>

Rok szkolny 2013/2014

Wyprawka szkolna 2014

25 sierpnia 2014

 

Informujemy, że w 2014r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) oraz gimnazjów.

Dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników należy dołączyć:

- zaświadczenie o dochodach (praca, działalność gospodarcza, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych),

- zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów rolnych powyżej 1 ha)

- zaświadczenie o różnego rodzaju zasiłkach i innych dodatkach z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli rodzina korzysta z zasiłku rodzinnego - wystarczy przedłożyć zaświadczenie z GOPS, o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych są dostępne w sekretariacie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami zakupu podręczników upływa 5 września 2014 roku.

Więcej  informacji na temat dofinansowania zakupu podręczników szkolnych można znaleźć na stronie:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zajęcia wakacyjne z Projektorem

14 sierpnia 2014

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na zajęcia wakacyjne, które zostaną poprowadzone przez studentów w ramach programu PROJEKTOR - wolontariat studencki. Zajęcia odbędą się w dniach od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2014r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zajęciach!

Ramowy plan zajęć

 

Dzień I

Poznajemy się

 

1. Przedstawienie wolontariuszy.

2. Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torunia, wolontariatu i Projektora.

3. Jedzenie pierników.

4. Zapoznanie się z dziećmi poprzez różnorakie gry zapoznawcze i integracyjne.

5. Podpisanie kontraktu.

6. Czytanie legend o Toruniu i pisanie własnych  o  swojej miejscowości.

7. Wykonanie portretu Mikołaja Kopernika.

 

Dzień II – Kryminalistyka

I Ty możesz zostać małym detektywem.

 

1. Kryminalistyka - 7 złotych pytań detektywa.

2. Działy kryminalistyki: otoskopia, cheiloskopia, osmologia, mechanoskopia, gantioskopia, fonoskopia, traseologia, odontoskopia i daktyloskopia.

3. Pytania aktywizujące, gra na dopasowanie nazw do obrazków.

4. Kryptografia- zapoznanie z dziedziną i jej historią.

5. Różne metody szyfrowania wiadomości: - Szyfr Scytale - Szyfr Atbash - Atrament sympatyczny.

6. Zajęcia praktyczne- pisanie wiadomości wybranym szyfrem, daktyloskopia- odciśnięcie własnych odcisków palców na karcie.

7. Zadania praktyczne - zbieranie śladów: odciski palców i odcisk ust na szklance.

 

Dzień III

Poeksperymentujmy
 

1. Czym jest eksperyment - burza mózgów.

2. Zapoznanie z produktami.

3. Eksperymenty w praktyce:

-wulkan sodowy,
-znikająca woda,
-lewitujące jajko,
-niewidzialna woda,
-magiczny palec,
-kopciuszek,
-zaczarowany labirynt,
-czary mary ze spinaczem,
-magiczna puszka.
4. Zabawy ruchowe z balonami.

5. Eksperymenty z magnetyzmu m.in.: oddziaływanie między magnesami i innymi przedmiotami, badanie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaza, kolumienka magnesów.

 

Dzień IV

Bądźmy aktorami w naszym teatrze

 

1. Zabawy integracyjne o charakterze teatralnym.

2. Pogawędka, czym jest teatr, jakie są rodzaje teatru, czym można grać – wprowadzenie do głównego zadania.

3. Tworzenie własnych pacynek z białych skarpetek. Do dyspozycji różne materiały typu nici, wełna, guziki, wata, farby, brokat itp.

4. Uczniowie prezentują swoje pacynki – nadają im imiona, opisują je w kilku zdaniach.

5. Ćwiczenia ze skarpetką - uczestnicy otrzymują kartkę z jakimś uczuciem (np. strach, radość).
6. Próby szybkiej wymowy trudnych łamańców językowych.

7. Kalambury.

8. Zabawa w lustro.

 

Dzień V

Tak na ludowo

 

1. Zabawy integracyjne.
2. Pająki ludowe - co to takiego?
3. Warsztat wiązania pająków ludowych.
4. Zabawa na odprężenie.
5. Słów kilka o wycinance ludowej.
6. Wycinamy! Wycinanki i kartki z wycinanek.
7. Omówienie prac i podsumowanie dnia.

8. Modelowanie balonów.

9. Zakończenie projektu.

10. Wręczenie pamiątkowych dyplomów.

11. Pożegnanie studentów z dziećmi.

 

 

Kolejna edycja konkursu "Bezpieczne wakacje"

25 lipca 2014

 

Już po raz kolejny Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konkurs pod hasłem "Bezpieczne Wakacje".

Wojewódzki Konkurs Prac Plastycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum:

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek. Jednym z głównych celów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

  • Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,

  • Bezpieczna szkoła,

  • Bezpieczne miejsce zamieszkania,

  • Bezpieczny Internet,

  • Bezpieczna droga,

  • Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),

  • Przemoc rówieśnicza,

  • Subkultury młodzieżowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują sie w regulaminie.

Prace można przesyłać do 15 października 2014r. do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej lub Powiatowej Policji z terenu województwa podkarpackiego.

Wojewódzki Konkurs Na Profilaktyczny Spot Filmowy dla uczniów gimnazjum:

Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku konkursu plastycznego - bezpieczny pobyt w czasie wakacji, bezpieczna szkoła, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują sie w regulaminie.

Prace należy przesłać do 15 października 2014r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące obydwu konkursów można kierować na adresy e-mailowe: a.pieniazek@podkarpacka. policja.gov.pl lub k.piskor@podkarpacka.policja

Informacje dotyczące konkursów pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie www.podkarpacka.policja.gov.pl

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Wręczenie nagród "Młode Orły"

9 lipca 2014

 

Po raz kolejny w auli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza „Młode Orły” dla największych talentów ze szkół Gminy Rymanów, posiadających szczególne osiągnięcia w nauce, muzyce i sporcie. Celem tych nagród jest wspieranie i promowanie najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów. Coroczna wakacyjna gala  stała się już tradycją. Na sali obecni byli przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Uroczystość poprzedził piękny koncert muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, który był także dowodem na to, jak wielu uczniów posiada uzdolnienia muzyczne. Nagrodę „Młodego Orła” otrzymało 58 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego.

Z naszej szkoły nagrody otrzymali:

·         Alicja Kasperkowicz kl. VI SP w kategoriach: "Prymus", "Egzamin", "Konkursy"

·         Kamila Krukar kl. VI SP- "Prymus"

·         Jakub Waluk kl. III G- "Prymus", "Egzamin"

·         Magdalena Wojtoń III G - "Prymus"

·         Konrad Wais III G - "Konkursy"

·         Wiktor Penar III G - "Mistrz"

 

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca 2014

 

27 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Henryka Steca. Następnie zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły pan dyrektor Marian Penar podsumował kończący się rok szkolny. Podziękował wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę oraz skierował słowa uznania do rodziców, dziękując im za wsparcie i zaangażowanie.

 

Niezwykle doniosłą chwilą uroczystości był akt przekazania sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom klas drugich oraz złożenie przez nich ślubowania.

W dalszej części spotkania pan Dyrektor rozdał nagrody książkowe i rzeczowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, wykazali się wzorową frekwencją oraz pracowali społecznie na rzecz szkoły. Wręczył również świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum szóstoklasistom i trzecioklasistom.

Na koniec życzył wszystkim udanych wakacji i podkreślił jak ważny jest rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej, uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa i pożegnali się z wychowawcami.

 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom życzymy wesołych i pełnych słońca wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Klimkowskie wieczórki

26 czerwca 2014

 

Dnia 14 lutego o godzinie 17.00 w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego klasy III gimnazjum pt. "Klimkowskie wieczórki". Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Kazimierz Kielar - sołtys wsi Klimkówka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Panią Haliną Penar, Pan Krzysztof Sołtysik oraz Pani Maria Wais. Przedstawienie projektu nie mogłoby się odbyć również bez naszych kochanych rodziców, nauczycieli i pana Dyrektora.

 

Uczniowie klasy III gimnazjum zaprezentowali jedną z klimkowskich tradycji - wieczórki. Polegały one na spotkaniu się gospodyń wiejskich, rozmowach, kończąc na degustacji potraw jakich przynosiły każde z nich. Na zakończenie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który został przygotowany przez uczniów klasy III gimnazjum. Goście oraz rodzice mogli skosztować takich przysmaków jak pierogi czy swojski chleb.

Dodał: Patryk Penar, kl. III

m

Zobacz zdjęcia >>>

Ranking najlepszych uczniów w roku szkolnym 2013/2014

26 czerwca 2014

 

Klasa

Najlepsi uczniowie klas I -III szkoły podstawowej

I

Oliwia Barć, Szymon Barć, Aleksandra Gazda, Oliwia Kilar, Jan Krukar, Wiktor Krukar, Andżelika Litwin, Adrianna Michalak, Alicja Ostoia-Tomaszewska, Aleksander Pelczar, Mateusz Penar, Szymon Penar, Hubert Rajchel, Kornelia Trybus, Wiktoria Wais, Kamil Zięba

II

Szymon Słowik, Emilia Sznajder, Oliwia Cypcar, Patrycja Kuś, Magdalena Rygiel, Zuzanna Wojtuń, Zuzanna Kapica, Bartosz Łącki

III

Zuzanna Kasperkowicz, Wiktoria Krukar, Gabriela Krypla, Julia Lorenc, Diana Szczurek, Wioleta Walus, Mikołaj Wais

 

 

Najlepsi uczniowie klas IV -VI

szkoły podstawowej

Najlepsi uczniowie klas I -III gimnazjum

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Julia Krężałek

Szymon Rygiel

Jakub Kasperkowicz

5,27

5,09

4,91

1

Jakub Penar

Sabina Ryczkowska

Weronika Kucharska

5,43

5,00

4,93

5

Sabina Penar

Jakub Cyparski

Kamil Penar

Patrycja Szewczyk

5,36

5,09

5,09

5,09

2

Weronika Katowicz

Dominika Barć

Agata Krukar

Aleksandra Rygiel

5,40

5,07

5,00

5,00

6

Alicja Kasperkowicz

Kamila Krukar

Wiktoria Józefowicz

Katarzyna Mroczkowska

Roksana Cypcar

Kamila Szczurek

5,40

5,36

5,36

5,09

5,00

5,00

3

Jakub Waluk

Magdalena Wojtoń

Konrad Wais

Natalia Skwara

5,54

5,50

5,36

5,14

 

Dodała: Małgorzata Czelny

Pokaz doświadczeń fizycznych

24 czerwca 2014

Ostatnie dni w szkole to trudny czas dla każdego ucznia. Dłuży się niemiłosiernie. Oceny już wystawione, program zrealizowany, za oknem piękna pogoda, a tu do wakacji jeszcze kilka dni. Ten nie najłatwiejszy okres pomogły przetrwać uczennice klasy I gimnazjum: Weronika Kucharska, Sabina Ryczkowska i Ania Przybyła, organizując dla uczniów pokaz doświadczeń fizycznych. Dziewczęta zaprezentowały wiele prostych eksperymentów fizycznych ilustrujących temat pływania ciał. Większość z nich można samemu przeprowadzić w domu. Zachęcamy wszystkich uczniów do  eksperymentowania i rozwijania ciekawości. Samodzielnie przeprowadzone doświadczenia dużo dłużej pozostają w pomięci i mogą sprawić wielką frajdę. Opis doświadczeń znajdziecie w zakładce Oswoić fizykę.

Dodała: Alicja Nowicka

m

Zobacz zdjęcia >>>

Zakończenie roku przedszkolnego

26 czerwca 2014

 

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie dzieci odbyło się 26 czerwca 2014 roku. Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Pod czujnym okiem nauczycielki przedszkolaki przygotowały prezentacje swoich umiejętności. Przygotowały program artystyczny z wierszami, piosenkami i tańcami. Na koniec odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola.

Wszystkim dzieciom życzę samych sukcesów w szkole i spokojnych, udanych wakacji. Do zobaczenia!

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

24 czerwca 2014

 

Ranking najlepszych uczniów na podstawie wyniku sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

 

Najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów uzyskały uczennice:

 

1. Alicja Kasperkowicz - 40 pkt (100%)

2. Kamila Krukar - 30 pkt (75%)

3. Dominika Leśniak i Julia Trybus - 28 pkt (70%)

 

Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego trzecioklasistów przedstawiają poniższe tabele:

 

Część humanistyczna:

 

Język polski

Historia i WOS

1. Magdalena Bek - 29 pkt (91%)

   Jakub Waluk - 29 pkt (91%)

2. Weronika Hanus - 28 pkt (88%

   Łukasz Penar - 28 pkt (88%)

3. Kamil Kasperkowicz - 27 pkt (84%)

   Patryk Penar - 27 pkt (84%)

   Iwona Rogozińska - 27 pkt (84%)

   Natalia Skwara - 27 pkt (84%)

   Magdalena Wojtoń - 27 pkt (84%)

1. Łukasz Penar - 27 pkt (82%)

   Jakub Waluk - 27 pkt (82%)

2. Konrad Wais - 26 pkt (79%)

3. Natalia Skwara - 25 pkt (76%)

 

 

 

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

 

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

1. Jakub Waluk - 24 pkt (86%)

   Natalia Skwara - 24 pkt (86%)

2. Magdalena Wojtoń - 21 pkt (75%)

   Konrad Wais - 21 pkt (75%)

   Patryk Penar - 21 pkt (75%)

3. Łukasz Penar - 20 pkt (71%)

1. Jakub Waluk - 26 pkt (93%)

2. Konrad Wais - 25 pkt (89%)

3. Łukasz Penar - 24 pkt (86%)

 

 

 

Część językowa:

 

Język angielski - poziom podstawowy

Język angielski - poziom rozszerzony

1. Kamil Kasperkowicz - 40 pkt (100%)

2. Anna Penar - 39 pkt (98%)

    Patryk Penar - 39 pkt (98%)

    Jakub Waluk - 39 pkt (98%)

3. Natalia Skwara - 38 pkt (95%)

    Konrad Wais - 38 pkt (95%)

1. Jakub Waluk - 34 pkt (85%)

2. Natalia Skwara - 33 pkt (83%)

3. Kamil Kasperkowicz - 32 pkt (80%)

    Patryk Penar - 32 pkt (80%)

 

 

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

XII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

18 czerwca 2014

 

W dniu 16 czerwca 2014 roku odbyła się w naszej szkole XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej.

W bieżącym roku w konkursie wzięło udział 11 uczniów ze szkół z terenu Gminy Rymanów.

Uczestników i ich opiekunów powitał dyrektor szkoły mgr Marian Penar, który życzył uczniom powodzenia w zmaganiach z zadaniami matematycznymi.

Komisja Konkursowa w składzie: pani Lucyna Nogaj i pani Łucja Kilar przyznała I, II i II miejsce.

 

Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce: Emmanuelle Serres – ZSP Posada Górna

II miejsce: Zuzanna Jurasz - ZSP Posada Górna

III miejsce: Bartosz Kaszubski – ZSP Wróblik Szlachecki

Z naszej szkoły miejsce IV zajęła Julia Lorenc.

Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom umiejętności matematycznych, bardzo sprawnie rozwiązywali przygotowane dla nich zadania. Nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz gminy pan Jan Materniak i dyrektor szkoły pan Marian Penar.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

 

Dodała: Kinga Bardowska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Odkrywanie tajemnic Solivaru

17 czerwca 2014

 

W dniach 12 i 13 czerwca 2014 roku, w ramach współpracy z Kościelną Szkołą Podstawową im. Św. Gorazda z Preszowa, grupa uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami przebywali na Słowacji.

 

Celem wizyty, oprócz poznania Preszowa, jego zabytków i tradycji, było nawiązanie nowych przyjaźni oraz wzmocnienie u uczniów poczucia otwartości i tolerancji na kulturę i zwyczaje innych krajów.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej Mszy św. odprawionej w Kościele Trójcy Przenajświętszej przez ks. Pavla Fedorko.

 

Następnie odbył się Turniej Solivarski w piłce nożnej, w którym rywalizowały trzy drużyny z różnych szkół z Preszowa oraz reprezentacja naszej szkoły w składzie: Jakub Hanus, Marcin Zajdel, Szymon Rygiel, Mateusz Barud, Michał Krukar, Maciej Litwin, Krzysztof Penar, Aleksander Puchalski, Dawid Kasperkowicz i Patryk Wiernusz. Nasi chłopcy, po zaciętej walce zdobyli drugie miejsce, a Marcin Zajdel otrzymał tytuł najlepszego zawodnika turnieju.

 

W tym samym czasie dziewczyny brały udział w warsztatach koronkarskich, na których uczyły się "paličkovania". Wspólnie ze słowackimi uczennicami i nauczycielkami wykonały ozdobne drzewka, które później podziwialiśmy na wystawie.

 

Po emocjach związanych z turniejem i nauką koronkarstwa zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy prezentację zdjęć i wysłuchaliśmy informacji w języku angielskim o szkole naszych gospodarzy. Następnie odbył się pokaz słowackich tańców ludowych i warsztaty taneczne dla chłopców i dziewcząt. Każda osoba, która brała udział w tej zabawie otrzymała nagrodę - drewnianą łyżkę ozdobioną wstążkami lub ciupagę. Na końcu odbyła się wspólna zabawa dyskotekowa.

 

Drugiego dnia naszej wizyty na Słowacji zwiedzaliśmy zabytkowe, siedemnastowieczne kopalnie soli znajdujące się w dzielnicy Preszowa - w Solivarze, a także bawiliśmy się w kompleksie rekreacyjno – wypoczynkowym PLAZA BEACH Solivar, gdzie oprócz opalania się i pływania w basenach mogliśmy zagrać w tenisa ziemnego i piłkę plażową.

 

Ostatnim punktem programu było przygotowanie przez naszych uczniów i ich rówieśników ze Słowacji prezentacji na temat tajemnic Solivaru. Za pomocą kredek, flamastrów, bibuły  i innych pomocy uczniowie mogli wyrazić swoje emocje i wrażenia związane z wizytą w Preszowie.

 

Podczas podsumowania dwudniowej wizyty dyrektorzy szkół: pani Mária Kertysová, pan Ján Pavlinský oraz pan Marian Penar wyrazili podziękowanie za wspólnie spędzony czas i zabawę. Dyrektor naszej szkoły dziękując za gościnność oraz miłe i ciepłe przyjęcie wręczył gospodarzom pamiątkowe albumy i piłkę nożną z podpisami naszych zawodników.

 

Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem gościnności i życzliwości gospodarzy. Będziemy bardzo ciepło wspominać naszą wizytę na Słowacji.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny

16 czerwca 2014

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników, który będzie obowiązywał w ZSP Klimkówka w roku szkolnym 2014/2015.

 

Wykaz podręczników

II Rajd Turystyczno-Historyczny im. dra Józefa Aleksiewicza

12 czerwca 2014

 

Uczniowie klasy II gimnazjum pełni zapału i z dobrym humorem odpowiedzieli na zaproszenie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju i wszyscy zgromadzili się 6.06.2014 przed szkołą aby wziąć udział w rajdzie. Pod przewodnictwem nauczycieli z „gastronomika” i czujnym okiem „służby maltańskiej” wyruszyli poznawać przyrodę najbliższej okolicy. Sprawnie i szybko pokonali trasę przez łąki, pola, lasy i … błoto aby dotrzeć do Amfiteatru Leśnego w Iwoniczu-Zdroju. Przewodnicy zadbali aby trasa nie była zbyt krótka, postoje zbyt długie, piosenki przećwiczone i dokumentacja fotograficzna wykonana. Udało się także wyłonić wśród uczestników „człowieka z lasu”, który w parę chwil zmienił się nie do poznania.

 

Po dotarciu na miejsce (nie zabłądziliśmy) gimnazjaliści spróbowali swoich sił w konkursach:

- artystycznym (Ola, Patrycja, Piotr),

- pierwszej pomocy (Dominika, Monika),

- partyzanckim torze przeszkód (Ola, Marcin),

- rzucie granatem (Weronika, Piotr).

(Prawie) zaprezentowali także swoją grupkę publiczności :)

Przy amfiteatrze czekali na nas gimnazjaliści z okolicznych szkół oraz ciepły posiłek i zimne napoje. Pojawili się także partyzanci z grupy rekonstrukcji historycznej i nagrody.

Do domu wróciliśmy pieszo cali i zdrowi i daliśmy nogom odpocząć …

Dodała: Ewa Telega

Zobacz zdjęcia >>>

Przedszkolaki na wycieczce

11 czerwca 2014

 

10 czerwca 2014 roku dzieci z Kolorowego Przedszkola wzięły udział w wycieczce do Klubu Jeździeckiego „POGÓRZE” i stadniny koni w Gliniku Zaborowskim.

 

Podczas wycieczki, przy pięknej pogodzie dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Poznały podstawowe informacje na temat koni, zobaczyły jak radzą sobie z różnymi przeszkodami. Każdy, chętny przedszkolak mógł wziąć udział w przejażdżce na koniu. Zwiedzili także stajnie dla koni, pytaniom na temat koni nie było końca.

 

Na koniec maluchy zjadły kiełbaskę z grilla i zadowolone z wypiekami na twarzy wrócili do domów.

 

Wycieczka była pełna atrakcji.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

Piknik Rodzinny 2014

12 czerwca 2014

 

W niedzielę 8 czerwca 2014 roku odbył się w naszej szkole już po raz drugi Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców we współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły. Program uroczystości był bardzo ciekawy i pełen atrakcji.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły pan Marian Penar i przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Cypcar, którzy przywitali wszystkich zebranych gości i zaprosili do wspólnej zabawy. W dalszej części spotkania głos zabrał również zastępca Burmistrza Gminy Rymanów pan Jan Materniak.

Następnie czas widzom umilali nasi uczniowie śpiewając piosenki, grając na skrzypcach oraz prezentując układy taneczne. W międzyczasie odbywały sie rozgrywki sportowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli m.in. mecze piłki nożnej i piłki siatkowej, oraz wyścigi rzędów.

Oprócz tego zarówno dzieci, jak i rodzice mogli uczestniczyć w różnego rodzaju ciekawych zabawach ruchowych prowadzonych przez animatorów i zdobyć drobne upominki, jak np. czapeczki, notesy, długopisy czy smycze ufundowane przez państwo Elżbietę i  Tadeusza Józefowiczów oraz słodycze ufundowane przez pana Burmistrza Jana Materniaka i pana Sołtysa Kazimierza Kielara. Najmłodsi uczestnicy zabawy mogli także poskakać na trampolinie, pozjeżdżać na zjeżdżalni, pomalować sobie twarz i zrobić ciekawą fryzurę.

Na pikniku nie zabrakło również rarytasów dla smakoszy. Przedstawiciele Rady Rodziców serwowali pyszne ciasta, kiełbaskę grillowaną, bigos, żurek, chleb ze smalcem, lody, słodycze i napoje. Natomiast uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali stoisko ze zdrowym śniadaniem dla ucznia.

Oprócz stoisk ze smakołykami zorganizowano punkt medyczny, gdzie każda chętna osoba mogła zmierzyć sobie ciśnienie i zbadać poziom cukru we krwi. Atrakcją spotkania był również pokaz strażacki przygotowany przez OSP Klimkówka.

Ponadto na pikniku można było spotkać ciekawe postaci z bajek jak np. Kubusia Puchatka, Kłapouchego, Prosiaczka, Tygryska, Sowę, a także smerfy.

Wszystkie te atrakcje sprawiły, że to niedzielne popołudnie upłynęło nam przyjemnie i w rodzinnej atmosferze.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w organizację pikniku oraz rodzicom, którzy prowadzili stoisko bufetowe, piekli ciasta oraz brali udział w rozgrywkach sportowych.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Letni piknik

11 czerwca 2014

 

We wtorek -10 czerwca, 5-latki wyruszyły na wycieczkę plenerową. Towarzyszyli  nam rodzice i piękna pogoda. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od rozpalenia ogniska i pieczenia kiełbasek oraz poczęstunku słodkimi  babeczkami.

Kolejne atrakcje to spacer do lasu, zabawy, konkurencje sportowe. Nie zabrakło też baloników, baniek mydlanych, malowania na rękach i na asfalcie. Koniec upalnej wyprawy ochłodziły lody, a upominki i pamiątkowe dyplomy dopełniły jej zamknięcia.

Miejmy nadzieję, że czas spędzony na łonie natury długo pozostanie w naszych wspomnieniach. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swój wolny czas i przyczynili się do miłego, bezpiecznego wypoczynku dzieci.

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wycieczka klas 0 - III szkoły podstawowej

10 czerwca 2014

 

W poniedziałek 9 czerwca 2014r. młodsze dzieci z naszej szkoły (tj. klasa 0, I, II i III) były na wycieczce autokarowej. Pierwsza część trasy przebiegała przez Krasiczyn. Zwiedziliśmy tam zabytkowy zamek, który ma 4 wieże: Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką i otaczający go park.

 

Kolejnym etapem naszej wycieczki były Bolestraszyce i istniejące tam Arboretum. Jest ono cennym zabytkiem kultury i przyrody Polski południowo-wschodniej, spełniającym  różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Jest to jedyny w województwie podkarpackim ogród, który umożliwia  licznym grupom zwiedzających poznanie kilku tysięcy różnych gatunków roślin z Polski i ze świata zgromadzonych na powierzchni 25 ha.

 

Z Bolestraszyc trasa wycieczki prowadziła do Przemyśla. Dzieci przywitały się tam z przemyskim niedźwiadkiem, posmakowały tamtejszych lodów i kupiły sobie pamiątki. Po tak obfitującym w atrakcje dniu wróciliśmy do Klimkówki.

 

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces na konkursie wiedzy o Zjednoczonym Królestwie

8 czerwca 2014

 

6 czerwca 2014 troje uczniów naszego gimnazjum - Natalia Skwara, Jakub Waluk i Konrad Wais wzięło udział w V Gminnym Konkursie "Zjednoczone Królestwo bez tajemnic" organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie.

 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi kultury, historii, geografii, symboli narodowych, zabytków i atrakcji turystycznych Londynu oraz rodziny królewskiej. Honorowym gościem na konkursie był, jak co roku rodowity Brytyjczyk pan František Geisler,  który prowadził z uczniami konwersacje w języku angielskim.

W konkursie rywalizowało ponad 40 uczniów ze szkół z terenu Gminy Rymanów: Sieniawy, Posady Górnej, Milczy, Wróblika Szlacheckiego, Królika Polskiego, Głębokiego i Klimkówki.

Wśród naszych gimnazjalistów największy sukces uzyskał Konrad Wais zdobywając III miejsce w kategorii uczniów gimnazjum oraz Natalia Skwara, która jako jedyna spośród wszystkich uczestników konkursu otrzymała nagrodę od pana Františka za konwersację w języku angielskim. Bardzo dobrze zaprezentował się również Jakub Waluk uzyskując wysoki wynik na teście.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom szerokiej wiedzy na temat krajów Zjednoczonego Królestwa i życzymy dalszych sukcesów!

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Tylko nas kochajcie

30 maja 2014

 

„Tylko nas kochajcie” – to mało, czy dużo, na co mogą liczyć dzieci. Postarajmy się, aby te słowa nie były tylko hasłem. 29 maja 2014 r.  odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Matki i Ojca.

 

Spotkanie rozpoczął p. Dyrektor Marian Penar, a potem już prym wiodły dzieci. Rodzice podziwiali swoje pociechy w urozmaiconym programie artystycznym. Było co podziwiać, bo wszystkie dzieci, 5-latki i pierwszaki, przygotowane przez panie Wiolettę Krukar i Łucję Kilar, pięknie zaprezentowały swoje talenty. Wiersze, piosenki, tańce i życzenia w podwójnej dawce oraz słodki poczęstunek na pewno dodały naszym gościom pozytywnej energii i wiele radości. Mamy nadzieję, że wystarczy jej do następnego roku i do kolejnych życzeń.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pomogli nam w przygotowaniu tej uroczystości.

 

Dodały: Wioletta Krukar i Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Mamy i Taty w Kolorowym Przedszkolu

24 maja 2014

 

23 maja 2014 roku w Kolorowym Przedszkolu odbył się Dzień Mamy i Taty. Sala szkolna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały program artystyczny pt. „W krainie bajek ”. Były tutaj: Jaś i Małgosia , Czarownice, Czerwony Kapturek, Wilk, Królewna Śnieżka i krasnoludki, Calineczka i elf, Rybak ze złotą Rybką oraz nie zabrakło Króla i Królowej.

Całość spotkania zwieńczył skromny poczęstunek, spotkanie to było wspaniałą okazją do dzielenia się wrażeniami z przedszkolnej uroczystości.

Wszystkie mamy były pełne uznania dla swoich pociech.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wycieczka uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

25 maja 2014

 

W dniach 22 - 23 maja 2014 roku uczniowie klas IV-VI udali  się na wycieczkę krajoznawczą do Inwałdu, Wadowic, Bochni, Krakowa.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Parku Miniatur w Inwałdzie. W ciągu kilkunastu  minut mogliśmy obejrzeć miniatury wszystkich najsłynniejszych budowli świata. Były  tam m.in. Biały Dom, wieża Eiffla, Sukiennice, Koloseum, Watykan, Zamek Królewski w Warszawie, Stadion Narodowy a nawet Tatry z zaznaczonym Giewontem. Chętni mogli poczuć dreszczyk emocji w Domu Strachów albo zgubić się w labiryncie.

Kolejnym etapem wycieczki było nowo otwarte muzeum  św. Jana Pawła w Wadowicach. Przewodnik ciekawie  opowiedział nam o życiu Karola Wojtyły, prezentując zgromadzone eksponaty pochodzące z różnych okresów  życia papieża.  W końcu dotarliśmy do kopalni soli w Bochni, gdzie przewidziany był nocleg.  Najpierw windą zjechaliśmy na głębokość  około 290 m pod ziemią. Tam rozpoczęliśmy  zwiedzanie kopalni. Przenieśliśmy  się w czasy, gdzie wydobywać sól. Uwagę przyciągały hologramy założycieli kopalni. Następnie  przewodnik zaprowadził nas do wielkich hal, gdzie można było zagrać w piłkę. Hala obok  przeznaczona  była do spożywania posiłków, a w trzeciej można było zabawić się na dyskotece. Natomiast czwarta i piąta hala przeznaczona była na noclegi.

W drugim dniu po przebudzeniu udaliśmy się na śniadanie, po czym wyjechaliśmy na powierzchnię. Autokar zawiózł nas na Rynek w Krakowie. Zwiedziliśmy  Wawel, a przewodnik wprowadził nas do zbrojowni i skarbca królów, opowiedział o zwyczajach i przywilejach królewskich. Na koniec tego upalnego dnia wybraliśmy się do Zoo, gdzie zobaczyliśmy m.in. utalentowane małpy, słonie, ogromne żyrafy, zebry i lamy oraz pawia, który przechadzał się na wolności po chodniku wśród ludzi.

Wycieczka po okolicach Krakowa była udana, ciekawa. Pogoda bardzo nam dopisała jak i nasze humory. Wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi.

Dodały: Wiktoria Józefowicz i Julia Trybus, klasa VI

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wycieczka gimnazjalistów

23 maja 2014

 

W dniach 15-16 maja całe gimnazjum wyjechało na wycieczkę szkolną. W pierwszym dniu odwiedzili Zabytkową Kopalnię Srebra, gdzie płynęli łódkami i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, a następnie udali się do pensjonatu na nocleg.

Zadowoleni, pełni entuzjazmu już od samego rana wyruszyli do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Zwiedzając podziwiali piękne bogato zdobione meble, ogromne komnaty i trofea z polowań. Następnie udali się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Brzezince. W czasie zwiedzania zachowali powagę i byli przerażeni warunkami i życiem wielu tysięcy ludzi w tym Polaków. Słuchając słów przewodnika próbowali wyobrazić sobie te straszne katusze, płacz i śmierć. Pod koniec dnia opuścili obóz i wyruszyli w drogę powrotną.

Dodały: Weronika Kotowicz i Dominika Barć, klasa II

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z biathlonistą Łukaszem Szczurkiem

22 maja 2014

 

14 maja 2014 r. uczniowie klasy II gimnazjum zrealizowali projekt edukacyjny "I ty możesz zostać olimpijczykiem". Zaprosili polskiego biathlonistę Łukasza Szczurka. Przeprowadzając z nim wywiad dowiedzieli się dużo ciekawych i interesujących rzeczy.

Pan Łukasz uświadomił nam, że biathlon, czy inna dziedzina sportu to nie tylko medale, dyplomy i tytuły, lecz ciężka praca, dążenie do celu i wytrwałość. Zachęcił nas do realizowania swoich pasji i zainteresowań. Po zakończeniu projektu robiliśmy wspólne zdjęcia i chętnie zgłosiliśmy się po autografy.

Dodały: Weronika Kotowicz i Dominika Barć, klasa II

mZobacz zdjęcia >>>

m

Sukcesy w konkursach o tematyce przyrodniczej

21 maja 2014

 

Wiosną 2014 roku gimnazjaliści mieli kilkakrotnie szansę zabłysnąć w konkursach o tematyce przyrodniczej. Stawali w szranki ze znawcami turystyki regionu, geografii i ekologii odnosząc większe i mniejsze sukcesy na poziomie gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.

12 marca przy pięknej słonecznej aurze odbył się IV Powiatowy Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy „Powiat krośnieński – moja mała Ojczyzna” w Dukli. W rozgrywkach wzięło udział 12 trzyosobowych drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Gimnazjum z Klimkówki reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Łukasz Penar, Magdalena Wojtoń oraz Jakub Waluk.

Konkurs składał się z trzech etapów: testu, znajomości regionalnych ciekawostek oraz lokalizowania obiektów na mapie. Uczestnicy konkursu zostali także zaproszeni do zwiedzania muzeum dukielskiego. Podziwiali m.in. okazy broni z I i II wojny światowej, wyposażenie wnętrza pałacu oraz wystawę czasową prezentującą stroje i sprzęty codziennego użytku Łemków. Łukasz zakwalifikował się do półfinału i ostatecznie zajął V miejsce natomiast drużynowo zespół z Klimkówki uplasował się na IV miejscu w powiecie.

Gimnazjaliści postanowili także sprawdzić swoją wiedzę z zakresu geografii biorąc udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus Sesja Wiosenna. 28 marca przystąpili do rozwiązania testu wielokrotnego wyboru składającego się z trzydziestu pytań. Najlepsze wyniki w szkole osiągnęli: w klasie pierwszej Jakub Penar, który zajął 33 miejsce w kraju a w klasie trzeciej Łukasz Penar oraz Weronika Hanus, którzy uplasowali się odpowiednio na 32 oraz 34 pozycji w kraju. Wszyscy uczestnicy olimpiady uhonorowani zostali dyplomami uznania.

W XXII Turnieju Wiedzy Ekologicznej organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie gimnazjaliści przystąpili do rywalizacji w trzech kategoriach. W konkursie na wypracowanie tematyczne: „Zaplanuj rodzinną wycieczkę w ciekawe miejsce przyrodnicze w gminie Rymanów”  II miejsce zajęła Magdalena Wojtoń a miejsce III przypadło Renacie Raś. W konkursie plastycznym „Ekologia” szkołę reprezentowały prace Gabrieli Bek, Sylwii Wilk, Eweliny Raś i Krzysztofa Baruda a wyróżnienie wywalczył plakat Magdaleny Bek. Konkurs wiedzy ekologicznej wymagał od drużyny w składzie: Łukasz Penar, Jakub Waluk, Jakub Penar, Konrad Wais dużego zaangażowania. Najpierw zespół wziął udział w wykładach tematycznych zorganizowanych przez współorganizatorów konkursu (UG w Rymanowie, Koło Łowieckie „Ryś”, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Nadleśnictwo Rymanów, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie). Kolejnym etapem był udział w wycieczce ekologicznej do skansenu w Sanoku oraz na górę Sobień. 22 maja drużyna przystąpiła do rozwiązywania testu ekologicznego oraz rozpoznawania ptaków chronionych w Polsce. Indywidualnie najlepiej poradził sobie Jakub Penar z klasy pierwszej zdobywając II miejsce. Łukasz Penar zdobył w konkursie wyróżnienie. Drużynowo gimnazjaliści z Klimkówki zajęli III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodała: Ewa Telega

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Otwarty w szkole

20 maja 2014

 

Zapraszamy Rodziców na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w czwartek 22 maja 2014r. w godzinach od 16.00 do 18.00. W tym czasie będzie możliwość rozmowy z nauczycielami na temat zachowania i postępów uczniów w nauce.

 

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV

20 maja 2014

 

Informacja dla rodziców i opiekunów na temat szczepienia przeciwko wirusowi HPV:

  • Zaszczepione mogą zostać dziewczęta w wieku od 12 do 23 lat. Dziewczynki dwunastoletnie, których rodzice wyrażą zgodę na takie szczepienie, będą szczepione za darmo.

  • Szczepienie może być również przeprowadzone u chłopców w wieku od 9 do 16 lat.

Zapisy na szczepienia przyjmowane są do końca sierpnia 2014 roku w SPG ZOZ w Rymanowie.

Szczegółowe informacje na temat szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w poniższej prezentacji.

Zobacz prezentację >>>

m

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w Łękach Dukielskich

17 maja 2014

 

16 maja 2014r. w ZSP w Łękach Dukielskich odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie brali udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

 

Naszą szkołę godnie zaprezentowały: Julia Krężałek - uczennica klasy 4 i Julia Trybus z klasy 6 SP. Dziewczynki osiągnęły bardzo wysokie wyniki – 40 i 41 punktów na 46 możliwych. Julii Trybus zabrakło tylko 1 punktu, aby znaleźć się w gronie finalistów.

 

Należy podkreślić, że obydwie uczennice wraz z Sabiną Penar – klasa 5 - brały już udział w podobnym konkursie w Przemyślu, gdzie zdobyły wyróżnienie i wysokie wyniki. Uczennice przez długi okres czasu przygotowywały się do konkursów pod okiem p. Lucyny Nogaj i s. Diany. Wiedza, którą zdobyły na temat życia i pontyfikatu wielkiego Polaka i Świętego Patrona naszej szkoły jest bezcenna.

 

Cieszymy się, że nasi uczniowie tak chętnie biorą udział w konkursach i pogłębiają wiedzę o patronie szkoły. Zdobyte wiadomości i doświadczenie z pewnością wykorzystają w przyszłości, reprezentując szkołę w podobnych konkursach. Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

m

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pielgrzymka do Dębowca

14 maja 2014

 

Dnia 14 maja o godz. 8.00 spod naszej szkoły udała się do Sanktuarium w Dębowcu grupa dzieci komunijnych wraz z Rodzicami, ks. Proboszczem Henrykiem Stecem i S. Dianą Jonczyk.

O godz. 9.15  ks. Saletyn Grzegorz oprowadził grupę po Bazylice, dróżkach, pokazał źródełko, oraz w ciekawy sposób przedstawił historię objawień maryjnych na La Sallette. O godz. 10.30 w kaplicy Matki Bożej została odprawiona msza św. w intencji naszych dzieci i rodziców, podczas której dzieci śpiewały pieśni religijne przy akompaniamencie gitary, a rodzice czytali pismo św.  i modlitwę wiernych. Po Mszy św. udaliśmy się do sklepu z pamiątkami religijnymi a potem do kawiarenki. Wróciliśmy napełnieni duchowo oraz zadowoleni z miłej, radosnej atmosfery podczas pielgrzymki.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pokaz doświadczeń fizycznych

8 maja 2014

 

Dwudziestu jeden uczniów klas gimnazjalnych  i klasy szóstej szkoły podstawowej wzięło udział w XVI Pokazie Doświadczeń Fizycznych organizowanym  przez Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej. Wyjazd odbył się w godzinach popołudniowych.  Obecność w budynkach Politechniki Rzeszowskiej, przebywanie w prawdziwej sali wykładowej, kontakt z naukowcami, a także obserwacja przeprowadzanych przez nich  pokazów, to nowe doświadczenia dla młodzieży z naszej szkoły.  Eksperymenty fizyczne  dotyczące drgań i fal, cieczy i gazów, a także elektrostatyki, prezentowali pracownicy naukowi z Rzeszowa i Lublina: dr Tadeusz Jasiński, mgr Krzysztof Kiszczak, dr Jan Mamczur, mgr Paweł Wnuk. Najbardziej podobały się uczniom widowiskowe doświadczenia z elektrostatyki.

Do domu wróciliśmy szczęśliwie, bez żadnych przykrych niespodzianek.

Dziękuję uczniom za wspólny wyjazd i bardzo dobre zachowanie w czasie wyjazdu.

Dodała: Alicja Nowicka

m

Kanonizacja Jana Pawła II

30 kwietnia 2014

 

Dnia 28 kwietnia o godz. 8.00 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, w której uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły wraz z Dyrekcją i nauczycielami. Liturgię i oprawę muzyczną przygotowała S. Diana Jonczyk wraz ze scholą i oazą. Po komunii św. Magdalena Wilusz i Oliwia Mika przeczytały napisane przez siebie wiersze o swoim Patronie.

We wtorek, 29 kwietnia oaza pod opieką S. Diany Jonczyk i P. Agaty Barzyk przedstawiła sztukę teatralną pt: „Róża”. Spotkaniu towarzyszyły 3 tańce grupy młodzieży z ”Oratorium” z Krakowa-Nowy Bierzanów pod opieką S. Joanny Krejza i Pani Anny.

Na początku Pan Dyrektor Marian Penar powitał wszystkich uczniów i nauczycieli i wprowadził w temat spotkania. Potem Ola Rygiel zaśpiewała piosenkę Natalii Kukulskiej „Z głębi serc”. Przedstawienie obrazowało historię bezdomnej mieszkającej na ulicy. Konferansjerzy wyrażali nadzieję, że stanie się ono dla wszystkich inspiracją do przemyśleń, że Bóg działa w sytuacjach dnia codziennego poprzez zwykłą pomoc innym, a szczególnie najuboższym i bezdomnym.

W przedstawieniu udział wzięli: Papież - Jakub Penar, Marta - Gabriela Bek, Kobieta - Katarzyna Mroczkowska, Dziewczyna - Roksana Cypcar, Chłopak - Piotr Walus, Emerytka 1 - Wiktoria Chudzińska, Emerytka 2 - Monika Chudzińska, Złodziej - Konrad Wais, Biznesmen - Jakub Waluk, Kobiety z kwiatami - Julia Trybus, Patrycja Barć, Konferansjer - Magda Bek, Ola Rygiel i Marcin Zajdel. Muzyka i nagłośnienie - Grzegorz Wołczański i Piotr Chudziński

Spotkanie zakończono piosenką wykonaną przez Magdalenę Rygiel z klasy 2 pt: ”Tak mówi papież”, rozdaniem wszystkim uczestnikom róż wykonanych przez Panią Alicję Barć oraz zawołaniem, że po śmierci Jan Paweł II apeluje do nas wszystkich z jeszcze większą siłą. Woła do nas poprzez całe swoje duchowe dziedzictwo, które nam zostawił.

Idźmy zatem odważnie w nasze środowiska, pouczeni i pociągnięci przykładem życia świętego Jana Pawła II i bądźmy świadkami Miłości, w swojej rodzinie w szkole, domu i w środowisku życia.

W dniu 30 kwietnia o godz. 9.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Uczestniczyło w nim 29 osób z diecezji przemyskiej i rzeszowskiej.

Pod opieką S. Diany Jonczyk i P. Lucyny Nogaj reprezentowali naszą szkołę:

-Julia Trybus- klasa 6- zdobyła 4 miejsce, wyróżnienie (60pkt/66pkt),

-Julia Krężałek- klasa 4 (56pkt/66pkt),

-Sabina Penar- klasa 5 (55pkt/66pkt).

Gratulujemy uczniom wysokiej punktacji i wyróżnienia.

Dodała: s. Diana Jonczyk

m

Zobacz zdjęcia z konkursu >>>               Zobacz zdjęcia ze sztuki >>>

m

Egzamin gimnazjalny

23-25 kwietnia 2014

 

 Dużo stresów i emocji, ale już po wszystkim. "Mała matura" dobiegła końca. Trzy dni uczniowie klasy trzeciej gimnazjum zmagali się z testami na egzaminie gimnazjalnym. Pierwszego  dnia sprawdzano wiadomości dotyczące historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie  z języka polskiego. Drugiego dnia uczniowie łamali sobie głowy zadaniami z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeciego dnia sprawdzane były umiejętności z języków obcych. Jak to zwykle bywa, dla jednych zadania były łatwe dla innych trudne. Mamy nadzieję, że wyniki będą bardzo dobre.

Wszystkim uczniom klasy trzeciej należą się  wyrazy uznania za nienaganną postawę w trakcie egzaminu. Nikt się nie spóźnił, wszyscy podkreślili wagę egzaminu odświętnym strojem i w trakcie egzaminu wszyscy zachowywali się wzorowo, co świadczy o dojrzałości naszych uczniów.

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wielkanocne obyczaje

18 kwietnia 2014

 

Jak co roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Program artystyczny pt. Wielkanocne obyczaje przygotowały dzieci z klasy II oraz oddziału przedszkolnego pod kierunkiem p. Lucyny Nogaj.

Uczniowie w montażu słowno – muzycznym zaprezentowali najważniejsze wydarzenia i polskie zwyczaje związane z obchodami największych dla chrześcijan świąt. Wiersze i piosenki w wykonaniu małych artystów wprowadziły całą społeczność szkolną w świąteczny nastrój, pełen radości i rodzinnego ciepła. Jak stary obyczaj każe, dyngusiarze pokropili obecnych wodą.

Uczniowie nie zapomnieli również o pięknych dekoracjach i ozdobach wielkanocnych, którymi przystroili scenę. Na koniec akademii, zgodnie ze staropolskim obyczajem, dzieci złożyły wszystkim świąteczne życzenia i wręczyły pisanki.

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Egzamin gimnazjalny już wkrótce

17 kwietnia 2014

 

W przyszłym tygodniu, w środę 23 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny. Zachęcamy więc uczniów klasy 3 do ostatnich powtórek materiału i rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, arkusze diagnostyczne oraz przykładowe zadania wraz z kluczami odpowiedzi znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl), a także na stronach różnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Można również rozwiązywać zadania egzaminacyjne przygotowane przez wydawnictwo OPERON:

OPERON 2011/2012     OPERON 2012/2013       OPERON 2013/2014

Natomiast na stronie www.egzamin-gimnazjalny.pl zamieszczone są testy gimnazjalne online. Po rozwiązaniu zadań od razu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań i klucze oceniania.

Dodatkowe informacje o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego znajdują się na stronie wydawnictwa Pearson

Dodała: Agnieszka Groblewska

Leżajsk: ponad 4 tys. młodzieży na Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej

14 kwietnia 2014

 

W dniach od 11-13.04.2014r młodzież z całej diecezji przemyskiej, a także uczniowie III gimnazjum z naszej szkoły pod opieką S. Diany Jonczyk i S. Agaty Stefaniak, przebywała w Leżajsku na 21. Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP). Według zapisów, wzięło w nim udział ponad 4 tys. osób.

W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Wierzę w Syna Bożego”. Koordynator tegorocznego Spotkania, ks. Tomasz Podolak, mówił KAI, że liczba zgłoszeń sięgnęła 4200 osób. Część młodzieży zamieszkała w domach gościnnych mieszkańców Leżajska i okolicznych miejscowości: Giedlarowej, Wierzawicach i Starym Mieście, pozostali w szkołach i świetlicach. SMAP rozpoczął się wieczorem zawiązaniem wspólnoty w tych kościołach i nabożeństwem „Góra błogosławieństw”. Sobota to czas koncertów i programów artystycznych w ramach cyklu „Dumni z Ewangelii”. Z młodzieżą spotka się m.in. trialowiec Krystian Herba, który pokonując na rowerze schody największych budynków świata ustanowił Rekord Guinessa oraz raper „Bęsiu”.

Szczególnym, patriotycznym akcentem SMAP-u w Leżajsku była uroczysta defilada plutonu „Szwadron Podkarpacie” w strojach ułańskich i program patriotyczny w wykonaniu artystów z Miejskiego Centrum Kultury – mówił ks. Podolak.

Wieczorem, w trzech kościołach, przemyscy biskupi prowadzili nabożeństwo adoracji krzyża, a całość Spotkania zakończyła się w niedzielę o 11.00 mszą świętą na Placu Targowym. Podczas SMAP-u miały miejsce dwie prace w grupach dzielenia.

Na zakończenie niedzielnej Mszy odbyło się przekazanie znaku misji – do każdego dekanatu powędrowała replika krzyża Światowych Dni Młodzieży w skali 1:10 i obraz Matki Bożej. W trakcie Spotkania był także położony nacisk na świadectwo i przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Promowano Pismo Święte .

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Organizowane jest od 1994r. w weekend przy Niedzieli Palmowej w związku z przypadającym wówczas Światowym Dniem Młodzieży w łączności z Ojcem Świętym. W kolejnych latach gospodarzem SMAP-u jest inne miasto archidiecezji. Leżajsk gościł młodzież już dwukrotnie: w 1999 i 2005 r. Następne będzie w Brzozowie.

 

Nasza młodzież wróciła pełna radości ze spotkań, treści, a nade wszystko ze świadectwa wielu młodych o przyjaźni z Jezusem.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Krośnieńskie Pola Nadziei

13 kwietnia 2014

 

Jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję wspierającą hospicjum w Krośnie. Akcja nosi nazwę "Krośnieńskie Pola Nadziei". Wolontariusze naszej szkoły kwestowali z puszkami w Niedzielę Palmową rozdając żonkile.

W tegorocznej zbiórce udział wzięli: Anna Przybyła, Jakub Penar, Wikoria Józefowicz, Weronika Grysztar, Aleksandra Rygiel, Weronika Kotowicz, Weronika Garbowska, Aleksandra Kasperkowicz, Aleksandra Wais, Patrycja Józefowicz, Monika Penar, Dominika Barć, Marcin Zajdel, Mateusz Barud, Wiktoria Józefowicz, Julia Trybus oraz nauczyciele nadzorujący: Małgorzata Jakubowicz, Wioletta Krukar, Urszula Smerecka, Małgorzata Czelny.

Nazbieraliśmy kwotę 1140,10 zł.

Dodała: Magdalena Wojtoń, klasa III

Pieczemy ciasteczka

11 kwietnia 2014

 

„Upiec każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…”. Nam udało się jak najlepiej. We wtorek 5-latki przejęły władzę w kuchni i wspólnie piekliśmy ciasteczka. Wszystko pysznie się układało do momentu wyjęcia pierwszej blaszki. Wtedy najtrudniej było zapanować nad apetytami dzieci, a ciasteczka musiały przeczekać wysoko, żeby nikt nie mógł ich podbierać. Przyszła  jednak i ta chwila kiedy z radością kosztowaliśmy własnych wypieków!

 

Panu Staszkowi dziękujemy za pomoc w kuchni i herbatkę. Ten przedświąteczny trening w pieczeniu to była wspaniała kulinarna przygoda.

 

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

9 kwietnia 2014

 

Zuzanna Kasperkowicz, Wiktoria Krukar laureatkami X Międzyszkolnego Konkursu promującego czytelnictwo w klasach I-III.

W dniu 26 marca 2014 (środa) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Króliku Polskim odbyła się X Edycja Międzyszkolnego Konkursu dla klas III pt ”Magiczny Świat wierszy Jana Brzechwy” Jest to konkurs, którego celem jest rozwijanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych oraz propagowanie twórczości i wiedzy o życiu poety Jana Brzechwy. W tym roku szkolnym zostały oddelegowane dwie uczennice klasy III Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce Zuzanna Kasperkowicz i Wiktoria Krukar, które zajęły I miejsce . Uczennice do konkursu przygotowywała pani Kinga Bardowska. Do konkurencji konkursowych zaliczone zostały następujące:

- test dotyczący znajomości treści utworów,

- identyfikowanie utworów z rekwizytami,

- recytacja wybranego wiersza,

- krzyżówka  dotycząca wiedzy o życiu poety,

- pantomina,

- konkurs plastyczny –ilustracja do wylosowanego utworu.

Po zakończeniu konkursu zostały wręczone z udziałem pana Burmistrza Jana Materniaka okolicznościowe dyplomy i nagrody, a dla nauczycieli podziękowania.

Dodała: Kinga Bardowska

Szkolne konkursy z okazji kanonizacji Jana Pawła II

1 kwietnia 2014

Klasy 1-3

Konkurs na wiersz o Janie Pawle II.

Wiersz powinien być napisany odręcznie, wyjątkowo starannie, na kartce formatu A4, ozdobiony i podpisany. Wszystkie wiersze zostaną zebrane i utworzą książeczkę, która będzie wystawiona w Kąciku Patrona. Opiekunem konkursu jest p. Lucyna Nogaj.

Klasy 4 -6 i gimnazjum

Konkurs na wiersz lub opowiadanie pt. „ Jan Paweł II – Święty Patron”.

Zarówno wiersz jak i opowiadanie powinny być napisane na komputerze, max 2 strony formatu A4. Należy podpisać swoją pracę. Opiekunami konkursu są p. Agata Barzyk i p. Joanna Wójcik- Kaczor.

Klasy 1 -3, 4 -6 i gimnazjum

Konkurs piosenki religijnej.

Konkursem opiekuje się p. Beata Dębiec.

Termin wszystkich konkursów:

Oddanie prac pisemnych i zgłoszenia do konkursu piosenki do dnia 25 kwietnia 2014r.

Dodała: Lucyna Nogaj

„Konkurs o Nagrodę Pluszowego Misia”

27 marca 2014

 

27 III 2014- „Konkurs o Nagrodę Pluszowego Misia” to wyzwanie dla wszystkich maluchów i starszaków.

W tym roku najmłodszymi reprezentantami naszej szkoły z Kolorowego Przedszkola byli: Lena Saferna, Klaudia Rajchel, Anastazja Penar,  Kornelia Bek. Dzieci wystąpiły z wierszem „Miss Stonoga” i piosenkami „Mam 4 lata” i „Do przedszkola”.

W grupie 5-latków prezentowały się Maja Litwin, Sandra Stapińska i Patrycja Uliasz w piosence „Dzieciom też coś od życia się należy” oraz Bartosz Kielar, Alicja Kubas i Lucjan Rajchel w wierszu „Sól i cukier” H. Niewiadomskiej.

Grupa 6-latków zaśpiewała i zatańczyła do dwóch piosenek: „Dżungla”- Patrycja Dworzańska, Zuzanna Kasperkowicz, Mateusz Penar, Mateusz Wiernusz i „Brazylijska samba”- Zuzanna Wilusz, Magdalena Barć, Mateusz Penar, Zuzanna Kasperkowicz, Maciej Józefowicz, Emilia Szymmańska, Zuzanna Szarowska, Bartosz Łopuszański, Wiktoria Grysztar, Paulina Cypcar, Mateusz Wiernusz.

Wszystkie dzieci – od maluchów po 6-latki – pięknie się zaprezentowały i pokazały odwagę sceniczną. Dla wielu z nich to był pierwszy w życiu pokaz przed tak dużą publicznością. Nagrodą za występ był oczywiście pluszowy miś i dyplom. Wyróżnienie specjalne otrzymali B. Kielar, A. Kubas i L. Rajchel. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wiele radości  z udziału w takich imprezach! Rodzicom dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu transportu i opiekę nad dziećmi.

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rekolekcje Wielkopostne

21-25 marca 2014

 

W dniach 21-25.03. 2014 r. odbyły się rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. W Kościele drogę krzyżową i konferencję głosił ks. Jan Rydzik. Dzieci i młodzież  chętnie włączyli się w przygotowanie rekolekcji poprzez przygotowanie Liturgii, zbiórkę jałmużny wielkopostnej, rozkładanie sprzętu oraz utworzenie zespołu muzycznego.

Drugiego dnia rekolekcji  w auli szkolnej odbywały się ciekawe zajęcia. Została zaproszona S. Mariola Bochniak i S. Ksenia Buksa z Miejsca Piastowego, które poprowadziły zajęcia plastyczne dla klas 0-III; prace w grupach dla uczniów klas 4-6 (wiersz. Piosenka, scenka, reklama, plakat); spotkanie, świadectwo oraz ankietę dla klas gimnazjum.

Trzeciego dnia odbyła się spowiedź i Msza św. w kościele kończąca czas owocnych rekolekcji.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ogłoszenie

24 marca 2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce ogłasza zapisy do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1 na rok szkolny 2014/2015.

- do punktu przedszkolnego dzieci 4 i 3 letnie z roczników 2010 i 2011.

- do oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz dzieci 5 letnie (rocznik 2009).

- do klasy 1 dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Naukę mogą również rozpocząć dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

Zapisów należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 15 kwietnia 2014 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty rodzica,

- skrócony akt urodzenia dziecka,

- PESEL dziecka.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

20 marca 2014

   Dwudziestu siedmiu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur - najbardziej masowej imprezie matematycznej na świecie. Ta międzynarodowa manifestacja matematyki odbywa się w ponad pięćdziesięciu krajach. Uczestnicy konkursu z naszej szkoły pracowali w pięciu kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior. Niewątpliwie, to nie tylko przygoda matematyczna, ale także nie lada wyzwanie podołać zadaniom z tego konkursu. Prawdziwe łamanie głowy.

Dodała: Alicja Nowicka

m

Z wizytą w Centrum Dziedzictwa Szkła

19 marca 2014

 

W poniedziałek 17 marca 2014 r. -  klasy I, II i III, a we wtorek 18 marca - klasy „0 a” i „0 b” były na wycieczce w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Celem wycieczki było zwiedzanie jedynego w Polsce interaktywnego centrum turystyczno-kulturalnego prezentującego temat hutnictwa szkła i szklanej twórczości.

Dzieci obejrzały piec hutniczy i proces produkcji szkła. W tym dniu hutnikiem, który demonstrował dzieciom proces powstawania szklanych wyrobów był pan Mirosław Penar, mieszkaniec Klimkówki. Na oczach dzieci „wyczarował” on z masy szklanej piękną rybę. Pan przewodnik na bieżąco wyjaśniał kolejne etapy produkcji. Uczniowie brali też czynny udział w pracach hutniczych. Samodzielnie wytłaczali w masie szklanej medale, które potem dostali na własność. Wielkie zainteresowanie wykazały dzieci podczas warsztatów, gdy malowały na szkle. Powstały piękne, kolorowe „arcydzieła”, które otrzymały na pamiątkę. Dzieci mogły też zobaczyć jak powstają witraże oraz proces zdobienia i szlifowania szkła. W sali kinowej obejrzały ciekawy film pt. „Historia produkcji szkła w Krośnie”. Uczniowie zwiedzili też sale wystaw czasowych, sklep ze szklanymi pamiątkami i piwnice przedprożne. W piwnicach tych mieszczą się przede wszystkim ekspozycje najcenniejszych dzieł szklanej sztuki wykonane przez najsłynniejszych artystów związanych z Krosnem. Znajduje się tam też interaktywna sala „szkła w fizyce”.

Dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia tego szklanego świata, który jest na wyciągnięcie ręki.

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

18 marca 2014

Piort Chudziński i Grzegorz Wołczańki uczniowie kl. II gimnazjum reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie popularnie nazywanym Mechanikiem. Tematyka konkursu dotyczyła wiedzy i umiejętności z zakresu techniki, motoryzacji i nowoczesnych technologii. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po napisaniu testu, uczniowie dobierali marki samochodów do zdjęć na tablicy multimedialnej. W części praktycznej mieli możliwość jazdy na czas z wykorzystaniem symulacji jazdy samochodem w grze komputerowe. Dyrektor "Mechanika" ogłosił, że konkurs ten stanie się imprezą cykliczną.

 

 Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

m

Międzynarodowy Dzień Kobiet

12 marca 2014

 

Z kilkudniowym opóźnieniem odbyła się w szkole akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Scena zamieniła się w studio telewizyjne. Oglądaliśmy zabawny program sportowy, reklamę, program muzyczny i prognozę pogody w wykonaniu chłopców z klas gimnazjalnych i Oli Rygiel z klasy IIg- jedynej dziewczyny występującej w programie. Z okazji Święta Kobiet i Dnia Mężczyzn  Samorząd Uczniowski zorganizował wybory na najmilszą dziewczynę i najmilszego chłopaka  każdej klasy. W trakcie akademii Dyrektor szkoły Marian Penar wręczył najmilszym dyplomy. Wyróżnił także tradycyjnym "Grześkiem" wszystkich uczniów, którzy w ostatnim czasie osiągnęli  sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych. Nie zabrakło oczywiście czekoladowych cukierków dla wszystkich dziewcząt.

 

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ogólnopolski Turniej  Wiedzy Pożarniczej

12 marca 2014

  

Grzegorz Rajchel i Aleksander Puchalski z klasy VI szkoły podstawowej oraz Kamil Wiernasz i Konrad Wais z klasy III gimnazjum reprezentowali naszą szkołę w gminnych eliminacjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rymanowie. Turniej ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową. Konrad Wais zajął w turnieju II miejsce. Gratulujemy sukcesu.

Zobacz zdjęcia >>>

Dodała: Alicja Nowicka

 

Alicja Kasperkowicz laureatem Konkursu Języka Polskiego

11 marca 2014

 

10 marca 2014 Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki III etapu Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bardzo miło jest nam poinformować, że uczennica klasy VI szkoły podstawowej Alicja Kasperkowicz odniosła ogromny sukces zdobywając tytuł laureata tego konkursu. Ala pracowała pod kierunkiem pani Agaty Barzyk.

Gratulujemy Ali i pani Barzyk oraz życzymy dalszych sukcesów!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Peruwiańskie rytmy

5 marca 2014

 

W środę, piątego marca, rozbrzmiewała w naszej szkole muzyka andyjska, a to za sprawą goszczonego przez nas peruwiańskiego zespołu  Perumarka. Tęskne, egzotyczne dźwięki wydobywały się z charango- małej gitary peruwiańskiej, bębnów, fletni pana, a także grzechotek inkaskich- instrumentów wykonanych z nasion i liczących sobie 2000 lat tradycji.  Podziwialiśmy barwne stroje artystów ubranych w charakterystyczne poncza, kolorowe skarpety i wesołe czapeczki. Muzycy nie ograniczyli się tylko do koncertu. Opowiadali o swojej ojczyźnie, rozmawiali z uczniami, ucząc ich podstawowych słów w języku hiszpańskim, demonstrowali jak grać na fletni pana. Ten przepiękny instrument muzyczny wykonany z peruwiańskiego bambusa nie tak łatwo dawał się oswoić próbującym grać na nim uczniom.  W trakcie rozmowy z uczniami największą wiedzą o Peru wykazał się Kuba Kasperkowicz z kl. IV. W nagrodę otrzymał płytę z muzyka zespołu.

 

Dziękujemy członkom zespołu, za miłe chwile z nimi spędzone.

Dodała: Alicja Nowicka

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konrad Wais finalistą Konkursu Chemicznego

24 lutego 2014

 

21 lutego 2014 Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki III etapu Konkursu Chemicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bardzo miło jest nam poinformować, że uczeń klasy III gimnazjum Konrad Wais znalazł się w gronie 80 najlepszych uczestników tego konkursu zdobywając tytuł finalisty. Konrad pracował pod kierunkiem pana Dyrektora Mariana Penara.

Gratulujemy Konradowi i panu Dyrektorowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

Dodała: Agnieszka Groblewska

XIV Olimpiada o Wielkich Polakach

21 lutego 2014

 

W dniu 20 lutego 2014 r. o godz. 9.30 odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Dukli etap diecezjalny XIV Olimpiady O Wielkich Polakach. Temat Olimpiady dotyczył postaci św. Jana z Dukli, którego 600 lecie urodzin w tym roku obchodzimy.

Zakres wiedzy obejmował etapy życia, działalność świętego oraz jego więź z Bogiem. Znajomość tych zagadnień uczy bowiem młodych ludzi w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie, w jaki sposób można pomagać innym, jak dążyć do wielkich wartości dla których warto poświęcić życie.

W II etapie Olimpiady reprezentowali naszą szkołę następujący uczniowie klasy I gimnazjum: Weronika Garbowska, Anna Przybyła oraz Jakub Penar .

Opiekunem Olimpiady była S. Diana Jonczyk .

Dodała: s. Diana Jonczyk

m

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Świętego Walentego - Dzień Uprzejmości i Życzliwości

15 lutego 2014

 

Corocznie 14 lutego w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Dzień Świętego Walentego.

O Św. Walentym - Świętym Kościała katolickiego wiemy bardzo niewiele. Dostępne źródła podają, że żył w III w. i był kapłanem rzymskim oraz męczennikiem. Zginął 14 lutego 269 roku w czasie prześladowań chrześcijan za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza. Postrzegany jest jako obrońca przed ciężkimi chorobami i patron zakochanych. Patronem zakochanych został ogłoszony w 1496r. przez papieża Aleksandra VI.

Według jednej z legend, Św. Walenty udzielał potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania małżeństw ponieważ imperium rzymskie potrzebowało młodych mężczyzn do zaciągu do wojska. Inne źródła podają, że Św. Walenty asystował męczennikom podczas procesów i egzekucji. Mówi się też o cudownych uzdrowieniach za jego sprawą.

Zwyczaj obchodzenia Dnia Św. Walentego jako dnia zakochanych narodził się na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd, wraz z osadnikami, trafił do Ameryki, gdzie stał się szczególnie popularny, a dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami - takie król brytyjski Henryk VIII podarował Annie Boleyn. Natomiast zwyczaj wysyłania kartek-walentynek sięga 1848 roku, gdy Esther Howland z Worcester w stanie Massachusetts założyła firmę produkującą specjalne kartki na Dzień Świętego Walentego.

Obecnie tradycja walentynkowa rozszerza się na całym świecie, także w krajach niechrześcijańskich.

Po raz pierwszy w tym roku walentynki obchodzone były również w Watykanie. Papież Franciszek spotkał się z ponad 20 tysiącami narzeczonych z całego świata. Spotkanie poprzedziła uroczystość na placu Św. Piotra, w trakcie której oprócz wspólnej modlitwy, zabrzmiały znane piosenki o miłości i odbył się pokaz taneczny.

W naszej szkole Dzień Świętego Walentego, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, obchodzony był jako Dzień Uprzejmości i Życzliwości. Z tej okazji Konrad Wais przygotował krótką audycję przez radiowęzeł na temat historii Dnia Świętego Walentego i tradycji walentynkowych. Estera Rygiel i Magdalena Wojtoń przeprowadziły Konkurs na Najmilszą Dziewczynę i Najmilszego Chłopaka w klasach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum - chłopcy danej klasy głosowali na najmilszą, najbardziej życzliwą i uprzejmą dziewczynę w swojej klasie, a dziewczyny na najmilszego, najbardziej życzliwego i uprzejmego chłopaka.

Od czwartku, 13 lutego działała również poczta walentynkowa. Każdy chętny uczeń mógł przygotować kartkę walentynkową dla osoby, którą lubi i szanuje i wrzucić ją do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej.

Wszystkie kartki, a było ich bardzo dużo, zostały dostarczone adresatom przez walentynkowego listonosza - Jakuba Waluka wraz z asystentkami - Esterą Rygiel i Magdaleną Wojtoń.

Inną propozycją Samorządu na ten dzień było założenie czerwonego ubrania. Wszyscy uczniowie, którzy założyli czerwoną bluzkę, koszulkę lub spodnie byli w tym dniu zwolnieni z odpowiedzi ustnej i nie pisali niezapowiedzianych kartkówek.

Cieszymy, że tak liczna grupa uczniów i nauczycieli przyłączyła sie do zabawy!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zobacz zdjęcia >>>

Informacje o Św. Walentym i tradycjach walentynkowych pochodzą z różnych stron internetowych.

Projekt „Santo Subito”

7 lutego 2014

 

W tym roku, 27 kwietnia w Watykanie dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji zostanie kanonizowany nasz Patron - bł. Jan Paweł II.

Chcąc uczcić to wielkie i ważne wydarzenie nasza szkoła przyłączyła się do projektu "Santo Subito" adresowanego do uczniów szkół im. Jana Pawła II a organizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II we współpracy z wieloma innymi instytucjami. Patronat honorowy nad projektem objęli: Kuria Biskupia, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

Celem projektu jest zintegrowanie środowisk szkolnych, których Patronem jest bł. Jan Paweł II poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w konferencjach, konkursach i innych przedsięwzięciach dotyczących zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II.

Poniżej przedstawiamy terminarz przedsięwzięć, w których nasza szkoła zdecydowała się wziąć udział.

Lp.

Miejsce i termin realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia

1

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

17.03.2014 r. - termin oddania prac plastycznych,

11.04.2014 r. - finał konkursu, wernisaż w foyer Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Jan Paweł II - Papież Dialogu”

dla uczniów gimnazjum

 

Regulamin

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie im. Jana Pawła II

17.03.2014r. - termin oddania prac plastycznych

11.04.2014 r. - finał konkursu, wernisaż foyer Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Jan Paweł II - Papież Dialogu”

dla uczniów klas I – VI

szkoły podstawowych

 

Regulamin

3

Instytut Teologiczno-Pastoralny ul. Witolda 11

w Rzeszowie

5.04.2014 r.

Konferencja popularnonaukowa

„Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito”

 

Program

4

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Przemyślu

12.04.2014 r.- zgłoszenia

30.04.2014 r. - finał konkursu w Szkole Podstawowej

nr 6 w Przemyślu

IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II

dla uczniów klas IV – VI

szkoły podstawowej

 

Regulamin

5

Rynek Pruchnicki

30.09.2014 r. o godz.9.45

XV Podkarpacki Rajd Pieszy

Szkół im. Jana Pawła II

dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Program

6

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach

02.10.2014 r. - zgłoszenia

16.10.2014 r. - finał konkursu

IX Wojewódzki Konkurs Literacki

„Z Wadowic do Świętości”

dla uczniów klas IV – VI

szkoły podstawowej

 

Regulamin

Efektem udziału w konkursie plastycznym będzie wystawa prac w Urzędzie Marszałkowskim.

Kapituła przewiduje również jedną nagrodę dla ucznia o wyjątkowych umiejętnościach, którą będzie nieodpłatny pobyt w Rzymie w czasie kanonizacji bł. Jana Pawła II wraz z opiekunem (opiekun pokrywa koszty swojego pobytu we Włoszech).

Zachęcamy uczniów do licznego udziału w konkursach!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Szkolny Koncert Kolęd i Piosenek Świątecznych

5 lutego 2014

 

5 lutego 2014 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się w naszej szkole Koncert Kolęd i Piosenek Świątecznych, na którym wysłuchaliśmy 19 utworów związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu młodszych i starszych uczniów.

Co prawda okres świąteczny już minął, ale mogliśmy jeszcze chociaż przez chwilę poczuć atmosferę Świąt oraz podziwiać artystyczne talenty naszych uczniów.

Młodzi wykonawcy występowali indywidualnie, w duecie lub grupowo. Śpiewali a cappella bądź z podkładem muzycznym lub też grali wybraną przez siebie piosenkę na instrumencie muzycznym.

Wśród licznej grupy artystów były przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola, przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b, uczniowie klasy I, II, III i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.

Jako pierwsze wystąpiły dziewczynki z Kolorowego Przedszkola: Zuzia Klimkiewicz, Lenka Saferna, Kornelka Bek, Zuzia Zięba, Anastazja Penar i Klaudia Rajchel śpiewając piosenki zatytułowane „Świetlista kolęda” i „Świeć gwiazdeczko”.

Następnie na scenie pojawiły się pięciolatki: Maja Litwin, Lucjan Rajchel i Bartek Kielar wykonując piosenkę „Babcia od bajek, dziadek od zagadek” oraz Ala Kubas, Sandra Stapińska i Patrycja Uliasz śpiewając utwór pt. „Już blisko kolęda”.

Po grupie pięciolatków przyszła kolej na sześciolatków. Najpierw usłyszeliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem” w wykonaniu Zuzi Szarowskiej, Zuzi Wilusz, Emilki Szymańskiej, Natalki Sołtysik, Mateusza Penara i Piotra Penara, a następnie kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” zaśpiewaną przez Zuzię Kasperkowicz.

W dalszej kolejności wystąpili uczniowie klasy I szkoły podstawowej. Szymon Penar zaśpiewał kolędę „Wśród nocnej ciszy”, Wiktor Krukar „Przybieżeli do Betlejem”, Oliwia Barć, Ola Gazda, Oliwia Kilar i Andżelika Litwin „Świeć gwiazdeczko”, natomiast Ala Ostoia-Tomaszewska zagrała na keyboardzie kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.

Wśród następnych artystów, tym razem z klasy II szkoły podstawowej, byli: Oliwia Cypcar, Madzia Rygiel, Daniela Leśniak, Patrycja Kuś, Zuzia Kapica, Emilka Sznajder, Zuzia Wojtuń, Ania Puchalska oraz Kacper Mermer, którzy zaśpiewali piosenkę „Kolędnicy przybyli”. Oprócz tego Madzia Rygiel zaprezentowała również utwór „Gorej gwiazdo”.

Klasę III szkoły podstawowej reprezentowały Zuzia Krukar i Ela Rybska wykonując kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Kolejni artyści jacy pojawili się na scenie to uczniowie klasy VI. Mateusz Kielar zagrał na klarnecie kolędę "Wśród nocnej ciszy", Dominika Leśniak zaśpiewała piosenkę "Jest taki dzień", a Weronika Grysztar kolędę "Gdy śliczna Panna".

W ostatniej części koncertu zaprezentowali się gimnazjaliści. Jako pierwszy wystąpił Jakub Waluk z klasy III wykonując piosenkę "Guten Tag Ich Bin Der Nikolaus".

Następnie utwór „Kto wie czy za rogiem” zaśpiewały uczennice klasy I:  Patrycja Barć, Gabrysia Bek, Weronika Garbowska, Ola Kasperkowicz, Martyna Jakubowicz, Weronika Jurczak, Ania Przybyła oraz Sabina Ryczkowska.

Ostatnim utworem jaki usłyszeliśmy w czasie koncertu była piosenka "Another rock and roll Christmas" zagrana na gitarze przez Piotra Walusa z klasy II i Patryka Penara z klasy III.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc udzieloną uczniom w przygotowaniach do koncertu i wspaniałe stroje, a młodym artystom gratulujemy odwagi, przezwyciężenia tremy i wystąpienia przed całą społecznością szkolną.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie z rodzicami

3 lutego 2014

Szanowni Rodzice,

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z wychowawcami serdecznie zaprasza na wywiadówkę, która odbędzie się w środę, 5 lutego 2014 roku o godzinie 16.30.

 

Wywiadówka rozpocznie się od zebrania ogólnego z Dyrektorem w holu głównym szkoły, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

Zmiany w planie lekcji

31 stycznia 2014

 

Informujemy, że nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcji klas 5 SP, 6 SP i 1-3 gimnazjum. Nowy plan lekcji będzie obowiązywał od 3 lutego 2014 roku. Zmiany można sprawdzić w zakładce "Plan lekcji" oraz w e-dzienniku.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Alicja Kasperkowicz w III etapie Konkursu Języka Polskiego

24 stycznia 2014

 

W grudniu 2013 Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki rejonowego etapu Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bardzo sie cieszymy, że uczennica klasy VI szkoły podstawowej - Alicja Kasperkowicz znalazła się w gronie 74 uczestników z województwa podkarpackiego zakwalifikowanych do etapu finałowego. Ala pracowała pod kierunkiem pani Agaty Barzyk.

Gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Dzień Babci i Dziadzia w Kolorowym Przedszkolu

23 stycznia 2014

 

W dniu 17 stycznia 2014 roku w Kolorowym Przedszkolu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia  Babci i Dziadka.

 

Przedszkolaki zaprezentowały wierszyki, inscenizacje oraz piosenki. Zaproszeni goście – babcie i dziadkowie otrzymali od wnucząt kolorowe laurki. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców oraz miłą rozmowę.

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Bezpieczne ferie

20 stycznia 2014

 

Co zrobić, aby ferie były czasem radosnej, ale i bezpiecznej zabawy? Oczywiście, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poniżej przypominamy kilka praktycznych porad dotyczących właściwego zachowania:

 

- nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;

- w czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;

- nie doczepiajmy sanek do samochodu;

- rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;

- na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie;

- nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych;

- bądźmy widoczni na drodze;

- nie strącajmy zwisających z dachów sopli;

- pamiętajmy o zdrowym odżywianiu;

- ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze;

- w wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną;

- nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny;

- unikajmy kontaktu z osobami chorymi;

- w przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

 

Bezpiecznie na stoku - komiks           Wypoczynek dzieci i młodzieży - gra           Biały kodeks dla najmłodszych

Bezpieczne ferie 2014 - prezentacja Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie

Dodała: Agnieszka Groblewska

Program zimowiska "Bałwanek"

19 stycznia 2014

 

Ferie 2014

 

Oferta spędzenia wolnego czasu dla uczniów szkoły podstawowej

 i gimnazjum w godz. 09.00 – 12.00

 

 

Zajęcia

Formy organizowania zajęć

Rekreacyjno-sportowe

Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy i biegu na nartach techniką łyżwową i klasyczną.

Gry i zabawy z użyciem sanek (np. saneczkarska sztafeta, zjazd slalomem, zjazdy pojedyncze i parami).

Zabawy na śniegu – lepienie bałwana, rzeźby w śniegu.

Tenis stołowy – gra pojedyncza i deblowa.

Halowa piłka nożna – 4x4.

Siatkówka – mała gra 3x3, gra właściwa 6x6.

 

Harmonogram zajęć w poszczególnych dniach

 

Dzień tygodnia

Duża sala gimnastyczna

Szkoła/godziny

Nauczyciel

Poniedziałek 20.01.2014

Halowa piłka nożna

SP/09.00-10.30

Jacek Penar

G/10.30-12.00

Wtorek 21.01.2014

Tenis stołowy

SP i G/9.00-12.00

Małgorzata Jakubowicz

Środa 22.01.2014

Siatkówka

SP/09.00-10.30

Michał Nycz

G/10.30-12.00

Czwartek 23.01.2014

Halowa piłka nożna

SP/09.00-10.30

Jacek Penar

G/10.30-12.00

Piątek 24.01.2014

Tenis stołowy

SP i G/9.00-12.00

Małgorzata Jakubowicz

Poniedziałek 27.01.2014

Siatkówka

SP/09.00-10.30

Michał Nycz

G/10.30-12.00

Wtorek 28.01.2014

Halowa piłka nożna

SP/09.00-10.30

Jacek Penar

G/10.30-12.00

Środa 29.01.2014

Tenis stołowy

SP i G/9.00-12.00

Małgorzata Jakubowicz

Czwartek 30.01.2014

Siatkówka

SP/09.00-10.30

Michał Nycz

G/10.30-12.00

 

SP – szkoła podstawowa

G - gimnazjum

Dodał: Marian Penar

Dzień Babci i Dziadzia

19 stycznia 2014

 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zapraszają swoje Babcie i Dziadziów na uroczystość związaną z ich świętem. Podobnie było w tym roku szkolnym.

Akademia, którą poprzedziła Msza Święta miała miejsce w dniu 18.01.2014r. o godz. 17.30. Swoją obecnością Babcie i Dziadziowie zaszczycili młodych aktorów- uczniów klas: IV SP, I G oraz chór szkolny.

Władze gminne reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów pan Wojciech Farbaniec, wiejskie zaś Sołtys Wsi Klimkówka pan Kazimierz Kielar. W gronie zaproszonych gości byli również księża – ksiądz proboszcz Henryk Stec i ksiądz prałat Kazimierz Pańczyszyn, a także siostry zakonne – s. Diana Jonczyk i s. Zefiryna Kulej.

Na początku wszystkich zebranych powitał Dyrektor Szkoły pan Marian Penar. Następnie swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie i wokalne zaprezentowali uczniowie. Całość uświetnił śpiew chóru szkolnego. Pięknie przygotowany program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka wywołał aplauz i wzruszenie zaproszonych gości. Babcie i Dziadkowie z radością wysłuchali występów swoich wnucząt i nagrodzili ich gromkimi brawami. Na zakończenie dzieci podarowały wszystkim gościom piękne laurki.

Po programie artystycznym uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem oraz zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawę taneczną.

Dodały: Ewa Drybała i Urszula Smerecka

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

VI Podkarpacka Gala Wolontariatu

18 stycznia 2014

 

17 stycznia 2014 roku w Rzeszowie pod hasłem: "Wolontariat - wchodzę w to!" odbyła się VI Podkarpacka Gala Wolontariatu. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Na Podkarpaciu Gala jest organizowana od 2008 roku przez Fundację Generator Inspiracji – regionalnego realizatora Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor – wolontariat studencki” we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu z Lublina oraz Młodzieżowym Domem Kultury z Rzeszowa.

 

W tegorocznej uroczystości wzięli udział nie tylko studenci – wolontariusze, ale również reprezentanci organizacji pozarządowych, szkół, władz i uczelni wyższych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce: dyrektor Marian Penar, wicedyrektor Agnieszka Groblewska oraz gimnazjaliści: Estera Rygiel, Magdalena Wojtoń, Jakub Waluk oraz Patryk Penar.

 

Podczas Gali, którą uświetnił pokaz tańca w wykonaniu zespołu tanecznego „Impet” oraz występy wokalistek: Kamili Szeliga i Kamili Mokrzyckiej, podsumowano miniony rok działalności fundacji w województwie podkarpackim, złożono podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój idei wolontariatu, a także zaprezentowano sylwetki najbardziej aktywnych wolontariuszy. Nagrody i wyróżnienia przyznano w różnych kategoriach.

 

Osobowością Podkarpacia 2013 został sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie - Artur Lipiński, który współpracuje z fundacją. Wśród wyróżnionych studentów – wolontariuszy znaleźli się: Magdalena Kustra, Joanna Karnas, Joanna Szafran, Kamil Bartoń i Jakub Grabowski. Natomiast dyrektor Marian Penar z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa odebrał tytuł Szkoły Aktywnej Społecznie 2013 przyznany naszej szkole za szczególne zaangażowanie, entuzjazm i współpracę. W tej kategorii wyróżnienie otrzymało również Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim.

 

Jesteśmy bardzo dumni z tego faktu tym bardziej, że nasza przygoda z wolontariatem studenckim rozpoczęła się niespełna dwa lata temu – w 2012 roku. Od tego czasu wzięliśmy udział w kilku projektach edukacyjnych: „Na końcu języka? Wyraź to inaczej!”, „Wakacyjny misz– masz”, „W banku, w sejfie czy w skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać finansami” oraz w kampanii edukacyjnej „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy ratować”. Ponadto w listopadzie ubiegłego roku byliśmy gospodarzami IV pikniku edukacyjnego „Młody Nobel”, który nazywany jest regionalnym mobilnym „Kopernikiem”.

 

Możemy się również pochwalić tym, że podczas Gali wręczono naszym gimnazjalistom dyplom za zajęcie I miejsca w II Międzyszkolnych Zawodach Pierwszej Pomocy będących finałem kampanii „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy ratować”. Nasi uczniowie rywalizowali z 14 innymi szkołami z województwa podkarpackiego.

 

Cieszymy się bardzo z otrzymanego wyróżnienia i z tego, że znaleźliśmy się w gronie ludzi pełnych pozytywnej energii i ogromnej chęci do działania na rzecz innych. Jak mówi Kamil Wrzos, regionalny koordynator programu: „Każdy może być wolontariuszem i dołączyć do tego niezwykłego zespołu, bo wolontariat to połączenie pasji i energii, radości oraz doświadczenia.” Zdzisław Hofman, prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, dodaje, że „wolontariat jest szczególną szkołą aktywności, zaangażowania i kompetencji, które w dzisiejszych czasach, są szczególnie ważne”.

 

Współpracując z Fundacją Generator Inspiracji i Fundacją Rozwoju Wolontariatu te właśnie zasady oraz chęć do działania i rozwijania swoich pasji chcielibyśmy przekazać naszym uczniom, którzy poznając ideę wolontariatu będą potrafili w przyszłości aktywnie i odpowiedzialnie działać na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułów i oraz obejrzenia video i foto relacji z Gali zamieszczonych w lokalnych mediach i w serwisie społecznościowym Facebook.

 

             

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zobacz zdjęcia >>>

Zabawa choinkowa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

16 stycznia 2014

 

16 stycznia 2014 uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum bawili się na zabawie choinkowej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką Groblewską.

Już od rana w szkole można było zobaczyć najmłodsze dzieci w pięknych karnawałowych strojach, które bawiły sie na balu prowadzonym przez animatorów z Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Wszyscy chętnie brali udział w wesołych zabawach, ciekawych konkursach i tańcach zaproponowanych przez dowcipnego klauna, tajemniczego czarodzieja czy niezwykłą wróżkę. Nie zabrakło zabaw z chustą animacyjną i piłeczkami oraz tradycyjnych "kaczuszek". Dużą frajdę uczestnikom balu sprawiły także bańki mydlane i mrugające światła.

Po południu na balu maskowym prowadzonym przez DJ Duśka bawili się uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Tutaj także nie brakowało dobrej zabawy przy muzyce dyskotekowej.

Wszyscy uczestnicy zabawy choinkowej zostali obdarowani słodyczami oraz soczkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Karnawał w Kolorowym Przedszkolu

15 stycznia 2014

Styczeń to przede wszystkim miesiąc zabaw karnawałowych. Nie mogło jej więc  zabraknąć w Kolorowym Przedszkolu.

 

Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekały na nadejście tego dnia. Kiedy pojawiły się pierwsze, wesołe rytmy muzyki, to wszystkie bajkowe postaci z wielką ochotą rozpoczęły tańce i zabawy. Wszyscy bawili się znakomicie. Wspólna zabawa dostarczyła dzieciom i paniom wiele radości.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

Warsztaty ceramiczne

14 stycznia 2014

 

Ponieważ każda szkoła jest kulturotwórcza, dlatego i nasza staje na wysokości zadania, aby realizować wszelkie możliwie cele z zakresu twórczego, artystycznego rozwoju naszych dzieci. Wśród wielu przedsięwzięć w tym obszarze tym razem zorganizowano warsztaty ceramiczne dla 5 i 6 latków.

Interesujące zajęcia prowadziły: pani Katarzyna Szalacha oraz pani Agnieszka Ramotowska współpracujące z wydawnictwem „Sampi” z Gdańska oddział w Rzeszowie.

Przeprowadzone warsztaty ceramiczne okazały się kreatywną i wesołą formą zajęć szkolnych, na których dzieci przy użyciu gliny ceramicznej i foremek wykonywały swoje śliczne prace. Treść prac dostosowana była do aktualnych okoliczności (ramki dla babci i dziadzia) oraz do bliskiego dziecku środowiska i otaczającej je rzeczywistości (zwierzęta).

Uczniowie tworząc różne figury i kształty rozwijali swoją wyobraźnię oraz wykorzystali i utrwalili zdobytą wiedzę.

Punktem kulminacyjnym spotkania ze światem ceramiki był wspólny taniec dzieci z prowadzącymi i wychowawczyniami klasy przy akompaniamencie utworu Gangnam Style.

Ze względu na wiele walorów edukacyjnych tych zajęć będziemy w dalszym ciągu kontynuować współpracę z wydawnictwem w wyżej wymienionym zakresie.

Dodały: Wioletta Krukar i Teresa Janas

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Klimkówce

13 stycznia 2014

 

12 stycznia 2014, już po raz dwudziesty drugi zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna działająca na rzecz ratowania życia osób chorych, w szczególności dzieci oraz na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. W tym roku celem Orkiestry, już po raz drugi, było zebranie środków finansowych nie tylko na ratowanie życia dzieci, ale również na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z Dyrektorem Szkoły Marianem Penarem i nauczycielami: Łucją Kilar, Kingą Bardowską, Alicją Nowicką, Małgorzatą Jakubowicz i Agnieszką Groblewską oraz pracownikami obsługi: Heleną Zajdel, Michałem Nycz, Dariuszem Dąbrowskim i Stanisławem Zych  również zaangażowali się w tę akcję organizując zbiórki przy parkingu kościelnym.

 

Wśród kwestujących wolontariuszy byli: Patryk Penar, Jakub Waluk, Aleksandra Jakubowicz, Patrycja Przybyła, Magdalena Wojtoń, Jakub Penar II z klasy III gimnazjum, Patrycja Józefowicz, Monika Penar, Piotr Walus i Aleksandra Wais z klasy II gimnazjum oraz Martyna Jakubowicz, Gabriela Bek i Jakub Penar z klasy I gimnazjum.

Mieszkańcy Klimkówki okazali dużo zrozumienia i byli bardzo hojni - przekazali na cele WOŚP kwotę 1408,25 PLN i 1,00 USD.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w akcję dziękujemy!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zaproszenie na Jasełka

7 stycznia 2014

 

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie

Zespołu Szkół Publicznych

 

serdecznie zapraszają

mieszkańców Klimkówki na Jasełka dworcowe,

 

które odbędą się w naszej szkole

12 stycznia 2014 roku o godz. 16.30

na małej sali gimnastycznej.

 

                                       Zobacz zdjęcia >>>

 

Świąteczny czas

22 grudnia 2013

 

Świąteczny nastrój i atmosfera nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dawały o sobie znać już od początku grudnia. Wspólne strojenie choinki, dekorowanie sali, „budowanie” szopek, wykonywanie ozdób choinkowych, śpiew kolęd, składanie życzeń, wsłuchiwanie się w świat zaczarowanych bajek to chwile, które pięknie i radośnie wprowadzały 5-latki  do przeżywania świąt.

 

Zwieńczeniem tych przygotowań był poczęstunek przy wigilijnym stole, na którym znalazł się m.in. kompot przygotowany jesienią przez dzieci oraz kanapki z cebulką wyhodowaną w klasie przez małych ogrodników. Dania nie były wyszukane, ale samodzielnie przygotowane dały dużo radości i satysfakcji.

 

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki konkursów religijnych

21 grudnia 2013

 

W listopadzie s. Diana Jonczyk przeprowadziła w naszej szkole I etap konkursów religijnych. Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w Konkursie Biblijnym, a gimnazjaliści w XIV Regionalnej Olimpiadzie o Wielkich Polakach, która w tym roku szkolnym dotyczyła życia i działalności św. Jana z Dukli.

Do etapu diecezjalnego Konkursu Biblijnego zostali zakwalifikowani:

Patrycja Szewczyk z klasy 5

Monika Chudzińska z klasy 6

Julia Trybus z klasy 6

W etapie diecezjalnym XIV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o św. Janie z Dukli gimnazjum reprezentować będą:

Weronika Garbowska z klasy 1

Jakub Penar z klasy 1

Anna Przybyła z klasy 1

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodała: s. Diana Jonczyk

m

Jasełka dworcowe

20 grudnia 2013

 

W dniu 19.12.2013r.  w naszej szkole odbyły się  Jasełka dworcowe przygotowane przez dzieci ze scholi i młodzież z oazy pod opieką s. Diany Jonczyk.

Spektakl został  zainspirowany obserwacją otaczającej nas rzeczywistości z jej pospiesznością, bezładem, rosnącą beznadzieją, a zarazem poszukiwaniem miłości i sensu życia. Ukazał realia ludzi ubogich i potrzebujących pomocy (czyli trzech bezdomnych mieszkających na dworcu). Treść przedstawienia wskazała, że Bóg rodzi się w sytuacjach dnia codziennego poprzez pomoc innym, otwarcie na nowe życie i odpowiedzialność za swoje życie i innych.

Zaproszono wszystkich do dzielenia się dobrocią, radością i miłością, jak białym opłatkiem. W ten szczególny dzień nikt nie powinien być smutny i opuszczony…

Przedstawienie zakończyło się życzeniami: ”Wszystkim: Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły oraz wszystkim Uczniom życzymy - Błogosławionych Świąt!

W spektaklu wzięli udział:

Wiktoria Józefowicz- klasa 6, Monika Chudzińska– klasa 6, Maciej Litwin- klasa I G, Julia Trybus- klasa 6, Marcin Zajdel- klasa II G, Gabriela Bek- klasa I G, Krzysztof Barud- klasa II G, Kamila Szczurek–klasa 6, Ania Przybyła– klasa I G, Dominika Leśniak- klasa 6, Kasia Mroczkowska- klasa 6, Weronika Jurczak– klasa I G, Patrycja Barć- klas I G, Roksana Cypcar– klasa 6, Piotr Walus- klasa II G, Jakub Penar – klasa I G, Mateusz Barud- klasa I G, Grzegorz Rajchel- klasa 6.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Świąteczny teatrzyk w oddziale przedszkolnym

20 grudnia 2013

 

Święta Bożego Narodzenia to piękny czas dzielenia się radością i miłością. W takim duchu i w takich emocjach spędzały ostatki dzieci z oddziału przedszkolnego.

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę nauce i zabawie sześciolatków towarzyszyły kolędy, wiersze oraz inne piosenki o tematyce świątecznej. Kulminacyjnym punktem wejścia w rzeczywisty nastrój Świąt Bożego Narodzenia było świąteczne spotkanie z bajką oraz "Jasełkowe przebieranki".

Przygotowany świąteczny teatrzyk zakończył się dzieleniem się opłatkiem oraz składaniem świątecznych i noworocznych życzeń.

Dodała: Teresa Janas

Zobacz zdjęcia >>>

Jasełka w Kolorowym Przedszkolu

17 grudnia 2013

 

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły nas dzieci z Kolorowego Przedszkola.

Rodzice z uwagą śledzili występ małych aktorów, a mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.

Po występie pan dyrektor Marian Penar złożył życzenia świąteczne wszystkim przedszkolakom, rodzicom i paniom.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

Konrad Wais w III etapie Konkursu Chemicznego

13 grudnia 2013

 

9 grudnia 2013 Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki rejonowego etapu Konkursu Chemicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Miło jest nam poinformować, że uczeń klasy III  gimnazjum Konrad Wais znalazł się w gronie 77 uczestników z województwa podkarpackiego zakwalifikowanych do etapu finałowego. Konrad pracował pod kierunkiem Dyrektora pana Mariana Penara.

Gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka"

13 grudnia 2013

  m

W grudniu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Przeglądzie Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Zaproszenie do wzięcia udziału w przeglądzie GOK skierował do wszystkich szkół z terenu Gminy Rymanów.

Uczniom zaoferowano kilka ciekawych seansów filmowych. Klasy najmłodsze wyjechały na projekcję filmu Renifer Niko ratuje brata, klasy 4-6 na Most do Terabithii, natomiast gimnazjaliści obejrzeli film Wałęsa. Człowiek z nadziei.

Pokazom filmowym, zgodnie z tradycją towarzyszą dwa konkursy: plastyczny i na recenzję filmową. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie z wszystkich grup wiekowych, a w konkursie na recenzję filmową uczniowie klasy 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.

Zachęcamy do sprawdzenia swoich możliwości i wzięcia udziału w którymś z konkursów.

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM

12 grudnia 2013

 

Od 10 do 12 grudnia uczniowie klasy 3 gimnazjum zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi w ramach przeprowadzonego w szkole próbnego egzaminu gimnazjalnego z wydawnictwem OPERON.

 

Podczas egzaminu uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę i oswoić się z egzaminacyjnym stresem. Pisali w takich warunkach, z jakimi będą musieli zmierzyć się w kwietniu 2014 roku.

W pierwszym dniu gimnazjaliści rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych - historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, w drugim zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki, a w trzecim z języka obcego.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki ogólnopolskie, które wydawnictwo przekaże szkołom w formie raportów podsumowujących w lutym 2014 roku.

Życzymy również trzecioklasistom wytrwałości w nauce i zachęcamy do jeszcze solidniejszej pracy w przygotowaniach do egzaminu kwietniowego.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami odpowiedzi znajdują się na stronie www.gieldagimnazjalna.pl

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 grudnia 2013

Święty Mikołaj, choć jest jednym z najbardziej popularnych Świętych, wiemy o nim niewiele. Jest mało historycznych informacji o jego życiu i działalności, ale tradycja chrześcijańska przekazuje o nim wiele legend i podań.

 

Żył prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku. Urodził się w Patarze w Grecji ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wielką dobrocią, hojnością i wrażliwością na ludzką biedę.

 

Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi i rozsławiał swoje imię wieloma dobrymi uczynkami. Ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w Turcji) podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za drobne wykroczenie, Święty Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Innym razem, poprzez swoją modlitwę, uratował rybaków od utonięcia podczas gwałtownej burzy, a w czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał chorym z narażeniem własnego życia.

 

6 grudnia między rokiem 345 a 352, po długich latach błogosławionych rządów Święty Mikołaj zmarł. Jego ciało zostało pochowane w Mirze. 9 maja 1087 roku włoscy kupcy uzyskali pozwolenie na wywiezienie relikwii Świętego do miasta Bari (Włochy), gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze.

 

O wielkiej popularności Świętego Mikołaja świadczy piękny zwyczaj obdarowywania się upominkami 6 grudnia w Dniu Świętego Mikołaja - biskupa z Miry. Zwyczaj ten jest znany od XIII wieku. Najpierw wprowadzono go w szkołach w formie stypendiów i zapomóg dla biednych uczniów. Z czasem zaczęto obdarowywać wszystkie dzieci w szkołach, a następnie zwyczaj ten rozpowszechnił się w rodzinach.

 

W naszej szkole również 6 grudnia obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja. W tym dniu co roku odwiedza nas Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Tak samo było i tym razem.

 

Święty Mikołaj najpierw odwiedził naszych najmłodszych uczniów: przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Zanim rozdał im prezenty, siostra Diana przemieniona w przepięknego Aniołka, zaprosiła wszystkie dzieci do Krainy Świętego Mikołaja. Tam opowiedziała im kim był Święty Mikołaj, skąd pochodził i co lubił robić. Kiedy do tej magicznej krainy zawitał w końcu długo wyczekiwany gość, dzieci powitały go radośnie śpiewając piosenkę. Po krótkiej, ale wesołej rozmowie Święty Mikołaj bawił się razem z uczestnikami spotkania przy muzyce, a następnie rozdał wszystkim słodkie upominki i obrazki z wizerunkiem Świętego Mikołaja.

 

Po spotkaniu z najmłodszymi dziećmi naszej szkoły Święty Mikołaj wraz ze swoją asystą udał się do uczniów klas starszych, którzy również z niecierpliwością oczekiwali jego wizyty nasłuchując dźwięku dzwoneczków rozbrzmiewających na korytarzu szkolnym. Wszystkich grzecznych uczniów obdarował także słodkimi upominkami i obrazkami z wizerunkiem Świętego Mikołaja. W tym dniu nie zapomniał też o nauczycielach i pracownikach szkoły.

 

Następnie na sali gimnastycznej odbyły turnieje mikołajkowe. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym, a gimnazjaliści w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej. W rywalizacji sprawnościowej zwyciężyła reprezentacja klasy 6 szkoły podstawowej, a w siatkówce najlepsi okazali się zawodnicy z klasy 3 gimnazjum.

 

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie i pomoc udzieloną Świętemu Mikołajowi w przygotowaniu prezentów, a siostrze Dianie i oazie oraz Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie całej uroczystości.

 

Z pewnością to spotkanie ze Świętym Mikołajem, tak pełne radości i spontaniczności na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Podarujmy radość innym - wesprzyjmy akcje charytatywne

5 grudnia 2013

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwraca się z prośbą o wparcie akcji  charytatywnych: Święty Mikołaj w Afryce i SOS dla  Filipin.

Święty Mikołaj w Afryce to akcja organizowana dla najmłodszych mieszkańców Afryki, którzy żyją w skrajnym ubóstwie i mają nie tylko wielkie potrzeby, ale również pragnienia. Pragną posiadać coś własnego - ubranko, pluszaka czy kocyk.

W związku z tym prosimy wszystkich ludzi o wrażliwym sercu o przekazanie na te cel np. kocyka, ręcznika, mydła, zabawki lub ubranka. Rzeczy można przekazywać do 20 grudnia pani Teresie Janas, która jest opiekunem TPD.

SOS dla  Filipin to akcja organizowana dla mieszkańców Filipin, którzy stracili cały swój dorobek życia po przejściu tajfunu. Pomocy potrzebuje 4,5 miliona osób.

W kolejnym tygodniu tj. od 9 grudnia uczniowie będą prowadzili zbiórkę pieniężną na ten właśnie cel.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji!

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zabawa andrzejkowa dla klas 4-6 SP i 1-3 gimnazjum

4 grudnia 2013

 

28 listopada uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjaliści bawili się na zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.

 

Tradycyjnie to popołudnie i wieczór były pełne magii, czarów oraz dobrej zabawy. Na początku uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział we wróżbach andrzejkowych i dowiedzieli się jak będzie wyglądała ich przyszłość.

 

Następnie odbyła się dyskoteka prowadzona przez Dj Duśka, na której oprócz dobrej muzyki nie zabrakło ciekawych zabaw zaproponowanych przez prowadzącego.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Andrzejki w Kolorowym Przedszkolu

3 grudnia 2013

 

Dnia 29 listopada 2013r. dzieci z Kolorowego Przedszkola wzięły udział w zabawie andrzejkowej. Na początku wysłuchały historii związanych z ludową tradycją wróżenia w wigilię Św. Andrzeja. Gdy panie zatroszczyły się o nastrój tajemniczości i magii przedszkolacy zasiedli w kole oddając się zabawie. Aby nadać moc czarom wypowiedziały magiczne zaklęcie  "Hokus pokus, czary mary, aby wróżby się spełniły złóżmy dary".

Dzieci wrzucały grosiki do "studni życzeń" z wiarą w spełnienie dziecięcych marzeń. Dowiedziały się co je czeka w przyszłości, kim będą z wróżb "Kolorowe bibułki", "Wirująca butelka", "Zawody", "Liczbowa wróżba". Poznały przyszłe imię wybranki i wybranka z "Magicznego Serca". Ustawiały buciki, aby zaspokoić ciekawość, które z nich pierwsze wkroczy w dalsze życie. W przerwach pomiędzy wróżbami tańczyły przy muzyce, śpiewały ulubione piosenki.

Wszystkie wróżby dzieci potraktowały z uśmiechem i żartem, więc zabawa była udana.

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

Andrzejki w klasie 0a i 0b

2 grudnia 2013

 

Dzień 29 listopada 2013r. był bogaty w wydarzenia.  Po śniadaniu dzieci wyruszyły na spotkanie ze strażakami. Panowie Strażacy zaprezentowali warsztat swojej pracy. Największym powodzeniem cieszyły się auta strażackie i ręczna syrena. OSP w Klimkówce może liczyć na kolejnych ochotników.

Wyprawa do strażaków i wspinanie do aut nie wyczerpały sił naszych Milusińskich. Z niespożytą energią bawiły się na Zabawie Andrzejkowej. Wróżby, tańce, niespodzianki pochłonęły dzień na dobre. Szkoda, że tak szybko minął ten dzień.

Dodały: Wioletta Krukar i Teresa Janas

m

Zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie z Rodzicami

1 grudnia 2013

Szanowni Rodzice,

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z wychowawcami serdecznie zaprasza na wywiadówkę, która odbędzie się w środę, 4 grudnia 2013 roku o godzinie 16.30.

 

Wywiadówka rozpocznie się od zebrania ogólnego z Dyrektorem w holu głównym szkoły, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

 Wyniki konkursów kuratoryjnych

29 listopada 2013

Jak co roku, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w I semestrze organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa podkarpackiego. Celem konkursów jest m.in. rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia jak również rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:

a) I stopień – etap szkolny,

b) II stopień – etap rejonowy,

c) III stopień – etap wojewódzki.

 

W tym roku szkolnym uczniowie szkoły podstawowej startowali w dwóch konkursach, a uczniowie gimnazjum w siedmiu.

 

W szkole podstawowej na etapie szkolnym najlepsze wyniki uzyskali:

 

- w konkursie języka polskiego: Alicja Kasperkowicz z klasy 6 (Opiekun: pani Agata Barzyk)

- w konkursie języka angielskiego: Roksana Cypcar z klasy 6 (Opiekun: pani Agnieszka Groblewska)

 

W gimnazjum najlepiej zaprezentowali się:

 

- w konkursie polonistycznym: Magdalena Bek z klasy 3 (Opiekun: pani Joanna Wójcik-Kaczor)

- w konkursie chemicznym: Konrad Wais z klasy 3 (Opiekun: pan Marian Penar)

- w konkursie geograficznym: Łukasz Penar z klasy 3 (Opiekun: pani Ewa Telega)

- w konkursie matematycznym:  Jakub Waluk i Magdalena Bek z klasy 3 (Opiekun: pani Agata Maśnik)

- w konkursie języka angielskiego: Jakub Waluk z klasy 3 (Opiekun: pani Agnieszka Groblewska)

- w konkursie biologicznym: Łukasz Penar z klasy 3 (Opiekun: pani Urszula Smerecka)

- w konkursie fizycznym: Konrad Wais i Jakub Waluk z klasy 3 (Opiekun: pani Alicja Nowicka)

 

Spośród tych uczniów największy sukces odnieśli: Alicja Kasperkowicz (w konkursie języka polskiego) oraz Konrad Wais (w konkursie chemicznym), którzy zostali zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową do etapu rejonowego.

 

Gratulujemy Ali i Konradowi oraz życzymy im powodzenia na dalszych etapach, a wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursach dziękujemy za próbę zmierzenia się z niełatwymi zadaniami konkursowymi.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Piknik edukacyjny "Młody Nobel"

27 listopada 2013

„To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą
o świetności intelektualnej –lecz duch i inteligencja badaczy”

 

(Aleksander Fleming, laureat Nagrody Nobla z medycyny z 1945r.)
 

24 listopada 2013r. w naszej szkole odbywał się Piknik Naukowy w ramach ogólnopolskiej akcji Młody Nobel, popularyzującej nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży. Piknik prowadzili studenci – wolontariusze programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, który jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Szkolnym koordynatorem tego projektu była Agnieszka Groblewska.

Mimo, że piknik zorganizowany został w dzień wolny od zajęć szkolnych cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Oprócz dzieci i młodzieży z Klimkówki zaprosiliśmy do aktywnego w nim udziału uczniów z okolicznych szkół: Posady Górnej, Królika Polskiego, Sieniawy i Milczy, aby jak największa rzesza przyszłych naukowców miała szansę na rozbudzenie swoich zainteresowań światem nauki poprzez pokazy z różnych dziedzin i zajęcia warsztatowe.

Piknik rozpoczął się od przywitania przez Dyrektora Szkoły w Klimkówce, Mariana Penara, przybyłych gości: Regionalnego Koordynatora Programu PROJEKTOR Kamila Wrzosa wraz ze studentami, zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów Jana Materniaka, Sekretarza Gminy Rymanów Marka Penara, Skarbnika Rady Parafialnej w Klimkówce Wiesława Waisa, dyrektorów i nauczycieli z zaproszonych szkół.

Serdeczne słowa skierował również do przedstawicieli mediów: Renaty Machnik z Radia Rzeszów, Marii Zmarz z „Naszego Rymanowa”, Andrzeja Józefczyka z „Nowego Podkarpacia” oraz do wszystkich uczniów przybyłych na pokazy.

Podczas tego niedzielnego pikniku szkoła w Klimkówce zamieniła się w mobilne centra nauki, w których uczniowie poznawali tajniki zjawisk fizycznych, chemicznych, przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia. Sale lekcyjne zamieniły się w prawdziwe laboratoria, a uczniowie w badaczy zgłębiających wiedzę pod okiem serdecznych, życzliwych studentów zarażających wszystkich swoją pasją i entuzjazmem.

Młodzież miała okazję uczestniczyć w pokazach i zajęciach z chemii, fizyki, robotyki, kryminalistyki, biologii i pierwszej pomocy. Piknik był świetną okazją na połączenie zabawy z nauką.

Młodzi chemicy mogli obejrzeć efektowne doświadczenia z użyciem specyficznych odczynników chemicznych oraz własnoręcznie wykonać doświadczenia ze środków ogólnie dostępnych w każdym domu. Samodzielnie „wyprodukowali” przepyszne żelki, nauczyli się jak wbić wykałaczkę w nadmuchany balon nie wypuszczając przy tym z niego powietrza, zrobili „piankowego węża” z sody i płynu do mycia naczyń oraz obserwowali „magiczne” właściwości ciekłego azotu.

Miłośnicy fizyki zajęli się elektrostatyką, magnetyzmem, termodynamiką i innymi działami tej nauki, które stały się niezwykle przystępne dzięki doskonałemu zaprezentowaniu ich przez studentów.

W naszym skomputeryzowanym świecie nie mogło zabraknąć też zajęć z robotyki. Pomysłowe roboty wykonane z klocków Lego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie sterowali nimi, badali, w jaki sposób zostały skonstruowane, a nawet wzięli udział w „rozgrywkach” między robotami, polegającymi na przebiciu baloników na nich umieszczonych. Zdalnie sterowane maszyny stawały się w rękach młodych konstruktorów prawdziwymi zawodnikami!

Zajęcia z kryminalistyki w wielu z uczestników warsztatów rozbudziły zmysł detektywistyczny. Uczniowie zabezpieczali miejsce zbrodni, zbierali dowody, ściągali odciski palców, poznali właściwości „niewidzialnego” atramentu. Rozwijali zdolność logicznego myślenia, tak ważną przy rozwiązywaniu wszelkiego typu zagadek.

Młodzież uczestnicząca w pikniku miała również okazję zdobyć praktyczne umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Wcielali się w role poszkodowanych oraz dowiedzieli się, jak ważna jest każda minuta w chwili, gdy trzeba udzielić komuś pomocy. Przełamywali strach i przekonywali się, że każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi.

Świat wokół nas jest niezwykły – intrygujący i zmuszający do zastanowienia. Poznajemy otaczającą nas rzeczywistość dzięki zmysłom. Warsztaty biologiczne uświadomiły uczniom zarówno nasze zdolności jak i ograniczenia poznawcze. Uczniowie mogli w praktyce sprawdzić jak zmienia się nasze postrzeganie świata, gdy któryś z naszych zmysłów zostaje „uśpiony”.

Studenci prezentujący poszczególne dziedziny wiedzy pokazali, że nauka potrafi być fascynująca. Ciekawostki z poszczególnych dziedzin zaprezentowane zostały poprzez intrygujące eksperymenty i pomysłowe doświadczenia.

Młodzież uczestnicząca w Pikniku Naukowym Młody Nobel w Klimkówce zdobyła praktyczną wiedzę, spektakularne eksperymenty wywoływały zarówno zdumienie jak i salwy śmiechu, ponieważ dzięki przystępnej, dowcipnej i pomysłowej formie zaprezentowania ich przez studentów wszyscy przekonali się, że nauka to także świetna zabawa, a nie tylko „suche” fakty i definicje.

Wolontariuszom udało się zaszczepić w naszych uczniach pasję, chęć odkrywania tego, co znajduje się wokół nas, dążyć do osiągnięcia celu, do próby zrozumienia otaczającego nas świata.

Nawiązując do słów Aleksandra Fleminga – „duch i inteligencja badaczy” zagościły w naszej szkole.

To był pełen wrażeń, emocji i wiedzy dzień w szkole w Klimkówce. Dzień spędzony w atmosferze nauki, zabawy i wspaniałych przeżyć!

 

Zobacz relację na stronie Radia Rzeszów

Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

Zobacz zdjęcia >>>

m

Gminne obchody Święta Niepodległości

12 listopada 2013

 

Tegoroczne Święto Niepodległości uczniowie naszej szkoły uczcili organizując pod okiem nauczycieli p. Agaty Barzyk, p. Joanny Wójcik-Kaczor i p. Ewy Drybała uroczystą akademię, która miała miejsce w kinie "Sokół" w Rymanowie w dniu 11 listopada 2013 roku.

Oprawą muzyczną zajęła się p. Beata Dębiec, wystrojem sceny zaś p. Teresa Janas i p. Wioletta Krukar, a o stroje aktorów z konkretnej epoki historycznej zadbał p. Jacek Penar, konsultując je uprzednio z nauczycielem historii. Zostały one wypożyczone ze "Studia Stroju" p. Karoliny Szymura w Tarnowie.

Młodzi artyści walcząc z tremą, z powodzeniem wcielili się w odgrywane przez siebie role m.in. małego chłopca (Mateusz Kielar - kl. VI SP), Napoleona (Kamil Kasperkowicz - kl. III G), Dąbrowskiego (Konrad Wais - kl. III G), grenadiera (Łukasz Penar - kl. III G), Wybickiego (Jakub Waluk - kl. III G), generała rosyjskiego (Piotr Chudziński - kl. II G), Polski (Weronika Hanus - kl. III G), Fatum (Dominika Barć - kl. II G), zaborców (Wiktorii Józefowicz - kl. VI SP, Aleksandry Wais - kl. II G, Piotra Walusa - kl. II G), dziewczyn (Roksana Cypcar - kl. VI SP, Zuzanna Bek, Patrycja Przybyła i Estera Rygiel - kl. III G)), żołnierza (Sebastian Chudziński - kl. III G). Narratorami byli Iwona Rogozińska z kl. III G i Marcin Zajdel z kl. II G. W rolę żołnierzy wcielili się: Przemysław Wais - kl. II G, Jakub Penar I - kl. III G, Jakub Penar II - kl. III G i  Kamil Wiernasz - kl. III G. Należy również wspomnieć o recytatorach: Patryku Penarze i Wiktorze Penarze z kl. III G. Duże wrażenie na widzach wywarł występ naszych "piosenkarzy" Magdaleny Rygiel z kl. II SP, Aleksandry Rygiel z kl. II G i Magdaleny Wojtoń z kl. III G.

Po zakończonym występie młodzi artyści zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami.

Dodała: Ewa Drybała

Zobacz zdjęcia >>>

Głosujmy na filmy w Konkursie Młody Nobel!

11 listopada 2013

 

Dwie uczennice naszego gimnazjum - Magdalena Wojtoń i Weronika Kotowicz przygotowały krótkie filmiki edukacyjne i wzięły udział w konkursie organizowanym w ramach kampanii Młody Nobel.

Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.

W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i mieszkańców Klimkówki do głosowania na filmy obydwu gimnazjalistek.

Aby zagłosować prosimy kliknąć na każdy z podanych poniżej linków, a następnie:

1. kliknąć na ikonę "Głosuj na ten film",

2. przyznać 5 punktów,

3. wpisać swój adres e-mail,

4. kliknąć na link wysłany na podany adres e-mail, aby zarejestrować swój głos.

Film Magdy - "Wykrywanie skrobi": http://www.konkursmlodynobel.pl/konkurs,0,15.html

Film Weroniki -  "Ułatwienie życiowe-rzep": http://www.konkursmlodynobel.pl/konkurs,0,12.html

Głosować można do 30 listopada 2013!

Dodała: Agnieszka Groblewska

Pasowanie na ucznia

5 listopada 2013

 

Dnia 29 października 2013 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na ucznia. Głównymi bohaterami dnia było 18 pierwszoklasistów. Oprócz nich uczestniczyli też: dyrektor szkoły p. Marian Penar, rodzice, dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawczyniami i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje wkroczyli na scenę w takt dźwięków marsza Rodetzkiego. Kolorowa dekoracja przedstawiała szkołę z otwartymi drzwiami, która czeka na nowych uczniów. Obok niej „rosła” jabłonka, na gałęziach której zwisało 18 czerwonych jabłek, symbolizujących pierwszoklasistów. W pierwszej części programu artystycznego każdy uczeń przedstawiał się słowami rymowanki. Drugą część stanowił egzamin pierwszoklasistów, przeprowadzony przez „profesora”. Dzieci wykazały się wiedzą na temat Ojczyzny, symboli narodowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz swojej szkoły. Całość przeplatały wesołe piosenki. Duże zaangażowanie dzieci i chęć zdobywania wiedzy spowodowały, że „profesor” uznał ich za godnych do złożenia ślubowania na sztandar szkoły i przyjęcia do grona uczniów. Następnie dyrektor szkoły pasował w Kąciku Patrona nowych pierwszoklasistów, którzy od tej chwili zostali pełnoprawnymi uczniami. Cała uroczystość została uwieczniona na pamiątkowych zdjęciach. Na zakończenie dzieci udały się do swojej klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz drobne upominki.

Był to dzień pełen wrażeń i radości. Życzymy pierwszakom dużo sukcesów i niezapomnianych chwil podczas pobytu w naszej szkole.

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

Konkurs Młody Nobel

4 listopada 2013

 

24 listopada 2013 w naszej szkole odbędzie się piknik edukacyjny Młody Nobel IV, którego celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, poprzez prezentowanie różnych ciekawych eksperymentów i doświadczeń m.in. z biologii, chemii, fizyki, robotyki czy kryminalistyki. Piknik zostanie zrealizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację PGNiG im.Ignacego Łukasiewicza.

Zachęcamy, więc uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach tej kampanii edukacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego  zamieszczonego na stronie http://www.konkursmlodynobel.pl.

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i umieszczenie na stronie youtube.pl materiału filmowego spełniającego następujące wymagania:

- film nie może być dłuższy niż 3 minuty,

- musi być stworzony według jednego z poniżej podanych tematów, wynikających z projektów realizowanych w ramach kampanii Młody Nobel:

a) sylwetka naukowca/odkrywcy - film może przedstawiać postać wybranego naukowca lub odkrywcy, jego osiągnięcia, konkretne odkrycie w postaci doświadczenia, eksperymentu , etc.

b) wielkie odkrycie/wynalazek - film może przybliżać odkrycie lub wynalazek, który ułatwił codzienne życie lub zrewolucjonizował świat, etc.

c) własne inspiracje - film może przedstawiać naukę oczami dziecka, własne fascynacje, eksperymenty, naukę w życiu codziennym, etc.

W ramach konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 film.

Dla uczestników, którzy zajmą miejsca od I do III przewidziane są cenne nagrody - tablet, aparat cyfrowy lub konsola PSP.

Szczegółowy regulamin konkursu i filmiki z poprzednich edycji konkursu można obejrzeć na stronie:

http://www.konkursmlodynobel.pl/

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Uroczyste obchody Dnia Patrona

28 października 2013

 

Dzień 16 października dla społeczności szkolnej rozpoczął się zbiórką przed budynkiem szkoły o godzinie 8:45, skąd odświętnie ubrani uczniowie wraz ze swymi wychowawcami udali się w uformowanym orszaku, na czele którego szedł Poczet Sztandarowy, do kościoła parafialnego, by uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej z okazji Dnia Patrona Szkoły. Mszę koncelebrowali ks. proboszcz Henryk Stec oraz ks. Pavol Fedorko z Preszowa.

W uroczystościach wzięli również udział zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Marek Penar, Radny Gminy Marian Różowicz, Ks. Prałat Kazimierz Pańczyszyn, siostry zakonne, Sołtys Kazimierz Kielar, a także goście z zaprzyjaźnionej z nami Kościelnej Szkoły im. Św. Gorazda z Preszowa.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Domu Ludowym w Klimkówce. Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły Marian Penar, który powitał zebranych i podzielił się przemyśleniami na temat charyzmatu Jana Pawła II, przypominając, iż już w kwietniu Nasz Patron zostanie ogłoszony świętym. Następnie uczniowie klasy VI zaprezentowali przygotowany pod okiem wychowawczyni Agaty Barzyk program artystyczny poświęcony osobie Jana Pawła II. Nad oprawą muzyczną akademii czuwała pani Beata Dębiec, a schola wykonała pieśni przygotowane przez siostrę Dianę. Na zakończenie wzruszającą pieśń pt. „Papieżu pielgrzymie” przepięknie zaśpiewała uczennica klasy II gimnazjum Aleksandra Rygiel.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły wręczył wyróżniającym się nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyplomy otrzymali: pani Kinga Bardowska, pani Ewa Drybała, pani Grażyna Byra, pani Łucja Kilar, pan Krzysztof Telega oraz pan Jacek Penar. Na tym zakończyła się część oficjalna obchodów Dnia Patrona a goście obecni na uroczystości wraz z gronem pedagogicznym udali się na wspólny obiad przygotowany w szkolnej stołówce. Miło upłynął czas na rozmowach, śpiewaniu piosenek po polsku i słowacku przy akompaniamencie gitary, co było zasługą siostry Diany.

Dodała: Agata Barzyk

Zobacz zdjęcia >>>

Sukcesy naszych uczennic w konkursie piosenki "Aleją Gwiazd"

27 października 2013

 

W dniu 25 października 2013 roku odbył się finał XXII już Konkursu Piosenki „Aleją Gwiazd…. Wzięli w nim udział najzdolniejsi wykonawcy z klas 1 - 3 i 4 - 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów i liceum z Gminy Rymanów, wyłonionych na drodze eliminacji. Naszą szkołę prezentowały: Madzia Rygiel – uczennica klasy drugiej szkoły podstawowej oraz Aleksandra Rygiel – uczennica klasy drugiej gimnazjum. Jury oceniało poszczególne prezentacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, interpretacja piosenek i opracowanie artystyczne. W finale Madzia pięknie zaśpiewała piosenkę pt. ”Szalik pełen nut”, a Ola „Dobranoc panowie” z repertuaru Maryli Rodowicz.

Młodsza wokalistka za swój występ  otrzymała wyróżnienie. Jury doceniło piękny występ naszej starszej uczennicy, która otrzymała nagrodę Grand Prix. Dziewczynki przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem pani Lucyny Nogaj i pani Beaty Dębiec.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Z-ca Burmistrza Jan Materniak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy Madzi i Oli i życzymy dalszych sukcesów w konkursach wokalnych.

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

Edukacyjny teatr magii

24 października 2013

 

23 października 2013 sala gimnastyczna w naszej szkole zamieniła się w krainę magii i czarów. Stało się tak za sprawą mistrza iluzji Łukasza Podymskiego, który zaprezentował naszym uczniom spektakl zatytułowany Edukacyjny teatr magii.

Łukasz Podymski należy do czołówki polskich iluzjonistów młodego pokolenia. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest dwukrotnym laureatem Mistrzostw Polski w sztukach magicznych, a także laureatem Międzynarodowych Kongresów Iluzjonistycznych oraz członkiem Krajowego Klubu Iluzjonistów.

Podczas swojego występu artysta przedstawił wiele zabawnych i ciekawych magicznych sztuczek połączonych z elementami edukacyjnymi. Nie zabrakło trików z kartami, kulkami czy chustami. Największy aplauz wśród publiczności wzbudził jednak lewitujący stolik.

Dzieci żywiołowo reagowały na wszystkie elementy pokazu i głośnymi brawami nagradzały iluzjonistę. Wiele z nich miało także okazję razem z nim "poczarować" na scenie.

Program był pełen atrakcji i wywoływał mnóstwo śmiechu i radości wśród wszystkich widzów.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Przygody pirata Karmazyna

22 października 2013

 

Dnia 21 października dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III pojechały do RCKP w Krośnie na spektakl teatralny pt. ”Przygody pirata Karmazyna”.

 

Spektakl został przygotowany przez aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa z myślą o najmłodszej widowni. Dzieci poznały pirata Karmazyna i jego załogę, którzy poszukiwali tajemniczego skarbu. W opowieść o sympatycznym piracie zostały wplecione wątki i motywy ze znanych baśni i legend polskich.  Nieoczekiwane zwroty akcji wywołały u najmłodszej publiczności dreszcz emocji, a komiczne sytuacje - salwy śmiechu. Dzieci zachwyciły również barwne kostiumy, ruchoma scenografia i efekty specjalne.

 

Spektakl bardzo podobał się widzom, którzy nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

m

Dodała: Lucyna Nogaj

Tydzień Misyjny pod hasłem "Miłosierdzie Boże dla całego świata"

21 października 2013

 

20 października 2013 roku Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. Jest to dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie. Po Niedzieli Misyjnej następuje Tydzień Misyjny, którego tegorocznym hasłem są słowa „Miłosierdzie Boże dla całego świata.” W tym czasie szczególna pomoc i wsparcie udzielane jest misjonarzom i ludziom ubogim w krajach misyjnych w Afryce.

Nasza szkoła od kilku lat wspiera misje prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Kamerunie w Nguelemendouka. Poprzez Adopcję Serca pomagamy chłopcu o imieniu Dilan z ubogiej i wielodzietnej rodziny. Opiekujemy się nim  duchowo poprzez modlitwę oraz wspieramy go materialnie przekazując środki finansowe na opłacenie jego nauki w szkole.

Dilan ma 10 lat i uczęszcza do pierwszej klasy katolickiej szkoły i przedszkola Świętej Tereni w Nguelemendouka. Pochodzi z plemienia Maka. Ma trzech braci i dwie siostry. Powyżej jest jego aktualne zdjęcie.

Każdy kto chciałby pomóc misjom w Kamerunie może również indywidualnie przyłączyć się do akcji Adopcja Serca i zaopiekować się dzieckiem opłacając jego pobyt w szkole. Całoroczny koszt nauczania razem z potrzebnymi książkami, zeszytami, przyborami szkolnymi itp. wynosi równowartość 50 Euro.

Więcej szczegółów o Adopcji Serca znajduje się na stronie www.michalitki.nazwa.pl

Dodała: Agnieszka Groblewska

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

15 października 2013

 

W dniu 10 października 2013r. w Częstochowie miała miejsce XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W tym wydarzeniu, które rozpoczęła Msza św. o godz. 11.00, z udziałem pocztów sztandarowych i przedstawicieli około 500 placówek z Polski i z zagranicy, uczestniczyło w sumie ponad 20 tysięcy osób, a wśród nich uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wraz z dyrektorem, p. Marianem Penarem, wychowawczynią, p. Joanną Kaczor oraz s. Dianą Jonczyk.

Pielgrzymka była przygotowaniem do obchodów XIII Dnia Papieskiego, w tym roku odbywającego się pod hasłem "Jan Paweł II - Papież dialogu". Eucharystię, jako dziękczynienie za dar bł. Jana Pawła II dla Kościoła i naszej Ojczyzny oraz w intencji pielgrzymów sprawował ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. W homilii podkreślił, że Jan Paweł II był głosicielem wielkich wartości, wskazywał na godność, wielkość i powołanie człowieka. Prosił młodych ludzi, by odważnie dawali świadectwa swojej wiary w swoim otoczeniu oraz aby od Patrona swoich szkół uczyli się zawierzenia Bogu i Maryi. Podczas uroczystości kustosz Centrum Jana Pawła II w Krakowie, ks. Jan Kabziński przekazał Rodzinie Szkół relikwie błogosławionego papieża - dar metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Po Eucharystii dokonano także poświęcenia krzyżyków, które otrzymali wszyscy uczestnicy.

Po południu w auli O. Augustyna Kordeckiego odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół oraz wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na znaczek XIII Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę. W konkursie wzięło udział 141 uczestników, spośród których jury wybrało trzy najlepsze prace i przyznało pięć wyróżnień. W gronie osób wyróżnionych znalazł się uczeń klasy I naszego gimnazjum - Jakub Penar.

Wszyscy uczestnicy spotkania, pełni zapału wrócili radośni do swoich domów.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2013

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Na wstępie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Estera Rygiel, w imieniu wszystkich uczniów, życzyła nauczycielom i pracownikom szkoły zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych oraz podziękowała za ich pracę i zaangażowanie.

 

Następnie klasa 5 szkoły podstawowej pracując pod kierunkiem pani Małgorzaty Jakubowicz w humorystyczny sposób zaprezentowała problemy współczesnych nauczycieli. Występy piątoklasistów przeplatane były wesołymi piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru, który prowadzi pani Beata Dębiec. Ostatnim punktem programu był zabawny pokaz mody szkolnej przygotowany przez szóstoklasistów i panią Agatę Barzyk. Za swoje występy młodzi artyści otrzymali gromkie brawa i pochwały.

W trakcie spotkania głos zabrał również pan dyrektor Marian Penar, który w swoim przemówieniu także przekazał całej społeczności szkolnej życzenia z okazji tego ważnego święta.

Bardo miłym akcentem były też słowa podziękowania skierowane do grona pedagogicznego za trud wkładany w wykształcenie i wychowanie dzieci przekazane w imieniu rodziców przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Annę Cypcar i sekretarza Rady Rodziców panią Justynę Barć.

Na końcu uroczystości uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane upominki oraz słodycze.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie z bratem Marianem Markiewiczem

11 października 2013

 

We wtorek 8 października 2013 roku gościliśmy w naszej szkole niecodziennego gościa - brata Mariana Markiewicza, przyjaciela Ojca Świętego Jana Pawła II.

Brat Marian należy do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Po nowicjacie, od 1970 roku pełnił posługę w warszawskiej archikatedrze u boku kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1977 roku został oddelegowany do Rzymu do pracy w Papieskim Kolegium Polskim na Awentynie, gdzie mieszkają polscy księża studiujący w Rzymie. Zajmował się zaopatrzeniem domu w artykuły spożywcze, przywoził i odwoził gości, dbał o dom. Tam też poznał kardynała Karola Wojtyłę - odebrał go z lotniska kiedy kardynał, po śmierci Pawła VI, przyleciał do Rzymu na konklawe.

Gdy po 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I, brat Marian ponownie był kierowcą kardynała Wojtyły, który przyjechał na swoje drugie konklawe. Zakonnik z uśmiechem wspominał: Przed wyjściem na konklawe kardynał poprosił mnie, abym go ostrzygł. Stąd na wszystkich pierwszych zdjęciach po wyborze papieża - Jan Paweł II nosi moją fryzurę.

Podczas spotkania brat Marian opowiedział nam także o pierwszym wieczorze Jana Pawła II w nowym miejscu:

Wraz z księdzem Michalikiem poszliśmy odwiedzić Ojca Świętego. Ksiądz Dziwisz powiedział, że mamy iść do kaplicy. Nogi się pod nami ugięły, ale poszliśmy. Z wrażenia uklękliśmy w drzwiach, a na pytanie Ojca Świętego, co się tak po nocach włóczymy, odpowiedzieliśmy, że przyszliśmy w odwiedziny. Jan Paweł II wstał i z uśmiechem powiedział: "Jak jużeście przyszli To chodźcie, może jakoś razem w tej chałupie nie zginiemy". W czwórkę zwiedzaliśmy wszystkie pomieszczenia papieskie. Ja podszedłem do okna, z którego Jan Paweł II błogosławił ludzi zgromadzonych na Placu Świętego Piotra. Widok był niesamowity. Kiedy wstąpiliśmy do biblioteki pełnej książek, Ojciec Święty powiedział: "Mój Boże, kiedy ja to wszystko przeczytam?".

W następnych latach zakonnik wielokrotnie spotykał się z Ojcem Świętym. Był kierowcą wielu gości, którzy przyjeżdżali do Watykanu - księży i biskupów z Polski, a także Matki Teresy z Kalkuty podczas jej pobytu w Rzymie. Był również na placu Świętego Piotra w czasie zamachu na Jana Pawła II. Opowiadał o dramatycznych scenach jakie widział po zranieniu Ojca Świętego.

W 1982 roku wrócił do kraju, ale wielokrotnie spotykał się z Janem Pawłem II w trakcie Jego pielgrzymek do Polski. Był także przewodnikiem pielgrzymek z Polski, które uczestniczyły w prywatnych audiencjach u Ojca Świętego. Ojciec Święty żartując bardzo często "wypominał" bratu , że był tym, który zawiózł Karola Wojtyłę na konklawe i już go tam zostawił.

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień brata Mariana, które urozmaicane były pokazem zdjęć.

Spotkanie to było bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej społeczności szkolnej - mieliśmy okazję poznać bezpośredniego świadka pontyfikatu naszego wielkiego Patrona.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

Głosujmy na zdjęcie klasy 6 w konkursie Cartoon Network!

10 października 2013

 

Klasa VI szkoły podstawowej zgłosiła się do udziału w konkursie Cartoon Network na najbardziej zakręconą klasę pt. Niesamowity świat Gumballa.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu kostiumów i dekoracji w charakterze serialu Niesamowity świat Gumballa, przebraniu się w nie, wykonaniu zdjęcia klasowego i przesłaniu go na stronę Cartoon Network.

W konkursie można wygrać bardzo cenne nagrody rzeczowe nie tylko dla klasy, ale i dla szkoły, dlatego też zachęcamy wszystkich do oddawania głosów na zdjęcie szóstoklasistów!   

Aby zagłosować prosimy kliknąć w link www.cartoonnetwork.pl/gumball-konkurs, wejść do Galerii i odszukać zdjęcie klasy VI.

Dodała: Klasa VI SP

Powitanie w gronie gimnazjalistów

30 września 2013

 

Dnia 25 września w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum. Uroczystość ta, jak co roku zorganizowana została przez uczniów klasy II . Na otrzęsiny zaproszony został dyrektor szkoły pan Marian Penar oraz wychowawcy klas gimnazjalnych: pan Jacek Penar, pani Urszula Smerecka i pani Joanna Wójcik-Kaczor.

Uczniowie I klasy gimnazjum musieli zmierzyć się z trudnymi zadaniami i wyzwaniami przygotowanymi przez ich starszych kolegów i koleżanki. Następnym punktem programu była przysięga złożona przez pierwszorocznych. Cały program miał charakter żartobliwy i wesoły. Po oficjalnej części otrzęsin przyszedł czas na zabawę. Gimnazjaliści bawili się  wspólnie na dyskotece.

Jeszcze przez długi czas towarzyszyć będą nam wspomnienia z tego dnia. Wszystkim pierwszorocznym gimnazjalistom życzymy dużo, dużo wytrwałości w zdobywaniu wiedzy przez kolejne trzy lata nauki w naszej szkole.

 Dodała: Dominika Barć, uczennica klasy II gimnazjum

m

Zobacz zdjęcia >>>

Wybory Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

20 września 2013

 

W wrześniu odbyły się w naszej szkole tajne wybory do władz Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum oddawali głos na jednego z dziewięciu kandydatów na specjalnie przygotowanych kartach. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali przedstawiciele i opiekun samorządu z poprzedniego roku szkolnego.

Oto wyniki wyborów:

Przewodnicząca: Estera Rygiel

Zastępca: Magdalena Wojtoń

Sekretarz: Jakub Waluk

Skarbnik: Patrycja Józefowicz

Członkowie: Jakub Penar, Gabriela Bek, Martyna Jakubowicz

Opiekunem samorządu została pani Agnieszka Groblewska.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w pracy!

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Jak bezpiecznie zarządzać finansami

14 września 2013

 

W dniach 09-12.09.2013r. w naszej szkole odbywał się projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać finansami finansowany przez Fundację Narodowego Banku Polskiego i Fundację Rozwoju Wolontariatu, który miał tematykę ekonomiczną skierowaną głównie na zagadnienia dotyczące finansów i giełdy. Wzięły w nim udział dzieci z IV i V klasy.

 

W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość poznać  zagadnienia ekonomiczne w różny sposób m. in. poprzez gry, zabawy, wyświetlane prezentacje multimedialne, filmy, czy zajęcia plastyczne. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych, ruchowych oraz takich, gdzie dzieci wykorzystywały swoją kreatywność.

 

Cały projekt odbywał się pod okiem młodych wolontariuszek Projektora - wolontariatu studenckiego. Studentki Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - Katarzyna Marszałek i Magdalena Mazur - spędziły z uczniami naszej szkoły 4 dni. Pierwsze trzy przebiegały w salach lekcyjnych, ostatni miał formę otwartą. Na Gali finałowej Projektu było bardzo emocjonująco. Dziewczyny przygotowały dla uczniów różnorodne konkurencje (kalambury, wykreślanki, rebusy), które pokazały zaproszonym gościom (m.in. Dyrektorowi ZSP w Klimkówce, Szkolnemu Opiekunowi Projektu, rodzicom, opiekunom) ile nauczyły się przez trzy poprzednie dni. Naszą Szkołę odwiedziła również prasa lokalna "Nasz Rymanów".

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy dostali skromne upominki oraz imienne dyplomy, które zostały podpisane przez Dyrektora Szkoły, Szkolnego Opiekuna Projektu oraz Wolontariuszki. Po tak pozytywnie przyjętym projekcie będziemy oczekiwać na kolejne.

Dodała: Grażyna Byra

 

Zobacz zdjęcia >>>

 Spotkanie z rodzicami

13 września 2013

Szanowni Rodzice,

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wraz z wychowawcami serdecznie zaprasza na wywiadówkę, która odbędzie się w środę, 18 września 2013 roku o godzinie 16.30, w holu głównym szkoły.

 

Porządek zebrania:

 

1. Odczytanie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za ostatni rok szkolny.

2. Udzielenie absolutorium Radzie Rodziców.

3. Ustalenie składek na Radę Rodziców.

4. Podsumowanie ubiegłego roku szkolnego.

   - wyniki sprawdzianu i egzaminu,

   - ważne wydarzenia i sukcesy szkoły,

   - konsultacje i dni otwarte szkoły,

   - dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych i słabych,

   - co należy wiedzieć o egzaminach.

5. Pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu uczniów gimnazjum.

6. Inne ważne sprawy organizacyjne i gospodarcze.

 

Po zebraniu ogólnym, odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

 Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej

9 września 2013

 

Na obiektach Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w dniu 8 września 2013 roku odbył się Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. Organizatorem turnieju był Burmistrz Gminy i Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce.

 

Do turnieju zgłosiło się 7 zespołów:

- DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW – 10 zawodników,

- SOŁECTWO MILCZA - 10 zawodników,

- KARPATY KLIMKÓWKA - 10 zawodników,

- SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI - 12 zawodników,

- BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ - 10 zawodników,

- FC ADHD RYMANÓW - 11 zawodników,

- OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ - 8 zawodników.

 

Łączna liczba uczestników turnieju wynosiła 71 osób.

 

Drużyny w słoneczne, niedzielne popołudnie z wielkim zaangażowaniem, wolą walki i sercem walczyły o zwycięstwo w turnieju. Zwyciężyła drużyna gospodarzy - KARPATY KLIMKÓWKA, która w finale pokonała drużynę DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW 2:0. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna FC ADHD RYMANÓW pokonując BECZUŁKĘ RYMANÓW ZDRÓJ 2:0.

 

Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczali drużynom i zawodnikom Pan Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Jan Materniak Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów i Pan Marian Penar Dyrektor Szkoły w Klimkówce.

 

Wręczono statuetki w różnych kategoriach:

- „Najlepszy Zawodnik Turnieju”: Igor Matkowski / DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW,

- „Najstarszy Zawodnik Turnieju”: Stanisław Bednarz / SOŁECTWO MILCZA,

- „Najlepszy Bramkarz Turnieju”: Jacek Krypla / DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW,

- „Najskuteczniejszy Strzelec Turnieju”: Sylwester Litwin zdobył 7 bramek / KARPATY KLIMKÓWKA.

 

Na zakończenie turnieju Burmistrz Gminy podziękował piłkarzom za pokaz dobrej i solidnej piłki, organizatorom za sprawne prowadzenie zawodów oraz przybyłym gościom i wszystkim kibicom za doping. Zaprosił także wszystkich uczestników turnieju na kolejny w przyszłym roku.

 

Wyniki meczów grupowych:

 

Lp.

Mecze

Nazwa drużyny

Nazwa drużyny

Wynik

1

A1 – A2

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

SOŁECTWO MILCZA

3 : 0

2

B1 – B2

BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

FC ADHD RYMANÓW

2 : 2

3

A3 – A4

KARPATY KLIMKÓWKA

SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI

4 : 0

4

B2 – B3

FC ADHD RYMANÓW

OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ

3 : 1

5

A1 – A4

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI

6 : 0

6

A2 – A3

SOŁECTWO MILCZA

KARPATY KLIMKÓWKA

0 : 2

7

B1 – B3

BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ

1 : 0

8

A1 – A3

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

KARPATY KLIMKÓWKA

3 : 0

9

A2 – A4

SOŁECTWO MILCZA

SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI

5 : 1

 

Tabela wyników po rozgrywkach grupowych:

 

GRUPA  „A”

GRUPA  „B”

1

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

1

FC ADHD RYMANÓW

2

KARPATY KLIMKÓWKA

2

BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

3

SOŁECTWO MILCZA

3

OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ

4

SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI

-

-

 

Wyniki meczów półfinałowych:

 

Lp.

Mecze

Nazwa drużyny

Nazwa drużyny

Wynik

1

A1 – B2

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

3 : 1

2

B1 – A2

FC ADHD RYMANÓW

KARPATY KLIMKÓWKA

0 : 4

 

Wyniki meczów finałowych:

 

Lp.

Mecz

Nazwa drużyny

Nazwa drużyny

Wynik

1

III miejsce

FC ADHD RYMANÓW

BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

2 : 0

2

I miejsce

KARPATY KLIMKÓWKA

DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

2 : 0

 

Klasyfikacja końcowa turnieju:

 

I miejsce:             KARPATY KLIMKÓWKA

II miejsce:              DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW

III miejsce:             FC ADHD RYMANÓW

IV miejsce:             BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ

Miejsca V - VII:       SOŁECTWO MILCZA

                            OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ

                            SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI

Dodał: Michał Nycz

 

Zobacz zdjęcia >>>

 Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013

 

2 września 2013 roku powitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna.

Następnie, na dużej sali gimnastycznej, z udziałem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły Marianem Penarem. Dyrektor, w swoim przemówieniu, powitał wszystkich zebranych na uroczystości gości, rodziców, uczniów i nauczycieli oraz przedstawił organizację nowego roku szkolnego. Przytoczył również kilka faktów z historii Polski dotyczących wybuchu II Wojny Światowej. Na koniec życzył wszystkim powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej, wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Dodała: Agnieszka Groblewska

 Wyprawka szkolna 2013

26 sierpnia 2013

 

Dyrektor ZSP Klimkówka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów klas I - III i klasy V szkoły podstawowej. Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

- 456,00 zł w przypadku uczniów klasy II, III i V,

- 539,00 zł w przypadku uczniów klasy I.

 

Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (praca, działalność gospodarcza, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie rodzinne, świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów rolnych powyżej 1 ha).

 

W przypadku wniosków składanych dla uczniów klasy I, gdzie dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, można dołączyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku pozostałych wniosków jeśli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

Jeśli wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ustala się dochód netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Zmieniła się kwota dochodu z posiadanych gruntów rolnych. Dochód ustala się tylko dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego i wynosi on 250 zł z 1 ha.

 

Wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa dnia 6 września 2013 roku.