bardzo ciekawy i bogaty. Każdego dnia, od poniedziałku do środy uczniowie brali udział w konferencjach, rozważali Mękę Pańską, oglądali filmy religijne, śpiewali pieśni wielkopostne przy akompaniamencie gitary oraz uczestniczyli we Mszy świętej i Drodze Krzyżowej.

Był to dla wszystkich szczególny czas - czas duchowych ćwiczeń i zadumy, ale również czas modlitwy, refleksji i zbliżenia się do Boga.

m

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Krośnieńskie Pola Nadziei

26 marca 2013

 

Pola Nadziei to ogólnopolska kampania, mająca na celu rozpowszechnianie idei opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Symbolem akcji jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Ma on przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki. Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób samotnych, opuszczonych i chorych.

 

W niedzielę 24 marca już po raz piąty na ulice wyszli wolontariusze z bukietami sztucznych i żywych żonkili. Kwiaty otrzymali wszyscy darczyńcy, którzy wsparli nawet niewielką kwotą hospicjum w Krośnie.

 

Uczniowie naszej szkoły kwestowali przy kościele przed każdą Mszą Świętą. Wśród nich byli: Kamila Rysz, Katarzyna Krukar, Marcin Wais i Marcin Penar z klasy III gimnazjum, Aleksandra Jakubowicz, Weronika Hanus, Magdalena Wojtoń, Zuzanna Bek, Weronika Rajchel, Patrycja Przybyła, Magdalena Bek i Konrad Wais z klasy II gimnazjum oraz Aleksandra Rygiel, Aleksandra Wais, Patrycja Józefowicz i Monika Penar z klasy I gimnazjum. Wolontariuszy wspierały nauczycielki - panie: Lucyna Nogaj, Teresa Janas, Grażyna Byra i Agnieszka Groblewska oraz panie z obsługi: Janina Grysztar, Wiesława Walus, Helena Zajdel i Zofia Józefowicz.

 

Dzięki hojności mieszkańców Klimkówki udało się zebrać kwotę 1145,00zł, która została przekazana na konto krośnieńskiego hospicjum.

 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i wsparcie tak ważnej akcji, a uczniom za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

 

Konkurs Talentów Przedszkolnych O Nagrodę Pluszowego Misia

21 marca 2013

 

19 marca w kinie Sokół w Rymanowie przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola oraz dzieci z zerówki miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne i recytatorskie na Konkursie Talentów Przedszkolnych O Nagrodę Pluszowego Misia.

Pomimo dużej konkurencji dzieci doskonale poradziły sobie na scenie, zdobywając serce publiczności, śpiewając  i recytując wiersze znanych polskich poetów. Każdy mały gwiazdor na koniec otrzymał pluszowego misia oraz dyplom.

Trzymamy kciuki za dalsze kroki w artystycznej karierze naszych maluchów.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

16 marca 2013

 

W dniu 14 marca w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z którym współpracowały jednostki powiatowe i gminne.

Eliminacje na szczeblu gminnym zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych, a mianowicie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Reprezentantami Szkoły Podstawowej w Klimkówce byli: Gabriela Bek, Sylwia Wilk, Weronika Kucharska oraz Patryk Wiernusz. Natomiast w kategorii gimnazjum wzięli udział Łukasz Penar, Konrad Wais oraz Kamil Wiernasz. Wszyscy przygotowywani byli pod okiem pana dyrektora Mariana Penara.

Etap gminny turnieju składał się z części pisemnej i ustnej. Pięć najlepszych wyników z testu pozwalało zakwalifikować się do etapu ustnego. Wśród najlepszych znaleźli się reprezentanci naszej szkoły – Gabriela Bek w kategorii szkół podstawowych i Łukasz Penar w grupie gimnazjalnej.

Dzięki trafnym odpowiedziom Gabrysia Bek wywalczyła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Natomiast Łukasz Penar uzyskał największą liczbę punktów wśród gimnazjalistów i zajął zaszczytne I miejsce, awansując tym samym do etapu powiatowego.

Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali szklane pamiątki ufundowane przez Hutę Szkła „Sabina” oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział. Wszystkim serdecznie gratulujemy i cieszymy się z licznego udziału naszych uczniów. Należy podkreślić, że każdy z naszych reprezentantów uzyskał wysoki wynik pisemny, a o awansie do część ustnej zdecydowała niewielka różnica punktów.

Łukaszowi Penarowi natomiast życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 26 marca w Miejscu Piastowym.

Dodała: Justyna Barć

m

X Krośnieńskie Targi Edukacyjne

13 marca 2013

 

12 marca 2013 roku uczniowie klasy III gimnazjum brali udział w X Krośnieńskich Targach Edukacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Krośnie zorganizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

Targi umożliwiły uczniom zapoznanie się z ofertą edukacyjną 24 szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, ale również z powiatu leskiego. Na specjalnie przygotowanych stoiskach reprezentanci szkół - nauczyciele i uczniowie udzielali wyczerpujących informacji na temat kierunków kształcenia, osiągnięć szkoły i rekrutacji.

Oprócz tego gimnazjaliści mogli skorzystać z pomocy doradcy  zawodowego i zapoznać się z możliwością elektronicznej rekrutacji do szkół. Szczegółowych informacji udzielano na stoisku Biura Targów, które obsługiwane było przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna i stoisku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

XIII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

11 marca 2013

 

9 marca 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce została rozegrana XIII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego na szczeblu gminnym. Turniej został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów pana Wojciecha Farbańca.

 

W olimpiadzie brało udział 75 zawodników z Klimkówki, Posady Górnej, Rymanowa, Rymanowa Zdroju, Puław, Królika Polskiego, Milczy.

 

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

 

 

Kategoria mężczyzn 45 lat i powyżej:

Kategoria mężczyzn od 20 - 44 lat:

1. Krukar Andrzej – Klimkówka

2. Piotrowski Artur – Posada Górna

3. Zych Stanisław – Klimkówka

1. Wilusz Łukasz – Klimkówka

2. Penar Dawid – Klimkówka

 

Kategoria chłopców od 17 - 19 lat:

Kategoria chłopców od 14 – 16 lat:

1. Przybyła Sebastian – Klimkówka

2. Szajna Ireneusz – Rymanów

3. Cypcar Marcin – Klimkówka

1. Wiernasz Kamil – Klimkówka

2. Chudziński Sebastian - Klimkówka

3. Zajdel Marcin – Klimkówka

Kategoria chłopców do 13 lat:

Kategoria dziewcząt od 17 – 19 lat

1. Litwin Maciej – Klimkówka

2. Ozimina Sebastian - Królik Polski

3. Kasperkowicz Marcin – Klimkówka

1. Wilusz Paulina

 

 

Kategoria dziewcząt od 14 -16 lat

Kategoria dziewcząt do 13 lat:

1. Rajchel Weronika – Klimkówka

2. Józefowicz Patrycja – Klimkówka

3. Śliwka Zuzanna – Posada Górna

1. Bebło Weronika – Królik Polski

2. Szlemp Klaudia – Milcza

3. Jakubowicz Martyna – Klimkówka

 

Po zakończeniu zawodów Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów pan Jan Materniak i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce pan Marian Penar wręczyli zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych pamiątkowe medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

m

Dodała: Małgorzata Jakubowicz

Zobacz zdjęcia >>>

m

Akademia z okazji Dnia Kobiet

9 marca 2013

 

8 marca z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - panią Joanną Wójcik-Kaczor przygotowali program artystyczny, w którym poprzez humorystyczne scenki i wiersze przedstawili rolę kobiet w naszym życiu. Następnie uczniowie klasy 5 pod kierunkiem pani Agaty Barzyk zaprezentowali inscenizację mitu Demeter i Kora.

Na końcu spotkania Pan Dyrektor, w imieniu wszystkich chłopców i panów, złożył dużym i małym Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył słodki upominek.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukcesy w biegach narciarskich w Ustianowej

3 marca 2013

 

W dniach 26 i 27 lutego uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w finale wojewódzkim biegów narciarskich stylem klasycznym, który został zorganizowany na trasach FIS "Pod Żukowem" w Ustianowej koło Ustrzyk Dolnych. Organizatorem zawodów byli: Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa w Ustianowej Górnej, Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych oraz Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.

 

Nasi sportowcy zaprezentowali się znakomicie zdobywając wysokie miejsca zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyniki rywalizacji.

 

Wojewódzka Gimnazjada w Biegach Narciarskich

 

Trasę biegu na dystansie 3 km ukończyło 82 chłopców i 73 dziewczyny z 15 szkół gimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

 

W klasyfikacji drużynowej chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczyny IV miejsce. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Marcin Penar z klasy 3 gimnazjum - III miejsce, Wiktor Penar z klasy 2 gimnazjum - IV miejsce, Sebastian Chudziński z klasy 2 gimnazjum - XII miejsce i Weronika Rajchel z klasy 2 gimnazjum  - XVI miejsce.

 

Klasyfikacja zespołowa chłopców

Klasyfikacja zespołowa dziewcząt

Miejsce

Szkoła

Czas

Miejsce

Szkoła

Czas

1

NSS Ustrzyki Dolne

0:31:11,9

1

NSS Ustrzyki Dolne

0:37:28,9

2

Gimnazjum Lubatowa

0:34:19,7

2

Gimnazjum Lubatowa

0:43:48,1

3

Gimnazjum Klimkówka

0:34:57,2

3

Gimnazjum Jedlicze

0:46:31,4

4

Gimnazjum Jedlicze

0:41:10,7

4

Gimnazjum Klimkówka

0:52:57,3

 

Wyniki indywidualne chłopców

Wyniki indywidualne dziewcząt

L.p

Imię i nazwisko

Rocznik

Miejsce

L.p

Imię i nazwisko

Rocznik

Miejsce

1

Marcin Penar

1997

3

1

 Weronika Rajchel

1998

16

2

Wiktor Penar

1998

4

2

 Patrycja Józefowicz

1999

22

3

Sebastian Chudziński

1998

12

3

 Aleksandra Rygiel

1999

24

4

Konrad Wais

1996

23

4

 Aleksandra Wais

1999

26

5

Marcin Zajdel

1999

24

5

 Estera Rygiel

1998

30

6

Kamil Wiernasz

1998

27

 

 

 

 

 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

W kategorii szkół podstawowych na dystansie 2 km biegi chłopców i dziewcząt ukończyło 188 startujących (103 chłopców i 85 dziewcząt) z 19 szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

 

W tej kategorii wiekowej chłopcy drużynowo również zdobyli III miejsce, a dziewczyny IV miejsce. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Michał Krukar z klasy 5 - V miejsce, Marcin Kasperkowicz z klasy 6 - X miejsce, Maciej Litwin z klasy 6 - XI miejsce, Szymon Rygiel z klasy 3 - XV miejsce i Wiktoria Józefowicz z klasy 5 - XVIII miejsce.

 

Klasyfikacja zespołowa chłopców

Klasyfikacja zespołowa dziewcząt

Miejsce

Szkoła

Czas

Miejsce

Szkoła

Czas

1

SP Ustianowa

0:35:24,4

1

SP Ustianowa

0:36:16,5

2

NSS Ustrzyki Dolne

0:35:40,5

2

NSS Ustrzyki Dolne

0:36:30,2

3

SP Klimkówka

0:36:41,0

3

SP Jedlicze

0:44:11,4

4

SP Jedlicze

0:39:05,8

4

SP Klimkówka

0:51:47,1

 

Wyniki indywidualne chłopców

Wyniki indywidualne dziewcząt

L.p

Imię i nazwisko

Rocznik

Miejsce

L.p

Imię i nazwisko

Rocznik

Miejsce

1

Michał Krukar

2000

5

1

  Wiktoria Józefowicz

2001

18

2

Marcin Kasperkowicz

2000

10

2

  Julia Trybus

2001

23

3

Maciej Litwin

2000

11

3

  Monika Chudzińska

2001

27

4

Szymon Rygiel

2003

15

4

  Martyna Jakubowicz

2000

61

5

Krzysztof Penar

2001

29

5

  Gabriela Bek

2000

64

       

6

  Weronika Grysztar

2001

78

Po rywalizacji, w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Ustianowej miało miejsce wręczenie dyplomów, medali i pucharów najlepszym zawodnikom i drużynom.

Serdecznie gratulujemy wysokich wyników naszym uczniom oraz ich opiekunom: pani Małgorzacie Jakubowicz i panu Jackowi Penarowi.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Projektor - wolontariat studencki

2 marca 2013

 

Szkoła powinna być miejscem, w którym każde dziecko może rozwijać swoje talenty i zainteresowania oraz zdobywać nowe doświadczenia. W związku z powyższym, podczas tegorocznych ferii zimowych, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w projekcie Na końcu języka? Wyraź to inaczej! Zajęcia organizowane przez Fundację Rozwoju Wolontariatu – Projektor, odbywały się w drugim tygodniu ferii (18 – 22 luty 2013). Prowadzącymi warsztaty były dwie studentki – Agata i Kasia, które zaoferowały uczniom zajęcia o zróżnicowanej i bardzo ciekawej tematyce.

Uczestnicy poznali elementy kaligrafii arabskiej, podstawy języka migowego oraz zagłębiali się w angielskich tradycjach. Interesujące dla dzieci okazały się również mnemotechniki – techniki zapamiętywania oraz pantomima. Na warsztatach poruszono także problem niepełnosprawności. Biorący udział w zajęciach uczniowie zaangażowali się w tzw. Misję Afganistan - ,,kredki zamiast karabinów”. Wykonywali papierowe, zdobione według własnego pomysłu, zakładki do książek, ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na zakup przyborów szkolnych dla najbiedniejszych dzieci z Afganistanu.

Na zakończenie warsztatów każda osoba w nich uczestnicząca otrzymała imienny dyplom z wyszczególnioną tematyką przeprowadzonych zajęć.

Dodała: Aneta Wilusz

Zobacz zdjęcia >>>

 

Zanim podejmiesz decyzję - pomyśl!

1 marca 2013

 

27 lutego 2013 uczniowie klasy 3 gimnazjum brali udział w zajęciach warsztatowych przygotowujących do wyboru zawodu prowadzonych przez pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miejscu Piastowym, panią Annę Nawracaj. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do właściwego zaplanowania swojej przyszłości zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia. Ponadto uczniowie wykonując różne ćwiczenia i testy mogli poznać własne predyspozycje psychofizyczne oraz uzmysłowili sobie konieczność świadomego i rozważnego wyboru przyszłego zawodu.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Ferie w Zakopanem

28 lutego 2013

 

Ferie zimowe to czas odpoczynku przede wszystkim od zajęć szkolnych, ale może to być również czas pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. Grupa gimnazjalistek z naszej szkoły na brak atrakcji w czasie ferii zimowych nie mogła narzekać. Wspomnień zapadających na długo w pamięci dostarczył im 5 dniowy wyjazd do Poronina i Zakopanego, zorganizowany przez siostrę Katarzynę.

Organizując wyjazd siostra zadbała, aby nikt się nie nudził. Przygotowała szereg atrakcji dzięki czemu każda chwila spędzona była w ciekawy i oryginalny sposób. Dziewczyny zażywały kąpieli w ciepłych wodach termalnych w Szaflarach, zwiedzały Zakopane i okolice, w tym Krupówki i Wiktorówki. Miejscem szczególnie wartym zobaczenia jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr właśnie na Wiktorówkach, gdzie częstym gościem był Jan Paweł II jeszcze jako kardynał Wojtyła. Kolejne dni to kolejne atrakcje: przejażdżka konną bryczką i ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Wszystko to poprzeplatane wypadami na narty i łyżwy. Siostrze Katarzynie w opiece nad niesfornymi nastolatkami pomagała pani Małgosia Jakubowicz, natomiast siostra Mariola z Miejsca Piastowego umilała wszystkim czas śpiewem i wieczornymi opowieściami. Cały pobyt zorganizowany był w Domu Zakonnym Sióstr Michalitek w Poroninie, gdzie pyszne jedzenie i miła atmosfera były dopełnieniem całości wyjazdu.

 

Dodała: Dominika Barć, uczennica klasy I gimnazjum

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zabawa choinkowa

26 lutego 2013

 

W pierwszym dniu ferii zimowych w naszej szkole było gwarno. Tego dnia podczas wesołej zabawy dzieci świętowały koniec karnawału. Zabawa dla klas 0 – III rozpoczęła się o godz. 13.00. Można było podziwiać piękne, pomysłowe i kolorowe stroje uczestników. Nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca.

 

Kolorowy korowód prowadziły dziewczynki z Samorządu Szkolnego. One też musiały dokonać trudnego wyboru najładniejszego stroju w każdej klasie. W tej kategorii nagrodzeni zostali:

- z klasy 0 (Litwin Andżelika, Wilusz Zuzanna, Józefowicz Maciej, Penar Mateusz II)

- z klasy I (Rygiel Magdalena, Wojtuń Zuzanna, Jakubowicz Bartosz, Słowik Szymon)

- z klasy II (Kasperkowicz Zuzanna, Krukar Wiktoria, Grysztar Marcin, Grysztar Kamil)

- z klasy III (Mika Oliwia, Rybska Emilia, Krukar Gabriela, Różowicz Dominika, Stygar Konrad).

 

Nagrody powędrowały też do dzieci, które zwyciężyły w konkursach: „Klasowy mistrz tańca” i „Taniec z balonem”. Pozostali uczestnicy zabawy nagrodzeni zostali cukierkami. W przerwie między tańcami dzieci mogły napić się herbaty i zjeść wafelka. Zmęczeni, ale zadowoleni o godz. 15.00 rozeszli się do domów aby poleniuchować w czasie rozpoczętych ferii.

 

W późniejszych godzinach mieli swoją zabawę uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Katarzyna Krukar finalistką Konkursu Polonistycznego

15 lutego 2013

 

14 lutego Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki III etapu Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla uczniów z województwa podkarpackiego.

Uczennica klasy III gimnazjum Katarzyna Krukar znalazła się w gronie 87 najlepszych uczestników tego konkursu zdobywając tytuł finalisty. Kasia pracowała pod kierunkiem pani Agaty Barzyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Ranking najlepszych uczniów po I semestrze roku szkolnego 2012/2013

11 lutego 2013

 

Szkoła Podstawowa

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

Oliwia Cypcar, Patrycja Kuś, Magdalena Rygiel, Szymon Słowik, Zuzanna Wojtuń

2

Mikołaj Wais, Wiktoria Krukar, Aleksandra Nycz, Zuzanna Kasperowicz, Diana Szczurek, Julia Lorenc, Wioleta Walus, Gabriela Krypla

3

Jakub Kasperkowicz, Julia Krężałek, Maciej Misiak, Dominika Różowicz, Szymon Rygiel, Rafał Wais

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Kamil Penar

Sabina Penar

Patrycja Szewczyk

Jakub Cyparski

Patrycja Barud

5,27

5,27

5,00

5,00

4,90

1

Weronika Kotowicz

Agata Krukar

Dominika Barć

Aleksandra Rygiel

4,90

4,70

4,60

4,60

5

Alicja Kasperkowicz

Kamila Krukar

Roksana Cypcar

Wiktoria Józefowicz

Katarzyna Mroczkowska

5,60

5,50

5,30

5,30

5,10

2

Jakub Waluk

Łukasz Penar

Weronika Rajchel

Magdalena Wojtoń

 

4,64

4,50

4,50

4,50

6

Jakub Penar

Weronika Kucharska

Sabina Ryczkowska

5,10

4,80

4,70

3

Kamila Józefowicz

Marcin Wais

Katarzyna Krukar

5,21

5,14

5,07

 

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Ferie w szkole

8 lutego 2013

Na zbliżające się ferie nasza szkoła proponuje uczniom dwie formy spędzenia wolnego czasu:

 

- udział w zimowisku "Bałwanek" od 12 lutego do 21 lutego 2013,

- zajęcia edukacyjne prowadzone przez studentów w ramach Programu Projektor - Wolontariat Studencki od 18 lutego do 22 lutego 2013.

 

Program zimowiska "Bałwanek"             Program Projektor - Wolontariat Studencki

 

Zapraszamy również wszystkie dzieci i młodzież na zabawę choinkową, która odbędzie się w poniedziałek, 11 lutego 2013 w następujących godzinach:

 

- od 13.00 do 15.00 - dla uczniów klas 0, I, II, III szkoły podstawowej

- od 16.00 do 19.00 - dla uczniów klas IV, V, VI, szkoły podstawowej oraz I, II, III gimnazjum.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Bezpieczne Ferie 2013

8 lutego 2013

 

Co zrobić, aby ferie były czasem radosnej, ale i bezpiecznej zabawy? Oczywiście, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poniżej przypominamy kilka praktycznych porad dotyczących właściwego zachowania podczas jazdy na sankach, nartach i łyżwach oraz podczas przechodzenia przez jezdnię przygotowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

 

Na sankach i nartach:

- Baw się tylko w bezpiecznych miejscach, takich jak place zabaw i boiska.

- Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach - nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować. Przed zjazdem dokładnie sprawdź czy w pobliżu nie ma krzaków, kamieni i nierówności.

- Wybieraj takie miejsca, które znajdują się z dala od ulic, mostów, torów kolejowych.

 

Na lodowisku:

- Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek i wykopów!

- Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i na lodowiskach!

 

W zimie jezdnia jest śliska, dlatego:

- Zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych.

- Zawsze przechodź przez jezdnię przy zielonym świetle.

- Nie przebiegaj przez jezdnię.

- Przed wejściem na jezdnię należy spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.

- Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza samochodu, bądź innej przeszkody.

Działaniami wspierającymi bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży są również dwie akcje informacyjno - edukacyjne współtworzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej:

1) Akcja edukacyjna Bezpieczny Stok skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, której celem jest poprawienie stanu bezpieczeństwa na trasach narciarskich i zapobieganie wypadkom podczas uprawiania narciarstwa.

2) Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej Bezpieczna woda, której celem jest zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach zamarzniętych zbiorników wodnych, jak rzeki, jeziora i stawy.

Szczegółowe informacje na temat powyższych inicjatyw można znaleźć na stronach internetowych.

- Rok Bezpiecznej Szkoły:  http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

- Akcja „Bezpieczny Stok":  http://www.bezpiecznienastoku.pl

- Zimowa edycja akcji „Bezpieczna woda":  http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/2906-Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda

Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  http://wypoczynek.men.gov.pl/, http://www.ko.rzeszow.pl

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Marcin Wais laureatem Konkursu Chemicznego

8 lutego 2013

 

7 lutego Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki III etapu Konkursu Chemicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bardzo miło jest nam poinformować, że uczeń klasy III gimnazjum Marcin Wais został laureatem tego konkursu. Marcin pracował pod kierunkiem pana Dyrektora Mariana Penara i uplasował się na wysokim 11 miejscu spośród 80 startujących uczniów z województwa podkarpackiego.

Oprócz tego, Marcin może pochwalić się również zdobyciem w tym roku szkolnym tytułu finalisty Konkursu Geograficznego (opiekun: pan Krzysztof Telega).

Gratulujemy Marcinowi i opiekunom oraz życzymy dalszych sukcesów!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Weronika Hanus laureatką konkursu Mały Samarytanin

7 lutego 2013

 

6 lutego 2013 r. w Europejskiej Galerii Sztuki w Millenium Hall w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród III Edycji Konkursu Mały Samarytanin. Akcji patronuje Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

Zespół Szkół Publicznych Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimkówce reprezentowała Weronika Hanus, uczennica II kl. gimnazjum.

Weronika to bardzo skromna, szczera, sprawiedliwa, bezinteresowna i pełna ciepła dziewczyna. W naszej szkole postrzegana jest jako wzór. Zawsze staje w obronie słabszych, obiektywnie i dojrzale potrafi oceniać wszystkie, nawet te problemowe, sytuacje, jakie mają miejsce w szkole. Jest bardzo lubiana przez rówieśników, liczą się z jej zdaniem i mają do niej zaufanie. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, nigdy też nie oczekuje nagrody czy pochwały za to, co robi. Taka postawa jest u niej niezmienna od wielu lat. Weronika włącza się w różne akcje charytatywne organizowane przez szkołę, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Krośnieńskie Pola Nadziei.

Założeniem konkursu Mały Samarytanin jest „wyławianie” i nagradzanie podkarpackich dzieci i młodzieży, które charakteryzują się wyjątkowymi cechami charakteru, wrażliwością, rzetelnością, sprawiedliwością, uczciwością, tolerancją, empatią, patriotyzmem itd. W świecie pełnym agresji, nienawiści są ludzie, młodzi ludzie, którzy potrafią żyć inaczej – promują styl życia oparty na prawidłowych relacjach interpersonalnych, przeciwstawiają się przemocy i agresji, szanują każdego człowieka.

Nasza uczennica, Weronika Hanus, została laureatką III Edycji Konkursu Mały Samarytanin, zajmując zaszczytne III miejsce! Jest to dla nas wszystkich ogromne wyróżnienie i powód do dumy.

Na uroczystą galę wręczenia nagród do Millenium Hall w Rzeszowie została zaproszona cała klasa Weroniki, jej Rodzice (Beata i Piotr Hanus), Pan Dyrektor Marian Penar oraz nauczycielki, które zgłosiły Weronikę do konkursu – p. Agnieszka Groblewska i p. Joanna Wójcik-Kaczor. Było to dla nas ogromne przeżycie. Szczęśliwi i wzruszeni patrzyliśmy, jak Weronika otrzymuje statuetkę przesłaną z Pałacu Prezydenckiego przez Panią Prezydentową Annę Komorowską, dyplomy i liczne nagrody ufundowane z tej okazji. Gratulacje dla „małych samarytan” wystosowali też m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Podziękowania i wyrazy uznania złożyła także Marta Półtorak, Prezes Develop Investment Sp. z o.o.

Nagroda dla Weroniki jest jednocześnie nagrodą dla wszystkich uczniów z naszej szkoły (a jest ich wielu!), którzy dostrzegają obok siebie drugiego człowieka, swoją dobrocią i serdecznością sprawiają, że każdy dzień w naszej szkole to czas, w którym ktoś dzięki nim się uśmiecha. Jest to też nagroda dla rodziców Weroniki oraz dla wszystkich nauczycieli i wychowawców z ZSP w Klimkówce na czele z p. Dyrektorem.

 

Gratulujemy Weronice i wszystkim nagrodzonym w III Edycji Konkursu Mały Samarytanin!

 

Dodała: Joanna Wójcik - Kaczor

Zobacz zdjęcia >>>

m

Karnawał w Kolorowym Przedszkolu

7 lutego 2013

 

W środę, szóstego lutego, w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce przedszkolaki świętowały koniec Karnawału. Wszyscy uczestnicy wczuli się w radosną atmosferę i każde dziecko przebrało się za ulubioną postać z bajek, komiksów, książek itp. Na sali nie zabrakło uroczych księżniczek, czarodziejek i biedroneczki, za którymi szalała drużyna spidermanów. Można również było spotkać Króla Lwa, który na pierwszy rzut oka wyglądał na  groźnego i niebezpiecznego, ale okazał się prawdziwym dżentelmenem. Porządku na sali pilnowali pan policjant z kolegą strażakiem oraz dziewczyna Lucky Luke’a.

Szaleństwo trwałoby do białego rana, jednak zmęczone dzieci po kilku godzinach zabawy zapragnęły wrócić do swoich tradycyjnych strojów. Warto wspomnieć również o pokazie mody, gdzie każdy przedszkolak mógł zaprezentować swoje przebranie. Panie przedszkolanki oraz specjalnie zaproszony na tą okazję Królik z Krainy Czarów planowali przeprowadzić konkurs na najlepszy kostium, ale  nie byli w stanie wybrać zwycięzcy wśród tylu niesamowitych kreacji.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wywiadówka semestralna

1 lutego 2013

 

Szanowni Rodzice,

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z wychowawcami serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące pracę szkoły i uczniów w I semestrze roku szkolnego 2012/2013.

 

Spotkanie odbędzie się w środę, 6 lutego 2013 roku o godzinie 16.30.

 

Konkurs na logo naszej szkoły

31 stycznia 2013

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Na Logo Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu naszej szkoły.

Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp. Powinno symbolizować naszą szkołę, być czytelne i łatwe do zapamiętania oraz wzbudzać pozytywne emocje.

Pracę można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

Przedstawiony na formacie A4 znak powinien:

- składać się z logotypu (stylizacji literowej) i elementu graficznego będącego symbolem

- mieścić sie w polu 15cm x 15cm

- być przedstawiony w wersji kolorowej i czarnobiałej

Każdy uczestnik przygotowuje pracę indywidualnie. Jeżeli praca jest wykonana techniką komputerową należy nagrać ją na płycie CD i podać nazwę programu, za pomocą którego projekt został wykonany.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać do 28 lutego 2013 roku w sekretariacie szkoły.

Projekty będą oceniane przez komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

- zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

- oryginalność znaku, łatwość zapamiętania,

- czytelność i funkcjonalność projektu,

- estetyka wykonania projektu.

Najlepsza praca zostanie nagrodzona i będzie reprezentować naszą szkołę podczas uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik.

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie!

 

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

29 stycznia 2013

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, w ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”, zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzących zajęcia z przedmiotów: matematyka, informatyka oraz przedsiębiorczość, na bezpłatne szkolenia, których celem jest poznanie obsługi platformy kształceniowej Moodle.

Kursy te, zakończone otrzymaniem certyfikatu, dostarczą unikatowej wiedzy dzięki ćwiczeniom opartym na sprawdzonych materiałach m.in. kursach e-lerningowych, prowadzonych w niewielkich grupach. Edukatorami będą certyfikowani znawcy platformy Moodle. Szkolenie będzie trwać 16 godzin i będzie zorganizowane w godzinach nie kolidujących z godzinami pracy nauczycieli. W ramach zajęć podany zostanie darmowy catering oraz materiały.

Platforma Moodle umożliwia nauczycielom dodawanie, edytowanie i organizowanie materiałów oraz narzędzi dydaktycznych. Pozwala ona także na zamieszczanie własnych materiałów, w tym również multimedialnych, a także dzielenie się pomysłami i interesującymi rozwiązaniami w dydaktyce z innymi nauczycielami. Funkcjonujące na platformie Moodle interaktywne forum pozwala na bezpośredni kontakt i wymianę opinii między nauczycielami. Platforma i zamieszczone na niej materiały dydaktyczne wykorzystuje nowoczesną technologię zaadaptowaną od zagranicznego partnera projektu WebAlt – Uniwersytet w Helsinkach.

Projekt „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej, gdzie będą na bieżąco zamieszczane szczegóły dotyczące szkoleń.

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o zgłaszanie się na adres: matemaniak@wse.krakow.pl

Informacje o szkoleniach pochodzą ze strony internetowej wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

 

Pokaz historyczny grupy artystycznej Rekonstrukto

23 stycznia 2013

 

22 stycznia w naszej szkole gościła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała całej społeczności szkolnej pokaz historyczny zatytułowany Sarmatyzm i epoka szlachecka.

Pokaz ten był niecodzienną lekcją historii, na której poznaliśmy obyczaje epoki szlacheckiej, tradycyjny strój sarmaty, zbroję husarską oraz genezę i ideologię sarmatyzmu. Zaprezentowano nam również ówczesne uzbrojenie i udzielono lekcji szermierki. Wybrani uczniowie mogli wykazać się odwagą stając do pojedynku na szable i rapiery.

Kolejną atrakcją pokazu było wytoczenie procesu czarownicy, która za swoje przewinienia musiała usiąść na krześle z kolcami. Na szczęście została uratowana przez wybranego przez siebie szlachcica, który w jej obronie stoczył zacięty pojedynek.

Po interesującym i pełnym humoru wykładzie uczniowie mogli zapoznać się z rekwizytami i strojami. Nie zabrakło również chętnych do zadawania pytań artystom.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Babci i Dziadzia

21 stycznia 2013

 

19 stycznia do naszej szkoły zostali zaproszeni bardzo ważni goście: babcie i dziadkowie. Po uroczystej mszy goście spotkali się w szkole, gdzie bardzo serdecznie powitał wszystkich Dyrektor Szkoły pan Marian Penar.

Do grona zaproszonych gości dołączył sołtys wsi Klimkówka pan Kazimierz Kielar, ksiądz prałat Kazimierz Pańczyszyn, siostry zakonne, sekretarz Gminy Rymanów pan Marek Penar oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Uroczystość z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadzia przygotowały przedszkolaki z panią Grażyną Byrą i Anetą Wilusz oraz klasa IV z panią Małgorzatą Jakubowicz, panem Jackiem Penarem i panem Jackiem Gierlachem.

Pięknie przygotowany program artystyczny wywołał aplauz i wzruszenie zaproszonych gości. Babcie i dziadkowie z radością wysłuchali występów swoich wnucząt. Przedszkolaki z dumą przedstawiły „Jasełka”. Nie zabrakło też wierszy i piosenek o dobrych babciach i wspaniałych dziadkach.

Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały STO LAT i obdarowały swoich bliskich własnoręcznie zrobionymi laurkami.

Dodała: Grażyna Byra

m

Konkursy gminne XXX Przeglądu Filmów Dziecięcych

20 stycznia 2013

 

W dniach 24.11.2012-16.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zorganizował dla dzieci z całej gminy XXX Przegląd Filmów Dziecięcych „O uśmiech i radość dziecka”. Dzieci, każde w swojej kategorii wiekowej, uczestniczyły w seansie wybranego wcześniej filmu. W tym roku najmłodsi, a więc klasa 0 i klasy I-III szkoły podstawowej zobaczyły niezwykłe przygody „Meridy Walecznej”. Starsi uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej towarzyszyli „Królewnie Śnieżce” w jej zmaganiach z Julią Roberts w roli okrutnej i pięknej królowej. Gimnazjaliści natomiast uczestniczyli w muzycznym melodramacie „Step Up 4” poznając tajniki tańca i historię miłości ponad podziałami.

Przegląd filmowy to szczególne wydarzenia dla całej społeczności szkolnej zwłaszcza, że towarzyszą mu konkursy - plastyczny i na recenzję filmową. W tym roku dzieci zaangażowały się w ich udział bardzo licznie.

Do GOK w Rymanowie, który był organizatorem konkursu wpłynęło ze szkoły w Klimkówce 11 prac plastycznych z klasy 0, 34 z klas I-III, oraz 8 prac z klas IV-VI szkoły podstawowej. Były to ilustracje i plakaty filmowe do obejrzanych filmów, wykonane różnorakimi technikami plastycznymi: kredki, farby, wyklejanki, oraz techniki mieszane. W konkursie na recenzję filmową zgłoszonych zostało 9 prac ze szkoły podstawowej oraz 2 z gimnazjum.

Dnia 19 stycznia w sali kina Sokół” w Rymanowie odbyło oficjalne rozstrzygnięcie wyżej wymienionych konkursów. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i maskotki. Pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Po uroczystości wręczenia nagród uczniowie mogli uczestniczyć w projekcji filmu „Goryl Śnieżek w Barcelonie”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

KONKURS PLASTYCZNY

Klasa 0  Klasa I SP Klasa II SP

Szymon Barć - wyróżnienie

Aleksander Pelczar – wyróżnienie

Mateusz Penar – wyróżnienie

 

Oliwia Cypcar – wyróżnienie

Zuzanna Wojtuń – wyróżnienie

Zuzanna Kapica - wyróżnienie

Oskar Litwin – wyróżnienie

Mateusz Dworzański – wyróżnienie

Wiktoria Krukar – wyróżnienie

Aleksandra Raś – wyróżnienie

 

 

Klasa III SP Klasa V SP

Magdalena Wilusz – II miejsce

Julia Krężałek - wyróżnienie

Roksana Cypcar – wyróżnienie

Wiktoria Penar – I miejsce

 

KONKURS NA RECENZJĘ FILMOWĄ

 

Klasa VI SP Klasa V

Jakub Penar – wyróżnienie

Sabina Ryczkowska - wyróżnienie

Weronika Kucharska – II miejsce

Sylwia Penar- III miejsce

 

 

Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim laureatom i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Dodała: Justyna Barć

m

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

16 stycznia 2013

 

13 stycznia 2013, już po raz dwudziesty pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna działająca na rzecz ratowania życia osób chorych, w szczególności dzieci oraz na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. W tym roku celem Orkiestry było zebranie środków finansowych nie tylko na ratowanie życia dzieci, ale również na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z Dyrektorem Szkoły panem Marianem Penarem i nauczycielami: panią Joanną Wójcik - Kaczor, panią Agatą Barzyk, panią Łucją Kilar i panem Krzysztofem Telega oraz pracownikami obsługi: panią Janiną Grysztar, panią Heleną Zajdel, panią Zofią Józefowicz i panem Stanisławem Zychem również zaangażowali się w tę akcję organizując zbiórki przy parkingu kościelnym.

 

Wśród kwestujących wolontariuszy byli: Patrycja Józefowicz, Monika Penar, Aleksandra Rygiel i Aleksandra Wais z klasy I gimnazjum, Magdalena Wojtoń, Aleksandra Jakubowicz, Magdalena Bek, Estera Rygiel, Weronika Hanus i Konrad Wais z klasy II gimnazjum oraz Kamila Rysz i Marcin Penar z klasy III gimnazjum.

Mieszkańcy Klimkówki okazali dużo zrozumienia i byli bardzo hojni - przekazali na cele WOŚP kwotę 1507 zł.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w akcję dziękujemy!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Naziemna telewizja cyfrowa w Twoim domu

15 stycznia 2013

 

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpoczął się w listopadzie 2012 r. Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie województwa podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. W tym dniu zostanie wyłączony nadajnik Rzeszów- Sucha Góra (TVP 1 i TVP 2), a 17 czerwca 2013 r. zostaną wyłączone kolejne nadajniki w Przemyślu i na Górze Jawor w Bieszczadach. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku.

Tradycyjne analogowe telewizory nie są przystosowane do odbioru sygnałów cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy w marcu 2013 r. włączymy telewizor, a na ekranie będzie widoczny tylko „śnieg”, należy wcześniej przygotować go do odbioru sygnału cyfrowego.

Telewizor z tunerem cyfrowym do oglądania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadajników naziemnych potrzebny jest telewizor z fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T (w technice kodowania MPEG-4). Natomiast w przypadku, gdy nasz dotychczasowy telewizor nie zawiera takiego urządzenia, można zakupić zewnętrzny tuner DVB-T (zwany dekoderem lub przystawką STB – Set-Top-Box), który należy podłączyć do telewizora kablem EURO, chinch lub HDMI.

Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu zewnętrznego tunera/dekodera STB jest tańsze i nie wiąże się z wymianą odbiornika telewizyjnego.

Niezwykle istotnym jest, aby nasz odbiornik spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas będziemy mieli gwarancję poprawnego odbioru wszystkich programów (również emitowanych w standardzie HD) dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że niektóre osoby mogą mieć jednak kłopoty z przystosowaniem swojego telewizora do nowego sposobu nadawania telewizji naziemnej. Dlatego tak ważna jest wielostronna akcja informacyjna.

Więcej informacji o cyfryzacji telewizji naziemnej można znaleźć na stronach internetowych: http://www.cyfryzacja.gov.pl/ i http://www.polskacyfrowa.org/

Tekst i wszystkie materiały dotyczące cyfryzacji pochodzą ze strony http://www.ko.rzeszow.pl/

 

Bożonarodzeniowe konkursy

12 stycznia 2013

 

Miesiąc grudzień to czas świąt Bożego Narodzenia, czas wzajemnej życzliwości i dawania prezentów. Taką świąteczną tematykę lubią również dzieci, które licznie uczestniczą w bożonarodzeniowych konkursach.

Aleksandra Rygiel z klasy I gimnazjum wzięła udział w pierwszym etapie Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Ola pięknie zaśpiewała utwór „Jest taki dzień” zespołu Czerwone Gitary i kolędę „Gdy śliczna Panna”. Mimo, że nie dostała się do finału to jesteśmy dumni z naszej uczennicy i serdecznie gratulujemy udanego występu. Przyznać trzeba, że poziom konkursu był bardzo wysoki, a rywalizacja zacięta.

Nastrój związany ze świętami Bożego Narodzenia sprzyjał nie tylko śpiewaniu kolęd, ale wyzwolił wśród dzieci i młodzieży inwencję twórczą, której efektem stały się prace plastyczne o tematyce świątecznej, oryginalne szopki bożonarodzeniowe i piękne aniołki. Prace uczniów zgłoszone zostały do następujących konkursów:

  • Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży - „Moje Boże Narodzenie”,

  • Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych,

  • Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Narysuję dla ciebie aniołka”.

 6 stycznia w sali kina „Sokół” w Rymanowie zostały rozdane nagrody i dyplomy dla najlepszych w gminnym etapie Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych oraz Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży „Moje Boże Narodzenie”. Każdy z nagrodzonych otrzymał nominację do udziału w finale. Oto lista nagrodzonych:

Powiatowy Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży „Moje Boże Narodzenie”:

  • Agata Krukar kl. IG

Międzynarodowy Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych:

  • Sabina Penar kl. IV SP

  • Dawid Grysztar kl. IV SP

  • Katarzyna Mroczkowska kl. V SP

  • Sylwia Penar kl. V SP

  • Marcin Zajdel kl. I G

Dodała: Justyna Barć

m

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

10 stycznia 2013

 

Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście doszło do zakrztuszenia. Pytamy więc osobę poszkodowaną „Czy się zadławiłeś?”. Po potwierdzeniu zachęcamy do kaszlu. Przy częściowej niedrożności kaszel powinien doprowadzić do usunięcia ciała obcego z przełyku. Jeśli osoba zadławiona nie może mówić lub kaszel nie pomaga, należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim należy pomóc poszkodowanemu wstać, a następnie stanąć za nim i lekko go pochylić. Cały czas asekurujemy osobę, przytrzymując ramieniem i umiejscawiając jedną z nóg pomiędzy nogami osoby zakrztuszonej. Następnie uderzamy pomiędzy łopatki w taki sposób, jakbyśmy chcieli „wybić” ciało obce z przełyku poszkodowanego.

Jeśli uderzenia nie doprowadziły do udrożnienia dróg oddechowych, należy przystąpić do ucisków nadbrzusza. Przykładamy pięść jednej dłoni pod mostkiem, drugą dłonią chwytamy za swoją pięść i pociągamy ku sobie w kierunku górnym, uciskając tym samym nadbrzusze poszkodowanego. Uderzenia i uciski należy wykonywać naprzemiennie aż do usunięcia ciała obcego z przewodu oddechowego.

Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie zadławionej warto obejrzeć film edukacyjny:

Pierwsza pomoc - zadławienie (zakrztuszenie)

 

Tekst i film pochodzą ze strony internetowej www.szkolenia-bhp24.pl

 

Bożonarodzeniowe widowisko

23 grudnia 2012

 

21 grudnia był wyjątkowym dniem w naszej szkole - dniem, który wprowadził nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Już od rana na przerwach słychać było kolędy i dało się wyczuć pełne niecierpliwości oczekiwanie na wigilie klasowe, na składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem.

Po spotkaniu w klasach udaliśmy się do salki gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy bożonarodzeniowe widowisko. Poznaliśmy historię narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda.

Najpierw wystąpiły przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola przygotowane przez panią Grażynę Byrę i panią Anetę Wilusz, prezentując świąteczne wiersze i piosenki. Oprócz tego, przedszkolaki przebrane w stroje dzieci z różnych krajów świata odwiedzały Dzieciątko Jezus w betlejemskiej szopce i składały Mu pokłon. Wprowadzeniem w występ przedszkolaków była piosenka Jest taki dzień zaśpiewana przez uczennicę klasy I gimnazjum Aleksandrę Rygiel, którą przygotowywał pan Jacek Gierlach.

W drugiej części spotkania uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pracując pod kierunkiem siostry Katarzyny przedstawili niecodzienne jasełka zatytułowane Korzenie. Na scenie zaaranżowano studio telewizyjne, w którym prezenterka rozmawiała z zaproszonymi gośćmi na temat Bożego Narodzenia, a w przerwach zapraszała do obejrzenia filmów. Filmy rozgrywały się na różnych planach filmowych np. w betlejemskiej stajni, gdzie narodził się Jezus i w pałacu króla Heroda. Widzieliśmy również wędrówkę Maryi z Józefem do Betlejem, pastuszków pilnujących owiec, których odwiedził Anioł, podróż Trzech Mędrców i ich wizytę u króla Heroda. Wszyscy aktorzy występowali w specjalnie przygotowanych strojach. Swoje role odegrali brawurowo i z pomysłem!

Obydwa występy bardzo się wszystkim podobały i nasi aktorzy - duzi i mali zostali nagrodzeni gromkimi brawami!

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Jasełka w Kolorowym Przedszkolu

22 grudnia 2012

20 grudnia 2012 roku w Kolorowym Przedszkolu odbyło się przedstawienie jasełkowe dla rodziców przedszkolaków. Uroczystość była wyjątkowa. Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Scena wypełniona była aniołkami i dziećmi z całego świata: Murzynkami, Chinkami, Amerykanami, Aborygenami, Europejczykami. Wszyscy pięknie śpiewali kolędy i wspaniale recytowali przygotowane wierszyki.

Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, a przede wszystkim za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu stworzyły efektowne widowisko. Życzenia, które złożył wszystkim Pan Dyrektor Marian Penar zakończyły spotkanie i pozwoliły wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Gimnazjaliści na etapie wojewódzkim konkursów kuratoryjnych

18 grudnia 2012

 

Znamy już wyniki etapu rejonowego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Bardzo miło jest nam poinformować, że uczniowie klasy III gimnazjum Katarzyna Krukar i Marcin Wais awansowali do etapu wojewódzkiego! Kasia będzie walczyć o tytuł laureata konkursu polonistycznego (opiekun: pani Agata Barzyk), a Marcin o tytuł laureata konkursu chemicznego (opiekun: pan Marian Penar) i konkursu geograficznego (opiekun: pan Krzysztof Telega).

Według Regulaminu organizacji konkursów na etapie wojewódzkim może wystartować maksymalnie 80 uczestników. Bardzo cieszymy się, że wśród tego grona są nasi uczniowie.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!

Dodała: Agnieszka Groblewska

 

Sukces w gminnym konkursie plastycznym i multimedialnym

17 grudnia 2012

 

Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim, w ramach obchodów trzeciej rocznicy nadania szkole imienia Polskich Noblistów, zorganizował gminne konkursy tematyczne pod hasłem „Władysław Reymont – mistrz młodopolskiego realizmu”.

Dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej skierowano konkurs plastyczny polegający na zilustrowaniu dowolnego fragmentu powieści pt. „Chłopi”. Natomiast uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w konkursie multimedialnym dotyczącym życia i twórczości Władysława Reymonta.

Z naszej szkoły duży sukces osiągnęła Weronika Grysztar z klasy 5 SP (opiekun: pani Edyta Jakieła), która zajęła I miejsce w konkursie plastycznym oraz Jakub Waluk z klasy 2 gimazjum, który zdobył III miejsce w konkursie multimedialnym (opiekun: pani Joanna Wójcik-Kaczor).

Gratulujemy!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka"

16 grudnia 2012

 

W grudniu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Przeglądzie Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Zaproszenie do wzięcia udziału w przeglądzie GOK skierował do wszystkich szkół z terenu Gminy Rymanów.

Uczniom zaoferowano kilka ciekawych seansów filmowych. Klasy najmłodsze wyjechały na projekcję filmu Merida Waleczna, klasy 4-6 obejrzały Królewnę Śnieżkę, natomiast gimnazjalistom zaoferowano film muzyczny Step Up 4 Revulotion.

Pokazom filmowym, zgodnie z tradycją towarzyszą dwa konkursy: plastyczny i na recenzję filmową. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie z wszystkich grup wiekowych, a w konkursie na recenzję filmową uczniowie klasy 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.

Zachęcamy do sprawdzenia swoich możliwości i wzięcia udziału w którymś z konkursów.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Egzamin gimnazjalny z OPERONEM

15 grudnia 2012

 

Chociaż emocje po listopadowej diagnozie wiadomości i umiejętności przeprowadzonych przez CKE jeszcze do końca nie opadły, to od 12 do 14 grudnia trzecioklasiści już po raz drugi zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi w ramach przeprowadzonego w szkole próbnego egzaminu gimnazjalnego z wydawnictwem OPERON. Podczas egzaminu uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę i oswoić się z egzaminacyjnym stresem. Pisali w takich warunkach, z jakimi będą musieli zmierzyć się kwietniu.

Tak jak w poprzedniej edycji, w pierwszym dniu gimnazjaliści rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych - historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, w drugim dniu zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) i matematyki, a w trzecim z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki ogólnopolskie, które wydawnictwo przekaże szkołom w formie raportów podsumowujących w lutym 2013 roku.

Życzymy również trzecioklasistom wytrwałości w nauce i zachęcamy do jeszcze solidniejszej pracy w przygotowaniach do egzaminu kwietniowego.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami odpowiedzi znajdują się na stronie www.gieldagimnazjalna.pl

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Mecz Ligi Mistrzów

13 grudnia 2012

 

12 grudnia zorganizowany został wyjazd uczniów naszej szkoły na mecz siatkówki do Rzeszowa. W rywalizacji wzięła udział drużyna Asseco Resovia Rzeszów oraz drużyna Arago de Sete z południowej Francji.

 

Gra obu zespołów była imponująca. Było bardzo wiele ciekawych akcji, które pojawiły się na boisku. Zawodników do jeszcze większej walki zachęcali kibice, którzy śpiewali hymn Resovii, wydawali okrzyki, bili brawo, z każdej dobrze rozegranej akcji. Końcowy wynik przyniósł Asseco Resovii zwycięstwo. Gospodarze wygrali aż 3:0 z drużyną Francji.

 

Uczniowie po meczu zrobili sobie zdjęcia z zawodnikami oraz zdobyli upragnione autografy. Z pewnością ten wyjazd na długo pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły.

m

Dodały: Estera Rygiel i Weronika Hanus, uczennice kl. II gimnazjum

 

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wizyta Siostry Misjonarki

10 grudnia 2012

 

5 grudnia na zaproszenie s. Katarzyny do naszej szkoły przyjechała s. Maksymilla Igras, która pracuje na misji w Nguelemendouka w Kamerunie.

Misja w Nguelemendouka, oddalona od stolicy kraju Yaounde ok. 250 km,  leży w dżungli we Wschodniej Prowincji Kamerunu. Jest zamieszkiwana głównie przez plemię Maka, trudniące się uprawą kawy, kakao, orzeszków arachidowych i manioku. Średni zarobek mieszkańca to w przeliczeniu 50 euro na miesiąc.

Siostra Maksymilla opowiedziała o swojej pracy na misji, o tym jak wygląda życie codzienne mieszkających tam ludzi. Szczególną uwagę poświęciła problemom z jakimi borykają się dzieci. Mówiła o biedzie i o tym, że afrykańskie dzieci nie mają zeszytów, książek ani przyborów do pisania. Do szkoły często przychodzą głodne. Jedzą jeden posiłek dziennie. Nie znają słodyczy i bardzo cieszą się z kawałka chleba, który nazywają ciastkiem.

Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek prowadzą m.in. ośrodek zdrowia, przedszkole, szkołę, sierociniec oraz oratorium dla sierot i dzieci z najuboższych rodzin. Dzięki Adopcji Serca, wspomagają i opłacają szkołę lub przedszkole  dzieciom, a także troszczą się o wyżywienie. Ponadto regularnie szczepią dzieci przeciwdziałając różnym chorobom. Prowadzą przychodnię lekarską i służą pomocą medyczną okolicznej ludności.

Nasza szkoła już od kilku lat stara się pomagać afrykańskim dzieciom włączając się w akcję Adopcja Serca.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Mikołajkowe spotkanie

7 grudnia 2012

 

6 grudnia wszystkie dzieci w naszej szkole odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Najpierw rozdawał prezenty przedszkolakom i uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej, a później odwiedził uczniów starszych klas. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na wizytę niecodziennego gościa nasłuchując dźwięku mikołajowych dzwoneczków rozbrzmiewających na korytarzu szkolnym. Kiedy Święty Mikołaj wreszcie pojawił się w klasie, dzieci witały go radośnie śpiewając piosenki.

Z okazji wizyty Świętego Mikołaja odbyły sie też w naszej szkole turnieje mikołajkowe. Młodsi uczniowie rywalizowali w wyścigach rzędów, a starsi w tenisie stołowym oraz rozegrali mecze piłki nożnej.

W wyścigach rzędów w kategorii klas 1-3 SP zwyciężyła klasa 2, a w kategorii klas 4-6 SP klasa 5. Turniej piłki nożnej  w szkole podstawowej wygrali chłopcy z klasy 6, natomiast w gimnazjum chłopcy z klasy 3.

Wyniki indywidualnych rozgrywek w tenisie stołowym przedstawiają się następująco:

Chłopcy SP

I miejsce - Maciej Litwin

II miejsce - Marcin Kasperkowicz

III miejsce - Patryk Wiernusz

Dziewczyny SP

I miejsce - Sylwia Wilk

II miejsce - Wiktoria Józefowicz

III miejsce - Gabriela Bek

Chłopcy Gimnazjum

I miejsce - Sebastian Chudziński

II miejsce - Patryk Penar

III miejsce - Jakub Waluk

Dziewczyny Gimnazjum

I miejsce - Weronika Rajchel

II miejsce - Zuzanna Bek

III miejsce - Patrycja Józefowicz

Rywalizacje sportowe przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego pani Małgorzata Jakubowicz i pan Jacek Penar przy pomocy Samorządu Uczniowskiego. Kolejne turnieje mikołajkowe już za rok!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Mikołaj w Kolorowym Przedszkolu

6 grudnia 2012

6 grudnia Kolorowe Przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Wizyta brodatego gościa sprawiła moc radości. Jak co roku, Święty Mikołaj nie zawiódł oczekujących i przybył z ogromnym workiem prezentów. Każde dziecko otrzymało piękny upominek. Dzieci bardzo żałowały, że ten ważny gość przybywa do przedszkola tylko raz do roku!

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego

5 grudnia 2012

 

5 grudnia w naszej szkole odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Gminna Gimnazjada Tenisa Stołowego dla gimnazjalistów. W rywalizacji sportowej wzięły udział cztery szkoły z terenu naszej gminy: ZSP Milcza, ZSP Posada Górna, ZSP Królik Polski i ZSP Klimkówka.

Naszą szkołę reprezentowali: Sylwia Wilk, Gabriela Bek, Marcin Kasperkowicz, Maciej Litwin ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści: Patrycja Józefowicz, Weronika Rajchel, Sebastian Chudziński i Patryk Penar. Odnieśli oni ogromny sukces zwyciężając w trzech kategoriach.

Oto szczegółowe wyniki rywalizacji drużynowej:

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Chłopcy SP

I miejsce - ZSP Klimkówka

II miejsce - ZSP Królik Polski

III miejsce - ZSP Milcza

Dziewczyny SP

I miejsce - ZSP Milcza

II miejsce - ZSP Posada Górna

III miejsce - ZSP Klimkówka

 

Gminna Gimnazjada Tenisa Stołowego

Chłopcy Gimnazjum

I miejsce - ZSP Klimkówka

II miejsce - ZSP Królik Polski

III miejsce - ZSP Posada Górna

Dziewczyny Gimnazjum

I miejsce - ZSP Klimkówka

II miejsce - ZSP Posada Górna

III miejsce - ZSP Milcza

 

Gratulujemy wszystkim uczniom wyników i bardzo cieszymy się z sukcesów naszych drużyn.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Andrzejki w Kolorowym Przedszkolu

30 listopada 2012

 

W ostatnim dniu listopada w Kolorowym Przedszkolu odbyło się przedpołudniowe spotkanie z wróżbami andrzejkowymi.  Dzieci w skupieniu słuchały legendy o Św. Andrzeju, zapoznały się z tradycją andrzejkowych wróżb i zabaw. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zabawie. Było dużo śmiechu i radości. Nie zabrakło również wesołych tańców przy muzyce.

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki konkursów kuratoryjnych

30 listopada 2012

 

Jak co roku, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w I semestrze organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa podkarpackiego. Celem konkursów jest m.in. rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia jak również rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:

a) I stopień – etap szkolny,

b) II stopień – etap rejonowy,

c) III stopień – etap wojewódzki.

 

Uczniowie szkoły podstawowej startowali w czterech konkursach, a uczniowie gimnazjum w ośmiu.

 

W szkole podstawowej na etapie szkolnym najlepsze wyniki uzyskali:

 

- w konkursie języka polskiego: Alicja Kasperkowicz z klasy 5 (Opiekun: pani Agata Barzyk)

- w konkursie matematycznym: Sabina Ryczkowska z klasy 6 (Opiekun: pani Beata Boczar)

- w konkursie przyrodniczym: Jakub Penar z klasy 6 (Opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie języka angielskiego: Jakub Penar z klasy 6 (Opiekun: pani Agnieszka Groblewska)

 

W gimnazjum najlepiej zaprezentowali się:

 

- w konkursie polonistycznym: Katarzyna Krukar z klasy 3 (Opiekun: pani Agata Barzyk) oraz Iwona Rogozińska z klasy 2 (Opiekun: pani Joanna Wójcik-Kaczor)

- w konkursie historycznym:  Łukasz Penar z klasy 2 (Opiekun: pani Ewa Drybała)

- w konkursie chemicznym: Marcin Wais z klasy 3 (Opiekun: pan Marian Penar)

- w konkursie geograficznym: Marcin Wais z klasy 3 (Opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie matematycznym: Marcin Wais z klasy 3 i Natalia Skwara z klasy 2 (Opiekun: pani Beata Boczar)

- w konkursie języka angielskiego: Jakub Waluk z klasy 2 (Opiekun: Agnieszka Groblewska)

- w konkursie biologicznym: Katarzyna Krukar i Kamila Józefowicz z klasy 3 (Opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie języka niemieckiego: Wiktor Penar z klasy 2 (Opiekun: pani Agata Zajączkowska)

 

Spośród tych uczniów największy sukces odniósł Marcin Wais, który został zakwalifikowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową do etapu rejonowego konkursu chemicznego i geograficznego oraz uczennice Katarzyna Krukar i Iwona Rogozińska, które wezmą udział w etapie rejonowym konkursu polonistycznego.

 

Gratulujemy Marcinowi, Kasi i Iwonie i życzymy im powodzenia na dalszych etapach, a wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursach dziękujemy za próbę zmierzenia się z niełatwymi zadaniami konkursowymi.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Wizyta gości ze Słowacji

30 listopada 2012

 

27 listopada w naszej szkole miało miejsce niecodzienne spotkanie, w którym wzięli udział goście ze Słowacji. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy między naszą szkołą a Kościelną Szkołą Podstawową im. Świętego Gorazda w Preszowie na Słowacji. Szkołę w Preszowie reprezentowali: pani Dyrektor Maria Kertysová, ks. Pavol Fedorko, oraz nauczycielki pani Katarína Ferčáková i pani Miroslava Nosáľová. W imieniu naszej szkoły w spotkaniu wzięli udział: pan Dyrektor Marian Penar, pani Agnieszka Groblewska, pani Beata Boczar, s. Katarzyna oraz pan Jacek Penar.

Całe spotkanie, które prowadził Dyrektor pan Marian Penar, przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze. Ustalono cele i formy współpracy międzyszkolnej oraz opracowano plan pracy na obecny rok szkolny.

Wśród głównych celów współpracy wymieniono:

1. Poznanie systemu kształcenia i warunków nauczania w Polsce i na Słowacji.
2. Poznanie kultury, tradycji i zwyczajów naszych szkół i krajów.
3. Poznanie miejscowości i regionu.

4. Rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku dla kultur i odrębności innych narodów.

5. Umożliwienie uczniom polskim i słowackim bezpośredniego kontaktu w celu poznania języków, nawiązania przyjaźni.

5. Wymiana doświadczeń i wiadomości przez nauczycieli, dzielenie się wiedzą, ciekawymi metodami pracy na lekcji, pomysłami i sposobami rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy i mamy nadzieję, że będzie się ona układała pomyślnie i stanie się źródłem satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

 

Pomóż zatrzymać uśmiech Marysi

29 listopada 2012

 

"Marysia wita nas codziennie uśmiechem. Jest szczęśliwa i beztroska.

                          Nie  wie  jeszcze,  że nie będzie chodzić.  Nie  rozumie co  to  znaczy

rozszczep kręgosłupa, czy wodogłowie - a to tylko początek listy..."

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zbierania plastikowych zakrętek PET na sprzęt rehabilitacyjny dla dziewięciomiesięcznej Marysi Zawiszy z Krosna, podopiecznej Fundacji "Słoneczko". Zbieramy zakrętki po wodach, sokach, napojach, kawach, herbatach, syropach, płynach, kosmetykach oraz plastikowe sztućce, opakowania po jajkach niespodziankach itp. - czyli wszystkie plastikowe elementy posiadające oznaczenia PE, PP lub trójkącik ze strzałek.

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek do szkoły. Więcej szczegółów na temat tego, jak jeszcze można pomóc Marysi znajduje się na stronie www.marysienka.tio.pl

Pamiętajmy, że pomagając Marysi pomagamy również naszemu środowisku naturalnemu!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zabawa andrzejkowa

29 listopada 2012

 

28 listopada uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjaliści bawili się na dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski z okazji Andrzejek. Imprezę poprowadził Dj Dusiek prezentując dyskotekowiczom ciekawy repertuar muzyczny i różne zabawy.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

XIII Edycja Góry Grosza

26 listopada 2012

 

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza  organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Akcja rozpoczyna się 26 listopada i potrwa do 7 grudnia 2012. W tym czasie uczniowie każdej klasy będą mogli przekazywać monety na ten cel. Ta klasa, która zbierze najwięcej pieniędzy wybierze sobie jeden dzień, w którym nie będzie odpytywana i nie będzie pisała kartkówek. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji!

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Już po egzaminach próbnych

17 listopada 2012

 

Od 13 do 15 listopada uczniowie klasy III gimnazjum przystąpili po raz pierwszy w tym roku do próbnych egzaminów zewnętrznych. Diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów przeprowadziła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Pierwszego dnia trzecioklasiści zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi z przedmiotów humanistycznych - historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. W drugim dniu rozwiązywali zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) i matematyki, a w trzecim z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego wprowadzanej w 2009 roku.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Można tam również znaleźć przykładowe zadania z zakresu wszystkich przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.

Ciekawe zestawy zadań z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które można przerobić na lekcjach lub samodzielnie w domu znajdują się również na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ich treścią.

Kolejny próbny egzamin gimnazjalny już w grudniu!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Tej, co nie zginęła

14 listopada 2012

 

12 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Niepodległości. Klasa II gimnazjum pod okiem pani Joanny Wójcik - Kaczor przedstawiła krótką lekcję historii naszej Ojczyzny. Wystawiona została inscenizacja, w czasie której Polska została zakuta w łańcuchy na 123 lata, a potem odzyskuje wolność. W montażu słowno - muzycznym uczniowie pięknie recytowali wiersze patriotyczne i śpiewali piosenki, które gromkim echem rozbrzmiewały w całej szkole.

 

Gratulujemy klasie II gimnazjum pięknego występu!

 

  Dodała: Weronika Hanus, uczennica klasy II gimnazjum

 

Zobacz zdjęcia >>>

m

Obchody Święta Niepodległości w Klimkówce

13 listopada 2012

 

Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.

m

 Jan Paweł II

m

W niedzielę 11 listopada z inicjatywy Sołtysa Wsi Klimkówka pana Kazimierza Kielara zorganizowano w naszej miejscowości uroczyste obchody Święta Niepodległości, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Gminy Rymanów pan Wojciech Farbaniec, Zastępca Burmistrza pan Jan Materniak, Sekretarz Gminy pan Marek Penar, Dyrektor ZSP Klimkówka pan Marian Penar oraz przedstawiciele lokalnych organizacji. Uroczystość uświetniły również poczty sztandarowe naszej szkoły, Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego w Klimkówce.

 

Na początku wszyscy zaproszeni goście i mieszkańcy Klimkówki wzięli udział we Mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej przez proboszcza ks. Henryka Steca. W dalszej części spotkania przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej, uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali krótki montaż słowno - muzyczny o miłości Ojczyzny i wielkim poświęceniu dla dobra narodu. Następnie przedstawiciele władz lokalnych i gminnych złożyli kwiaty przy pomniku i wygłosili okolicznościowe przemówienia.

 

Spotkanie byłą okazją do przypomnienia tragicznych losów naszej Ojczyzny, jej drogi do odzyskania wolności oraz do przypomnienia ludzi, którzy za nią oddali swoje życie. Była to też dobra lekcja patriotyzmu - lekcja o postawie szacunku, oddaniu własnej Ojczyźnie, gotowości do pracy dla dobra wspólnego oraz o pielęgnowaniu tradycji i kultury naszego narodu.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości w Stalowej Woli

12 listopada 2012

 

11 listopada 2012 r. w Stalowej Woli odbył się XX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości. Tegoroczna impreza miała charakter jubileuszowy, a jej organizatorem jest od lat Katolicki Klub Sportowy "Victoria".

Zawody rozpoczęły się o godzinie 14:00. Zawodnicy startowali w biegach młodzieżowych na dystansie 400, 800 oraz 250 metrów.

Wszystkich uczestników było niespełna 600. Punktem kulminacyjnym był tradycyjnie bieg główny na 5000 metrów kobiet i mężczyzn, w którym pobiegło ponad 150 zawodników z Polski i z zagranicy. Zwyciężył Mariusz Kondrat z UKS Sandomierz oraz Lilia Fiskowicz z Mołdawii.

 

W biegu tym wystartowali też w swoich kategoriach wiekowych uczniowie ZSP w Klimkówce i zajęli:

- Magdalena Rygiel z kl. I – I miejsce w kat. 2006 r.

- Szymon Rygiel z kl. III – I miejsce w kat. 2003 r.

Naszym dzielnym biegaczom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych tego typu imprezach.

Dodała: Łucja Kilar

 

Otrzęsiny 2012

9 listopada 2012

 

W dniu 25 października 2012 roku w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny Klasy I Gimnazjum. Na początek uczniowie klasy drugiej przygotowali dla naszych kociaków pyszne ciasteczka, prezentację multimedialną w której przedstawili poszczególnych uczniów w nieco innych wcieleniach oraz prosili o zaśpiewanie hymnu kociego. Lecz to nie był koniec. Każdy kociak miał swoje wyjątkowe zadanie. Konkurencje były różnorodne np. karaoke, tor przeszkód, picie mleka bez użycia rąk i wiele innych. Każdy kociak dostawał medal. Na koniec wszyscy udaliśmy się na dyskotekę.

 

Długo będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy to czwartkowe popołudnie.

m

  Dodała: Magdalena Wojtoń, uczennica klasy II gimnazjum

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Czy znasz numery alarmowe w Polsce?

7 listopada 2012

 

Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Można przecież zadzwonić po pomoc, powiadasz. Tutaj statystyka jest nieubłagana – według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na 100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Mimo wszystko najkorzystniej jest stracić przytomność w Polsce. Jesteśmy bowiem na pierwszym miejscu w Europie pod względem znajomości numeru 112. Listę zamykają Włochy i Grecja, gdzie świadomość europejskiego numeru alarmowego wynosi 6%.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że od Twojej znajomości numerów alarmowych może zależeć czyjeś życie?

    Policja 997            Pogotowie ratunkowe 999           Straż pożarna 998          Europejski numer alarmowy 112

Obejrzyj film na temat numerów alarmowych, a następnie zagraj w grę "Pierwsza pomoc" i sprawdź, czy znasz postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. W trakcie gry trzeba będzie użyć jednego z numerów alarmowych.

Film na temat numerów alarmowych             Gra "Pierwsza pomoc"

 

Tekst, film i gra "Pierwsza pomoc" pochodzą ze strony internetowej www.szkolenia-bhp24.pl

 

Sukces w konkursie "Poznaj świat przez języki"

30 października 2012

 

Od 20 września do 5 października troje uczniów z naszego gimnazjum brało udział w konkursie „Poznaj świat przez języki”, który został zorganizowany przez Fundację Instytut Jakości w Edukacji FIJED oraz wydawnictwa językowe w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Język to podstawa. Ucz się języków".

Celem konkursu było zgodnie z myślą przewodnią poznawanie świata przez języki, zachęcanie do twórczego podejścia do nauki języków obcych i podejmowania nowych wyzwań oraz uzmysłowienie uczniom jak ważna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym.

W konkursie startowało ponad 15 000 uczniów z całej Polski rozwiązując różnego rodzaju quizy, zgadywanki i testy online. Przyznano 45 nagród głównych w postaci tabletów i kursów językowych oraz 160 nagród dodatkowych za największą ilość zebranych punktów. Dużym sukcesem może się pochwalić Patryk Penar z klasy II gimnazjum, który zdobył wyróżnienie i nagrodę książkową ufundowaną przez wydawnictwo Macmillan. Bardzo dobrze zaprezentowały się również pozostałe uczestniczki konkursu Natalia Skwara i Magdalena Bek.

Znajomość języków obcych jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Daje możliwość swobodnego podróżowania, komunikowania się z innymi i sprawia, że stajemy się obywatelami świata. Uczmy się więc języków obcych!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Pasowanie na ucznia

27 października 2012

 

Dnia 25 października odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na ucznia. Wzięli w niej udział: dyrektor szkoły p. Marian Penar, rodzice, dzieci z Kolorowego Przedszkola i oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczyniami, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz główni aktorzy uroczystości– uczniowie klasy I. Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje zaprezentowali piękny program artystyczny, który był jednocześnie ich „egzaminem”. Uczniowie pochwalili się swoimi wiadomościami na temat Ojczyzny, Patrona Szkoły, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i zdrowego odżywiania. Dzieci w wierszach i piosenkach pożegnały przedszkole, a powitały szkołę. Wróżka z Krainy Wiedzy, która egzaminowała pierwszoklasistów była pod wrażeniem ich umiejętności i wręczyła wychowawczyni p. Lucynie Nogaj oraz panu dyrektorowi szkoły certyfikat,  w którym przyjęła klasę pierwszą do swojej Krainy Wiedzy.

Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. W Kąciku Patrona dyrektor dokonał uroczystego pasowania 15 uczniów. Po pamiątkowych zdjęciach dzieci udały się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dla uczniów klasy I uroczystość była niezapomnianym przeżyciem.

Życzymy pierwszakom wiele sukcesów i samych miłych chwil spędzonych w naszej szkole.

  Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

20 października 2012

 

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest  wykształcenie.

Arystoteles

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy 5 szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Agaty Barzyk i pana Jacka Gierlacha. Wysłuchaliśmy wierszy i piosenek oraz obejrzeliśmy zabawne scenki z życia szkoły. Na koniec uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane laurki. Wyrazili w ten sposób swoje podziękowanie za pracę i trud włożony w ich wykształcenie i wychowanie.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Uczniowie na spotkaniu filmowym

19 października 2012

 

17 października 2012r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w spotkaniu filmowym zorganizowanym przez Młodzieżową Akademię Filmową MAK w RCKP w Krośnie. Temat spotkania brzmiał: "Dla tych, co się lubią śmiać i bać. Bum, trach, bęc, hihi - różne gatunki filmowe."

 

Podczas części pierwszej, mającej charakter multimedialnej prezentacji przeplatanej wykładami prowadzącego i fragmentami filmów, uczniowie poznali pojęcie gatunku filmowego, dowiedzieli się, które cechy mogą uchodzić za typowe przy tworzeniu filmu w danym gatunku.

 

W drugiej części uczniowie obejrzeli wzruszający film "Mój przyjaciel Hachiko", oparty na prawdziwych wydarzeniach. Film opowiada o niezwykłej przyjaźni profesora Wilsona i psa Hachiko. Przez wiele lat, dzień w dzień, niezależnie od pory roku i pogody pies odprowadza profesora na stację, a po południu czeka na niego na peronie. Ale pewnego dnia profesor nie wraca z pracy... Od tego dnia Hachiko daje dowód tak wielkiej miłości i wierności wobec swojego pana, że legenda o tym najlepszym z przyjaciół trwa po dziś dzień.

 

Ta nietypowa filmowa lekcja bardzo spodobała się wszystkim uczniom, którzy już czekają na następne warsztaty filmowe.

 

 Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

m

Uroczyste obchody Dnia Patrona

17 października 2012

 

W dniu 16 października w naszej szkole miała miejsce ważna uroczystość - Dzień Patrona. W tym roku było to szczególne święto, jako że obchodziliśmy piętnastolecie nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: m.in. przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół i dyrektorzy innych placówek z terenu naszej gminy, księża, radni Gminy Rymanów, sołtys Klimkówki, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Klimkówki oraz emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość uświetniły również poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 5 z Krosna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce i naszej szkoły.

 

Obchody rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Steca. Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu w Domu Ludowym, podczas którego pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych na uroczystości gości i przedstawił krótką historię nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.

m

W dalszej części spotkania uczniowie pracujący pod kierunkiem s. Katarzyny, pani Teresy Janas i pana Jacka Gierlacha przedstawili piękny i wzruszający spektakl zatytułowany "Pomoc z nieba". Spektakl opowiadał historię chłopca, który ciężko zachorował i dzięki gorącej modlitwie przy grobie błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II otrzymał cudowną łaskę uzdrowienia.

 

Po przedstawieniu glos zabrali zaproszeni goście, a następnie pan Dyrektor wręczył nagrody książkowe i dyplomy uczniom wyróżnionym w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „List do Papieża Jana Pawła II” oraz w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Wręczył również dyplomy nauczycielom wyróżnionym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Święto Patrona Szkoły to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie. Możemy w ten sposób wyrazić dumę z faktu, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest Patronem naszej szkoły.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

XII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

15 października 2012

 

11 października uczniowie klasy III gimnazjum wraz z panem dyrektorem Marianem Penarem, siostrą Katarzyną i panią Agnieszką Groblewską uczestniczyli w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział ponad 20 tysięcy młodych pielgrzymów z 430 szkół z całej Polski i 2 szkół z Wilna. Wystawiono ponad 380 pocztów sztandarowych.

 

Spotkanie było okazją do uroczystej inauguracji Roku Wiary przez młodych i okazją do modlitwy w intencji kanonizacji naszego Patrona. Uczestnicy pielgrzymki dziękowali również Bogu za podjętą rok temu inicjatywę budowy szkoły w Togo w Afryce, która jest darem Rodziny Szkół za beatyfikację Jana Pawła II. Jak poinformował ks. Paweł Mąkosa ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich szkoła od 8 października już funkcjonuje. W intencji misji i misjonarzy pielgrzymi odmówili dziesiątek różańca w kilku językach obcych.

 

Msza św. została odprawiona pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo i duszpasterza Rodziny Szkół ks. bp. Henryka Tomasika. Po Mszy św. cała społeczność Rodziny Szkół dokonała aktu zawierzenia Maryi.

 

Na koniec uroczystości w Auli o. Augustyna Kordeckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół z ks. bp. Henrykiem Tomasikiem i ks. abp. Wacławem Depo. W trakcie  spotkania dyrektor naszej szkoły pan Marian Penar wręczył cenne nagrody rzeczowe i książkowe uczniom wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na znaczek pielgrzymkowy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny” organizowanym przez naszą szkołę.

 

Pielgrzymka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Niezwykłym przeżyciem był również udział w uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego "List do Papieża Jana Pawła II"

13 października 2012

 

 

Ogłoszenie wyników Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

„List do Papieża Jana Pawła II”

 

Celem konkursu było:

a) Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Papieża - Polaka.

b)  Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań Jana Pawła II.

c)    Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

d)    Mobilizacja młodych ludzi do twórczego myślenia oraz szczerego wyrażania swoich emocji.

 

Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-6 Szkół Podstawowych i I –III Gimnazjum z terenu Gminy Rymanów.

Na konkurs wpłynęło 12 listów ze Szkół Podstawowych i 17 z Gimnazjum.

 

Komisja Konkursowa w składzie : Agata Barzyk, Joanna Wójcik-Kaczor, Lucyna Nogaj, Teresa Janas po wnikliwej ocenie przydzieliła nagrody następującym uczestnikom:

 

Szkoła Podstawowa

 

1 miejsce: Aleksandra Sołtysik - ZSP Sieniawa

2 miejsce: Michał Solecki – SP Głębokie

3 miejsce: Klaudia Smoleń – SP Bzianka, Sylwia Penar – ZSP Klimkówka

Gimnazjum

 

1 miejsce: Zuzanna Śliwka – ZSP Posada Górna

2 miejsce: Dominika Krawiec – ZSP Rymanów, Aleksandra Śliwka – ZSP Posada Górna

3 miejsce: Dominika Barć – ZSP Klimkówka, Joanna Dereniowska – ZSP Królik Polski

 

Wszystkie nadesłane prace konkursowe cechował wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy konkursu wyrażali w swoich listach miłość i wdzięczność dla Papieża Polaka, powierzali Mu swoje radości i smutki, dzielili się przeżyciami i uczuciami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom za poświecony czas i trud włożony w napisanie listu.

 

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

12 października 2012

 

Piękną tradycją naszej szkoły związaną z Osobą Jana Pawła II są coroczne Szkolne Konkursy Wiedzy. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej i 1-3 Gimnazjum rozwiązywali test, który dotyczył życia, twórczości i działalności Papieża.

 

Komisja konkursowa w składzie: Lucyna Nogaj, Teresa Janas, Kinga Bardowska wyłoniła zwycięzców.

 

Oto wyniki konkursu:

 

Szkoła Podstawowa:

 

1 miejsce: Szymon Froń – klasa 5

2 miejsce: Julia Trybus – klasa 5

3 miejsce: Patrycja Barud – klasa 4 i Weronika Kucharska – klasa 6

 

Gimnazjum:

 

1 miejsce:  Łukasz Penar –klasa 2

2 miejsce: Marcin Wais – klasa 3

3 miejsce: Jakub Waluk – klasa 2

 

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do pogłębiania swojej wiedzy na temat życia tego niezwykłego i najwybitniejszego spośród Polaków.

  Dodała: Lucyna Nogaj

m

Prezentacja projektu edukacyjnego

7 października 2012

 

4 października uczniowie klasy III gimnazjum zaprezentowali efekty swojej pięciomiesięcznej pracy nad projektem edukacyjnym zatytułowanym "Nasza szkoła wczoraj i dziś". Uczniowie pracowali w trzech grupach. Przygotowali cztery prezentacje w programie PowerPoint oraz folder szkoły. Pracą każdej z grup kierował lider.

 

Podczas prezentacji uczniowie z pierwszej grupy przedstawili historię szkoły od czasów zaboru austriackiego, poprzez okres międzywojenny i powojenny oraz czasy PRL.

 

Druga grupa zaprezentowała najnowszą historię naszej szkoły, przybliżyła sylwetkę Patrona, a także tradycje i zwyczaje panujące w naszej szkole.

 

Trzecia grupa w swoim wystąpieniu skupiła się na osiągnięciach uczniów i absolwentów. Przedstawiła sylwetki klimkowskich księży i żołnierzy walczących o wolność naszego kraju. Dużą uwagę poświęciła sukcesom sportowym, a także osiągnięciom w nauce i wynikom z egzaminów gimnazjalnych naszych uczniów.

 

Po prezentacji zaproszeni goście mogli obejrzeć kroniki, dyplomy i inne dokumenty szkolne, a następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany przez rodziców trzecioklasistów.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wybory Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

30 września 2012

 

W wrześniu odbyły się w naszej szkole tajne wybory do władz Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej i 1 - 3 gimnazjum oddawali głos na jednego z dziewięciu kandydatów na specjalnie przygotowanych kartach. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali przedstawiciele i opiekun samorządu z poprzedniego roku szkolnego.

Oto wyniki wyborów:

Przewodnicząca: Magdalena Wojtoń

Zastępca: Estera Rygiel

Sekretarz: Marcin Penar

Skarbnik: Konrad Wais

Członkowie: Kamila Rysz, Aleksandra Wais, Patrycja Józefowicz

Opiekunem samorządu została pani Joanna Wójcik - Kaczor.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w pracy!

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Koncert Orkiestry Dętej z Rymanowa

28 września 2012

W środę gościliśmy w naszej szkole Rymanowską Orkiestrę Dętą, która wystąpiła z mini koncertem. Wysłuchaliśmy wspaniałych marszy i innych pięknych utworów muzycznych. W przerwach pomiędzy granymi utworami dyrygent prezentował instrumenty i opowiadał o zespole.

Natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie pani Danuta Litarowicz zachęcała wszystkich uczniów do przyłączenia się do orkiestry oraz do sekcji muzycznej działającej przy GOKu. Poinformowała również, że w przypadku większej liczby chętnych z naszej szkoły zajęcia mogłyby się odbywać w szkole lub dzieci mogłyby być dowożone do Rymanowa.

Zachęcamy więc do skorzystania z oferty GOK i rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Bo jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II: Zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty. Nie przestawajcie za nie dziękować. Odkrywajcie je w sobie, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. Nieście je jako dary Ducha Świętego wszystkim, którzy potrzebują waszego miłosierdzia. Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i środowiskach.

 

Szczegółowych informacji na temat zapisów udzielają pracownicy GOK pod numerem telefonu: 13 43 55 067.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pielgrzymka śladami bł. Bronisława Markiewicza

20 września 2012

m

 

14 i 15 września tego roku, klasa III gimnazjum oraz dwie pierwszoklasistki wraz z siostrą Katarzyną uczestniczyli w pieszej pielgrzymce dziękczynnej z Pruchnika do Przemyśla zorganizowanej w 145 rocznicę święceń kapłańskich bł. Bronisława Markiewicza.

m

Pierwszego dnia po przyjeździe do Pruchnika zakwaterowaliśmy się u tamtejszych rodzin. Następnie na pruchnickim rynku odbyła się uroczysta Msza święta. Po Eucharystii nadszedł czas na koncert zespołu „Michael”. Koncert bardzo nam się podobał, tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Późnym wieczorem udaliśmy się na nocleg, aby nabrać sił na jutrzejszą wyprawę.

m

Następnego dnia wcześnie rano spotkaliśmy się w kościele w Pruchniku, aby modlitwą rozpocząć nowy dzień. Po zakończeniu modlitw wyruszyliśmy w trasę liczącą 33,4km. W czasie marszu głośno śpiewaliśmy i klaskaliśmy. W czasie pielgrzymki zatrzymywaliśmy się na 5 postojach, aby trochę odpocząć. Na każdym z nich czekał na nas pyszny poczęstunek przygotowany przez gościnnych parafian. W Przemyślu byliśmy około godziny 17:00. W Katedrze przemyskiej odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. bp Jana Niemca. Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy udaliśmy się w drogę powrotną. Oczywiście autokarem. Do domów wróciliśmy nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń.

mm

 Dodali: Katarzyna Krukar i Marcin Wais, uczniowie klasy 3 gimnazjum

m

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012

m
3 września powitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna.

Następnie, na dużej sali gimnastycznej, z udziałem Pocztu Sztandarowego i Pocztu Flagowego odbyło się spotkanie z panem dyrektorem szkoły Marianem Penarem. Pan Dyrektor, w swoim przemówieniu, powitał wszystkich zebranych na uroczystości gości, rodziców, uczniów i nauczycieli oraz przedstawił organizację nowego roku szkolnego. Przytoczył również kilka faktów z historii Polski dotyczących wybuchu II Wojny Światowej. Na koniec życzył wszystkim powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej, wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

 Dodała: Agnieszka Groblewska