Rok szkolny 2015/2016

Młode Orły 2016

20 lipca 2016

 

18 lipca 2016 roku już po raz siódmy Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wręczył nagrody "Młode Orły" uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę Rymanów. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach:

 

- Prymus (dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 i wzorowe zachowanie)

 

- Egzamin (dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 3 liceum, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury podstawowej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania)

 

- Konkursy (dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania)

 

- Mistrz (dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za  szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w innych konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-10) i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. O przyznaniu nagrody w tej kategorii decyduje komisja konkursowa po analizie wszystkich zgłoszonych wniosków)

 

W tegorocznej uroczystej gali, którą uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum w Rymanowie, uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

Po zweryfikowaniu wszystkich złożonych wniosków przyznano 91 nagród. Z naszej szkoły zdobyli je:

 

- Zuzanna Zych z klasy 6 SP w 3 kategoriach: Prymus, Konkursy i Mistrz,

- Jakub Penar z klasy 3 gimnazjum w 2 kategoriach: Prymus i Mistrz.

 

 Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Dodała: Agnieszka Groblewska

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016

 

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Jak co roku najpierw uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Henryka Steca, a następnie zebraliśmy się w szkole na sali gimnastycznej. Odśpiewaliśmy hymn Polski i hymn szkoły, a trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom i złożyli ślubowanie wobec całej społeczności szkolnej. Pan dyrektor Marian Penar w swoim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny, podziękował nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za pracę oraz życzył wszystkim udanych wakacji. Podkreślił również jak ważny jest rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.

W dalszej części spotkania pan dyrektor razem z wychowawcami wręczył nagrody książkowe i dyplomy uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, wykazali się wzorową lub bardzo dobrą frekwencją oraz wykonywali prace społeczne na rzecz klasy i szkoły. Wręczył również świadectwa ukończenia szkoły szóstoklasistom i trzecioklasistom. Fundatorem nagród była Rada Rodziców.

Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie nagrody książkowe otrzymali:

- z klasy 4 SP - Emilia Sznajder, Oliwia Cypcar, Szymon Słowik, Zuzanna Wojtuń, Magdalena Rygiel, Patrycja Kuś

- z klasy 5 SP - Zuzanna Kasperkowicz, Wiktoria Krukar, Gabriela Krypla, Julia Lorenc, Diana Szczurek, Wioleta Walus

- z klasy 6 SP - Zuzanna Zych, Jakub Kasperkowicz, Maciej Misiak

- z klasy 1 G -  Sabina Penar

- z klasy 2 G -  Alicja Kasperkowicz, Kamila Krukar, Roksana Cypcar, Katarzyna Mroczkowska, Wiktoria Józefowicz,

                     Ewelina Itner

- z klasy 3 G -  Jakub Penar, Sabina Ryczkowska, Weronika Kucharska

Nagrody książkowe za wzorową frekwencję otrzymali:

- z klasy 4 SP - Oliwia Cypcar, Bartosz Mroczkowski

- z klasy 5 SP - Sylwia Węgrzynowska

Dyplomy za bardzo dobrą frekwencję otrzymali:

- z klasy 4 SP - Kacper Mermer

- z klasy 2 G - Katarzyna Mroczkowska

 

Nagrodę książkową za wzorową frekwencję  i sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych otrzymał:

 

- z klasy 3 G - Piotr Penar

 

Nagrody książkowe za pracę społeczną w Samorządzie Uczniowskim otrzymały:

 

- z klasy 3 G - Gabriela Bek, Weronika Kucharska, Sylwia Wilk

 

Dyplomy za wysokie wyniki w czytelnictwie otrzymały:

 

- z klasy 4 SP - Magdalena Rygiel

- z klasy 5 SP -Diana Szczurek

 

Nagrody rzeczowe i puchary za bardzo dobre wyniki sportowe otrzymali:

 

- z klasy 2 G - Aleksander Puchalski

- z klasy 6 SP - Szymon Rygiel

- z klasy 2b SP - Sebastian Garbowski

 

Po wręczeniu nagród na scenie pojawili się uczniowie, prezentując program artystyczny przygotowany specjalnie dla pana Dyrektora z okazji przejścia na emeryturę. Pięknie wykonanymi piosenkami i zabawnym skeczem wyrazili swoją wdzięczność i podziękowali panu Dyrektorowi za wszystkie lata pracy w naszej szkole i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

 

Po uroczystościach w sali gimnastycznej, uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

23 czerwca 2016

 

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników, który będzie obowiązywał w nowym roku szkolnym 2016/2017.

 

Przypominamy również, że podręczników i zeszytów ćwiczeń (oprócz religii) nie kupują uczniowie, którzy w przyszłym roku szkolnym będą w klasach: 1, 2, 3, 4 i 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 gimnazjum. Uczniom tych klas podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną wypożyczone we wrześniu.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Zakończenie roku przedszkolnego w Kolorowym Przedszkolu

23 czerwca 2016

 

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbyło się 23 czerwca 2016r. Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Pod czujnym okiem pani nauczycielki dzieci przedstawiły inscenizacją baśni "O Czerwonym Kapturku". Wszystkie dzieci spisały się na medal! Na koniec odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i upominków na zakończenie roku przedszkolnego.

 

Do zobaczenia we wrześniu! Wszystkim dzieciom, ich rodzicom życzę spokojnych i udanych wakacji.

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pożegnanie klasy 3 gimnazjum

22 czerwca 2016

 

22 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyła się coroczna uroczystość Pożegnanie Gimnazjum, której gospodarzami byli uczniowie klasy III gimnazjum.  W uroczystości brali udział: Dyrektor Szkoły pan Marian Penar, Wicedyrektor pani Agnieszka Groblewska, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły, zaproszeni goście ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn, sołtys pan Kazimierz Kielar, przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Cypcar, rodzice trzecioklasistów oraz uczniowie klasy II gimnazjum.

 

Uczniowie klasy III przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym podziękowali swoim wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i  edukację. Przeprosili też za błędy, które popełniali w trakcie tych dziesięciu lat pobytu w szkole. Szkoła to droga „która nie wybiera łatwych tras”, to poszukiwanie „swego czasu, jasnych słów, prostych prawd”. W nową drogę uczniowie wyruszyli tanecznym krokiem w rytmie staropolskiego poloneza.

 

Następnie głos zabrał pan Dyrektor, który przybliżył historię klasy III, przedstawił  sukcesy uczniów, omówił wyniki egzaminów gimnazjalnych i  podał kilka  dobrych  rad na przyszłość. Pan Dyrektor wraz z wychowawcą wręczył listy gratulacyjne: Annie i Wojciechowi Kucharskim- rodzicom Weroniki Kucharskiej, Małgorzacie i Januszowi Penar- rodzicom Jakuba Penara oraz Joannie i Romanowi Ryczkowskim- rodzicom Sabiny Rykowskiej. Wręczono też podziękowania dla rodziców, którzy kończą już współpracę z naszą szkołą.

 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie uczniów klasy II gimnazjum, którzy w imieniu całej społeczności uczniowskiej pożegnali starszych kolegów. Tradycyjne przyśpiewki i skromne prezenciki wprowadziły trochę humoru do tej uroczystości. Część artystyczna zakończyła się wspólnym zdjęciem Absolwentów w Biretach, które otrzymali od drugoklasistów.

 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów klasy III.

 

Życzymy wszystkim Absolwentom Gimnazjum, aby dostali się do wymarzonych szkół średnich, by spotkali na swojej Nowej Drodze dobrych, życzliwych ludzi i by nigdy nie zapomnieli, że wywodzą się ze Szkoły im. Jana Pawła II.

 

Dodała: Beata Boczar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ranking najlepszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016

22 czerwca 2016

 

Klasa

Najlepsi uczniowie klas I -III szkoły podstawowej

I

Maja Kilar, Adam Józefowicz, Lena Saferna, Julia Kozak, Mikołaj Brzęk, Zuzanna Zięba, Klaudia Rajchel, Kamil Kasperkowicz

IIa

Julia Chudzińska, Alicja Kubas, Szymon Kuś, Maja Litwin, Patrycja Uliasz, Szymon Juź, Bartosz Kielar

IIb

Zuzanna Szarowska, Zuzanna Wilusz, Zuzanna Kasperkowicz, Maciej Józefowicz, Natalia Sołtysik, Bartosz Łopuszański, Hubert Słowik, Wiktoria Grysztar, Mateusz Penar

III

Szymon Barć, Aleksandra Gazda, Oliwia Kilar, Wiktor Krukar, Andżelika Litwin, Adrianna Michalak, Aleksander Pelczar, Kornelia Trybus, Wiktoria Wais, Kamil Zięba

 

 

Najlepsi uczniowie klas IV -VI
szkoły podstawowej

Najlepsi uczniowie klas I -III gimnazjum

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Emilia Sznajder

Oliwia Cypcar

Szymon Słowik

Zuzanna Wojtuń

Magdalena Rygiel

Patrycja Kuś

5,27

5,09

5,09

5,09

4,91

4,82

1

Sabina Penar

5,29

5

Zuzanna Kasperkowicz

Wiktoria Krukar

Gabriela Krypla

Julia Lorenc

Diana Szczurek

Wioleta Walus

5,82

5,64

5,36

5,36

5,18

5,18

2

Alicja Kasperkowicz

Kamila Krukar

Roksana Cypcar

Katarzyna Mroczkowska

Wiktoria Józefowicz

Ewelina Itner

5,50

5,07

5,00

5,00

4,93

4,80

6

Jakub Kasperkowicz

Julia Krężałek

Zuzanna Zych

Maciej Misiak

5,10

5,09

5,00

4,82

3

Jakub Penar

Sabina Ryczkowska

Weronika Kucharska

5,44

5,22

4.89

 

Dodała: Małgorzata Czelny

 

IV Piknik Rodzinny

21 czerwca 2016

 

W niedzielę 19 czerwca 2016 roku odbył się w naszej szkole już po raz czwarty Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców we współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły. W programie było wiele atrakcji i konkurencji dla starszych i młodszych uczniów.

Na początku spotkania głos zabrali dyrektor szkoły pan Marian Penar i przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Cypcar, którzy przywitali wszystkich zebranych gości i zaprosili do wspólnej zabawy.

Następnie, specjalnie dla rodziców, babć i dziadków oraz zaproszonych gości: zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów pana Jana Materniaka, Sekretarza Gminy pana Marka Penara, sołtysa Klimkówki pana Kazimierza Kielara ora radnego Rady Miejskiej w Rymanowie pana Janusza Chudzińskiego, wystąpili nasi uczniowie śpiewając radosne piosenki oraz prezentując pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz występów uczniów program pikniku zawierał:

- animacje dla dzieci, malowanie buziek, bańki mydlane, balonowe zoo prowadzone przez animatorów Bajlandii,

- zajęcia sportowe w ramach Akademii Sportu Activ Pro: Akademia Cheerleaderek – zajęcia taneczne dla dziewczynek, Animal Aktiv Pro - zajęcia ogólnorozwojowe oparte o fabułę bajkową, Akademia Piłkarska Aktiv Pro – zajęcia piłkarskie i mini turniej piłkarski,

- warsztaty graficzne prowadzone przez panią Beatę Dębiec,

- konkurencje strzeleckie zorganizowane przez pana Jacka Penara,

- zajęcia taneczne Zumba Fitness prowadzone przez instruktorkę Power Dance Studio,

- mecz piłki siatkowej dla uczniów gimnazjum,

- mecz piłki nożnej dla uczniów i rodziców.

Oprócz powyższych atrakcji dzieci mogły poskakać na trampolinie i pozjeżdżać na zjeżdżalni. Nie zabrakło również rarytasów dla smakoszy. Przedstawiciele Rady Rodziców serwowali pyszne domowe ciasta, zapiekanki, frytki, lody, słodycze i napoje.

Bardzo dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w organizację pikniku. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy prowadzili stoisko bufetowe, piekli ciasta oraz brali udział w rozgrywkach sportowych, a także pomagali w pracach porządkowych.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

20 czerwca 2016

 

 Najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów uzyskali:

 

Język polski i matematyka Język angielski

Szymon Rygiel – 87,5%

Julia Kężałek – 85%

Jakub Kasperkowicz – 85%

Zuzanna Zych – 100%

Jakub Kasperkowicz – 95%

Julia Krężałek – 90%

 

 Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w klasie 3 gimnazjum uzyskali:

 

Część humanistyczna

Język polski

Jakub Penar – 84%

Jarosław Wais – 84%

Weronika Kucharska – 75%

Sabina Ryczkowska – 75%

Kamil Misiak  75%

Historia i wiedza o społeczeństwie

Jakub Penar – 84%

Sabina Ryczkowska – 78%

Część matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze

Sabina Ryczkowska – 82%

Kamil Misiak  71%

Matematyka

Sabina Ryczkowska – 93%

Kamil Misiak  86%

Martyna Jakubowicz 82%

Część językowa

Język angielski - poziom podstawowy

Jarosław Wais – 98%

Jakub Penar – 90%

Sabina Ryczkowska – 88%

Sylwia Wilk  83%

Język angielski - poziom rozszerzony

Jakub Penar – 68%

Jarosław Wais – 62,5%

 

Dodał: Marian Penar

m

Podsumowanie konkursów historycznych

18 czerwca 2016

 

24 listopada 2015 r. przeprowadzony został I Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Klio" - 2015 - Wielcy Polacy zorganizowany przez Centrum Edukacji Historycznej w Wałbrzychu.

 

Konkurs miał na celu zapoznanie się z postaciami, które odegrały znaczącą rolę w naszej historii tj. Bolesławem Chrobrym, Kazimierzem Wielkim, Tadeuszem Kościuszko i Janem Pawłem II. W konkursie wśród startujących 5739 uczestników nasi uczniowie z klasy VI: Jakub Kasperkowicz zajął VII miejsce w kraju, a Julia Krężałek XIII. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

17 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Miejscu Piastowym odbył się międzygminny konkurs historyczny „Od czasów pogańskich po umocnienie chrześcijaństwa na ziemiach polskich”, zorganizowany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Honorowym patronat nad konkursem objął Wójt Gminy pan Marek Klara. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III G : Weronika Kucharska i Jakub Penar. Zawodnicy m.in. mieli za zadanie rozwiązać łamigłówkowy test, krzyżówkę, odszukać ukryte postacie, ułożyć puzzle oraz wydarzenia w kolejności chronologicznej, przetłumaczyć tekst z głagolicy, zagrać w historyczną grę planszową. Wiele emocji wywołały dwie konkurencje sportowe: rzut strzałkami do tarczy (ćwiczenia drużyny Mieszka I) oraz przejście z zakrytymi oczami pomiędzy pachołkami (symbolicznie ciemność kiedy nasi przodkowie żyli w pogaństwie, dojście do mety - jasność po przyjęciu chrześcijaństwa). Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zdobyli IV miejsce, jako nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy i słuchawki.

 

7 czerwca 2016 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał konkursu "Krosno i powiat krośnieński - historia i współczesność".

 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny wygrał uczeń klasy III G Jakub Penar. On też  reprezentował szkołę na finale konkursu. Uczeń uzyskał wyróżnienie, za które otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe - książki o tematyce dotyczącej Krosna i powiatu krośnieńskiego.

 Dodała: Ewa Drybała

m

Czytamy bajki

17 czerwca 2016

 

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – nasza szkoła realizuje program "Książki naszych marzeń".

 

Na znak, że czytanie to ważne, potrzebne, a przede wszystkim przyjemne zajęcie przedszkolaki z "Kolorowego Przedszkola" czynnie brały udział w tej akcji.  W ramach spotkań z książką nauczycielka codziennie, przed pójściem dzieci do domów, czytała im bajki. Natomiast raz w miesiącu odwiedzaliśmy naszą szkolną bibliotekę i tam dzieci słuchały bajeczek czytanych przez panią Małgosię Jakubowicz.

m

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces w Konkursie Wiedzy o Ojcu  Świętym Janie Pawle II

16 czerwca 2016

 

Dnia 14 czerwca 2016 r. trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Zuzanna Kasperkowicz, Gabriela Krypla (klasa V) i Julia Krężałek (klasa VI) pod opieką s. Diany Jonczyk i p. Lucyny Nogaj uczestniczyła w Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

 

Konkurs odbył się  w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu. Współorganizatorem w/w konkursu była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Benedykta, Cyryla i Metodego oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

 

W konkursie brały udział reprezentacje 6 szkół. Uczestnicy wykazali się gruntowną znajomością książki ks. Odera pt.”Dlatego święty”. Publikacja ta powstała w oparciu o materiały zgromadzone w czasie procesu beatyfikacji. Ukazuje ona postać Jana Pawła II nie tylko jako wielkiego papieża, ale również mistyka oraz jako człowieka, żyjącego pełnią życia.

 

Uczestnicy konkursu pisali test, który składał się z 41 pytań. Do zdobycia było 69 punktów. Gabrysia, Julka i Zuzia pilnie przygotowywały się do konkursu i zajęły w nim bardzo wysokie miejsca.

 

I miejsce – Gabriela Krypla (67 punktów).

II miejsce – Zuzanna Kasperowicz (61 punktów).

III miejsce – Julia Krężałek ( 60 punktów).

 

Reprezentacji naszej szkoły należą się gratulacje i wyrazy uznania, za tak wspaniałe wyniki. Jesteśmy dumni z osiągnięć uczennic. Po raz pierwszy w historii zajęliśmy trzy najwyższe lokaty. Warto nadmienić, że w ubiegłych dwóch latach w tym samym konkursie nasza szkoła zajmowała również wysokie miejsca.

 

Dziewczynki otrzymały wspaniałe nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jasionce oraz ks. prałata dr. Aleksandra Burdzy.

 

Gabrysi, Zuzi i Julce gratulujemy dużej wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 Dodała: Lucyna Nogaj i s. Diana Jonczyk

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

10 czerwca 2016

 

W środę 8 czerwca 2016 uczniowie klas 1-3 gimnazjum i klas 4-6 szkoły podstawowej juz po raz dziesiąty walczyli o tytuł mistrza klasy w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

 

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy uczeń rozwiązywał test dostosowany do swojej grupy wiekowej. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych.

 

W tym roku w konkursie wzięło udział 16 uczniów szkoły podstawowej i 15 gimnazjalistów, a najlepsi okazali się:

 

Bartosz Łącki - klasa 4 SP

Zuzanna Kasperkowicz - klasa 5 SP

Zuzanna Zych - klasa 6 SP

Patrycja Szewczyk - klasa 1 gimnazjum

Wiktoria Penar - klasa 2 gimnazjum

Weronika Kucharska - klasa 3 gimnazjum

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Macmillan.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

mm

Leśny Dzień Dziecka

5 czerwca 2016

 

3 czerwca w leśniczówce w Hrendówce Nadleśnictwo Rymanów po raz 13 organizowało Leśny Dzień Dziecka. Zaproszone zostały reprezentacje wszystkich szkół z terenu Gminy Rymanów i nie tylko. W skład naszej reprezentacji wchodziły 3 dziewczynki. Były to Klaudia Barć z kl. 2 oraz Anastazja Penar i Klaudia Rajchel z kl. 1.

 

Uroczystość związana była z podsumowaniem konkursu plastycznego "Od nasionka do drzewa - na czym polega praca leśnika?", na którym uczniowie przedstawiali swoją wiedzę i wyobrażenia na temat tego, jaką pracę musi wykonać leśnik, aby z małego nasionka wyrosło potężne drzewo.

 

Po rozdaniu nagród i dyplomów dzieci bardzo miło spędziły czas. Można było zagrać w koło fortuny i zdobyć atrakcyjne nagrody, przejechać się na koniu na oklep i powozem, zjeść smaczny posiłek ufundowany przez restaurację Jaś Wędrowniczek.

 Dodała: Małgorzata Jakubowicz

m

XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

4 czerwca 2016

 

3.06.2016r. odbył się w naszej szkole XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas III Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy. Organizacją konkursu zajmowały się panie K. Bardowska i Ł. Kilar. Natomiast zadania konkursowe układały i zajęły się ich poprawą panie L. Nogaj i W. Krukar.

 

Celem konkursu było:

-rozwijanie zainteresowań matematycznych,

-stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy matematycznej i jej zastosowania w trakcie rozwiązywania problemów,

-nawiązanie współpracy koleżeńskiej i wymiana myśli pedagogicznych dotyczących skutecznych metod nauczania matematyki.

 

W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół z terenu Gminy Rymanów. Były to szkoły; Sieniawa, Rymanów, Posada Górna, Wróblik Szlachecki, Klimkówka.

 

Zdecydowaną większość stanowili chłopcy. Konkurs rozpoczęła pani Agnieszka Groblewska zastępca dyrektora, która życzyła dzieciom osiągnięcia jak najlepszych wyników. Takie właśnie uzyskali następujący uczniowie.

 

I – miejsce Aleksandra Gazda, SP Klimkówka

I – miejsce Antoni Kułak, SP Rymanów

II – miejsce Anna Dąbrowska, SP Posada Górna

II – miejsce Mateusz Tomkiewicz, SP Posada Górna

III – miejsce Patryk Kilar, SP Sieniawa

 

Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu wręczyła pani Agnieszka Groblewska.

 

Dziękujemy również panu Burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi za ufundowanie nagród i Radzie Rodziców za poczęstunek dla dzieci i opiekunów.

 

Gratulujemy uczniom wysokich umiejętności matematycznych i życzymy dalszych sukcesów.

 Dodały: Kinga Bardowska i Łucja Kilar

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Piknik sportowy w Iwoniczu

3 czerwca 2016

 

Dnia 31.05.2016r. w Iwoniczu odbył się V Piknik Sportowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Szkoła z Iwonicza gościła reprezentacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego.

 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano turniej „trójek” piłkarskich i przeprowadzono zawody w biegach przełajowych. Do rozgrywek piłkarskich zgłosiło się 14 zespołów, które zostały podzielone na 3 grupy eliminacyjne. Rozgrywane mecze stały na dobrym poziomie i dostarczyły wiele emocji. Po bardzo ambitnej grze nasz zespół wygrywając swoją grupę awansował do finału, gdzie pokonując drużynę z Milczy 4:1 i remisując 2:2 ze Zręcinem ostatecznie zajął II miejsce w turnieju. W drużynie grali: Maciej Litwin, Marcin Kasperkowicz, Krzysztof Penar, Michał Krukar i Dawid Grysztar.

 

W biegu przełajowym na dystansie 1000m Aleksander Puchalski zajął IV miejsce, a Michał Krukar VIII.

 

 Dodał: Jacek Penar

m

Wycieczka do Krynicy Zdroju

2 czerwca 2016

 

W ostatni dzień maja uczniowie klas od I do III wyruszyli na wycieczkę autokarową do Krynicy Zdroju.  Po dotarciu na miejsce, wycieczkowicze udali się do Muzeum Zabawek „Bajka”. Mieści się ono w pomieszczeniach piwnicznych Nowych Łazienek Mineralnych. Krynicka ekspozycja jest filią podobnego muzeum w Kudowie-Zdroju. To czwarta placówka tego typu w naszym kraju, a właścicielką i pomysłodawczynią muzeum jest pani Maria Ozierańska. W zbiorach muzeum są wszelkie formy zabawkarstwa: piękna kolekcja zabawek historycznych, zabawki regionalne i wiele innych, niegdyś przez swych właścicieli kochanych, „najważniejszych na świecie", a dziś stojących dumnie w gablotach w całej okazałości, w pełnym blasku.

 

Kolejnym punktem programu wycieczki był wyjazd kolejką linową na Górę Parkową. Dolna jej stacja znajduje się tuż obok deptaku krynickiego. Górna zaś stacja na szczycie Góry Parkowej. Tam czekała na dzieci niespodzianka, czyli „Rajskie Ślizgawki”, które są atrakcją dla najmłodszych, ale nie tylko. Niektórzy odważyli się tylko raz zjechać, natomiast większość dzieci okazała się bardzo odważna i chciała zjeżdżać wiele razy. Po powrocie do stacji dolnej, udaliśmy się na spacer po Krynicy, a potem pod Pomnik Nikifora, gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

 

Nieodłącznym elementem każdej wycieczki muszą być lody. Tym razem też o tym pamiętaliśmy. Krynickie lody mają same plusy. Są bardzo smaczne, niedrogie i w dodatku duże. Dzień był słoneczny i ciepły, więc lody bardzo wszystkim smakowały.

 

Krynica ma jeszcze wiele atrakcji dla zwiedzających, ale nam zabrakło czasu na ich odkrywanie. Dzieci planowały, że w czasie wakacji przyjadą tutaj ze swoimi rodzicami. Życzymy wszystkim udanych wakacyjnych podróży.

 

 Dodały: Łucja Kilar i Lucyna Nogaj

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

MICHAYLAND 2016

1 czerwca 2016

 

1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uczniowie klas I – III naszej szkoły spędzili ten świąteczny dzień w Miejscu Piastowym, uczestnicząc w kolejnym Michaylandzie organizowanym przez Siostry Michalitki. Motto tegorocznej uroczystości brzmiało „Miej serce na dłoni”.

 

Każdy uczestnik otrzymał grzechotki w kształcie dłoni i piernikowe serca, które symbolizowały tegoroczne motto. Najpierw w przyjaznej atmosferze przy dźwiękach grzechotek odbyło się powitanie grup, potem msza święta pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Księży Michalitów – ks. Dariusza Wilka. Piękna homilia skierowana do zebranych pobudzała do refleksji i dawała wskazówki, jakim człowiekiem należy być w życiu, jakich zachowań unikać, aby nie sprawiać przykrości innym.

 

Po zakończeniu mszy dzieci mogły rozpocząć zabawę. Przygotowanych było dla nich moc atrakcji. Były: przejażdżki konne, przejażdżki kolejką po Miejscu Piastowym, kącik, w którym dzieci robiły ozdoby z wikliny, warsztaty cyrkowe, konkurs plastyczny, zajęcia sportowe, pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, kula na trawie, kula wodna, ściana wspinaczkowa, trampolina i wiele innych. Na kiermaszu rozmaitości można było wylosować ciekawe nagrody.

 

Gdy jedni bawili się w sektorach, inni umilali czas swoimi występami. Z naszej szkoły wystąpiły:

 

- Alicja Kubas z kl. II a – zaśpiewała piosenkę pt. „Jezu ufam Tobie”,

- Magdalena Rygiel z kl. IV – Hymn Światowych Dni Młodzieży,

- Andżelika Litwin z kl. III – Hymn Światowych Dni Młodzieży.

 

W konkursie plastycznym brały udział:

 

·         - Julia Chudzińska z kl. II a

·         - Zuzanna Wilusz i Natalia Sołtysik z kl. II b

Za swoje prace otrzymały nagrody rzeczowe.

 

Organizatorzy zapewnili też wszystkim zebranym ciepły posiłek oraz napoje chłodzące. Był to miły dzień, pełen atrakcji i niespodzianek. Dzieci czekają już na kolejne spotkanie za rok.

 Dodała: Łucja Kilar

m

Sukces najmłodszych uczniów w konkursie plastycznym

31 maja 2016

 

29 maja 2016 r. w Parku Zdrojowym w Rymanowie Zdroju odbyła się impreza plenerowa pod hasłem: ”Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci”. Impreza została zorganizowana z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Podczas tej imprezy odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego - „Zwierzaczek – maskotka Podkarpackiej Stolicy Dzieci”. W kategorii dzieci młodszych I miejsce otrzymał Szymon Krukar - uczeń klasy I, III miejsce zajął jego kolega z klasy Mikołaj Brzęk. Wyróżnienia w tym samym konkursie otrzymały uczennice klasy II a - Alicja Kubas i Julia Chudzińska.

 

Wspaniałe nagrody laureatom konkursu wręczyli: Prezes Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju Pani dr Iwona Olejnik, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl  i Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 

Składamy gratulacje naszym małym artystom i życzymy dalszych sukcesów.  

 Dodały: Lucyna Nogaj i Wioletta Krukar

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rajd na Tarnicę

31 maja 2016

 

W dniu 20 maja br. klasa II gimnazjum wraz z panią Agatą Barzyk i panem Krzysztofem Telegą udała się na pieszy rajd w Bieszczady.

 

O godzinie 7.00 wszyscy zebraliśmy się pod szkołą i autokarem udaliśmy się do Ustrzyk Górnych. Droga minęła nam bardzo miło i spokojnie. Po przybyciu na miejsce zjedliśmy drugie śniadanie i udaliśmy się w 15 kilometrową pieszą wycieczkę. Wytrwale pokonywaliśmy górzystą i słoneczną trasę. Pogoda bardzo nam sprzyjała. Po wielu przebytych kilometrach dotarliśmy na najwyższy szczyt w Bieszczadach- Tarnicę. Na szczycie odpoczęliśmy i podziwialiśmy cudowne widoki. Nie obyło się też bez wspólnych zdjęć. Obserwowaliśmy piętra roślinności występujące w Bieszczadach. Poznaliśmy budowę geologiczną Karpat oraz sposób fałdowania tych gór.

 

Po naładowaniu energii zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną, która bardzo szybko nam minęła. Po zejściu ze szczytu doszliśmy do Wołosatego, gdzie czekał na nas autokar. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sanockiego McDonald’s. Najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy do domów.

 Dodały: Julia Trybus, Alicja Kasperkowicz, Kamila Krukar, Wiktoria Józefowicz, klasa II

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Stany Zjednoczone bez tajemnic

30 maja 2016

 

30 maja 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie odbył się VII Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych "Stany Zjednoczone Ameryki bez tajemnic", podczas którego uczestnicy zmagali się z zadaniami dotyczącymi amerykańskiej kultury, historii, geografii, symboli narodowych, zabytków i atrakcji turystycznych. Mieli również możliwość porozmawiania w języku angielskim z Polką mieszkającą od 26 lat w USA, która była gościem honorowym konkursu.

 

Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Rymanów: Posady Górnej, Milczy, Sieniawy, Bzianki, Głębokiego, Rymanowa, Wróblika Szlacheckiego i Klimkówki. Naszą szkołę reprezentował Jakub Penar z klasy 3 gimnazjum, który odniósł duży sukces zajmując 2 miejsce w kategorii gimnazjów. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe z rak pana Jana Materniaka - zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów.

 

Gratulujemy Kubie szerokiej wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych i życzymy dalszych sukcesów!

m

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z absolwentami

27 maja 2016

 

25 maja 2016 w środowy wieczór w naszej szkole odbyło się „Spotkanie Absolwentów rocznika 2015” z uczniami obecnej klasy III gimnazjum. W spotkaniu, oprócz uczniów, brali udział: Dyrektor Szkoły pan Marian Penar, Wicedyrektor pani Agnieszka Groblewska oraz wychowawcy pan Jacek Penar i pani Beata Boczar.

 

Przy słodkim poczęstunku przygotowanym własnoręcznie przez Patrycję Barć, Gabrielę Bek i Jakuba Penara uczniowie wspominali wspólnie spędzony czas w gimnazjum, rozmawiali o nowych szkołach, o  nowych ludziach, których poznali. Absolwenci mówili też o sukcesach i trudnościach, jakie są ich udziałem, w kolejnym etapie ich życia- w szkole ponadgimnazjalnej.

 Dodała: Beata Boczar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

26 maja 2016

 

Kocham Cię, Mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje…”
„A kiedy będzie słońce i lato pójdziemy sobie na spacer z Tatą…”

 

Dnia 25 maja 2016 roku dzieci z „Kolorowego Przedszkola” gościli swoich rodziców na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Dzieci przygotowały występ artystyczny, podczas którego recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Przedszkolaki złożyly swoim mamom i tatusiom życzenia oraz wręczyly piękne laurki. Nie zabrakło także miłych rozmów przy słodkim poczęstunku. Te krótkie chwile spędzone w szkole z pewnością na długo pozostaną w pamięci – zarówno Rodziców – szczęśliwych i dumnych ze swych pociech oraz dzieci, których trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej miłości, jakie włożyli w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte.

 Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Świętujemy Dzień Matki i Ojca

25 maja 2016

 

Wtorek - 24 maja był ważnym dniem dla wszystkich Dzieci i Ich Rodziców. Wspólnie z klasą II a i II b świętowaliśmy Dzień Matki i Ojca. Każde dziecko miało okazję choćby w kilku słowach wyrazić swoje uczucia, podziękowania najważniejszym osobom w swoim życiu. Wiele radości i ważnych słów przekazaliśmy w piosenkach, w których wyśpiewaliśmy o tym jak uściskać mamę, o tym, że mama jest do kochania, że jest słodka, o tym, że tata jest blisko… Dzieci pokazały także swoje zdolności aktorskie w różnych scenkach humorystycznych. Wielkim profesjonalizmem wykazały się modelki, w rolę których wcielili się najodważniejsi chłopcy. Gratulujemy. Ich pokaz sprawił, że wszyscy goście i uczniowie świetnie się bawili. Występy zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem 100 lat i spotkaniem przy słodkim poczęstunku. Puentą tej uroczystości niech będą słowa jednej z piosenek:

 

„Dziećmi jesteśmy tylko raz i nie będzie już drugiego razu,

więc warto dla nas znaleźć czas by nie było straconego czasu.”

 

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i służyli nam pomocą w przygotowaniu uroczystości.

 Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Turniej wiedzy ekologicznej

22 maja 2016

 

19 maja 2016 roku w Domu Kultury w Rymanowie odbył się Finał XXIV Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie wszystkich gimnazjów z gminy Rymanów mogli wystartować w trzech konkursach: plastycznym, na pracę pisemną oraz konkursie wiedzy ekologicznej. Uczestnicy konkursu „wiedzowego” przygotowując się do testu brali udział w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Urzędu Gminy Rymanów i Nadleśnictwa Rymanów. Poszerzali swoją wiedzę w czasie wycieczki do arboretum w Bolestraszycach i zamku w Krasiczynie.

 

W konkursie wiedzy ekologicznej wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum: Sylwia Penar (klasa II), Sylwia Wilk i Jakub Penar (klasa III). Jakub Penar zdobył pierwsze miejsce. To znaczący sukces potwierdzający dużą wiedzę ekologiczną Kuby. Przypominamy, że Jakub wygrał konkurs ekologiczny w ubiegłym roku, a w roku 2014 był drugi.

 

W konkursie plastycznym Wiktoria Penar (klasa II) zdobyła II miejsce, a Ewelina Itner (klasa II) III miejsce.

 

W konkursie na pracę pisemną o tematyce ekologicznej II miejsce zajęła Alicja Kasperkowicz (klasa II), a wyróżnienie uzyskała Weronika Kucharska (klasa III).

 

Gratulujemy dobrych wyników uczestnikom turnieju.

 

Zachęcamy do przygotowania większej liczby prac pisemnych i plastycznych w przyszłym roku, bo wtedy nasze gimnazjum będzie miało szansę na podium w łącznej punktacji turnieju.

 Dodał: Krzysztof Telega

Zobacz zdjęcia >>>

m

Projekt edukacyjny  - "Muzyka łączy pokolenia"

21 maja 2016

 

11 maja br. uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wychowawczynią Agatą Barzyk zorganizowali w sali gimnastycznej ZSP w Klimkówce spotkanie będące realizacją projektu edukacyjnego „Muzyka łączy pokolenia’’. Zamiarem naszym było podkreślenie, że muzyka może być łącznikiem między pokoleniami, ponieważ jest nośnikiem bliskich ludzkiemu sercu emocji.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkówce: Pani Halina Penar – Przewodnicząca Koła oraz Pani Maria Barć, Pani Irena Kasperkowicz, Pani Michalina Hanus, Pani Maria Kuziemka a także Pan Stanisław Penar – który zachwycił wszystkich wykonaniem solowym pieśni „Matko moja, ja wiem". Śpiewającym akompaniował Pan Jacek Gierlach.

Bardzo miło było nam, że zaproszenie przyjęła także Pani Jolanta Litarowicz – wychowawczyni klasy w latach 2010-2011. W spotkaniu uczestniczyli także Rodzice uczniów, Dyrektor, Nauczyciele oraz uczniowie klasy I i III gimnazjum.

Projekt składał się z kilku części. Prowadzącymi byli: Kamila Krukar i Łukasz Wais. Najpierw ciekawie przygotowana prezentacja przez Monikę Chudzińską, Wiktorię Józefowicz i Julię Trybus  wzbogaciła naszą wiedzę na temat instrumentów muzycznych. Następnie w formie lekcji muzyki uczennice przybliżyły zebranym wiadomości o gatunkach muzycznych, wzbogacając wykład fragmentami przygotowanych utworów. W tej części wystąpiły: Katarzyna Mroczkowska, Kamila Szczurek, Julita Nycz,  Izabela Walus, Ewelina Itner, Roksana Cypcar. Do każdego gatunku muzyki uczniowie przygotowali też propozycję stroju w formie krótkiego pokazu mody. Zaprezentowali się: Sylwia Penar, Dawid Kasperkowicz, Grzegorz Rajchel, Wiktoria Penar, Beata Penar, Szymon Froń, Mateusz Kielar,  Weronika Grysztar.

Wszyscy z zainteresowaniem śledzili część projektu, kiedy na scenę zaproszone zostały Panie z Koła Gospodyń. Przewodnicząca Koła Pani Halina Penar krótko przedstawiła zebranym historię Koła, cele, wyjaśniła, na czym polega działalność.

Panie zaprezentowały się w pięknych strojach. Do wspólnego zaśpiewania piosenki pt. „W ogródku” zostały zaproszone też uczennice z klasy II gimnazjum. Na zakończenie na ręce Pani Haliny Penar reprezentacja uczniów wręczyła wiązankę kwiatów jako podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i udział w projekcie.

W ostatniej części głos oddano artystom oraz jurorom z programu „The Voice of Klimkówka”. Ten występ rozbawił uczestników prezentacji a Olek Puchalski, Mateusz Kielar, Bartek Bek oraz Monika Chudzińska, Zuzanna Penar, Wiktoria Józefowicz i Julia Trybus otrzymali głośne brawa.

Na końcu głos zabrał Dyrektor, który podziękował uczniom za wkład pracy w przygotowanie prezentacji  a Paniom z Koła Gospodyń za uświetnienie swą obecnością projektu edukacyjnego. Był on miłą formą wspólnego spędzenia czasu zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek .

Ludowe melodie – piękne i wpadające w ucho zaśpiewane wspólnie zapadają głęboko w serca, jednocząc ludzi. Ważne jest także, by młode pokolenie przejmowało od Rodziców i Dziadków tradycje i zwyczaje, ponieważ to one tworzą naszą tożsamość i kształtują kulturę. Spotkanie to było niezwykle ubogacające i inspirujące.

 

Dodała: Agata Barzyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Przedszkolaki w Rymanowie Zdroju

20 maja 2016

 

Czas późnej wiosny, doskonały moment aby realizować kolejne projekty turystyczno-krajoznawcze. Tak też stało się w dniu 11.05.2016 roku. O pięknym słonecznym poranku grupa przedszkolaków z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Klimkówce ruszyła kolejny raz w świat w poszukiwaniu wrażeń. Tym razem najmłodsi pod okiem swoich opiekunów pani Grażyny Byry, Teresy Janas oraz rodziców pani Elżbiety Bek i Magdaleny Wilusz udali się do uroczego naszego uzdrowiska Rymanowa Zdroju. Przygotowany program wycieczki realizowany był w różnych aspektach.

 

Pierwszym z nich była „Wiosna w ogrodzie”. Dzieci zwiedziły szklarnię w Rymanowie Zdroju  prowadzoną przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Rymanowa. Przewodnikiem po tym interesującym ogrodzie była pani Halina Początek, która zapoznała dzieci z pracą ogrodnika i pięknymi okazami roślin kwiatowych. Drugim punktem wycieczki była wizyta w „Naszej Chacie” – restauracji, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z pracą kucharza i urządzeniami dużego obiektu gastronomicznego. Dzieci były świadkami codziennych profesjonalnych działań gastronomicznych, których efektem są pyszne dania konsumowane zarówno przez mieszkańców jak i przyjezdnych gości naszego uzdrowiska. Szef kuchni pan Piotr Wojtuń wraz ze swoimi kolegami przygotował dla naszych podopiecznych pyszny poczęstunek.

 

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w "Zdrojowej galerii”, gdzie czekał na nas artysta pan Wojciech Zagórski. Dzieci wysłuchały ciekawych informacji na temat technik malarskich i obejrzały obrazy oraz rzeźby znajdujące się na wystawie.

 

Wyprawa zakończyła się długi spacerem po pięknym, zdrojowym parku, obejrzeniem obiektów sanatoryjnych, pijalni i budowanej tężni, poznaniem historii powstania Rymanowa Zdroju przy rzeźbie pani Anny Potockiej. Dzieci miały czas aby pobawić się w parku, zjeść słodycze na świeżym powietrzu, malować kredą piękne obrazki.

 

Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi powróciliśmy do Klimkówki.

Dodały: Teresa Janas, Grażyna Byra

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II – Olimpus 2016

19 maja 2016

 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona w naszej szkole ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle II. Celem olimpiady było pogłębianie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej świętego Jana Pawła II wśród młodzieży szkolnej.

Z naszej szkoły udział w olimpiadzie wzięli: Zuzanna Kasperowicz, Julia Krężałek i Gabriela Krypla – Szkoła Podstawowa i Weronika Grysztar, Kamila Szczurek i Julia Trybus – Gimnazjum.

Uczniowie pisali test konkursowy wielokrotnego wyboru, który składał się z 30 pytań. Najlepszy wynik w naszej szkole osiągnęła Julia Krężałek, która uplasowała się na 16 miejscu w kraju (za miejsca od 6-15 – przyznawano tytuł laureata).

Najlepszy wynik wśród uczniów gimnazjum otrzymała Julia Trybus.

Ogółem w szkole podstawowej wzięło udział w całym kraju 4401 uczniów, a w gimnazjum 3049 uczniów.

Gratulujemy naszym uczestniczkom konkursu wiedzy i zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach konkursu.

 

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Informacja o wypłacie II transzy stypendium socjalnego dla uczniów Gminy Rymanów

17 maja 2016

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie informuje rodziców/ opiekunów  prawnych  uczniów z terenu Gminy Rymanów, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego, że od 18 maja 2016 roku wydawane będą decyzje zmieniające w sprawie stypendium szkolnego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42.

 

Stypendium szkolne będzie wypłacone po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne przelewem na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu wnioskodawcy” – załącznik nr 1 lub gotówką w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Rymanowie.

 

Faktury, rachunki lub inne dowody potwierdzające poniesione koszty będą przyjmowane od 18 maja 2016 roku do 10 czerwca 2016 roku w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Rymanowie , ul. Dworska 42 w godzinach 7:00-15:00.

 

Przypominam, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) w roku szkolnym 2015/2016 Wnioskodawcy zobowiązali się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy.  

 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie  - tel. 134356975, 134355126

 

m

Sukces naszych uczniów w konkursie plastycznym i literackim

15 maja 2016

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie była organizatorem konkursu plastycznego pt.”Mój przyjaciel Biblioduszek – portret” oraz konkursu literackiego „ O przygodach Biblioduszka”.

 

Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci klas 0-3, a konkurs literacki do uczniów klas IV – VI i gimnazjum. Zainteresowanie konkursem plastycznym najmłodszych czytelników było ogromne. Na konkurs wpłynęło bowiem 208 prac. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie klasy I. Julia Kozak za postać wymyślonego i wykonanego przez siebie „Biblioduszka” otrzymała II miejsce, a jej kolega Szymon Krukar zdobył wyróżnienie.

 

Natomiast w konkursie literackim „O przygodach Biblioduszka” I miejsce otrzymała Oliwia Brzęk z klasy IV. Opiekunem Oliwki była pani Joanna Wójcik – Kaczor. Na konkurs wpłynęły 24 prace. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 12 maja w Kinie Sokół w Rymanowie. Nagrody laureatom konkursu wręczyli dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie pani Monika Rygiel i Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów pan Jan Materniak.

 

Gratulujemy naszym uczniom sukcesu i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

m

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pielgrzymka do Dębowca

14 maja 2016

 

W sobotę, 12 maja 18 dzieci z klasy trzeciej i ich Rodzice  uczestniczyło w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej do Dębowca. Czas wypełniony był przez modlitwę,  radosne śpiewy i  rozmowy.

 

O godz. 10,30 dzieci  uczestniczyły  w strojach komunijnych, we Mszy św., podczas której śpiewały pieśni przy akompaniamencie gitary, psalm, a przedstawiciele  rodziców czytali czytanie oraz modlitwę wiernych. Po mszy św. oglądaliśmy  film o objawieniach w La Salette, potem przeszliśmy przez bramę miłosierdzia oraz udaliśmy się na plac na którym jest przesłanie Matki Bożej.

 

Na końcu grupa zintegrowała się w kawiarence. Z pewnością pielgrzymka była wspaniałym wydarzeniem.  Zgromadziła nas, by  dziękować Bogu za dar I Komunii świętej, za rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzieciom i rodzicom towarzyszyła S. Diana Jonczyk i ks. Proboszcz Henryk Stec.

 

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z teatrem

11 maja 2016

 

W poniedziałek 9 maja 2016 r. nasi najmłodsi uczniowie, czyli przedszkolaki i klasy od 0 do III odbyły kolejne, niezwykle ciekawe spotkanie z teatrem Eden” z Wieliczki. Tym razem dzieci obejrzały przedstawienie pt. Opowieść o dobrym człowieku”.

Spektakl stworzony został na podstawie „Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”. Przedstawiono historię napadniętego człowieka, na którego tragedię przechodzący ludzie pozostawali obojętni. Dopiero Samarytanin zauważył cierpiącego i postanowił mu pomóc. Angażował też dzieci do pomocy potrzebującemu.

W trakcie tego wspaniałego przedstawienia teatralno – muzycznego dzieci uczyły się gry na instrumentach, poznawały wartość bezinteresownej pomocy i odpowiadały na pytanie „kto to jest dobry człowiek?”.

Po raz drugi w tym roku szkolnym spektakl teatru z Wieliczki spotkał się z wielkim uznaniem całej widowni. Spontaniczne reakcje dzieci i chęć brania udziału w przedstawieniu wskazywały na to, że wszystkim bardzo się ono podobało.

m

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wycieczka do Zakopanego

10 maja 2016

 

W dniu 5 maja 2016 r. uczniowie klas od IV do VI w liczbie 41 udali się na dwudniową wycieczkę autokarową do Zakopanego. Po 4 godzinnej jeździe niektórzy z nich po raz pierwszy zobaczyli najwyższe góry Polski.

 

Niezwykłe atrakcje rozpoczął wyjazd kolejką krzesełkową na Butorowy Wierch. Skąd uczestnicy przeszli pieszo na Gubałówkę by po krótkim odpoczynku zjechać kolejką terenową do Zakopanego. Tutaj zwiedzili kościół (najstarszy w Zakopanem) i cmentarz na Pęksowym Brzysku, na którym spoczywają ciała wielu wybitnych Polaków.

 

Dalszym punktem programu była wizyta w „Krzywym Domu” i „Wielka Krokiew”. Wyjazd kolejką krzesełkową na miejsce startu skoczków narciarskich sprawił, że wielu wycieczkowiczów w tym momencie poczuło się jak Adam Małysz czy Kamil Stoch.

 

Na zakończenie pierwszego dnia wycieczki podczas spaceru po Krupówkach był czas na zakup pamiątek. Zmęczeni uczestnicy około 21:00 udali się do pensjonatu na zasłużony odpoczynek.

 

W dniu 6 maja 2016 r. po śniadaniu wycieczkowicze udali się do bazy wypadowej prowadzącej do Morskiego Oka. Uczestnicy mieli do pokonania 18 kilometrów pieszo. Podczas wędrówki podziwiano piękno krajobrazu wysokogórskiego, Wodogrzmoty Adama Mickiewicza a także urok pięknego jeziora jakim jest Morske Oko.

Mile spędzony czas szybko się skończył o godzinie 20:00 wyruszono w drogę powrotną do domu.

 

Podczas wycieczki uczniami opiekowały się panie: Małgorzata Jakubowicz – kierownik wycieczki, Joanna Wójcik – Kaczor i Ewa Drybała – opiekunowie.

 

Wycieczkę zorganizowało Biuro Turystyczne „Omnibus” z Krosna.

 Dodały: Małgorzata Jakubowicz, Joanna Wójcik-Kaczor, Ewa Drybała

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zajęcia żywieniowe- lepimy pierogi

9 maja 2016

      Jeszcze nie zabrzmiał dzwonek na lekcję, a już uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w ramach zajęć żywieniowych z wielkim zapałem lepili pierogi. Wszyscy pracowali bardzo dzielnie, nawet ci, którzy tą czynność wykonywali po raz pierwszy. Ciasto i farsze zostały przygotowane w domu jednak grupa Mateusza, Marcina i Macieja postanowiła zagnieść ciasto i zrobić farsz na miejscu. Pierogi udały się znakomicie i żaden się nie rozgotował. Rozmaitość  pierogów była duża: ruskie, z ziemniakami, z kapustą, z jabłkami, z truskawkami i prawdziwy rarytas- pierogi na słodko z twarogiem, jajkiem i prawdziwą wanilią

m

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

m

Poetyckie pejzaże

7 maja 2016

 

W ramach projektu Książki marzeń w klasach I-III SP realizowany jest przez Bibliotekę Szkolną  projekt „Polubić czytanie” skierowany do uczniów klas najmłodszych.

W dniu 05.05.br. w sali gimnastycznej naszej szkoły miała miejsce nietypowa lekcja biblioteczna  pt. Poetyckie pejzaże”, w ramach której dzieci występowały z przygotowanymi przez siebie recytacjami wybranych  wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Stanisława Jachowicza.

 Klasę I  reprezentowali:
-Zuzanna Zięba (recytowała wiersz pt. Ogródek Marii Konopnickiej)
-Milena Penar, Julia Kozak, Zuzanna Klimkiewicz (wiersz pt. Żaba Jana Brzechwy)
-Lena Saferna, Szymon Krukar (wiersz pt. Okulary Juliana Tuwima)
-Mikołaj Brzęk, Adaś Józefowicz (wiersz pt.  Pstryk Juliana Tuwima)
-Anastazja Penar, Klaudia Rajchel (wiersz pt. Kotek Juliana Tuwima).

Klasa IIa:
-Szymon Kuś (wiersze: Juliana Tuwima Lokomotywa, Pan Maluśkiewicz oraz Marii Konopnickiej Pan Zielonka),
-Alicja Kubas (wiersz pt.  Na Wyspach Bergamutach oraz Kwoka Jana Brzechwy),
-Julia Hanus (wiersz Kwoka Jana Brzechwy),
-Patrycja Uliasz, Victoria Graboń (wiersz pt. Leń Jana Brzechwy),
-Maja Litwin (wiersz pt. Abecadło Juliana Tuwima i Siedmiomilowe buty Jana Brzechwy),
-Szymon Juź (wiersz Jana Brzechwy Siedmiomilowe buty, Juliana Tuwima Lokomotywa),
-Sandra Stapińska (wiersz Jan Brzechwa Kłamczucha)
-Klaudia Barć (wiersz Stanisława Jachowicza Wandzia, Jan Brzechwa Kłamczucha).

Następnie w wykonaniu uczniów z klasy II b oraz III: Szymona Barć, Adrianny Michalak, Zuzanny Szarowskiej usłyszeliśmy pięknie przeczytaną legendę Kasztelanki trzy, czyli jak powstały kamienne Prządki (ze zbioru Jana Tulika).

Spotkanie poprowadziły uczennice klasy II gimnazjum: Wiktoria Józefowicz oraz Roksana Cypcar, Kamila Szczurek, Katarzyna Mroczkowska, Weronika Grysztar.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Uczniom oraz przygotowujących im nauczycielom składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do dalszej współpracy z Biblioteką Szkolną.

Dodały: Agata Barzyk, Małgorzata Jakubowicz, Ewa Drybała

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pokaz Doświadczeń Fizycznych

5 maja 2016

  Piątego maja moja klasa, czyli II gimnazjum wspólnie z kl.I i III, pod opieką Pana Dyrektora Mariana Penara i Pani Alicji Nowickiej pojechała do Rzeszowa  na Pokaz Doświadczeń Fizycznych. Miał on miejsce na Politechnice Rzeszowskiej. O godzinie czternastej wszyscy uczestnicy byli już obecni pod budynkiem szkoły- skąd zaplanowany był wyjazd. Sam start mieliśmy bardzo niepokojący, ponieważ zdawało się, że burza pokrzyżuje nasze plany. Na szczęście słoneczko wyszło zza chmur i w dalszą drogę wyruszyliśmy w towarzystwie słonecznej pogody.
Droga mijała nam szybko i przyjemnie. Wszyscy sprawnie zajęli miejsca w autobusie i z niecierpliwością oczekiwali przybycia na miejsce.
Drogę umilaliśmy sobie słuchając muzyki lub rozmawiając. Każdy zabrał ze sobą słodkości aby przyjemnie upłynęła podróż.
Gdy dotarliśmy na miejsce z niecierpliwością oczekiwaliśmy czym zaskoczą nas wykładowcy. Prezentowane doświadczenia przyprawiały o zawrót głowy. Nawet najmniej zainteresowane fizyką osoby z zapartym tchem obserwowały co tam się dzieje. Myślę że pokazy były bardzo dobrze przygotowane, przedstawione w ciekawy sposób.
Około godziny dwudziestej wróciliśmy do domu.
Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana i pouczająca. Dowiedzieliśmy się dużo nowych rzeczy i poznaliśmy wiele tajników fizyki. Ten wyjazd na długo pozostanie nam w pamięci.

m

Dodała: Weronika Grysztar uczennica kl. II gimnazjum

Zobacz zdjęcia >>>

m

225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

29 kwietnia, z nieznacznym wyprzedzeniem, uczciliśmy uroczystą akademią 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie rozpoczął chór szkolny pieśnią Witaj majowa jutrzenko. Białe bluzki ozdobione czerwonymi różami podkreślały świąteczny nastrój. Napis, będący tytułem pieśni, wraz z rysunkiem Zamku Warszawskim i kolumny Zygmunta, stały się tłem dla inscenizacji słowno muzycznej przygotowanej przez uczniów klasy I gimnazjum. W przedstawieniu zawarto rys historyczny, znaczenie i najważniejsze treści uchwalonej Konstytucji 3 Maja. Prezentacja multimedialna pomogła wprowadzić widzów w nastrój ówczesnych czasów, przypomniała portrety twórców konstytucji i stroje osiemnastowiecznych szlachciców. Portret koronacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podkreślił doniosłość przysięgi jaką złożył on narodowi polskiemu. Moment w którym król w otoczeniu posłów i dostojników, przy biciu dzwonów, skierował się do warszawskiej katedry, gdzie nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej konstytucji, utrwalił na płótnie największy polski malarz Jan Matejko. Uczniowie szczegółowo omówili najważniejsze postacie przedstawione na obrazie, dzięki czemu obraz stał się bardziej zrozumiały. W przedstawieniu nie zabrakło odrobiny patriotycznej poezji i piosenki Polska flaga dla uczczenia Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie chór odśpiewał Rotę.

Uczniów do akademii przygotowały Beata Dębiec i Alicja Nowicka

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

Sukces w konkursie ortograficznym

29 kwietnia 2016

 

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim odbył się XIII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III.

 

Celem tego konkursu było:

- wyrabianie czujności ortograficznej uczniów klas młodszych,

- propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni i ich praktycznego stosowania,

- zwiększenie zainteresowania ortografią u dzieci w młodszym wieku szkolnym,

- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

 

Naszą szkołę reprezentowali w tym konkursie Adrianna Michalak i Szymon Barć. Zmagania najlepszych uczniów z gminy zakończyły się sukcesem dla naszej szkoły. Szymon Barć zdobył I miejsce w gminie. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i piękne nagrody, które wręczył dzieciom zastępca Burmistrza Gminy Rymanów, pan Jan Materniak. Szymkowi gratulujemy sukcesu.

m

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzieci dzieciom

29 kwietnia 2016

 

Dzieci-dzieciom - taki cel towarzyszył  spotkaniu najmłodszych dzieci naszej szkoły w klasie IIa. Drugoklasiści  zainspirowani baśnią Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko” zorganizowali  przedstawienie, na które zaprosili kolegów z zerówki i przedszkola. Piosenka pt. „Bajki pana Andersena” wprowadziła nas w krainę baśni. Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do występu.  Wykonali bilety i zaproszenia, opracowali dla siebie role, skompletowali kostiumy. Przez całą sztukę pięknie poprowadził nas  narrator, w rolę którego wcieliła się Maja  Litwin. Wspólnie uczyliśmy się piosenek i ustalaliśmy szczegóły związane z teatrzykiem.  Dzieci bardzo chętnie podjęły się takiego zadania, które dowiodło, że  nauka może być świetną zabawą. Baśń o brzydkim kaczątku nauczyła  nas, że los może się odmienić, a po cierpieniu przychodzi szczęście. Mamy nadzieję, że nasi goście także się miło bawili i zapamiętają na długo ten dzień. Dziękujemy Rodzicom za wspieranie małych artystów w przygotowaniach.

 

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs Talentów Przedszkolnych

18 kwietnia 2016

 

Nie ulega wątpliwości, że należy tworzyć  sytuacje w których to dziecko mogłoby wykorzystać swój twórczy potencjał. Należy stymulować intelekt i umiejętności uczniów nie tylko na terenie szkoły ale i poza jej obszarem. Takim działaniem, które pozwala rozwijać zainteresowania i zdolności dzieci są różnego rodzaju konkursy.

 

To właśnie kolejna edycja Konkursu Talentów Przedszkolnych „O nagrodę Pluszowego Misia” pozwala wyłonić z grupy przedszkolaków młodych artystów, którzy pięknie reprezentowali naszą szkołę.

 

W Gminnym Konkursie Talentów Przedszkolnych brali udział: Maja Uliasz, Laura Kubas, Kornelia Bek, Julia Puchalska i Patryk Leśniak. Wszystkie wymienione dzieci prezentowały się indywidualnie w kategorii piosenki i wiersze. Za interesujące prezentacje uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.

 

Należy zauważyć, że tego typu konkursy i udział w nich uwidacznia talent i umiejętności artystyczne dzieci, ale również owa sytuacja może być dobrym powodem do hartowania odporności emocjonalnej i kształtowania małymi kroczkami charakteru młodego człowieka.

 

Dodały: Teresa Janas i Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego "Olimpus"

17 kwietnia 2016

 

W styczniu uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego przeprowadzonej przez firmę Olimpus, która organizuje olimpiady przedmiotowe i tematyczne na różnym poziomie zaawansowania. Celem konkursów jest promowanie uczniów uzdolnionych, posiadających wszechstronną wiedzę i umiejętności.

 

W olimpiadzie z języka angielskiego wzięło udział 20 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Największy sukces odniosła Zuzanna Zych z klasy 6 SP, która zdobyła tytuł laureata zajmując 3 miejsce w Polsce. W tej kategorii wiekowej startowało 4508 uczestników.

 

Pozostali uczniowie naszej szkoły również zaprezentowali się bardzo dobrze i zajęli wysokie miejsca.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce

Klasa 5 szkoły podstawowej

4817 uczestników

Klasa 1 gimnazjum

1762 uczestników

1

Zuzanna Krukar

27

1

Sabina Penar

27

2

Gabriela Krypla

31

2

Mateusz Kasperkowicz

30

3

Zuzanna Kasperkowicz

33

3

Jakub Cyparski

30

4

Wiktoria Krukar

35

4

Kamil Penar

49

5

Julia Lorenc

36

 

 

 

Klasa 2 gimnazjum

1424 uczestników

Klasa 3 gimnazjum

1393 uczestników

1

Wiktoria Penar

31

1

Sylwia Wilk

36

1

Alicja Kasperkowicz

31

2

Sabina Ryczkowska

37

2

Zuzanna Penar

32

3

Jakub Penar

38

3

Kamila Krukar

35

4

Weronika Kucharska

42

3

Kamila Szczurek

35

5

Maciej Litwin

44

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w olimpiadzie i gratulujemy wyników.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Obchody Dnia Ziemi

16 kwietnia 2016

 

Troska o środowisko naturalne powinna być ważna dla każdego człowieka. Chcąc cieszyć się pięknem świata, musimy o niego dbać.

 

Szkoła w Klimkówce pozytywnie odpowiedziała na prośbę Zakładu Gospodarki Komunalnej, Nadleśnictwa Rymanów i Fundacji Jaś Wędrowniczek i zorganizowała zbiórkę makulatury oraz wzięła udział w akcji „SPRZĄTANIE WIOSENNE”.

 

Uczniowie i rodzice jak co roku dopisali - zebraliśmy w sumie 2 tony makulatury!

 

15 kwietnia 2016r. klasa 5 SP wraz z opiekunami włączyła się w gminną akcję „Sprzątanie Wiosenne”.

 

Od rana, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, uczniowie rozpoczęli zbieranie odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Porządkowali teren wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez wieś, z wielkim zapałem i poświęceniem (przemoczone buty i pobrudzone ubranie), zbierając śmieci, których niestety okazało się być sporo.

 

Uczniowie 5 klasy podreperowali swoje siły częstując się rogalikami i soczkami ufundowanymi dla nich przez organizatorów akcji i w dobrych humorach rozeszli się do domów.

 

Wierzymy, że entuzjazm piątoklasistów udzieli się wszystkim mieszkańcom Klimkówki i skłoni ich do refleksji nad własnym postępowaniem.

 

Przyroda na pewno doceniła starania uczniów, bo po pochmurnym poranku wyszło piękne słońce, jakby chciało uśmiechnąć się do dzieci i podziękować im za ich trud!

 

Dziękujemy wszystkim, którym dobro Ziemi nie jest obojętne!

m

Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

Zobacz zdjęcia >>>

m

Pola Nadziei znów rozkwitły

13 kwietnia 2016

 

„Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu”

 

(Jan Paweł II, Orędzie na I Światowy Dzień Chorego, 1993)

 

 

Jan Paweł II już na samym początku swojego pontyfikatu zwrócił się do chorych z prośbą, aby go wspierali, ofiarując Bogu swoje cierpienie. Był przekonany o wielkiej sile, jaka ma w sobie człowiek cierpiący, często samotny i opuszczony.

 

Wśród nas wciąż są potrzebujący – ludzie chorzy, umierający, wymagający opieki, a przede wszystkim potrzebujący NAS, naszego dobrego słowa, uśmiechu…

 

Taką opiekę zapewnia osobom starszym i chorym krośnieńskie hospicjum. Jak co roku nasza szkoła włączyła się czynnie w zbieranie funduszy na rzecz hospicjum. W niedzielę, 10.04.2016r., uczniowie wraz z nauczycielami kwestowali przy kościele w Klimkówce. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać 1200 zł 20 gr. Każdy ofiarodawca w podziękowaniu za okazane serce otrzymał własnoręcznie wykonany przez uczniów kwiat żonkila, który jest symbolem akcji. Gimnazjaliści poświęcili wiele godzin na przygotowanie kwiatów, które są wyrazem ich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, chęci bezinteresownej pomocy, empatii wobec chorych i cierpiących.

 

Pamiętajmy o słowach patrona naszej Szkoły, św. Jana Pawła II: „Jeżeli osoby chore i bezbronne nie czują się bezpiecznie, to nikt z nas nie jest bezpieczny”.

 

NASZE POLA NADZIEI ZNÓW ROZKWITŁY!

Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces w konkursie czytelniczym

12 kwietnia 2016

 

W czwartek 7 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Króliku Polskim  odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. „W krainie polskich legend, skierowany do uczniów klas trzecich z naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali: Adrianna Michalak i Wiktor Krukar, którzy odnieśli duży sukces, bo zajęli II miejsce w gminie.

 

Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych oraz zachęcanie do poznawania faktów z historii państwa polskiego poprzez czytanie dawnych podań i legend. W tym roku uczniowie mieli przygotować się z następujących utworów:

 

1.  „Podanie o Popielu”

2.  „Piast”

3.  „Wiano świętej Kingi”

4.  „Złota kaczka”

5.  „O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie”.

 

Uczniowie rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach:

1.  Test sprawdzający znajomość treści utworów.

2.  Identyfikacja rekwizytów z utworami.

3.  Fałszywe zdania.

4.  Krzyżówka.

5.  Zgaduj – zgadula.

6.  Konkurs plastyczny – ilustracja do wylosowanego utworu.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody i dyplomy, które wręczył zastępca Burmistrza Gminy Rymanów pan Jan Materniak.

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Egzamin gimnazjalny 2016

11 kwietnia 2016

 

W dniach 18, 19, i 20 kwietnia 2016 roku odbędzie się egzamin gimnazjalny, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 

Harmonogram egzaminu:

 

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

część humanistyczna

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

 

19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

część matematyczno-przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,

- z zakresu ‎matematyki - godz. 11:00

 

20 kwietnia 2016 r. (środa)

część z języka obcego nowożytnego

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Wszyscy trzecioklasiści, w strojach galowych, przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Zabierają ze sobą tylko długopisy lub pióra z czarnym tuszem (atramentem), linijkę (tylko na egzamin z matematyki) oraz legitymację szkolną.

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Zachęcamy trzecioklasistów do ostatnich powtórek i rozwiązywania zadań egzaminacyjnych:

 

- Arkusze egzaminacyjne (CKE)

- Baza arkuszy wydawnictwa OPERON

- egzamer.pl/egzamin-gimnazjalny

- egzamin-gimnazjalny - testy online

- Egzamin gimnazjalny online z języka angielskiego wydawnictwa Pearson

 

Przypominamy również, że 18, 19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów gimnazjum.

 

Uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki przychodzą na zajęcia zgodnie z planem lekcji.

 

Wywiadówka śródroczna

7 kwietnia 2016

 

Informujemy, że w środę, 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 16.30, w holu głównym szkoły odbędzie się wywiadówka śródroczna.

Wywiadówka rozpocznie się od spotkania wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

Kampania "STOP pożarom traw"

6 kwietnia 2016

 

W związku z narastającą liczbą pożarów suchych traw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na ten temat.

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

 

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

 

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

 

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

 

 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

Materiały pochodzą ze strony http://www.straz.gov.pl/porady/wypalanietraw

 

 

Wycieczka do teatru

5 kwietnia 2016

 

W poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasy: 0, I, II a, II b i III) pojechali do Krosna. W Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza teatr „Bohema” wystawił spektakl pt. „Akademia pana Kleksa”.

Główny bohater Adaś Niezgódka po kilkunastu latach zatęsknił za swoją szkołą, przyjaciółmi i nauczycielem. Postanowił więc wrócić do swojej ukochanej Akademii, gdzie za pomocą magii wspomnień przeniósł się z powrotem w szkolne lata. Dzięki wspaniałym aktorom i scenografii dzieci mogły również przenieść się w ten magiczny świat: odtańczyć szalony taniec Kaczki Dziwaczki, dostać piegi od Ambrożego Kleksa, spotkać Królewnę Śnieżkę i Mówiącego Szpaka. Dzieci mogły też pomóc Katarzynie pozbyć się kataru. Otrzymały w tym celu chusteczki do nosa, które rozdawali aktorzy.

Duża scenografia, kolorowe stroje i wspaniała muzyka rozbudziły ciekawość młodej widowni, która czeka na kolejne spotkanie z teatrem.

Dodała: Łucja Kilar

m

Sprawdzian szóstoklasisty 2016

29 marca 2016

 

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku odbędzie się sprawdzian szóstoklasisty. Będzie on obejmował wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

 

Godziny rozpoczęcia poszczególnych części sprawdzianu:

- 09.00 - część 1 - język polski i matematyka (czas pracy 80 minut)

- przerwa

- 11.45 - część 2 - język angielski (czas pracy 45 minut)

 

Wszyscy szóstoklasiści, w strojach galowych, przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Zabierają ze sobą tylko długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem), linijkę oraz legitymację szkolną.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Zachęcamy jeszcze szóstoklasistów do ostatnich powtórek i rozwiązywania zadań egzaminacyjnych:

 

- Zbiory zadań (CKE)

- Arkusze egzaminacyjne (CKE)

- Baza arkuszy wydawnictwa OPERON

- Arkusz z j. angielskiego z Nowej Ery

- egzamer.pl

- matzoo.pl

- sprawdzian-szostoklasisty.pl

 

Przypominamy również, że 5 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej. Jednocześnie informujemy, że szkoła zapewnia w tym dniu opiekę wszystkim dzieciom, które jej potrzebują w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Uczniowie gimnazjum przychodzą na zajęcia zgodnie z planem lekcji.

 

Obchody Dnia Ziemi w Gminie Rymanów

29 marca 2016

 

W ramach obchodów Dnia Ziemi na terenie Gminy Rymanów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwo w Rymanowie przeprowadzają akcję zbiórki makulatury. Akcja jest skierowana nie tylko do uczniów, ale również do innych mieszkańców Klimkówki.

 

Za udział w akcji przewidziane są następujące nagrody:

- jedno drzewko za każde dostarczone 10 kg papieru dla ucznia lub mieszkańca,

- pizza dla klasy, która zbierze największą ilość makulatury (w przeliczeniu na 1 ucznia),

- nagroda dla szkoły z terenu Gminy Rymanów, która zbierze największą ilość makulatury (w przeliczeniu na 1 ucznia).

 

Uczniów prosimy o przynoszenie makulatury do szkoły do dnia 8 kwietnia 2016 i zostawianie jej do zważenia u panów konserwatorów.

 

Mieszkańców Klimkówki prosimy o przynoszenie makulatury w dniu 8 kwietnia 2016 w godzinach od 8.00 do 13.00. W tym dniu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwa będą rozdawali drzewka.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji. Poprzez to działanie wpłyniemy na poprawę ekosystemu na naszym terenie oraz ograniczymy ilość odpadów komunalnych. Oddając makulaturę przyczynimy się również do możliwości przetworzenia i ponownego wykorzystania papieru.

 

Wszelkich informacji dotyczących powyższej akcji można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 55 106.

 

Wielkanocne pejzaże

24 marca 2016

 

Wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w czasie edukacji, to jedno z wielu priorytetów naszej szkoły. Wszelkie uzdolnienia dzieci i młodzieży potrzebują konkretnych odnoszących się do rzeczywistości sytuacji, w których mogą wypróbować swoje pomysły i możliwości. Taką to sytuacją ostatnio były zbliżające się Święta Wielkanocne, które stały się nie lada pretekstem do kolejnego spotkania naszej społeczności szkolnej z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

 

W „Wielkanocnych Pejzażach” w dniu 16 marca 2016 r.- uczniowie z tejże szkoły zaprezentowali swój twórczy potencjał w różnych odsłonach swoich indywidualnych i grupowych działań. Pod okiem swoich pedagogów tj. p. Małgorzaty Ciereszyńskiej i p. Jadwigi Kaszubskiej przygotowano:

- pokaz stołu wielkanocnego, na którym to znalazły się piękne świąteczne dekoracje,

- praktyczne działania kucharzy, którzy na żywo wykonali przepyszne naleśniki, a nasza młodzież mogła do woli cieszyć się ich smakiem,

 - mini salon fryzjerski i kosmetyczny – gdzie również była możliwość zrobienia sobie ciekawej fryzury i interesującego makijażu (należy zauważyć, że ten punkt programu cieszył się największym powodzeniem),

- oraz wiosenno – wielkanocny pokaz mody, w którym to młodymi modelami i modelkami byli chłopcy i dziewczynki z oddziału przedszkolnego.

 

Na uwagę w tej ostatniej kwestii zasługuje również fakt, iż piękne kreacje wykonali również uczniowie z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Krośnie.

 

W tejże kolorowej i iście bajecznej odsłonie dzieci oddziału przedszkolnego zaprezentowały się również wokalnie – wykonując utwór muzyczny „Biją dzwony”, który wprowadził nas jeszcze bardziej w świąteczny nastrój. W tym uroczystym spotkaniu brali udział rodzice 5–latków. Część I „Wielkanocnych pejzaży” z udziałem naszych miłych i utalentowanych gości przebiegła w serdecznej i świątecznej atmosferze.

 

Kontynuacją powyższego przedsięwzięcia była część II „Wielkanocnych pejzaży”, która odbyła się w wielką środę z udziałem już tylko naszej społeczności szkolnej, z główną rolą dzieci z oddziału przedszkolnego. W interesującym montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili i przypomnieli tradycje Świąt Wielkanocnych w naszym kraju.

 

Zaprezentowany program (przygotowany pod okiem p. E. Wołczańskiej i p. T. Janas) pokazał indywidualne umiejętności i uzdolnienia naszych dzieci: Prezentacja bardzo wszystkim się podobała, a w dowód uznania uczniowie otrzymali gromkie brawa i pozostawili po swoim występie bardzo miłe wrażenie.

 

Dodała: Teresa Janas

Zobacz zdjęcia >>>

m

Świąteczne wypieki

23 marca 2016

 

Wielkanoc zbliża się do nas wielkimi krokami. Podobnie dziś zmierzali do szkoły uczniowie IIa. Głównym tego powodem było pieczenie babek. Każdy przyszedł z umówionym produktem, dobrym humorem i chęciami do pracy. Wszystko poszło zgodnie z planem, mali kucharze po raz kolejny doskonalili się w kulinarnych zajęciach, a babki udały się znakomicie. Najwięcej śmiechu było przy wbijaniu jajek, to trzeba jeszcze poćwiczyć przy wypiekach domowych. Dziękujemy p. Staszkowi za pomoc w kuchni, Rodzicom za przygotowanie produktów. Takie lekcje doskonale zjednują dzieci, uczą wspólnej odpowiedzialności i praktycznego działania, a przy tym dają dużo radości z wykonanego zadania.

 

Życzymy Wszystkim równie udanych wypieków i Wesołych Świąt.

 

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Naukowa wyprawa

22 marca 2016

 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny okazał się dla wielu uczniów naszej szkoły pierwszym dniem  bliskiego spotkania z nauką.  21 marca 2016r. w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 „Mechanik” im. Ks. Stanisława Staszica w Krośnie, odbył się IV Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki.  Wiele ciekawych eksponatów mechanicznych i zabaw na doświadczanie połączono z interaktywną wystawą i pokazami „Umysł przyłapany”, przygotowanymi przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, rozwijanie wyobraźni  i kreatywności, promowanie ciekawości świata. Wiele trudnych, naukowych i technicznych zagadnień zostało  przedstawionych w formie zabawy w atrakcyjny sposób. Dzieci z wielką ciekawością brały udział w różnych eksperymentach, doświadczały,  bawiły się i uczyły równocześnie. Taki dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników wycieczki,  niektórzy nawet deklarowali dalszą edukację w „Mechaniku”. Życzymy naszym uczniom rozwijania  pasji i nieustannej przygody z nauką.

 

Projekt „Akademia małego giganta” dla klas 1-3 był finansowany przez Gminną Organizację Turystyczną „Tabor” z Rymanowa Zdroju.  Dziękujemy sponsorom za soczki i drożdżówki.

 

Dodały: Wioletta Krukar, Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

mm

Pierwszy Dzień Wiosny

18 marca 2016

 

21 marca, w poniedziałek obchodzimy w naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji uczniowie, którzy przyjdą ubrani na zielono lub żółto nie będą pytani na ocenę szkolną. Przywileju tego nie stosuje się jednak na wcześniej zapowiedzianych sprawdzianach, kartkówkach czy lekcjach powtórzeniowych.

 

Samorząd Uczniowski

m

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

17 marca 2016

      W tym roku szkolnym już 42 uczniów naszej szkoły przez 75 min. łamało głowy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, który odbył się 17 marca. Uczestnicy startowali w następujących kategoriach wiekowych: Żaczek- kl. II SP, Maluch- kl. III, IV SP, Beniamin- kl. V, VI SP, Kadet kl. I, II Gim., Junior kl. III Gim. Każdy otrzymał na pamiątkę łamigłówkę matematyczną.
 Z roku na rok rośnie liczba uczestników. W 2015r. w konkursie brało udział około 6 mln. uczniów z całego świata. Cieszymy się, że i w naszej szkole coraz więcej chętnych próbuje swoich sił w tym międzynarodowym konkursie o światowej randze. Zadania konkursowe to nie lada wyzwanie.  Zachęcamy do odwiedzania strony
Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych http://www.kangur-mat.pl/, gdzie znajdziecie przykładowe zadania dla różnych grup wiekowych.

Zobacz zdjęcia >>>

Dodała: Alicja Nowicka

Zuzanna Zych laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

16 marca 2016

 

W tegorocznym Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie celem było:

- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą, historią i geografią krajów angielskiego obszaru językowego,

- rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji,

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji w skali szkolnej oraz pozaszkolnej.

 

Uczennica naszej szkoły – Zuzanna Zych z klasy VI szkoły podstawowej wykazała się dużą znajomością podanych zagadnień i znalazła się w się w gronie najlepszych, najzdolniejszych uczestników Konkursu i uzyskała tytuł „Laureata”.

 

Opiekunem Zuzi była pani Małgorzata Czelny.

 

Serdecznie gratulujemy Zuzi i życzymy dalszych sukcesów.

Dodała: Małgorzata Czelny

m

III Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

15 marca 2016

    15 marca uczniowie naszego gimnazjum: Mateusz Barud, Maciej Litwin, Krzysztof Penar i Bartłomiej Bek, wzięli udział w finale III Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Krośnie.

Konkurs składał się z trzech etapów:

I etap– test jednokrotnego wyboru
II etap – 10 zadań z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
III etap – test sprawnościowy na symulatorze jazdy samochodowej

W przerwach między etapami konkursu gimnazjaliści mogli obejrzeć zasady działania mechanizmów mechatronicznych przygotowanych przez uczniów technikum, wykonać testy psychofizyczne, a także spróbować swoich sił na nowoczesnym symulatorze lotów.

Dodała: Alicja Nowicka

m

Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa

11 marca 2016

 

W lutym nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane, już po raz drugi, do kampanii edukacyjnej Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, która jest organizowana w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”.

 

Celem projektu jest propagowanie wśród młodzieży idei niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Kampania składa się z dwóch etapów. Na etapie pierwszym studenci i absolwenci kierunków medycznych przeprowadzają w szkole zajęcia z pierwszej pomocy dla grupy uczniów. Etap drugi to Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy organizowane w Rzeszowie.

 

Z naszej szkoły do programu zostali zakwalifikowani: Wiktoria Józefowicz, Monika Chudzińska, Wiktoria Penar, Zuzanna Penar, Sylwia Penar, Kamila Szczurek, Katarzyna Mroczkowska, Alicja Kasperkowicz, Julia Trybus, Aleksander Puchalski, Krzysztof Penar, Sabina Penar, Wiktoria Szczepanik, Amelia Jakubowicz, Jakub Cyparski i Kamil Penar.

 

11 marca odbyło się pierwsze spotkanie ze studentami, podczas którego gimnazjaliści poznali tematykę projektu i znaczenie pojęć: pierwsza pomoc, stan bezpośredniego zagrożenia życia, resuscytacja, reanimacja, pozycja bezpieczna, łańcuch przeżycia czy „Złota Godzina”. Ponadto uczyli się jakie czynności ratownicze wykonywane są w ramach pierwszej pomocy, jak ocenić sytuację, bezpieczeństwo, stan przytomności, oddychanie oraz jak wezwać służby ratunkowe.

 

Program będzie trwał do maja 2016r.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Warsztaty malarskie 2016

6 marca 2016

 

Ferie zimowe to czas odpoczynku. Nasza szkoła zaproponowała uczniom miłe formy spędzenia wolnego czasu. Jedna z ofert to udział w warsztatach malarskich pod okiem  artysty malarza p. W. Zagórskiego.  Drugoklasiści uczestniczyli  już w takich zajęciach. Bycie malarzem to fascynująca rzecz, zwłaszcza jak można skorzystać  z fachowej rady i tworzyć w miłym towarzystwie koleżanek i kolegów. W zajęciach uczestniczyło 12 dziewczynek i 5 chłopców – uczniów klas IIa, IIb i IV. Prace młodych malarzy były wystawione na holu głównym szkoły. Artystom  życzymy rozwijania swoich talentów i radości…

 

Dodały: Wioletta Krukar, Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs głośnego czytania

5 marca 2016

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie przygotowała dla dzieci i młodzieży z Gminy Rymanów - konkurs głośnego czytania „Czytam, bo… lubię”. Odbył się on w rymanowskiej bibliotece, w czasie ferii zimowych, we wtorek 23 lutego 2016r.

 

Celem konkursu było: rozbudzanie pasji czytania, motywowanie do czytelnictwa, doskonalenie umiejętności głośnego czytania, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

Dzieci rywalizowały ze sobą w dwóch grupach wiekowych:

- grupa I – dzieci z klas I – III

- grupa II – dzieci z klas IV – VI

 

Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: Anna Prorok, Alicja Godzik, Sabina Zięba. Komisja punktowała płynność czytania, poprawność,  biegłość, wyrazistość.

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymało wielu uczniów z naszej szkoły.

 

Klasa II Klasa III Klasa IV

Litwin Maja – I miejsce

Szarowska Zuzanna – II miejsce

Kuś Szymon – wyróżnienie

Grysztar Wiktoria – wyróżnienie

Michalak Adrianna – I miejsce

Barć Szymon – I miejsce

Krukar Wiktor – wyróżnienie

Rajchel Hubert – wyróżnienie

Gazda Aleksandra – wyróżnienie

Penar Szymon – wyróżnienie

Rygiel Magdalena – I miejsce

Kuś Patrycja – wyróżnienie

 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i kolejnych ciekawych książek, które budzą wyobraźnię i rozwijają pasję czytania.

 

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs biblijny

3 marca 2016

 

W dniu 2 marca 2016 roku w ZSP w Iwoniczu Zdroju odbył się II etap szkolny konkursu wiedzy biblijnej ”Chrystus daje mi nowe życie” na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza i Ewangelii wg św. Jana dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej.

 

Uczestniczyło w nim 3 osoby z naszej szkoły:

z klasy 6: Jakub Kasperkowicz, który otrzymał 4 miejsce
z klasy 4: Patrycja Kuś i Oliwia Cypcar.

Gratulujemy uczniom udziału w II etapie konkursu.

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Rekrutacja 2016/2017

1 marca 2016

 

Zapisy do przedszkola i do klasy 1 szkoły podstawowej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce ogłasza zapisy dzieci do punktu przedszkolnego "Kolorowe przedszkole", oddziału przedszkolnego - kl. 0 oraz do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.

 

a) do punktu przedszkolnego "Kolorowe przedszkole" dzieci 4 i 5 letnie (roczniki 2011 i 2012).

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.

 

b) do oddziału przedszkolnego (kl. 0) dzieci 6 -letnie (rocznik 2010)

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

c) do klasy 1 szkoły podstawowej:

 

- dzieci 6-letnie (rocznik 2010)

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej.

 

- dzieci 7-letnie (rocznik 2009)

Rodzice wypełniają wniosek o kontynuację nauki w klasie 1 – jeśli dziecko uczęszcza do klasy 1 w obecnym roku szkolnym.

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej – jeśli dziecko nie uczęszcza do klasy 1 w obecnym roku szkolnym.

 

 

Według nowego rozporządzenia MEN:

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

2. Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

 

Zapisów należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2016 roku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 

Niezbędne dokumenty (do wglądu) przy zapisie dziecka po raz pierwszy do przedszkola lub szkoły podstawowej:

- dowód osobisty rodzica,

- skrócony akt urodzenia dziecka,

- PESEL dziecka.

 

Wszystkie wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

 

Zapisy do świetlicy szkolnej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce ogłasza zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017.

 

Zapisy trwają do 31 marca 2016 roku i dotyczą dzieci, które w przyszłam roku szkolnym będą uczęszczać do klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

 

Zapisy do klasy 1 gimnazjum

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce ogłasza zapisy uczniów (rocznik 2003) do klasy 1 gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

 

Zapisy trwają do 31 marca 2016 roku.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Podsumowanie pracy biblioteki szkolnej

1 marca 2016

 

W związku z realizacją przez naszą szkołę rządowego programu wspierania i promocji czytelnictwa, wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  Książki naszych marzeń Biblioteka Szkolna zorganizowała w I semestrze roku szkolnego 2015/16 Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem jego była promocja czytelnictwa i włączenie w przygodę z książką jak największej liczby dzieci. W związku z otrzymanymi funduszami zostały zakupione piękne, nowe egzemplarze książek, a dzieci chętnie po nie sięgają.

Konkurs został podsumowany dnia 12 lutego br. a wzięli w nim udział wszyscy ci, którzy po przeczytaniu ulubionej książki wykonali zakładkę, portret ulubionego bohatera bądź plakat reklamujący książkę. W organizację konkursu włączyła się też Biblioteka Publiczna w Klimkówce. Po obejrzeniu prac wspólnie wyłoniono laureatów konkursów w poszczególnych klasach.

Oto nazwiska zwycięzców:

Zakładka do książki

I miejsce  kl. I           Kamil Kasperkowicz 
I miejsce kl. II           Paulina Cypcar  
II miejsce kl. I           Adam Józefowicz 
II miejsce kl. I           Zuzanna Zięba 
II miejsce kl. II          Zuzanna Wilusz 
III miejsce kl. I          Szymon Krukar 
wyróżnienie kl. II        Mateusz Ostoia-Tomaszewski I

Ulubiony bohater literacki

I miejsce kl. IV         Zuzanna Kapica
II miejsce kl. VI        Maciej Misiak
III miejsce kl. IV       Patrycja Kuś 
III miejsce kl. IV       Daniela Leśniak
wyróżnienie kl. IV     Oliwia Cypcar

Plakat reklamujący wybraną książkę

I miejsce kl. II gim.      Wiktoria Penar
II miejsce kl.  II gim.    Weronika Grysztar
III miejsce kl. II gim.    Kamila Szczurek 
IV miejsce kl. II gim.     Alicja Kasperkowicz

Inne działania podejmowania przez bibliotekę w ramach zajęć bibliotecznych:

- Wspólne czytanie bajek z dziećmi z najmłodszych klas.
- Inscenizacja ballady „Powrót taty” A. Mickiewicza zorganizowana przez uczniów klasy VI dla młodszych kolegów z klasy V.

- Inscenizacja baśni „O dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej w wykonaniu uczniów klasy I.
- Dostosowanie organizacji biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów - udostępnienie księgozbioru  uczniom w czasie ferii zimowych.

Dodały: Małgorzata Jakubowicz, Agata Barzyk

m

Plastyczne talenty najmłodszych dzieci

29 lutego 2016

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w różnych konkursach plastycznych. Dzieci z klas 0 i I–III wzięły bardzo liczny udział w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego  „Zapobiegajmy pożarom” zorganizowanych przez OSP w Rymanowie. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych, zawodach,  działalności prewencyjnej i kulturalnej. Wszystkie dzieci, które złożyły prace konkursowe otrzymały dyplomy i drobne upominki, a autorzy nagrodzonych prac atrakcyjne nagrody.

 

Wyniki konkursu:

 

Grupa  I  - przedszkola:

I miejsce – Kornelia Bek

II miejsce – Julia Puchalska

III miejsce – Kacper Gazda

Grupa II – szkoła podstawowa klasy I –III

I miejsce – Sandra Stapińska kl. IIa

II miejsce – Szymon Krukar  kl. I

III miejsce – Julia Hanus kl. IIa

 

Gratulujemy dzieciom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach plastycznych.

 

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Podsumowanie akcji "Z miłości do psów"

20 lutego 2016

 

W czwartek 11 lutego w naszej szkoły gościły panie z Przytuliska dla psów w Krośnie (p. Ania ze swoją adoptowaną sunią Tają, p. Sylwia oraz Kumpel - Szkolenie Psów). W zamian za materialną pomoc ze strony uczniów i  nauczycieli (zebraliśmy wiele kilogramów karmy dla zwierząt i akcesoriów dla psów!) przygotowały i zaprezentowały prelekcję dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pokaz dla maluszków dotyczył potrzeb psa domowego, właściwego witania się ze zwierzęciem i opiekowania psem. W czasie pokazu uczniowie mogli pochwalić się  swoją wiedzą w quizach z pytaniami o naszych ulubionych czworonogach oraz pobawić się z psem, co sprawiło im wielką frajdę! Po szaleństwach z maluchami piesek musiał długo odpoczywać…

Czas dla starszych uczniów został przeznaczony na przybliżenie warunków schroniskowych, przegląd psów i kotów adoptowanych lub wciąż znajdujących się w schronisku oraz przedstawienie jak wygląda praca inspektora OTOZ Animals Krosno. Każda z grup dowiedziała się wielu interesujących rzeczy na temat zwierzaków i pracy w schronisku. Nasza szkoła otrzymała pisemne podziękowanie za udzieloną pomoc oraz wiele miłych słów odnośnie zaangażowania uczniów w polepszenie losu bezdomnych psów.

------------------------------------------------------------------------

Ja osobiście chciałabym podziękować każdemu z osobna za pomoc i zaangażowanie w akcję. Mam nadzieję, że nasza szkoła jeszcze nie raz udzieli wsparcia schronisku i będziemy mogli ponownie ugościć wolontariuszy w naszych skromnych progach :)

Na stronie Schroniska możecie znaleźć post dotyczący prelekcji odbytej w naszej szkole, więc jeśli macie ochotę poczytać, co schronisko napisało na nasz temat to zapraszam na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558011147691838.1073741878.460048810821406&type=3

------------------------

Zachęcam również do zastanowienia się nad adopcją jednego z psów znajdujących się w przytulisku, ponieważ psy te wciąż czekają na kogoś z was!

Dziękuję i pozdrawiam :)

Dodała: Sylwia Wilk, klasa 3

Zobacz zdjęcia >>>

m

Ferie w szkole

13 lutego 2016

 

Podczas ferii zimowych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na spotkanie z książką do szkolnej biblioteki, na zajęcia sportowe na sali gimnastycznej lub w terenie oraz na warsztaty malarskie.

 

Do biblioteki zapraszamy w dniach 15 i 16 lutego 2016r. w godzinach od 8.30 do 12.00. Zachęcamy do skorzystania z naszych zasobów bibliotecznych, gdyż jak mówi przysłowie chińskie: Kiedy przeczytasz nową książkę, to tak jakbyś znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytasz książkę, którą już czytałeś - to tak jakbyś spotkał się ze starym przyjacielem.

 

Zajęcia sportowe organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach zimowiska "Bałwanek" odbędą się od 15 lutego do 25 lutego 2016r w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Harmonogram zajęć w poszczególnych dniach:

 

Dzień tygodnia

Sala gimnastyczna, zajęcia w terenie

Godzina

Nauczyciel

Poniedziałek

15.02.2016

Narciarstwo biegowe

Tenis stołowy

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Jacek Penar

 

Wtorek

16.02.2016

Siatkówka - dziewczyny  SP

Siatkówka - dziewczyny  G

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Michał Nycz

Środa

17.02.2016

Narciarstwo biegowe

Tenis stołowy

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Małgorzata Jakubowicz

Czwartek

18.02.2016

Siatkówka - dziewczyny  SP

Siatkówka - dziewczyny  G

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Michał Nycz

Piątek

19.02.2016

Narciarstwo biegowe

Tenis stołowy

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Jacek Penar

 

Poniedziałek

22.02.2016

Narciarstwo biegowe

Halowa piłka nożna

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Małgorzata Jakubowicz

Wtorek

23.02.2016

Siatkówka - dziewczyny  SP

Siatkówka - dziewczyny  G

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Michał Nycz

Środa

24.02.2016

Narciarstwo biegowe

Halowa piłka nożna

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Jacek Penar

 

Czwartek

25.02.2016

Siatkówka - dziewczyny  SP

Siatkówka - dziewczyny  G

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

Michał Nycz

 

W drugim tygodniu ferii zapraszamy uczniów klasy 2a, 2b i 4 szkoły podstawowej na warsztaty malarskie, które poprowadzi pan Wojciech Zagórski. Pan Zagórski jest artystą malarzem z zamiłowania. Interesuje się przede wszystkim uwiecznianiem zapomnianych miejsc Beskidu Niskiego oraz historycznych okolic Rymanowa Zdroju za pomocą różnych technik malarskich. Zajęcia odbędą się 24 lutego 2016r. w godzinach od 8.30 do 11.30 na małej sali gimnastycznej.

 

Zapraszamy!

m

Jak bezpiecznie spędzić ferie?

12 lutego 2016

 

Od 15 lutego do 28 lutego 2016r. trwają ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, czas relaksu i zabawy.  Warto więc wiedzieć jak w tym czasie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku zamieszczono na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zachęcamy do obejrzenia materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Numery telefonów alarmowych:

 • Policja - 997

 • Straż pożarna - 998

 • Pogotowie ratunkowe - 999

 • Telefon alarmowy - 112

XVI Olimpiada o Wielkich Polakach

11 lutego 2016

 

W dniu 10 lutego 2016r.  o godz. 9.30 odbył się w Michalickim Zespole Szkół w Miejscu Piastowym etap diecezjalny  XVI Olimpiady O Wielkich Polakach.  Temat  Olimpiady dotyczył  rodziny Ulmów. Zakres wiedzy obejmował etapy życia, działalność rodziny na rzecz pokrzywdzonych  oraz ich więź z Bogiem. Znajomość tych zagadnień uczy  bowiem młodych ludzi w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie, w jaki sposób można pomagać innym, jak dążyć do wielkich wartości dla których warto poświęcić życie.

 

W  II  etapie Olimpiady reprezentowali  naszą szkołę nastepujący uczniowie klasy III gimnazjum: Weronika Garbowska, Martyna Jakubowicz, Patrycja Barć. Opiekunem młodzieży była S. Diana Jonczyk.

 

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Widowisko edukacyjno-profilaktyczne

10 lutego 2016

 

W środę 10 lutego 2016 roku grupa estradowa "Szafir" z Krosna zaprezentowała naszym uczniom interesujące widowiska edukacyjne z zakresu profilaktyki.

 

Jako pierwsze, w niecodziennej lekcji wzięły udział dzieci z przedszkola oraz z klas I – IV szkoły podstawowej. W ramach realizacji programu profilaktycznego dzieci poznawały odpowiedzi na wiele pytań:

- Jak zachować się w przypadku ataku psa?

- Jak i gdzie przechodzić przez jezdnię?

- Co zrobić, gdy nieznajomy proponuje podwiezienie samochodem?

Artyści wciągali uczniów do zabawy, zachęcali konkursami i drobnymi upominkami, które dzieci dostawały w nagrodę. Zachęcali do wspólnego śpiewania piosenek o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na drodze.

 

Grupa estradowa „Szafir” z Krosna, prowadzi działalność profilaktyczną już od kilkunastu lat, w całej Polsce. Uczestniczyła miedzy innymi w programie „Dorastam Bezpiecznie” realizowanym w Krośnie. Programy artystyczne poruszają np. tematykę zdrowia czy ekologii. W naszej szkole przedstawiono program o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale nie tylko. W formie zabawy pokazano, jak zachowywać się w przypadku ataku agresywnego psa lub gdy ktoś obcy zaczepia dziecko.

 

Po występie dla dzieci młodszych, artyści z Krosna przedstawili program profilaktyczny „Zagrożenia” adresowany dla uczniów klas starszych, który dotyczył takich zagadnień jak alkohol, papierosy, narkotyki, agresja czy zdrowy styl życia. Rozrywkowa forma programu wzbogacona scenografią, oprawą muzyczną i wokalną sprawiła, że uczniowie uczyli się bawiąc.

 

Dziękujemy artystom za wspaniały występ i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

 

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z Sebastianem Ciepielą

6 lutego 2016

 

Młodość to bardzo ważny etap w życiu go człowieka. Człowiek młody niechętnie słucha pouczeń, a najbardziej świadków. Dnia 5 lutego gościł w naszej szkole Sebastian Ciepiela z Krosna, który podzielił się z młodzieżą gimnazjalną świadectwem swojego nawrócenia, 17 letniej drogi nałogów, odejścia od Boga. Przy próbie samobójczej usłyszał głos Jezusa: ”Synu ja zawsze na Ciebie czekałem”. Poczuł bezwarunkową miłość Boga i od tej pory zaczął o Nim mówić do młodzieży, która słuchała z wielkim zainteresowaniem. Zachęcał aby mieć marzenia i dokonywać mądrych wyborów życiowych. Zachęcał do bliskiej przyjacielskiej relacji z Jezusem, do częstej Eucharystii, która daje siłę na co dzień. Sebastian Ciepiela uczył młodych dawać wielkie świadectwo wiary poprzez liturgię, realizację własnych dobrych marzeń, a także poprzez odpowiednie zachowanie. Nie zabrakło u niego entuzjazmu i spontaniczności.

 

Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces w konkursie Master of English

3 lutego 2016

 

Dnia 2 lutego 2016 roku w Rymanowie miał miejsce II etap Gminnego Konkurs Wiedzy z języka angielskiego "Master of English". Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych uczniów, popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych oraz promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się ogromną wiedzą zarówno z zakresu gramatyki jak i słownictwa, wykraczającą poza program nauczania.

 

Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Zuzanna Zych, która zajęła I miejsce.

 

Serdecznie gratulujemy Zuzi  i życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach.

 

Dodała: Małgorzata Czelny

m

Biegacze narciarscy UKS ,,Karpaty’’ Klimkówka udanie rozpoczęli sezon zimowy

30 stycznia 2016

 

27 stycznia 2016r. na trasach biegowych Pod Żukowem w Ustjanowej koło Ustrzyk Dolnych rozegrano zawody Podkarpacko-Lubelskiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty w biegach narciarskich. Biegi zostały rozegrane stylem klasycznym. Prawie 150 zawodniczek i zawodników z województw podkarpackiego i lubelskiego wystartowało na trasach im. Stanisława Nahajowskiego w Ustjanowej. Zawody przeprowadzone zostały na trasie ze sztucznego śniegu.

 

Dla naszych zawodników był to pierwszy start w sezonie zimowym. Pomimo bardzo trudnych warunków do treningu jakie mamy w Klimkówce z powodu braku śniegu nasi zawodnicy w zawodach spisali się bardzo dobrze. Najlepszy wynik w zawodach osiągnął Szymon Rygiel, który zajął I miejsce w biegu na dystansie 2 km w kategorii junior D, bardzo dobrze pobiegł nasz najmłodszy zawodnik Sebastian Garbowski, który w swojej kategorii wiekowej zajął II miejsce przegrywając tylko z zawodnikiem z Tomaszowa Lubelskiego.

 

Pozostali nasi uczniowie w kategorii junior C na dystansie 2 km osiągnęli następujące wyniki:

Marcin Kasperkowicz – V miejsce

Michał Krukar - VI miejsce

Dawid Kasperkowicz – IX miejsce

Aleksander Puchalski – X miejsce

Dodał: Jacek Penar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Przedszkolaki na balu przebierańców

30 stycznia 2016

 

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. Dzieci z „Kolorowego przedszkola” i klasy „0” uczestniczyły w balu przebierańców. Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową, po której pląsają księżniczki, wróżki oraz zwiewne motylki i biedronki. Towarzyszą im gotowi na wszystko super bohaterowie, a o bezpieczeństwo dam dbają najprawdziwsi policjanci i strażacy. Nie zabrakło także kotków, smoków i zajączków. Starym zwyczajem tej imprezy był pokaz strojów wszystkich uczestników. Wszystkie dzieci bawiły się wesoło, a uśmiech nie znikał z ich twarzy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zabawa karnawałowa w klasach 1-3 szkoły podstawowej

29 stycznia 2016

 

Karnawał to czas zabaw, tańców i radości. W czwartek 28 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas 1-3.

 

Od samego rana uczniowie przebierali się w swoje kolorowe stroje. Pomysłowość i piękno wszystkich karnawałowych kreacji trudno opisać. Były królewny, wróżki, kotki, motylki, piraci, policjanci, sportowcy itp. Bal prowadzili animatorzy, którzy umilali czas ciekawymi zabawami i konkursami. Były igraszki z chustami animacyjnymi i kolorowymi piłeczkami, mydlane bańki, taneczne korowody i kolorowe konfetti. Dzieci ochoczo pląsały przy wesołej muzyce. Było gwarno i wesoło. Uśmiech gościł na twarzach dziewczynek i chłopców.

 

Rada Rodziców też miała swój wkład w uświetnienie tego dnia. Ufundowała ona dzieciom cukierki, wafelki i soczki. Pamiątką z tych wesołych chwil będą zdjęcia, które utrwaliły radość uczestników balu. Następna zabawa karnawałowa za rok.

 

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z teatrem

28 stycznia 2016

 

W środę 27 stycznia 2016r. przyjechał do naszej szkoły Teatr Eden po to, by w niecałą godzinę przenieść młodych widzów w pełen mądrości świat historii biblijnych.

 

Przedszkolaki i uczniowie klas 0 – 3 obejrzeli spektakl pt. „Jonasz i wielka ryba. Barwne stroje, muzyka, ręcznie malowane kurtyny i ciekawe dialogi ułatwiały dzieciom odnalezienie się w bajkowej rzeczywistości. Sztuka ta ukazywała dzieciom świat wartości chrześcijańskich, uczyła jak stawać się lepszym człowiekiem i roztaczać to dobro wokół siebie. Dzieci miały sposobność występować z aktorami i wspólnie z nimi tworzyć spektakl.

 

Młodzi widzowie spontanicznie reagowali na to, co działo się na scenie. Śmiech i gromkie brawa jednoznacznie mówiły, że występ bardzo im się podobał. Teraz z niecierpliwością będą czekali na następne spotkanie z teatrem.

Dodała: Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

26 stycznia 2016

 

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum do udziału w olimpiadzie wiedzy o jednym z największym Polaków ostatnich lat – Janie Pawle II. Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Zapisy do konkursu przyjmuje p. Lucyna Nogaj do dnia 4 marca. Koszt 8,50 zł od uczestnika.

 

Startujący w olimpiadzie uczniowie piszą test, który składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Każdy uczestnik niezależnie od zajętego miejsca otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych w każdej grupie wiekowej przewidziane są dyplomy grawerowane i laureata oraz nagrody książkowe. Przykładowe testy do nauki oraz zakres materiału można znaleźć na stronie internetowej www.olimpus.edu.pl

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

Dodała: Lucyna Nogaj

m

Dzień Babci i Dziadzia

23 stycznia 2016

Oby się wszystkie trudne sprawy,
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki,
By anioł podarł każdy dramat,
Aż do rozdziału ostatniego,
Kładąc na serca pogmatwane,
Jak na osiołka kompres śniegu.

     Tym wierszem księdza Twardowskiego witaliśmy babcie i dziadków, którzy 23 stycznia przybyli do naszej szkoły na uroczystość zorganizowaną z okazji ich święta. Dzień Babci i Dziadka świętowaliśmy przy tradycyjnym ciastku i herbacie. Uczniowie klasy I gimnazjum zaprezentowali swoje talenty aktorskie w przygotowanej przez siebie inscenizacji teatralnej. Nie zabrakło również utworów muzycznych. Sabina Penar i Patrycja Barud, uczennice klasy I gimnazjum, uczęszczające równolegle do  szkoły muzycznej, zaprezentowały swoje umiejętności wykonując utwory na skrzypce i saksofon. Chór szkolny zaśpiewał piosenkę Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia. Madzia Rygiel, uczennica klasy czwartej,  wykonała piosenkę Nasi kochani babcia i dziadek. Na zakończenie uczniowie klasy piątej szóstej i trzeciej gimnazjum zagrali na fletach i dzwonkach chromatycznych tradycyjne Sto lat.
      Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w przedstawieniu, a także pani Beacie Dębiec za przygotowanie chóru szkolnego i  panu Jackowi Gierlachowi za pracę przy nagłośnieniu.

Dodała: Alicja Nowicka

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Babci i Dziadzia w Kolorowym Przedszkolu

23 stycznia 2016

 

 

22 stycznia 2016 w „KOLOROWYM PRZEDSZKOLU” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki zaprezentowały część artystyczną: recytowały wiersze okolicznościowe, życzenia na cały rok, śpiewały piosenki. Były też tańce, i upominki dla przybyłych Gości. Dziadkowie i Babcie to najwspanialsza „publiczność”, która wypełniła całą salę pogodą ducha, życzliwością i miłością do wnucząt. W miłej i serdecznej atmosferze wszyscy zjedliśmy pyszne ciasto przygotowane przez rodziców.

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Halowy turniej piłki nożnej w Milczy. Chłopcy z gimnazjum zajęli  II miejsce

10 stycznia 2016

 

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbył się halowy turniej w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy. Udział wzięło 8 zespołów: gimnazjum z Milczy, Wróblika Szlacheckiego, Klimkówki, Rymanowa, Sieniawy, Królika Polskiego, Rogów i Posady Górnej. Nasi uczniowie zajęli II miejsce w grupie, w półfinale pokonali gimnazjum z Wróblika Szlacheckiego i w finale po emocjonującym meczu przegrali 1:0 z drużyną z Posady Górnej.

 

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Jakub Hanus, Marcin Kasperkowicz, Mateusz Barud, Krzysztof Penar, Michał Krukar, Aleksander Puchalski, Dawid Kasperkowicz, Kamil Penar.

Dodał: Jacek Penar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Gminne Zawody Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów

9 stycznia 2016

 

16 grudnia 2015r. nasza szkoła była organizatorem Gminnych Zawodów Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, podczas których zawodnicy musieli rozegrać mecze indywidualne oraz deblowe. Zawody przebiegały według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w kategoriach: szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy, szkoły gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy. Niektóre pojedynki były szczególnie zacięte i mogły dostarczyć wiele emocji.

 

W turnieju uzyskano następujące wyniki:

 

 

Szkoła Podstawowa  - dziewczęta

- I miejsce –Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim

- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Klimkówce

- III miejsce – Szkoła Podstawowa w Sieniawie

 

 

Gimnazjum – dziewczyny

- I miejsce – Gimnazjum w Klimkówce

- II miejsce – Gimnazjum w Króliku Polskim

- III miejsce – Gimnazjum w Milczy

 

 

Szkoła Podstawowa – chłopcy

- I miejsce –Szkoła Podstawowa w Milczy

- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Głębokiem II

- III miejsce – Szkoła Podstawowa w Klimkówce

- IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Głębokiem I

- V miejsce – Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim

- VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Sieniawie

Gimnazjum – chłopcy

- I miejsce – Gimnazjum w Klimkówce

- II miejsce – Gimnazjum w Sieniawie

- III miejsce – Gimnazjum w Króliku Polskim

- IV miejsce – Gimnazjum w Milczy

 

Naszą szkołę w zawodach reprezentowali:

 

1. Lorenc Julia - kl. V

2. Rybska Emilia – kl. VI

3. Rygiel Szymon – kl. VI

4. Misiak Maciej – kl. VI

5. Wilk Sylwia – kl. III G

6. Bek Gabriela – kl. III G

7. Litwin Maciej – kl. III G

8. Wiernusz Patryk – kl. III G

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 

Dodał: Jacek Penar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wywiadówka śródroczna

8 stycznia 2016

 

Informujemy, że w środę 20 stycznia 2016 roku  o godz. 16.30 odbędzie się wywiadówka śródroczna.

 

Rozpocznie się ona zebraniem ogólnym z dyrektorem w holu głównym szkoły, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

 

 

Zbiórka – „Z miłości do psów"

7 stycznia 2016

 

W Krośnie znajduje się schronisko, które potrzebuje naszego wsparcia. Placówka jest przepełniona psami w różnym wieku i stanie. Im więcej psów trafia do schroniska tym większe jest zapotrzebowanie na karmę i akcesoria. Z tego powodu nasza szkoła zobowiązała się do udzielenia materialnej pomocy placówce poprzez przeprowadzenie zbiórki dla bezdomnych psów. Każdego z Was - uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, prosimy o zaangażowanie, przeglądnięcie niepotrzebnych domowych rzeczy w poszukiwaniu przedmiotów potrzebnych schronisku lub kupno karmy.

 

Zbiórka dotyczy:

- karmy

- starych ręczników, kołder i koców

- poduszek (bez piór)

- obroży lub szelek

- smyczy

- misek na wodę i jedzenie

- akcesoriów do pielęgnacji (szampon, szczotka itd.)

- legowisk i transporterek

- zabawek, gryzaków przeznaczonych dla psów

 

Kupienie jednej z wymienionych rzeczy nie sprawi nam problemu, a każdy dar jest potrzebny i schronisko będzie wdzięczne za nasze zaangażowanie.

 

Prosimy, by każda klasa poważnie podeszła do zbiórki, a każdy uczeń dał coś od siebie :) Każdy dar jest ważny i nie myślcie, że nie przyniesiecie jednej paczuszki karmy, bo to za mało - otóż nie! Każda paczuszka jest ważna i każda rzecz jest potrzebna :)

 

Jeżeli jesteście zainteresowani adopcją psa ze schroniska (do czego zachęcamy) zapraszamy do oglądnięcia kilku zdjęć psów, które obecnie znajdują się w przytulisku.

 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat schroniska i psów w nim przebywających zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych, na których możecie również skontaktować się z pracownikami.

 

https://otozkrosno.wordpress.com - strona zawierająca informacje nie tylko o schronisku w Krośnie lecz także w pobliskich miastach na Podkarpaciu

 

https://www.facebook.com/adopcjekrosno/?fref=ts - strona na Facebook'u.

 

Dodała: Sylwia Wilk, klasa 3

Zobacz zdjęcia >>>

m

"Kłopoty Śnieżynek" w Kolorowym Przedszkolu

24 grudnia 2015

 

Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. W naszym „Kolorowym Przedszkolu” odbyło się, jak co roku świąteczne spotkanie z Rodzicami, podczas którego dzieci przedstawiły część artystyczną pt. "Kłopoty Śnieżynek", złożyły wszystkim obecnym świąteczne życzenia. To dla niektórych z nich pierwsze tak poważne wystąpienie przed publicznością. Tym bardziej gratulujemy małym „aktorom” wspaniałego występu.

 

 

 

Dodała: Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie wigilijne

23 grudnia 2015

 

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,       

aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.       

m

św. Jan Paweł II          

 

22 grudnia był wyjątkowym dniem w naszej szkole - dniem, który wprowadził nas w ciepłą i  rodzinną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy w tym roku, z inicjatywy Rady Rodziców, zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Gminy Rymanów Jan Materniak, sołtys Klimkówki Kazimierz Kielar, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Cypcar, ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn oraz siostry zakonne.

 

Uroczystość rozpoczęła się od występu pierwszoklasistów, którzy wraz z Magdaleną Rygiel z klasy 4 zaśpiewali kolędę "Świeć gwiazdeczko mała świeć". Następnie uczniowie klasy 5 i 6, pracujący pod kierunkiem s. Diany Jonczyk zaprezentowali spektakl "Czekając na..." autorstwa Marcina Kobierskiego - aktora Teatru Bagatela w Krakowie.

 

Przedstawienie opowiada o codziennym życiu zazwyczaj zabieganych i skupionych na własnych sprawach mieszkańców pewnego miasteczka, którzy w okresie przedświątecznym otrzymują list z zapowiedzią przyjścia Jezusa. Natychmiast rozpoczynają gorączkowe przygotowania. Kiedy w końcu nadchodzi dzień wigilii Bożego Narodzenia i mieszkańcy są gotowi na spotkanie z Jezusem, okazuje się, że zamiast długo wyczekiwanego Gościa pojawia się bezdomny żebrak. Wywołuje to złość, zawód i rozczarowanie. Wszyscy go odtrącają, odwracają się do niego plecami. Jedynie rodzina, doświadczona niepełnosprawnością matki i utratą pracy ojca, przyjmuje go i zaprasza do stołu. Po wieczerzy, okazuje się, że żebrak to Jezus, który napomina oburzonych słowami: Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie… (Mt 25, 31-46), natomiast radością oraz uzdrowieniem obdarza tych, którzy Go przyjęli. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przychodzi do nas, ale czy nasze serca są otwarte i gotowe na spotkanie? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

 

Po tym pełnym wzruszeń spektaklu wysłuchaliśmy pastorałki "Aniołek maleńki jak wróbelek" w wykonaniu Alicji Kubas, Patrycji Uliasz i Julii Chudzińskiej z klasy 2a.

 

Następnie po odczytaniu przez dyrektora szkoły Mariana Penara fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy do wigilijnego stołu.

 

Na zakończenie uroczystości ponownie przed publicznością wystąpili laureaci Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek: Maja Uliasz z Kolorowego Przedszkola, Julia Chudzińska z kl. 2a, Wiktor Krukar z kasy 3 i Magdalena Rygiel z klasy 4, którzy pięknie zaśpiewali pastorałki: "Kolęda świetlista", "Gore gwiazda", "Bosy pastuszek" i "Maleńka gwiazdeczka".

 

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania wigilijnego. Cieszymy się, że tak licznie i chętnie wzięliście udział w naszej szkolnej uroczystości. Dziękujemy również za zaangażowanie i wsparcie nauczycielom oraz pracownikom obsługi.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Życzenia Bożonarodzeniowe od Rady Rodziców

 22 grudnia 2015

i

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

  w imieniu całego Prezydium Rady Rodziców

  pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji,

  gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły,

  a także rodzicom i uczniom.

i

  Niech nadchodzące Święta upłyną w spokoju,

  radości i zdrowiu wśród rodziny.

i

                                             Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                           Anna Cypcar

Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek

19 grudnia 2015

 

Chcąc podtrzymać tradycje wspólnego kolędowania, 17 grudnia 2015 roku Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole III Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek, na którym wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki.

 

Podczas koncertu wysłuchaliśmy 18 utworów związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia. Młodzi wykonawcy występowali indywidualnie, w duecie lub grupowo. Wśród licznej grupy artystów były przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola i klasy 0 oraz uczniowie klasy 1, 2a, 2b, 3, 4 i 5. Wszystkie dzieci pięknie i odważnie zaprezentowały się na scenie, pokazując swoje umiejętności artystyczne.

 

Po raz pierwszy w tym roku zdecydowano się na wyłonienie laureatów, ale w związku z tym, że poziom występów był bardzo wysoki i wyrównany jury miało trudne zadanie. Po burzliwych naradach podjęło decyzję o wyróżnieniu: Mai Uliasz z Kolorowego Przedszkola ("Kolęda świetlista"), Julii Chudzińskiej z kl. 2a ("Gore gwiazda"), Wiktora Krukara z klasy 3("Bosy pastuszek") i Magdaleny Rygiel z klasy 4 ("Maleńka gwiazdeczka"), którzy w nagrodę wystąpią ponownie przed publicznością podczas szkolnego spotkania wigilijnego.

 

Dziękujemy nauczycielom za pomoc udzieloną uczniom w przygotowaniach do koncertu, a wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych równie udanych występów na scenie.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Idą święta…

18 grudnia 2015

 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. Nasza klasa również przygotowywała  się do tego wydarzenia. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w różnych przedsięwzięciach. Chętnie  uczyły się kolęd i piosenek świątecznych, które miały okazję zaprezentować na szkolnym i gminnym konkursie kolęd. Na obydwu szczeblach dziewczynki z naszej klasy zostały wyróżnione i swoim występem uświetnią kolejne imprezy, jak święto Trzech Króli, szkolna wigilia. Wiele przyjemności dało dzieciom robienie świątecznych ozdób, kartek z życzeniami czy strojenie choinki.

Jednak z największą niecierpliwością cała klasa czekała na dzień kiedy piekliśmy ciasteczka. Każdy z małych piekarzy wywiązał się ze swojego zadania znakomicie. Wszyscy pamiętali o zaplanowanych produktach i sprzęcie potrzebnym do wypieków. Wszyscy bez ociągania robili ciasteczka, ozdabiali je i wszyscy pilnowali, żeby nikt nie podkradał upieczonych smakołyków.

To był pracowity, ale bardzo udany, miły i pachnący dzień. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam spełnić świąteczne plany.

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zabawy pierwszoklasistów z masą solną

17 grudnia 2015

 

Masa solna to masa służąca do modelowania różnych przedmiotów jak figurki, ramki, różne ozdoby itp. Przepis na masę solną jest bardzo prosty i tani. Wykonuje się ją z mąki, soli i wody. Całość należy dobrze wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy. Gdy masa jest gotowa możemy przystąpić do wycinania figurek z gotowych szablonów lub sami formować ją w dowolny sposób. Wszystko zależy od naszej wyobraźni.

Pierwszoklasiści bawili się masą solną i wykonywali różne figurki na świąteczne upominki. Dziewczynki z zapałem ugniatały i wałkowały masę solną. Chłopcy wcale nie odstawali od swoich koleżanek, z wielkim zaangażowaniem robili swoją masę. Taka masa to nie byle jakie wyzwanie dla małych rączek! Ileż było przy tym radości, śmiechu i dobrej zabawy! Dzieci wycinały swoje ulubione figurki  i pozostawiły je do wysuszenia. Po wyschnięciu figurki zostaną pomalowane na ulubione kolory dzieci.

Masa solna jest doskonałym tworzywem do zabawy. Rozwija wyobraźnię i twórczą aktywność dziecka oraz jest dobrym sposobem na nudę.

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Hej kolęda, kolęda…

16 grudnia 2015

 

Pod takim tytułem odbył się w Rymanowie Konkurs Kolęd i Pastorałek. Swoje talenty wokalne przedstawiły dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów.

Nasza szkoła była reprezentowana przez  8 uczniów. Byli to: Julia Chudzińska („Gore gwiazda”) , Alicja Kubas („Aniołek maleńki jak wróbelek”) i Patrycja Uliasz („Maleńka miłość”) z klasy IIa pod opieką W. Krukar, Aleksandra Gazda („Choinka”), Andżelika Litwin („Maleńka miłość”), Oliwia Barć („Anioł z Bogiem”) i Wiktor Krukar („Pastuszek bosy”) z klasy III pod opieką Ł. Kilar i Magdalena Rygiel („Maleńka gwiazdka”) z klasy IV pod opieką B. Dębiec.  Nasi uczniowie pięknie wypadli na scenie, pokazali swój talent i pracę, które w połączeniu dały imponujący efekt. Spośród wymienionych uczniów, przepustkę do finału otrzymały Julia Chudzińska i Magdalena Rygiel. Dziewczynki wystąpią na uroczystym  Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w święto Trzech Króli - 6 stycznia 2016r. w kinie „Sokół” w Rymanowie.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i zapraszamy na świąteczne występy finalistów życząc miłych wrażeń w czasie wspólnego kolędowania.

Dodały: Wioletta Krukar i Łucja Kilar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Szkolne spotkanie wigilijne

15 grudnia 2015

 

Informujemy, że 22 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali Domu Ludowego odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne.

 

Praca szkoły w tym dniu wygląda następująco:

 

1. Lekcje pierwsza i druga odbywają się zgodnie z planem lekcji.

2. Po drugiej lekcji wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami przechodzą do sali Domu Ludowego, gdzie o godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie wigilijne. W programie uroczystości m.in. spektakl teatralny pt. "Czekając na...", śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem i poczęstunek wigilijny.

3. Zakończenie uroczystości ok. godz. 12.30.

 

Świetlica w tym dniu jest nieczynna.

 

Prosimy wszystkich uczniów o założenie odświętnego stroju - nie musi to być strój czarno-biały.

 

Organizacja pracy szkoły w czasie zimowej przerwy świątecznej

14 grudnia 2015

 

23 grudnia 2015r. rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna, która potrwa do 3 stycznia 2016r. W dniach 23, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2015r. szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

 

24 grudnia (wigilia) jest dniem wolnym dla pracowników obsługi, dlatego szkoła w tym dniu będzie zamknięta.

 

Pomogliśmy!

13 grudnia 2015

 

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy zaangażowała się w akcję „Szlachetna Paczka”.  Jest to projekt pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Szkolnym koordynatorem projektu była pani Natalia Penar.

Nasza szkoła obdarowała rodzinę, która składa się z pięciu osób: Pani Helena (32 l.) z mężem Robertem (39 l.) wychowują dwóch synów: Grzegorza (12 l.) i Mateusza (7 l.). Wraz z rodziną mieszka ojciec p. Heleny - Bolesław (70 l.). Przed chorobą pana Roberta rodzina radziła sobie w życiu. Stać ich było na podstawowe wydatki i potrzeby. Pani Helena również posiadała pracę dorywczą, stąd razem byli w stanie utrzymać swoją rodzinę. Sytuacja rodziny zmieniła się w momencie choroby pana Roberta, który ma astmę, ślepotę lewego oka, chory kręgosłup i biodro oraz wypadku pani Heleny, w wyniku którego złamała rękę. Dodatkową trudnością jest znalezienie przez panią Helenę pracy. To powoduje, że nie posiadają funduszy na podstawowe potrzeby. Wielkim problemem jest również brak bieżącej wody w domu.

Za pieniądze, które zebraliśmy, skompletowaliśmy ogromną paczkę dla rodziny. Zakupiliśmy nie tylko produkty niezbędne w życiu codziennym, ale również biurko dla dzieci oraz dużą szafę, ponieważ dotąd rodzina składała ubrania na podłodze. Ponadto wystarczyło również środków na zakup wyjątkowych prezentów, o których rodzina zawsze marzyła, a na które nigdy nie mogła sobie pozwolić.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczniom za okazane serce i hojność. Nasza pomoc sprawiła, że Święta Bożego Narodzenia dla obdarowanej przez nas rodziny będą wyjątkowe i niezapomniane.

 

Dodała: Natalia Penar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Języków Obcych w "Szczepaniku"

12 grudnia 2015

 

11 grudnia 2015 roku 8 gimnazjalistów - Weronika Kucharska, Sabina Ryczkowska, Jakub Penar, Alicja Kasperkowicz, Wiktoria Penar, Zuzanna Penar, Roksana Cypcar i Kamila Szczurek wzięli udział w Dniu Języków Obcych zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego i we współpracy z Zakładem Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 uczniów gimnazjów z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna. W programie znalazły się prezentacje multimedialne, wystawy, występy artystyczne kabaretu SSOK, konkursy, gry i zabawy językowe.

Największą popularnością cieszyły się warsztaty taneczne, na których uczestnicy uczyli się podstawowych kroków tańców irlandzkich, angielskich i szkockich, a także gra terenowa Poznaj naszą szkołę. Wśród innych konkurencji były: gry i zabawy językowe z języka angielskiego i niemieckiego, teatr cieni - Shadow Theatre, Taboo in English oraz quiz na temat kultury krajów europejskich. Atrakcją tego dnia było również spotkanie ze studentami z USA i Turcji, z którymi uczniowie mieli możliwość porozmawiania w języku angielskim.

Dzień Języków Obcych w "Szczepaniku" był bardzo udany. Uczniowie mogli nie tylko poznać szkołę i wykazać się wiedzą językową, ale także spędzić przyjemnie czas.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Poetyckie spotkanie kawiarniane

11 grudnia 2015

 

10 grudnia 2015 roku pod hasłem "Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono" Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim obchodził Dzień Patrona Szkoły, który w tym roku poświęcony był życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej - poetki zwykłej i niezwykłej. W zaaranżowanej scenerii kawiarnianej, w blasku świec, przy pięknie nakrytych stołach i z filiżanką gorącej herbaty widzowie wysłuchali wierszy noblistki oraz ciekawostek związanych z jej biografią.

 

Podczas tej uroczystości wręczono również nagrody uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy, którzy wzięli udział w konkursach zorganizowanych z tej okazji. Z naszej szkoły zostały nagrodzone zostały 2 gimnazjalistki - Monika Chudzińska z klasy 2 oraz Sabina Ryczkowska z klasy 3. Monika zdobyła II miejsce w konkursie multimedialnym, a Sabina wyróżnienie w konkursie literackim.

 

Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów.

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Spotkanie ze Św. Mikołajem

9 grudnia 2015

 

Chociaż za oknami pogoda raczej przypomina jesień niż wyczekiwaną przez dzieci zimę, Świętemu Mikołajowi udało się przyjechać do Klimkówki. Odwiedził naszą szkołę 4 grudnia. Wszyscy uczniowie z zapartym tchem czekali na odwiedziny tego niezwykłego gościa i nasłuchiwały, czy nie dzwonią dzwoneczki sań. W końcu dotarł do nas z workiem pełnym niespodzianek - i dla małych, i dla dużych! Radości nie było końca! Dzieci podziękowały Św. Mikołajowi piosenkami i wierszykami, zapraszając Go znowu za rok.

 

Po spotkaniu ze Św. Mikołajem na sali gimnastycznej odbyły turnieje mikołajkowe. Uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym, a gimnazjaliści w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej. W rywalizacji sprawnościowej zwyciężyły reprezentacje klasy 3 i 5 szkoły podstawowej w swoich kategoriach wiekowych, a w siatkówce najlepsi okazali się zawodnicy z klasy 3 gimnazjum.

 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za udzielone Św. Mikołajowi wsparcie i pomoc w przygotowaniu prezentów :)

m

 Dodał: SU

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Otwarty

8 grudnia 2015

 

Informujemy, że dnia 16 grudnia 2015r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w szkole zostanie zorganizowany Dzień Otwarty.

 

Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy na spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Spotkanie ze Św. Mikołajem w parafii

7 grudnia 2015

 

 

Co roku 6 grudnia w parafii św. Michała Archanioła w Klimkówce Siostry Michalitki organizują dla dzieci spotkanie ze Św. Mikołajem. Było ono okazją do sprawienia radości dzieciom z naszej szkoły, zwłaszcza najmłodszym. Pomocą służyły dziewczynki ze scholi parafialnej, które wcieliły się w rolę Aniołków.

 

 

 Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs na najpiękniejszy lampion adwentowy

1 grudnia 2015

 

Dnia 29 listopada podczas Mszy św. o godz. 11.00, 15 uczniów naszej szkoły pod opieką s. Diany Jonczyk, uczestniczyło w konkursie plastycznym na “Lampion adwentowy”.

 

W regulaminie konkursu znajdowały się następujące informacje: Lampion adwentowy – lampion, który dzieci zabierają ze sobą do świątyni na msze roratnie. Lampion przygotowuje się własnoręcznie, najczęściej z brystolu lub kartonu. Ma formę czworoboku, a jego ścianki są ozdobione symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Dawniej w jego wnętrzu umieszczało się świecę, a obecnie najczęściej lampkę elektryczną, zasilaną bateriami.

 

Szczególne wyróżnienie otrzymali następujacy uczniowie naszej szkoły:

 

 1. Zuzanna Kasperkowicz – klasa 2b

 2. Magdalena Barć - klasa 2b

 3. Wiktoria Krukar –klasa 5

Gratulujemy uczniom talentu plastycznego.

 Dodała: s. Diana Jonczyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyniki konkursów kuratoryjnych

30 listopada 2015

 

Jak co roku, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w I semestrze roku szkolnego organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa podkarpackiego. Celem konkursów jest m.in. rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia jak również rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:

a) I stopień – etap szkolny,

b) II stopień – etap rejonowy,

c) III stopień – etap wojewódzki.

 

W tym roku szkolnym uczniowie szkoły podstawowej startowali w czterech konkursach, a uczniowie gimnazjum w sześciu.

 

W szkole podstawowej na etapie szkolnym najlepsze wyniki uzyskali:

 

- w konkursie z języka polskiego: Julia Krężałek z klasy 6 (opiekun: pani Agata Barzyk)

- w konkursie z matematyki: Diana Szczurek z klasy 5 (opiekun: pani Beata Boczar)

- w konkursie z przyrody: Jakub Kasperkowicz z klasy 6 (opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie z języka angielskiego: Zuzanna Zych z klasy 6 (opiekun: pani Małgorzata Czelny)

 

W gimnazjum najlepiej zaprezentowali się:

 

- w konkursie polonistycznym: Alicja Kasperkowicz z klasy 2 (opiekun: pani Agata Barzyk)

- w konkursie geograficznym: Jakub Penar z klasy 3 (opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie matematycznym:  Sabina Ryczkowska z klasy 3 (opiekun: pani Beata Boczar)

- w konkursie języka angielskiego: Wiktoria Penar z klasy 2 (opiekun: pani Agnieszka Groblewska)

- w konkursie biologicznym: Sylwia Wilk z klasy 3 (opiekun: pan Krzysztof Telega)

- w konkursie fizycznym: Sabina Ryczkowska z klasy 3 (opiekun: pani Alicja Nowicka)

 

Spośród tych uczniów największy sukces odnieśli uczniowie klasy 6 szkoły  podstawowej: Zuzanna Zych (w konkursie z języka angielskiego) oraz Jakub Kasperkowicz (w konkursie z przyrody), którzy zostali zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową do etapu rejonowego.

 

Gratulujemy Zuzi i Kubie szerokiej wiedzy i umiejętności oraz życzymy im powodzenia na dalszych etapach, a wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursach dziękujemy za próbę zmierzenia się z niełatwymi zadaniami konkursowymi.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Mikołajki 2015

29 listopada 2015

 

W piątek, 4 grudnia 2015r. do wszystkich grzecznych dzieci w naszej szkole przyjedzie Św. Mikołaj. Najpierw odwiedzi przedszkolaki i dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, później uczniów klas 4-6 i gimnazjalistów.

 

Bardzo prosimy wszystkich uczniów o serdeczne przywitanie Św. Mikołaja np. wesołą piosenką, wierszem czy radosnym okrzykiem. Prosimy również o założenie elementu ubrania w kolorze czerwonym. Uczniowie, którzy w tym dniu założą czapkę Św. Mikołaja nie będą pytani na ocenę.

 

Po spotkaniu ze Św. Mikołajem, na dużej sali gimnastycznej odbędą się  sportowe turnieje mikołajkowe. Na lekcji 4 klasy 1-3, a na lekcji 5 klasy 4-6 szkoły podstawowej wezmą udział w Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym. Na lekcji 6 dla gimnazjalistów zostanie zorganizowany Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej.

 

W tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji i kończą się o godzinie 13.25.

 

XVI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

28 listopada 2015

Dnia 26 listopada odbył się dla gimnazjalistów ZSP w Klimkówce, pod opieką s. Diany Jonczyk etap szkolny XVI Regionalnej  Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach SŁUDZY BOŻY – RODZINA ULMÓW.

W olimpiadzie brali udział następujący uczniowie klasy III gimazjum: Gabriela Bek, Martyna Jakubowicz, Anna Przybyła, Jakub Penar, Weronika Jurczak, Weronika Garbowska, Patrycja Barć, Sabina Ryczkowska, Katarzyna Różowicz.

Do II etapu dekanalnego, który odbędzie się 9 lutego w MZSP w Miejscu Piastowym,  zakwalifikowali się następujący uczniowie: Patrycja Barć, Martyna Jakubowicz, Weronika Garbowska.

Dodała: s. Diana Jonczyk

m

Konkurs wiedzy biblijnej

28 listopada 2015

 

W dniu 26 listopada w ZSP w Klimkówce pod opieką  s. Diany Jonczyk odbył się  etap szkolny konkursu wiedzy biblijnej ”Chrystus daje mi nowe życie” na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza i Ewangelii wg św. Jana dla uczniów szkół  podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej.

Uczestniczyło w nim 3 osoby, które przeszły do etapu dekanalnego, który odbędzie się 2 marca w Iwoniczu: z klasy 6: Jakub Kasperkowicz, z klasy 4- Patrycja Kuś i Oliwia Cypcar.

 Gratulujemy uczniom wysokiej punktacji i życzymy dalszych sukcesów.

Dodała: s. Diana Jonczyk

m

Zabawa andrzejkowa w klasach najmłodszych

27 listopada 2015

 

Dzień św. Andrzeja kończy rok kościelny i obrzędowy, rozpoczynając adwent.

 

W naszej szkole, jak co roku, okres ten poprzedziła realizacja wielu zwyczajów i obyczajów składających się na naszą rodzinną tradycję.

 

W owym tradycyjnym kalendarzu oprócz katalogu popularnych wróżb, był też czas na taneczną zabawę andrzejkową. W zabawie tej uczestniczyli również najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej. Dzieci z punktu przedszkolnego i „zerówki” oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem swoich wychowawców w pięknych, bajkowych kreacjach podkreśliły nie tylko jeden z elementów owej tradycji ale również mogły się wykazać swoimi umiejętnościami muzyczno-ruchowymi. Podczas zabawy andrzejkowej panował miły i sympatyczny nastrój.

 

Dodały: Teresa Janas i Grażyna Byra

Zobacz zdjęcia >>>

m

Andrzejkowy wieczór wróżb

26 listopada 2015

 

26 listopada 2015r. w naszej szkole odbywała się dyskoteka andrzejkowa. Samorząd Uczniowski przygotował z tej okazji wiele ciekawych wróżb, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdy chciał się dowiedzieć, co go czeka w przyszłości. Z przymrużeniem oka wysłuchiwaliśmy tego, co powie "wróżka". Mamy nadzieję, że spełnią się przynajmniej niektóre z andrzejkowych wróżb.

 

Po wieczorze wróżb w doskonałych humorach bawiliśmy się później w rytm dyskotekowej muzyki.

 

Dodała: Gabriela Bek, klasa 3G

Zobacz zdjęcia >>>

m

Wyróżnienie w powiatowym konkursie BHP w gospodarstwie rolnym

24 listopada 2015

 

20 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym odbył się powiatowy konkurs  wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów gimnazjum zorganizowany przez KRUS w Krośnie oraz Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie pod patronatem Dyrektora Oddziału Regionalnego w Rzeszowie oraz Starosty Krośnieńskiego. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z pracą w gospodarstwie rolnym oraz wdrażanie nawyków bezpiecznej pracy wśród młodzieży.

 

W konkursie startowało 44 gimnazjalistów. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3 - Sabina Ryczkowska i Sylwia Wilk. Duży sukces odniosła Sabina Ryczkowska, która dzięki uzyskaniu wysokiego wyniku na teście zdobyła wyróżnienie.

 

Oprócz zmagań konkursowych wszyscy gimnazjaliści mieli możliwość wzięcia udziału w pokazie pierwszej pomocy prowadzonym przez uczennice z „Naftówki”, prezentacji sprzętu gaśniczego oraz w prelekcji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Podróże małe i duże

23 listopada 2015

 

17 listopada 2015 r. w GOK-u  w Rymanowie  odbył się konkurs organizowany przez WDK w Rzeszowie -  „Literatura i Dzieci”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Podróże małe i duże”. Przedmiotem konkursu była twórczość  wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną z podróżowaniem po świecie (realnym i tym w wyobraźni), wiedzą o krajach bliskich i dalekich.  Uczniowie mogli pochwalić się swoimi zdolnościami w kategorii: piosenka, recytacja, inscenizacja i praca plastyczna.

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II „a”: Julia Chudzińska (wiersz „Bańkowice Mydlane”), Alicja Kubas (piosenka „Poleć ze mną” z akompaniamentem p. Jacka Gierlacha), Szymon Kuś (wiersz „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”), Maja Litwin (wiersz „Siedmiomilowe buty”).  Wszystkie dzieci pięknie wystąpiły na scenie. Nominację do etapu rejonowego otrzymała Julia, która zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

 

Gratulujemy naszym najmłodszym  uczniom podejmowania artystycznych wyzwań, chęci rozwijania swoich talentów i odwagi w prezentowaniu się przed dużą publicznością. Rodzicom dziękujemy za pomoc i życzymy radości z sukcesów osiąganych przez dzieci.

 

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Plastyczne talenty najmłodszych uczniów

22 listopada 2015

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie był organizatorem konkursu plastycznego pt. „Wszystkie dzieci segregują śmieci”.

 

Celem konkursu było poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, zachęcenie do segregacji odpadów oraz tworzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Uczniowie klas I –III chętnie wzięli udział w tym konkursie. Dzieci wykonały bardzo piękne i pomysłowe prace z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

 

W dniu 19 listopada dyrektor ZGK pan Damian Rygiel wraz z panią Joanną Sołtysik wręczyli nagrodzonym dzieciom piękne dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

II miejsce zajęła w tym konkursie Zuzanna Wilusz z klasy II b

III miejsce zajęła Paulina Cypcar z klasy II b

Opiekunem dziewczynek była pani Kinga Bardowska.

 

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je:

Mikołaj Brzęk i Kacper Litwin uczniowie klasy pierwszej. Opiekunem chłopców była pani Lucyna Nogaj.

 

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.

 

Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny

21 listopada 2015

 

Zbliżają się terminy próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. Dlatego też zachęcamy wszystkich szóstoklasistów i trzecioklasistów do rozwiązywania zadań sprawdzających umiejętności egzaminacyjne.

Przykładowe zestawy zadań znajdziecie na stronach:

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

- egzamer.pl/sprawdzian szóstoklasisty

- matzoo.pl /sprawdzian szóstoklasisty

- sprawdzian-szostoklasisty.pl

- egzamer.pl/egzamin-gimnazjalny

- egzamin-gimnazjalny

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie znajdziecie również inne szczegółowe informacje o sprawdzianie i egzaminie.

Drodzy uczniowie - nie marnujcie czasu, rozwiązujcie testy i przygotowujcie się do sprawdzianu i egzaminu!

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Wywiadówka śródroczna

20 listopada 2015

 

Informujemy, że w środę, 25 listopada 2015 roku o godzinie 16.30, w holu głównym szkoły odbędzie się wywiadówka śródroczna.

Wywiadówka rozpocznie się od spotkania wszystkich rodziców z policjantem na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami oraz na temat odpowiedzialności prawnej i karnej rodziców za niepełnoletnie dziecko. Następnie pan Dyrektor przedstawi najważniejsze sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania szkoły.

Po zebraniu ogólnym, ok. godz. 17.15 odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

Zabawa andrzejkowa

19 listopada 2015

 

W czwartek 26 listopada 2015 roku w godzinach od 16.00 do 19.00 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum organizowana przez Samorząd Uczniowski.

Każdy uczeń, który chciałby wyjść do domu wcześniej musi mieć zwolnienie pisemne od rodziców.

 

Baw się i ucz!

12 listopada 2015

 

Naturalne środowisko komunikacyjne dzieci i młodzieży to obecnie bez wątpienia Internet. To tu, w sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. Dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło e-podręczniki. Mają być one odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

 

E-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Zasoby mogą się dynamicznie zmieniać. Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu będzie mógł gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje podręcznika.

 

 E-podręczniki są całkowicie bezpłatne dla wszystkich. Dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu. Na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach, czytnikach e-booków, tablicy interaktywnej. Wspierają nowatorski sposób nauczania, edukację, która jest atrakcyjna dla ucznia.

 

Na platformie znajduje się 62 e-podręczniki do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej, w sumie 5195 lekcji.

 

Podzielone są na cztery główne bloki:

- edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3)
- szkoła podstawowa (klasy 4-6)
- gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
 

Podręcznik dla najmłodszych to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które pomogą dzieciom w zgłębianiu tajemnic, rozwiązywaniu zagadek i zadań.
 

Starsi uczniowie znajdą e-podręczniki do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików.

 

Aby skorzystać z serwisu wchodzimy na stronę www.epodreczniki.pl

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Akademia z okazji Święta Niepodległości

12 listopada 2015

 

Z okazji Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada klasa 3 szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Edyty Wołczańskiej przygotowała montaż słowno-muzyczny zatytułowany "Polska Ojczyzna Niepodległość". Uczniowie poprzez wiersze i pieśni o charakterze patriotycznym wyrazili miłość i szacunek do Ojczyzny. Przybliżyli zebranym historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.

 

Wzbudzili również refleksję nad tym czym jest współczesny patriotyzm. Nasz Patron św. Jan Paweł II, podkreślał, że patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka i krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła naszych rodaków i owoce ich geniuszu. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z podróżnikiem

11 listopada 2015

 

21 października 2015 mieliśmy zaplanowaną podróż nad Morze Śródziemne, jednak tajemnicza choroba naszego przewodnika- podróżnika spowodowała zmianę miejsca, czasu i osoby prowadzącej wyprawę.

 

Dopiero 9 listopada 2015 wzięliśmy udział w pasjonującej wyprawie z podróżnikiem z grupy TRZASK. Tym razem była to Brazylia.

 

Samolotem z przesiadkami w Wiedniu i Amsterdamie dolecieliśmy do Sao Paulo- ogromnego miasta z wieżowcami, drogami jak autostrady i wielkimi dzielnicami biedy (fawele). Mimo szerokich dróg w mieście często tworzą się korki. Najdłuższy miał ponad 300 km. Bogaci mieszkańcy często korzystają z helikopterów. Zazdrościliśmy dzieciom dolatującym do szkoły śmigłowcem.

 

Z największego miasta Brazylii pojechaliśmy nad granicę z Argentyną i Paragwajem, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych zespołów wodospadów na świecie- Iguacu. Ogromna masa wody spada z ogromnym hukiem, po pionowych skałach do głębokiej kotliny. Mogliśmy oglądać ten wodospad zarówno z dołu poprzez ciągle „padający deszcz”, jak i z pokładu helikoptera. Poniżej wodospadu na rzece Paranie powstała jedna z największych hydroelektrowni. Zaspokaja ona większość potrzeb Paragwaju i dużą część potrzeb Brazylii na prąd.

 

Następnym punktem podróży były bagna Pantanal blisko granicy z Boliwią. Mieliśmy tu bliskie spotkanie z kajmanami i piraniami.

 

Zapach prawdziwej brazylijskiej kawy poczuliśmy na plantacji na Wyżynie Brazylijskiej. Wiemy jak oddzielić za pomocą wody dobre ziarna od złych, i że kawę trzeba tak długo wypalać żeby poczuć jej zapach w środku czaszki.

 

W Salwadorze- pierwszej stolicy Brazylii zobaczyliśmy wielką różnorodność kulturową Brazylii. 80 procent mieszkańców tego miasta stanowią czarnoskórzy potomkowie niewolników, którzy zostali tu przywiezieni z Afryki by pracować na plantacjach trzciny cukrowej. Na brzegach Zatoki Wszystkich Świętych widać jak wierzenia przywiezione z Czarnego Lądu połączyły się z katolicyzmem tworząc niesamowitą mieszankę. Mogliśmy zobaczyć tańczących capoeirę i zagrać na instrumencie służącym do wybijania rytmu.

 

Terenowymi samochodami pojechaliśmy na największą plażę w Ameryce. Nie zobaczyliśmy oceanu odległego o setki kilometrów ale kąpaliśmy się w małych lagunach z krystalicznie czystą wodą, leżącymi pomiędzy wydmami białego piasku.

 

Wypoczynek przydał się przed wizytą w Rio de Janeiro. W drugiej stolicy Brazylii zobaczyliśmy Sambodrom- centrum karnawału, piłkarski stadion Maracana, piękną plażę Copa Cabana i figurę Chrystusa na skale. Kompleks olimpijski na przyszłoroczne igrzyska to ciągle plac budowy. Mamy nadzieję, że zdążą. Fawele pokrywające wzgórza wokół centrum miasta najlepiej są dostępne dzięki kolejce linowej. W punktach przesiadkowych wybudowano biblioteki i świetlice dla dzieci z tych biednych dzielnic.

 

Wyprawę zakończyliśmy w obecnej stolicy Brazylii- Basilii. Miasto w kształcie samolotu zaplanowano i wybudowano w ciągu kilku lat. Jest tam wiele przestrzeni i ciekawych budynków, ale niewiele osób chce długo mieszkać w gorącym i pokrytym betonem miejscu. Tylko deskorolkowcy chętnie przyjeżdżają tu na treningi i zawody.

 

Musieliśmy niestety przerwać naszą podróż. Dwie lekcje szybko minęły. Czekamy z niecierpliwością na drugą część brazylijskiej wyprawy do Amazonii.

 

Dodał: Krzysztof Telega

Zobacz zdjęcia >>>

m

Projekt edukacyjny "Potrafię, wiem, znam - radę sobie dam"

10 listopada 2015

 

5 listopada w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego uczniów klasy III gimnazjum. Podczas tego wieczoru towarzyszyli nam: Pan Dyrektor, nauczyciele, nasi rodzice oraz młodsi koledzy z klasy II.

 

W poprzednim roku szkolnym nasza klasa brała udział w ogólnopolskim projekcie pt. "Potrafię, wiem, znam - radę sobie dam",  który miał nam pomóc zrozumieć kim jesteśmy, jakie są nasze możliwości i jak dążyć do sukcesu. Wychowawczyni przeprowadzała z nami wiele ćwiczeń i zabaw, które uczyły i pokazywały jak możemy pomóc sobie nawzajem. Musieliśmy skupić się nie tylko na sobie, ale także na osobach będących z nami, musieliśmy nauczyć się porozumiewać i współpracować, by osiągnąć zamierzony cel. Zwykle zadania były dla nas proste i bez problemu je rozwiązywaliśmy, lecz pojawiały się także chwile zwątpienia, bo nie zawsze łatwo jest współpracować. W zespole  każdy ma inny pomysł, zamiar i poglądy, więc musieliśmy postarać się złączyć wszystko w całość, by nikt nie był pokrzywdzony. Na naszym projekcie nie zajmowaliśmy się wyłącznie naszymi relacjami, znajomością, wsparciem i współpracą, ale takżę koordynacją. Głównym ćwiczeniem na poprawienie koordynacji wzrokowo-ruchowej było żonglowanie, które jednocześnie działało na nasz mózg powiększając go o 3 % w czasie nauki i dalszej przygody z tą sztuczką. Na kilku lekcjach wychowania fizycznego mieliśmy naukę żonglowania, lecz niestety to zbyt mało, by się tego nauczyć. Do żonglowania potrzebna jest cierpliwość, czas i przede wszystkim chęci, bo bez nich daleko nie zajdziemy - nie tylko w żonglowaniu.

 

Najlepsze w naszym projekcie było to, że świetnie się bawiliśmy oraz mogliśmy przedstawić to uczniom, nauczycielom oraz naszym rodzicom. Przez udział w projekcie nauczyliśmy się współpracować ze sobą, poznaliśmy nowe sposoby nauki, dowiedzieliśmy się jacy jesteśmy, pogłębiliśmy naszą relację klasową i miło spędziliśmy czas na zajęciach.  Jeszcze raz dziękujemy za to, że poświęciliście swój czas, by odwiedzić szkołę w celu obejrzenia naszego występu, który dla Was przygotowaliśmy.

 Dodała: Sylwia Wilk, klasa 3G

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zbiórka starych fotografii

10 listopada 2015

 

Dbając o dziedzictwo historyczne i kulturowe naszej miejscowości - Klimkówki, podejmujemy wysiłek opracowania i wydania drukiem albumu przedstawiającego Klimkówkę i jej mieszkańców na starych, przedwojennych i wojennych fotografiach.

 

Za swój cel obraliśmy sobie zebranie jak największej ilości materiału, poddanie go obróbce cyfrowej, dodanie komentarza historycznego i opublikowanie. Tego typu publikacja stanie się wspaniałym źródłem wiedzy o Klimkówce i historii naszych przodków. Dodam także, że opieki nad projektem podjął się związany z Klimkówką ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, co jest gwarantem wysokiego poziomu wydawnictwa.

 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce oraz do mieszkańców Klimkówki o udostępnianie tego typu zdjęć znajdujących się w rodzinnych archiwach. Każda osoba lub rodzina biorąca udział w projekcie zostanie w nim uwzględniona.

 

Udostępnienie to polega na przyniesieniu zdjęcia z jak najdokładniejszym opisem występujących na nim osób, zdarzeń lub sytuacji (najlepiej napisanym w Wordzie) do szkoły lub bezpośrednio do mnie. Zdjęcie zostanie zeskanowane i zwrócone właścicielowi. Zeskanowane zdjęcie i opis można również wysłać na mój adres e-mailowy: buczek24@gmail.com

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Buczek

m

Warsztaty malarskie w Rymanowie Zdroju

9 listopada 2015

 

W piątek 6 listopada klasa II a w nietypowy sposób spędziła zajęcia szkolne. Dzieci wzięły udział w warsztatach malarskich, które odbyły się w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju. Pod okiem p. Wojciecha Zagórskiego uczniowie przez dwie godziny czuli się jak prawdziwi malarze. Najpierw trochę teorii, a potem pastele poszły w ruch. Wszyscy bawili się znakomicie, a efekty pracy  uwiecznili  na obrazach. Kilku artystów zostało wyróżnionych przez p. Wojtka za swoje malarskie dzieła i ich prace wiszą na wystawie w Galerii, gdzie można je podziwiać przez miesiąc. Gratulacje przyjęli: Julia Chudzińska, Bartosz Kielar, Szymon Kuś, Maja Litwin i Sandra Stapińska.

 

Po pracy wybraliśmy się na zasłużony spacer i podziwialiśmy uroki jesiennego parku zdrojowego. Zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę przy pomniku Jana Pawła II. Wspomnieliśmy też osobę artysty malarza Stanisława Wyspiańskiego, który ponad 100 lat temu był gościem naszego uzdrowiska o czym w parku przypomina pamiątkowy kamień.  Spacer zakończył się odpoczynkiem na ławeczce u boku  Anny hrabiny Potockiej, dawnej współwłaścicielki ziem rymanowskich. To był miły dzień, pełen wrażeń.

m

Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Sukces Julii Krężałek w konkursie ortograficznym

8 listopada 2015

 

Dnia 5.11.2015r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie, uczniowie szóstych klas rywalizowali w XIII Międzyszkolnym Konkursie "Ortograficzna corrida". Naszą szkołę reprezentowali: Julia Krężałek,  i Rafał Wais.

 

Celem konkursowych zmagań było propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni i ich zastosowania w praktyce do rozwiązywania problemów ortograficznych. Test, z którym pracowali uczniowie przez 60 minut składał się z 10 zadań a za wszystkie prawidłowe rozwiązania można było otrzymać 162 punkty.

 

Komisja konkursowa stwierdziła, że poziom prac był wyrównany, co świadczy o dużym wkładzie pracy wszystkich uczestników w zmagania z niełatwą przecież polską ortografią.

 

Nasza reprezentantka Julia Krężałek zajęła wysokie II miejsce.

 

Gratulujemy zwyciężczyni a organizatorom serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie konkursu i niestrudzone budzenie zainteresowania ortografią wśród uczniów.

Dodała: Agata Barzyk

m

Nauka słówek z języka angielskiego w programie Insta.Ling

7 listopada 2015

 

Od października gimnazjaliści uczestniczą w Programie Insta.Ling dla Szkół, który służy do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Obecnie uczniowie razem z Insta.Ling utrwalają słówka z języka angielskiego.

 

Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

 

Uczniowie systematycznie (co najmniej 5 razy w tygodniu) logują się na stronie internetowej instaling.pl korzystając z loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonują powtórkę 10 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 5 minut. Po każdej zakończonej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

 

Na końcu każdego tygodnia (w nocy z niedzieli na poniedziałek) program wystawia uczniowi ocenę według następujących kryteriów:

ocena 1 - 1 dzień lub brak pracy w ciągu tygodnia,
ocena 2 - 2 dni pracy w ciągu tygodnia,
ocena 3 - 3 dni pracy w ciągu tygodnia,
ocena 4 - 4 dni pracy w ciągu tygodnia,
ocena 5 - 5 lub więcej dni pracy w ciągu tygodnia.
 

Na podstawie ocen tygodniowych program wystawia uczniowi również ocenę miesięczną.

 

Uczestnictwo w programie daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

 

Zachęcam wszystkich gimnazjalistów do udziału w programie i systematycznej powtórki słówek.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

I miejsce na gminnym turnieju halowej piłki nożnej

6 listopada 2015

 

W dniu 3 listopada 2105 r. w hali sportowej w Sieniawie odbył się II Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. W zawodach uczestniczyły szkoły z: Sieniawy, Rymanowa, Posady Górnej, Milczy, Klimkówki, Głębokiego, Królika Polskiego i Wróblika Szlacheckiego.

 

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

- Barć Szymon – kl. III

- Krukar Wiktor – kl. III

- Wójcik Filip - kl. IV

- Dworzański Mateusz – kl. V

- Wais Mikołaj – kl. V

- Węgrzynowski Szymon – kl. V

- Rygiel Szymon – kl. VI

- Rysz Marcin – kl. VI

 

W turnieju nasza drużyna spisała się rewelacyjnie, zajmując I miejsce. Chłopcy wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej, a w finale pokonali drużynę z Rymanowa 1:0.

 

Bardzo dobre zawody rozegrał Szymon Rygiel, który został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. W nagrodę nasi chłopcy otrzymali piłkę, dyplom i okazały puchar.

Dodał: Jacek Penar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Mleko dla dzieci z Kamerunu

5 listopada 2015

 

W listopadzie Samorząd Uczniowski włączył się również do akcji prowadzonej przez Ruch Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej polegającej na zbiórce mleka w proszku dla niemowląt i dzieci z Kamerunu, które umierają z głodu, bo ich matki cierpią na AIDS i nie mogą karmić piersią.

 

Jeśli ktoś chce pomóc, może przynieść mleko w proszku do szkoły lub przekazać drobną kwotę pieniędzy na ten cel. Akcja trwa do 20 listopada.

 

Za okazaną pomoc dziękujemy w imieniu wszystkich kameruńskich dzieci.

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Pomagamy Ernestowi

4 listopada 2015

 

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła włączyła się do akcji zbierania starych, zepsutych telefonów komórkowych. Telefony zbieramy przez cały rok szkolny dla Ernesta Kuźniara z Haczowa, który urodził się w marcu 2015 roku ze zrośniętymi trzema paluszkami u jednej rączki i nóżki. Chłopca czeka operacja w Niemczech, na którą potrzeba około 10 tys. euro.

 

Zebrane telefony przekażemy rodzicom chłopca, którzy sprzedadzą je firmie recyklingowej, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczą na leczenie operacyjne i rehabilitację synka.

 

Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji jak jeszcze można pomóc chłopcu, może skontaktować się z jego mamą pod numerem telefonu: 511 706 260 lub skorzystać z adresu e-mailowego: ernest.kuznar@gmail.com

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Pokazy doświadczeń fizycznych

3 listopada 2015

 

30 listopada gościliśmy w naszej szkole grupę studentów programu "Projektor - wolontariat studencki": Magdalenę Zagrobelną, Agnieszkę Gwazdacz, Joannę Szydełko, Dawida Kuliga, Michała Szmula i Michała Kaczora, którzy zaprezentowali uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum doświadczenia fizyczne przeprowadzone w ramach kampanii edukacyjnej "Młody Nobel".

 

W programie pokazów i warsztatów znalazły się między innymi doświadczenia z:

- elektrostatyki: elektroskopy, generator Van de Graaffa, świetlówki, kule plazmowe, ferrofluid, działko Gaussa,

- aerodynamiki i termodynamiki: latająca piłka, lampion, implozja, silniki odrzutowe, termometr Galileusza,

- hydrostatyki: chmura w butelce, nurek Kartezjusza, kartka 'przyklejona' do wody w szklance, wodny jeż,

- akustyki: głośnik plazmowy, głośnik wibracyjny, decybelomierze,

- optyki: światłowody z galaretki i strumienia wody, nieskończone odbicie,

- pozostałych dziedzin fizyki: poduszkowiec, kamień celtycki, środek ciężkości, nierozłączne książki.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali wszystkie zachodzące na ich oczach zjawiska oraz chętnie brali udział w prowadzonych doświadczeniach. Z pewnością dzień ten był świętem fizyki w naszej szkole.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

XXIV Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd”

2 listopada 2015

 

Tradycyjnie jesienią z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie odbył się Konkurs piosenki „Aleją Gwiazd”. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, dwie z klasy II „a”: Alicja Kubas i Patrycja Uliasz pod opieką p. Wioletty Krukar i jedna z klasy IV – Magdalena Rygiel pod kierunkiem p. Beaty Dębiec. Dziewczynki odważnie i z pełną swobodą wystąpiły na scenie, zaprezentowały po dwa utwory wokalne. Każda z nich już wcześniej brała udział w takim konkursie i w wielu szkolnych akademiach. Być może te doświadczenia przyczyniły się do wspaniałych występów dla większej publiczności. Do finału awansowały Alicja Kubas i Magdalena Rygiel, prezentując ponownie jedną ze swoich piosenek zasugerowaną przez Komisję konkursu. Alicja i Magdalena w swoich kategoriach wiekowych zajęły odpowiednio III II miejsce. W trakcie występów w rymanowskim kinie młodym artystom towarzyszyli wychowawcy i rodzice, a także dziadkowie.

 

Nasze Uczennice poprzez swoją pracę w szkole i w domu pokazały, że warto podejmować wysiłek. Wraz z nim imprezie towarzyszyło wiele radości i dobrej zabawy. Do osiągnięć przyczynili się również Rodzice, którym dziękujemy za pomoc w przygotowaniach i za współpracę.

 Dodała: Wioletta Krukar

Zobacz zdjęcia >>>

m

Internetowy Teatr TVP dla Szkół

30 października 2015

 

Już drugi rok nasza szkoła aktywnie uczestniczy w programie „Internetowy Teatr TVP dla Szkół”.

 

W październiku najmłodsi widzowie z kl. I-III  brali udział w spektaklu, który powstał na podstawie utworów Stiana Hole – współczesnego norweskiego grafika i autora książek dla dzieci. Przedstawiał świat widziany oczami chłopca o imieniu Garmann – jego niepokoje i radości, przyjaźnie i antypatie.

 

Poznaliśmy Garmanna w ostatni dzień wakacji, kiedy zbliża się chwila, w której po raz pierwszy pójdzie do szkoły.

Mogliśmy obserwować jego relacje z rówieśnikami, fascynujące w swej szczerości podejście do Ciotek-Staruszek oraz śledzić rozwój jego przyjaźni z Panem Zajączkiem.

 

Czekamy na następną wizytę w internetowym teatrze!

Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

m

Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe „Iwonicz 2015”

28 października 2015

 

W dniu 27.10.2015r. odbyły się indywidualne Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe „Iwonicz 2015” w ramach zawodów organizowanych przez Podkarpackie Zrzeszenie LZS.

W sportowej rywalizacji na trasach biegowych przy Zespole Szkół w Iwoniczu wzięło udział 164 sportowców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów. W kategorii szkół podstawowych najlepszy wynik  uzyskał Szymon Rygiel, który zajął I miejsce.

W kategorii gimnazjum najlepiej spisał się Aleksander Puchalski zajmując  III miejsce. W zawodach brali również udział: Marcin Kasperkowicz, Krzysztof Penar oraz Dawid Kasperkowicz.

W kategorii gimnazjum wśród dziewczyn najlepszy wynik uzyskała Patrycja Barud – V miejsce oraz Wiktoria Puchalska , która zajęła VII miejsce.

Nasze gimnazjum w klasyfikacji zespołowej zajęło III miejsce.

Dodał: Jacek Penar

m

Pasowanie na ucznia

24 października 2015

 

Dnia 23 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której Pierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

W tych wyjątkowych chwilach dzieciom towarzyszyli rodzice, wychowawczyni p. Lucyna Nogaj, dyrektor szkoły p. Marian Penar, wicedyrektor p. Agnieszka Groblewska, dzieci z klasy „0” wraz z wychowawczynią p. Teresą Janas oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Podniosły akt ślubowania i pasowania poprzedził występ artystyczny uczniów klasy I, podczas którego udowodnili, że już mogą stać się pełnoprawnymi uczniami.

Wróżka „Mądralińska”- przybyła z „Krainy Wiedzy”, przeprowadziła dzieciom „egzamin”, który Pierwszaki zdały znakomicie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem recytowały wierszyki i śpiewały piosenki oraz odpowiadały na trudne pytania wróżki.

Po skończonym egzaminie wróżka wręczyła wychowawczyni klasy I certyfikat, który upoważnił przyjęcie Pierwszoklasistów w progi naszej szkoły.

Pan dyrektor Marian Penar również potwierdził, że dzieci zdały „egzamin” bardzo dobrze i przyjmuje ich w poczet uczniów SP w Klimkówce.

Uroczyste przyrzeczenie i pasowanie miało miejsce przy Kąciku Patrona. Po pamiątkowych zdjęciach rodzice zaprosili obecnych na słodki poczęstunek, a Pierwszaki otrzymały również drobne upominki.

Ten wyjątkowy dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci. Życzymy im miłego pobytu w szkole, samych piątek i szóstek oraz nawiązania wspaniałych przyjaźni.

 Dodała: Lucyna Nogaj

Zobacz zdjęcia >>>

m

Uroczyste obchody Dnia Patrona

16 października 2015

 

16 października 2015 roku społeczność naszej szkoły obchodziła po raz 19 Dzień Patrona.

 

Uroczystości rozpoczęły się wymarszem uczniów spod budynku szkoły do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza Święta, którą sprawował ks. proboszcz Henryk Stec.

 

O godz. 11.00 w Domu Ludowym w Klimkówce miała miejsce uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście - przedstawiciele miejscowych władz: Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów p. Jan Materniak, Sekretarz Gminy Rymanów p. Marek Penar, Sołtys wsi Klimkówka i Radny Rady Miejskiej w Rymanowie p. Kazimierz Kielar, Radny Rady Miejskiej w Rymanowie p. Janusz Chudziński, ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn, siostry zakonne: s. Agata, s. Zefiryna, s. Diana, Skarbnik Rady Parafialnej w Klimkówce p. Wiesław Wais, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Cypcar , skarbnik Rady Rodziców p. Justyna Barć, rodzice i opiekunowie, emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrał p. dyr. Marian Penar, który w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie powitał zebranych gości. Nawiązał również do XV obchodów Dnia Papieskiego mającego miejsce 11.10.2015r. zorganizowanego pod hasłem „Jan Paweł II- Patron Rodziny”, podkreślając wielką rolę rodziny w wychowaniu i kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

 

W atmosferę święta wprowadził widzów występ uczennic klasy IIa: Julii Chudzińskiej, Alicji Kubas, Mai Litwin i Patrycji Uliasz, które zaśpiewały „Barkę”- ulubioną pieśń Jana Pawła II. Dziewczynki do występu przygotowała wychowawczyni klasy p. Wioletta Krukar.

 

Następnie sceną zawładnęła klasa VI, której występ poprzedziła piosenka w wykonaniu uczennicy klasy IV Magdaleny Rygiel.

 

Uczennice klasy VI: Julia Krężałek i Zuzanna Zych zaprosiły widzów do obejrzenia sztuki teatralnej autorstwa pana Marcina Kobierskiego pt: Wyspa” - w wykonaniu koleżanek i kolegów z klasy. Swoje role brawurowo odegrali: Emilia Rybska, Jakub Kasperkowicz, Julia Krężałek, Szymon Rygiel, Oliwia Mika, Rafał Wais, Marcin Rysz, Natalia Puchalska, Magdalena Wilusz, Zuzanna Zych, Gabriela Krukar, Maciej Misiak i Dominika Różowicz.

 

Widzowie w klimacie muzyki przenieśli się na afrykańską wyspę, której mieszkańcy nie wierzą w siebie, we wzajemną pomoc, są przez nikogo niekochani. Otrzymują nadzieję dzięki wspaniałej lekarce i nauczaniu św. Jana Pawła II.

 

Występ zakończyła piosenka pt: ,,Kochamy Cię Janie Pawle II”, którą zaśpiewali wszyscy uczestnicy przedstawienia.

 

Na zakończenie zadano pytanie – Jakie najważniejsze słowa kieruje dziś do nas nasz Patron Jan Paweł II:

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl Wasza biegnie ku Chrystusowi, który Was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.

Powstań Ty, który już straciłeś nadzieję.

Powstań Ty, który cierpisz.

Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość!!!

Jan Paweł II to Człowiek Nadziei, a my powinniśmy brać z Niego przykład.

 

Reżyserem sztuki była siostra Diana, której pomocą w pracy reżyserskiej służyła p. Ewa Drybała. Dekorację sceny wykonały panie: Teresa Cypcar, Wioletta Krukar, Teresa Janas oraz p. Dariusz Dąbrowski. Nagłośnienie zapewnił p. Jacek Gierlach, fotograficznie uroczystość udokumentował p. Krzysztof Telega.

 

Występ młodych aktorów zyskał uznanie widzów, czego wyrazem były gromkie brawa.

 

Uroczystość zakończyło wręczenie przez Zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów p. Jana Materniaka nagród i dyplomów laureatom szkolnych konkursów o naszym Patronie oraz pokaz prezentacji multimedialnej o wizycie św. Jana Pawła II na Ziemi Krośnieńaskiej. Ponadto uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych i literackich przygotowaną przez panie: Beatę Dębiec i Agatę Barzyk.

 

 Dodała: Ewa Drybała

Zobacz zdjęcia >>>

m

Szkolne konkursy o św. Janie Pawle II

15 października 2015

 

Przygotowując się do obchodów Dnia Patrona w tym roku szkolnym nasza szkoła zorganizowała w październiku pięć konkursów poświęconych św. Janowi Pawłowi II. Uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności i umiejętności w różnych konkurencjach. Zmagali się z zadaniami testowymi dotyczącymi życiorysu naszego Patrona w konkursie wiedzy, wykazali się talentem artystycznym przygotowując prace w konkursie plastycznym i zdolności literackie pisząc list do św. Jana Pawła II oraz przygotowując prezentację multimedialną. Po raz pierwszy w tym roku uczniowie mieli również możliwość uczestniczyć w rywalizacji sportowej - I Biegach Przełajowych im. św. Jana Pawła II.

 

Informacje o poszczególnych konkursach zamieszczamy poniżej.

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

 

Konkurs został zorganizowany przez panie: Lucynę Nogaj, Kingę Bardowską i Teresę Janas dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Uczniowie musieli wykazać się znajomością życiorysu Karola Wojtyły od urodzenia do wyboru na stolicę Piotrową oraz  najważniejszych faktów z pontyfikatu Jana Pawła II.

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Julia Krężałek

6

1

Julia Trybus

2

2

Zuzanna Kasperkowicz

Gabriela Krypla

5

5

2

Roksana Cypcar

2

3

Rafał Wais

6

3

Weronika Kucharska

Martyna Jakubowicz

3

3

 

 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Św. Jan Paweł II kochał dzieci”

 

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Konkurs zorganizowały panie: Lucyna Nogaj, Wioletta Krukar i Kinga Bardowska. Najmłodsi uczniowie włożyli wiele wysiłku w wykonanie pięknych, kolorowych i pomysłowych prac plastycznych. Dzieci wykorzystały różnorodne, często pracochłonne techniki plastyczne, by jak najładniej wykonać pracę konkursową. Dziecięce rysunki wyraziły ich miłość i dumę z Papieża Polaka i wielkiego Patrona naszej szkoły.

 

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Szymon Krukar

Szymon Juź

1

2a

2

Zuzanna Wilusz

2b

3

Kamil Kasperkowicz

Alicja Kubas

1

2a

 

Wyróżnienia:

Mikołaj Brzęk – kl. 1, Dawid Litwin – kl. 1, Sandra Stapińska – kl. 2a, Natalia Sołtysik – kl. 2b

 

 

Szkolny Konkurs Literacki „List do św. Jana Pawła II”

 

Konkurs zorganizowały panie: Agata Barzyk i Joanna Wójcik-Kaczor. Komisja konkursowa otrzymała 18 prac, w których młodzi autorzy starali się wyrazić miłość i szacunek dla Świętego Patrona, pisząc o sprawach dnia codziennego, swych troskach, a nawet prosząc Go o wstawiennictwo w niebie za bliskimi. Dziecięce prace odznaczały się starannością wykonania, co świadczyło o dużym zaangażowaniu ich autorów. Konkurs zorganizowały panie: Agata Barzyk i Joanna Wójcik-Kaczor.

 

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Jakub Kasperkowicz

6

2

Wiktoria Krukar

5

3

Oliwia Cypcar

Magdalena Rygiel

4

4

 

Wyróżnienia:

Maciej Misiak – kl. 6, Zuzanna Kapica – kl. 4, Oskar Litwin – kl. 4

 

 

Szkolny Konkurs Multimedialny

 

Organizatorem konkursu multimedialnego, którego celem było uczczenie osoby naszego Patrona oraz wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy twórczej, była pani Alicja Nowicka. Uczennice gimnazjum biorące udział w konkursie przygotowywały prezentacje multimedialne w programie PowerPoint na jeden z dwóch tematów: „Św. Jan Paweł II na Ziemi Krośnieńskiej” lub „Św. Jan Paweł II – człowiek humoru”.

 

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Monika Chudzińska

2

2

Katarzyna Mroczkowska

2

3

Julia Trybus

2

 

 

I Bieg Przełajowy im. św. Jana Pawła II

 

 

W biegach wzięło udział 132 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorami zawodów byli: pani Małgorzata Jakubowicz, pan Jacek Penar i pan Michał Nycz.

 

Zawody, dzięki uprzejmości państwa Ostoia-Tomaszewskich zorganizowano w parku przy Dworze Ostoia w Klimkówce. Biegi odbywały się ośmiu kategoriach wiekowych, w których rywalizowali zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Po wspaniałej rywalizacji sportowej Rada Rodziców częstowała wszystkich uczestników pieczonymi kiełbaskami i gorąca herbatą.

 

 

Kategoria chłopcy klas 2-3 SP

Kategoria dziewczyny klas 2-3 SP

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Wiktor Krukar

3

1

Zuzanna Kasperkowicz

2b

2

Sebastian Garbowski

2b

2

Aleksandra Gazda

3

3

Mateusz Penar

2b

3

Oliwia Barć

3

 

Kategoria chłopcy klas 4-5 SP

Kategoria dziewczyny klas 4-5 SP

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Szymon Węgrzynowski

5

1

Gabriela Krypla

5

2

Mateusz Dworzański

5

2

Zuzanna Kapica

4

3

Filip Wójcik

4

3

Julia Lorenc

5

 

Kategoria chłopcy klas 6 SP-1 G

Kategoria dziewczyny klas 6 SP-1 G

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Szymon Rygiel

6

1

Patrycja Barud

1 G

2

Jakub Cyparski

1 G

2

Wiktoria Puchalska

1 G

3

Kamil Penar

1 G

3

Sabina Penar

1 G

 

Kategoria chłopcy klas 2-3 G

Kategoria dziewczyny klas 2-3 G

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Aleksander Puchalski

2 G

1

Roksana Cypcar

2 G

2

Dawid Kasperkowicz

2 G

2

Gabriela Bek

3 G

3

Szymon Froń

2 G

3

Monika Chudzińska

2 G

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację konkursów i zawodów, a uczniom gratulujemy umiejętności i ogromnej wiedzy o naszym patronie.

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015

 

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

 

Z okazji tego święta uczniowie 5 klasy przygotowali humorystyczny program artystyczny. Podczas występu z przymrużeniem oka potraktowali lekcje, pokazując trochę inne oblicze szkolnej codzienności. Swoje role  odegrali jak prawdziwi aktorzy, czym zasłużyli sobie na gromkie brawa!

 

Ten szczególny dzień uświetnił także występ zespołu muzyków, którzy pięknie zagrali dla wszystkich nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

 

Akademię zakończyło tradycyjne odśpiewanie „100 lat!” i życzenia złożone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

Dodała: Joanna Wójcik-Kaczor

Zobacz zdjęcia >>>

m

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe

13 października 2015

 

W dniu 6 października 2015r. w Iwoniczu odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. W zawodach brali udział uczniowie z całego powiatu, którzy okazali się najlepsi w swoich gminach. Na starcie biegu stawało 40 zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 13 uczniów. Najlepiej spisali się uczniowie z klasy VI SP – Szymon Rygiel - zajął 3 miejsce oraz Aleksander Puchalski z klasy II G, który również zajął 3 miejsce. Tym samym wywalczyli sobie oni prawo udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim.

Wśród dziewczyn najlepszy wynik uzyskały: Patrycja Barud –z klasy I G – zajęła 7 miejsce i Zuzanna Zych z klasy VI SP - 9 miejsce

Najmłodszym reprezentantem naszej szkoły był Sebastian Garbowski z klasy II, który zajął 7 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Udział w zawodach brali również Wiktor Krukar kl.III, Szymon Barć kl. III Zuzanna Kapica kl. IV, Magdalena Rygiel kl. IV, Gabriela Krypla kl. V, Julia Lorenc kl. V, Dawid Kasperkowicz kl. II G, Marcin Kasperkowicz kl. III G.

Dodał: Jacek Penar

m

Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

12 października 2015

 

W czwartek, 8 października br., klasa III gimnazjum brała udział w  corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Opiekunami byli dyrektor szkoły pan Marian Penar oraz wychowawczyni gimnazjalistów pani Beata Boczar. Razem z nami były też mamy pani Agata Bek i pani Elżbieta Penar.

Na XV już pielgrzymkę przyjechało blisko 20 tys. osób reprezentujących około 500 szkół z całej Polski oraz z Wilna. XV pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Sztandar naszej szkoły reprezentowali Weronika Garbowska, Weronika Kucharska oraz Kamil Misiak.

Msza Św. miała zacząć się o godz. 11.00, dlatego wcześniej poszliśmy zwiedzać klasztor jasnogórski- kaplicę Cudownego Obrazu, główną bazylikę oraz wały klasztorne. Mszę świętą w intencji pielgrzymów, a także jako dziękczynienie za owoce pontyfikatu naszego Patrona,  sprawował Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. W homilii wspominał przede wszystkim o tym jak umacniać rodziny w wierze. W Roku Rodziny społeczność szkół Jana Pawła II wspomogła materialnie rodzinę, która wróciła z Kazachstanu do naszej Ojczyzny.  Na koniec zostały poświęcone różańce i  plakietki, które każdy uczestnik pielgrzymki dostał na początku mszy.

Wszyscy uczestnicy spotkania, pełni zapału wrócili radośni do swoich domów.

Dodały Sabina Ryczkowska i Weronika Kucharska

 Dodały: Sabina Ryczkowska i Weronika Kucharska z klasy 3G

m

Zobacz zdjęcia >>>

m

Dzień Papieski 2015

11 października 2015

 

 Rzeczywiście jest to dzieło, które należy

 wspierać, dla dobra całego narodu…

św. Jan Paweł II

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga blisko 2500 młodym ludziom zdobyć wykształcenie i rozwijać talenty. Podczas Dnia Papieskiego wolontariusze z całej Polski zbierają fundusze dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z wiosek i małych miast. Idea istnienia Fundacji opiera się na upamiętnieniu Pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz na formacji duchowej i wyrównywaniu szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Fundacja została powołana w 2000 roku jako pokłosie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku.

Jak co roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do zbiórki pieniężnej w dniu 11 października. Przy kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła kwestowali uczniowie III klasy gimnazjum: Weronika Garbowska, Martyna Jakubowicz, Gabriela Bek, Aleksandra Kasperkowicz, Weronika Kucharska, Sabina Ryczkowska, Maciej Litwin, Mateusz Barud. Uczniami podczas kwesty opiekowały się panie: Beata Boczar, Lucyna Nogaj, Teresa Janas, Justyna Barć, Małgorzata Jakubowicz.

Do puszek wolontariuszy wrzucono 944 zł.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Klimkówki za hojne datki oraz młodzieży szkolnej za przeprowadzenie kwesty.

 

 Dodały: Lucyna Nogaj, Teresa Janas

m

Dzień Patrona

10 października 2015

 

Uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły odbędą się w piątek, 16 października 2015 roku.

 

Tok uroczystości:

 

Godz. 07.45

Zbiórka przy szkole.

Godz. 07.55

Uroczysty przemarsz z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego.

Godz. 08.00

Msza Święta dziękczynna za Patrona Szkoły św. Jana Pawła II.

Godz. 09.00

Zajęcia z wychowawcami w klasach.

Godz. 09.40

Drugie śniadanie:

- godz. 09.40 – 10.00 – kl. 1a, 1b, 2, 3 SP

- godz. 10.00 – 10.20 – kl. 4, 5, 6 SP

- godz. 10.20 – 10.40 – kl. 1, 2, 3 G

Godz. 11.00

Główne uroczystości w Domu Ludowym w Klimkówce:

- przemówienie dyrektora szkoły,

- program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 6 szkoły podstawowej pt. „Wyspa”,

- ogłoszenie wyników  konkursów i zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Patrona,

- wręczenie nagród laureatom konkursów i zwycięzcom zawodów sportowych,

- okolicznościowe przemówienia,

- podziękowania.

Godz. 12.40

Zakończenie uroczystości i powrót do szkoły.

 

Na uroczystość przychodzimy w strojach odświętnych, galowych.

Obecność uczniów jest obowiązkowa.

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są wychowawcy klas.

Zajęcia w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym odbywają się w tym dniu w godzinach od 8.00 do 12.50.

Po powrocie z Domu Ludowego do szkoły idziemy do domu, zajęcia świetlicowe są odwołane.

 

 Dodał: Marian Penar

m

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 października 2015

 

Informujemy, że Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2015 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu, w godzinach od 8.00 do 14.00 organizowane są  dyżury nauczycieli dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym.

 

Pożegnanie lata w podkarpackiej stolicy dzieci

7 października 2015

 

Tegoroczny koniec lata zamknął  konkurs plastyczny pt. „Pływający lampion”, którego  organizatorem był  Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Konkurs miał na celu wspomaganie twórczej aktywności dzieci i rozwijanie ich zainteresowań plastyczno-technicznych.

 

Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów;  6 z klasy IIa i 1 z klasy I. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 27 września 2015 r. na imprezie plenerowej w Rymanowie Zdroju pod hasłem ,,Pożegnanie lata w podkarpackiej stolicy dzieci” objętej honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pokaz pływających lampionów z udziałem dzieci, rodziców i wielu zgromadzonych gości,  odbył się  na stawie przy Czarnym Potoku.

 

Wyniki konkursu  w kategorii dzieci klas I-III są następujące:  III miejsce – Szymon Juź (kl. II a), wyróżnienie specjalne – Alicja Kubas (kl. II a), wyróżnienie – Julia Chudzińska, Lucjan Rajchel,  Emilia Sokołowska, Michał Sokołowski (kl. II a), Klaudia Rajchel  (kl. I).

 

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów  oraz  dobrej zabawy i odwagi do podejmowania kolejnych wyzwań artystycznych.

 Dodała: Wioletta Krukar

m

I Bieg Przełajowy im. św. Jana Pawła II

6 października 2015

 

W piątek, 9.10.2015 roku w parku przy Dworze Ostoia w Klimkówce odbędzie się I Bieg Przełajowy im. św. Jana Pawła II.

W zawodach obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie od klasy 2 SP do 3 G. Startujący posiadają odpowiedni strój sportowy i obuwie.

Program zawodów:

1.  godz. 10.50 – wyjście ze szkoły

 

 Opiekunowie grup:

Klasa

Opiekunowie

Klasa

Opiekunowie

Klasa

Opiekunowie

1 SP

L. Nogaj, B. Dębiec

4 SP

M. Jakubowicz

1 G

A. Nowicka

2a SP

W. Krukar

5 SP

J. Wójcik - Kaczor

2 G

A. Barzyk, s. D. Jonczyk

2b SP

M. Czelny

6 SP

Ewa Drybała

3 G

B. Boczar. K. Telega

3 SP

E. Wołczańska

 

 

 

 

 

2.     godz. 11.30 – otwarcie zawodów

3.     godz. 11.40 – bieg 400m dziewczynki – kl. 2 – 3 SP

4.     godz. 11.50 – bieg 400m chłopcy – kl. 2 – 3 SP

5.     godz. 12.00 – bieg 800m dziewczynki – kl. 4 – 5 SP

6.     godz. 12.10 – bieg 800m chłopcy – kl. 4 – 5 SP

7.     godz. 12.20 – bieg 1000m dziewczynki – kl. 6 SP – 1 G

8.     godz. 12.30 – bieg 1000m chłopcy – kl. 6 SP – 1 G

9.     godz. 12.40 – bieg 1000m dziewczyny – kl. 2 G – 3 G

10.   godz. 12.50 – bieg 1000m chłopcy – kl. 2 G – 3 G

11.   ok. godz. 13.30 – zakończenie zawodów

Każda grupa po swoich biegach wraz z opiekunami idzie na poczęstunek.

Uczniowie klas 1-3 SP wraz z opiekunami po poczęstunku - ok. godz. 12.15 wracają do szkoły.

Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 G po poczęstunku - ok. godz. 13.15 wracają do domów samodzielnie.

Lekcja 1, 2 i 3 oraz zajęcia świetlicowe w tym dniu odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 

 Dodał: Marian Penar

m

XV Dzień Papieski

5 października 2015

 

Miejsce i czas

Opiekunowie

Uczniowie

Zbiórka przy kościele o 7.00

przed Mszą Św. o godz. 7.30

Beata Boczar

Weronika Garbowska

Aleksandra Kasperkowicz

Zbiórka przy kościele o 8.45

przed Mszą Św. o godz. 9.15

Lucyna Nogaj

Martyna Jakubowicz

Gabriela Bek

Zbiórka przy kościele o 10.30

przed Mszą Św. o godz. 11.00

Małgorzata Jakubowicz

Maciej Litwin

Mateusz Barud

Zbiórka przy kościele o 15.00

przed Mszą Św. o godz. 15.30

Teresa Janas

Sabina Ryczkowska

Weronika Kucharska

 

Otrzęsiny 2015

4 października 2015

 

W tym roku szkolnym 1 października uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Agatą Barzyk zorganizowali dla młodszych kolegów uroczyste przyjęcie w poczet gimnazjalistów – OTRZĘSINY. Wśród zaproszonych gości byli: pan dyrektor Marian Penar oraz wychowawczyni klasy I gimnazjum pani Alicja Nowicka. Choć uroczystość ta odbywa się co roku, to za każdym razem towarzyszą jej tak samo duże emocje. Drugoklasiści dołożyli wielu starań, by przygotować ciekawy program urozmaicony różnymi konkurencjami tak, by młodsi koledzy mogli wykazać się zręcznością, inteligencją, wiedzą i tężyzną fizyczną.

 

Uroczystość rozpoczęła się pokazem prezentacji multimedialnej, przedstawiającej zdjęcia uczniów klasy I gimnazjum od czasu rozpoczęcia ich nauki jeszcze w szkole podstawowej.

 

Tegoroczny scenariusz OTRZĘSIN opierał się na pomyśle spotkania z mieszkańcami Olimpu. Przebrani za bogów greckich uczniowie klasy II gimnazjum wyznaczali młodszym kolegom zadania w żartobliwy sposób sprawdzające ich wiedzę, znajomość potraw a nawet wskazywali najnowsze trendy w kosmetyce, prezentując olimpijski makijaż. Należało też wykonać pompki, pajacyki lub przysiady, by przekonać zebranych o pożądanej sprawności kandydatów. Nad wszystkim czuwali:  gromowładny Zeus (w tej roli Olek Puchalski) oraz jego pomocnik Hermes (w tej roli Bartek Bek). Każdemu uczniowi klasy I wręczono też medal świadczący o przyjęciu w poczet  gimnazjalistów potwierdzony złożonym ślubowaniem.

 

Otrzęsiny zakończyła dyskoteka szkolna, na której wspólnie bawiono się do muzyki przygotowanej przez pana Jacka Gierlacha.

 Dodała: Agata Barzyk

Zobacz zdjęcia >>>

m

Laureaci gminnego konkursu "Woda - człowiek - środowisko"

28 września 2015

 

25 września czworo uczniów naszego gimnazjum brało udział w spotkaniu prasowym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymanowie poświęconym realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie”. Podczas spotkania Burmistrz Gminy Rymanów pan Wojciech Farbaniec przedstawił m.in. genezę, cele oraz zadania projektu, a pani Maria Wais - pracownik urzędu, przygotowała prezentację dotyczącą znaczenia wody i potrzeby jej ochrony. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem i działaniem oczyszczani ścieków w Rymanowie.

 

W trakcie spotkania przedstawiono również wyniki konkursu plastycznego „Woda - człowiek - środowisko” skierowanego do uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy.

 

Celem konkursu było:

- podniesienie świadomości dzieci, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju życia na Ziemi,

- angażowanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych,

- podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego,

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej,

- zapoznanie z projektem i promocja projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie”.

 

Do komisji konkursowej wpłynęło 100 prac, z których wyłoniono laureatów. Wśród nich znaleźli się nasi gimnazjaliści:

- Amelia Jakubowicz – kl. I

- Wiktoria Penar – kl. II

- Wiktoria Józefowicz – kl. II

- Jakub Penar – kl. III

 

Nagrodzone prace zaprezentowane zostały na wystawie zorganizowanej w holu budynku Urzędu Gminy w Rymanowie.

 

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Konkurs literacki "List do św. Jana Pawła II"

27 września 2015

 

Konkurs literacki "List do św. Jana Pawła II" skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Jego celem jest uczczenie osoby Jana Pawła II w Roku Papieskim poprzez odwołanie się do wartości i postaw bliskich Papieżowi.

 

Prace starannie i własnoręcznie napisane na ładnej, może być samodzielnie ozdobionej kartce składamy do nauczycieli uczących w tych klasach języka polskiego - pani Joanny Wójcik-Kaczor i pani Agaty Barzyk do dnia 9 października 2015r. Podpisujemy je imieniem, nazwiskiem i zaznaczamy klasę.

 

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: treść, poprawność ortograficzną, estetykę zapisu, ogólne walory artystyczne.

 

Konkurs multimedialny  o św. Janie Pawle II dla gimnazjalistów

26 września 2015

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O ŚW. JANIE PAWLE II

 

I. Założenia organizacyjne konkursu

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimkówce. Konkurs jest skierowanym do uczniów gimnazjum. Tematyka konkursu dotyczy życia i działalności patrona szkoły św. Jana Pawła II.

Celem konkursu jest:

-     uczczenie osoby św. Jana Pawła II w związku z Rokiem Papieskim,

-     przybliżenie uczniom sylwetki św. Jana Pawła II, jego życia i działalności,

-     wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy twórczej,

-     doskonalenie umiejętności informatycznych w tworzeniu prezentacji multimedialnych.

II. Uczestnicy konkursu i zakres tematyczny

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum, który wykona prezentację multimedialną w programie PowerPoint na jeden z dwóch tematów:

 • Jan Paweł II człowiekiem humoru.

 • Jan Paweł II na Ziemi Krośnieńskiej

III. Organizacja i przebieg konkursu

- Organizacją konkursu zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli naszej szkoły.
- Prezentację należy dostarczyć na dysku przenośnym lub płycie CD/DVD pani Alicji Nowickiej do dnia 9 października 2015r.
- Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami a także dodatkowymi ocenami celującymi z przedmiotów informatyka i religia, a ich prace zostaną zaprezentowane publicznie w Domu Ludowym 16 października w trakcie uroczystych obchodów Dnia Patrona.
- Uczniów, którzy otrzymają II i III miejsce, nagrodzimy dyplomami i dodatkową oceną bardzo dobrą z wyżej wymienionych przedmiotów.
- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i pozytywne wpisy do dziennika. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce.

IV. Wymagania i ocena prac

Prezentacja może zawierać maksymalnie 12 slajdów.

Podczas oceniania będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność, dobór materiałów, walory estetyczne, poprawność językowa, umiejętności informatyczne, zamieszczenie źródeł materiałów, samodzielność pracy.

  Dodała: Alicja Nowicka

Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

12 września 2015

 

7 października 2015r. odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum. Każdą klasę reprezentuje co najmniej dwóch uczniów.

 

Tematyka konkursu obejmuje życie, twórczość, pontyfikat Jana Pawła II, najważniejsze daty z Jego działalności. Literatura dowolna.

 

Zapraszamy uczniów do udziału. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 16 października podczas obchodów Dnia Patrona.

 

Wyniki wyborów Zarządu SU

10 września 2015

 

9 września odbyły się w naszej szkole tajne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum oddawali głos na jednego z szesnastu kandydatów na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Kamila Szczurek, Martyna Jakubowicz, Weronika Garbowska i Aleksandra Kasperkowicz.

Wyniki wyborów 2015/2016 przedstawiają się następująco:

Przewodniczący

Gabriela Bek

Wiceprzewodniczący

Roksana Cypcar

Sekretarz

Zuzanna Penar

Skarbnik

Gabriela Krypla

Członkowie

Mateusz Kasperkowicz

Elżbieta Rybska

Weronika Kucharska

Monika Chudzińska

Sylwia Wilk

Po wyborach nowy Zarząd SU wraz z przewodniczącymi poszczególnych klas zwołał zebranie, na którym przeprowadzono głosowanie na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania nowym opiekunem SU została pani Joanna Wójcik-Kaczor.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w pracy w nowym roku szkolnym!

 Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Spotkanie z rodzicami

8 września 2015

 

Informujemy, że w środę, 16 września 2015 roku o godzinie 16.30, w holu głównym szkoły odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Porządek zebrania:
1.Odczytanie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za ostatni rok szkolny.
2.Udzielenie absolutorium Radzie Rodziców.
3.Ustalenie składek na Radę Rodziców.
4.Podsumowanie ubiegłego roku szkolnego.
5.Inne ważne sprawy organizacyjne i gospodarcze.

Po zebraniu ogólnym, odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

Korzystanie z e-Dziennika

5 września 2015

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, w tym roku szkolnym e-Dziennik będzie dostępny w nowym systemie LIBRUS Synergia pod adresem https://synergia.librus.pl Logując się do LIBRUS Synergia używamy tego samego loginu oraz hasła, co przy logowaniu do e-Dziennika.

 

Poniżej zamieszczamy prezentację dla uczniów i rodziców, w której firma Librus zamieściła wskazówki dotyczące korzystania z e-Dziennika.

 

Prezentacja dla uczniów i rodziców

 

W razie pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem e-Dziennika należy kontaktować się z administratorem e-Dziennika panią Agnieszką Groblewską lub bezpośrednio z przedstawicielami firmy Librus (dane kontaktowe znajdują się w prezentacji).

 

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

4 września 2015

 

Wybory Zarządu SU odbędą się w środę 9 września 2015 roku, na godzinie wychowawczej na małej sali gimnastycznej.

Na początku lekcji będą głosowali uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, później do głosowania zostaną poproszeni uczniowie gimnazjum. W głosowaniu na małej sali gimnastycznej mogą wziąć udział również wszyscy chętni nauczyciele i pracownicy szkoły.

Kandydatem do Zarządu SU może być uczeń klasy 5 i 6 szkoły podstawowej lub klas 1–3 gimnazjum, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Kandydaci poszczególnych klas wraz z klasą mogą prowadzić kampanię wyborczą przygotowując hasła wyborcze i plakaty wyborcze oraz wywieszając je na gazetce SU. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”. Klasa może prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, ale nie przeciw innemu kandydatowi.

Na dzień wyborów Komisja Wyborcza przygotuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania będą wypisane nazwiska kandydatów do Zarządu SU w porządku alfabetycznym i podana będzie klasa, do której uczęszcza kandydat. Wypełnione karty wrzucane będą do urny wyborczej.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów będzie czuwać Komisja Wyborcza wraz z opiekunem. Ten z kandydatów, który uzyska największą liczbę głosów ważnych, zostanie przewodniczącym Zarządu SU. Z pozostałych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów wybierani będą kolejno: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i 4 członkowie.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej dzień po wyborach poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na gazetce SU i na stronie internetowej szkoły.

 

Kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych klas przedstawia poniższa tabela.

 

Klasa 5 SP

Klasa 6 SP

Klasa 1 G

Klasa 2 G

Klasa 3 G

Elżbieta Rybska

Gabriela Krypla

 

 

Oliwia Mika

Jakub Kasperkowicz

 

 

Amelia Jakubowicz

Sabina Penar

Patrycja Szewczyk

Mateusz Kasperkowicz

Zuzanna Penar

Monika Chudzińska

Katarzyna Mroczkowska

Roksana Cypcar

Weronika Kucharska

Sylwia Wilk

Gabriela Bek

Sabina Ryczkowska

 

Dodała: Agnieszka Groblewska

m

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015

 

We wtorek, 1 września 2015 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Grono pedagogiczne oraz wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także  przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyli we mszy świętej, na której poświęcone zostały przybory szkolne.

Następnie, na dużej sali gimnastycznej, z udziałem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły Marianem Penarem. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego dyrektor, w swoim przemówieniu, powitał wszystkich zebranych na uroczystości gości, rodziców, uczniów i nauczycieli oraz przedstawił organizację nowego roku szkolnego. Przytoczył również kilka faktów z historii Polski dotyczących wybuchu II Wojny Światowej. Na koniec życzył wszystkim powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej, wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Dodała: Agnieszka Groblewska

Zobacz zdjęcia >>>

m

Zaproszenie na Turniej Olbojów w Piłce Nożnej

30 sierpnia 2015

Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Burmistrz Gminy Rymanów

i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce

serdecznie zapraszają mieszkańców Klimkówki na

 

Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Ziemi Krośnieńskiej,

 

który odbędzie się dnia 6 września 2015 roku

na kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce.

 

Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego

28 sierpnia 2015

 

Zapraszamy uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2015/2016, która odbędzie się 1 września 2015 roku.

 

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym, na której zostaną poświęcone przybory szkolone. Po mszy św. uczniowie zgromadzą się przy swoich wychowawcach i przejdą do szkoły za pocztem sztandarowym.

 

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły, a następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

 

Uczniów klasy 1 szkoły podstawowej prosimy żeby przyszli do szkoły na godzinę 7.30, aby założyć stroje galowe.

Prosimy również, aby członkowie pocztu sztandarowego przyszli do szkoły na 7.30.

 

Przypominamy, że w tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój odświętny (biała bluzka/koszula, czarna lub granatowa spódnica/spodnie).

 

Zmiana adresu e-Dziennika

25 sierpnia 2015

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 e-Dziennik dostępny będzie w nowym systemie LIBRUS Synergia pod  adresem https://synergia.librus.pl

 

Aby zalogować się do Librus Synergia należy użyć tego samego loginu oraz hasła, co przy logowaniu do e-Dziennika.

 

Wyprawka szkolna 2015

23 sierpnia 2015

 

Informujemy, że w 2015 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów: słabowidzących, uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II, IV) oraz gimnazjów ( z wyjątkiem klasy I).

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć jedynie orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dla uczniów klas III szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 574,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników należy dołączyć:

- zaświadczenie o dochodach (praca, działalność gospodarcza, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych),

- zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów rolnych (powyżej 1 ha)

- zaświadczenie o różnego rodzaju zasiłkach i innych dodatkach z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli rodzina korzysta z zasiłku rodzinnego - wystarczy przedłożyć zaświadczenie z GOPS, o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych są dostępne w sekretariacie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami zakupu podręczników upływa 8 września 2015 roku.

Więcej  informacji na temat dofinansowania zakupu podręczników szkolnych można znaleźć na stronie:

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna

 

Dodała: Justyna Barć

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rymanów

20 sierpnia 2015

 

Burmistrz Gminy Rymanów informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów na rok szkolny 2015/2016.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Jeżeli wystąpiło w rodzinie zdarzenie losowe można ubiegać się o zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE

 • przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, dwuletnich szkół policealnych i pomaturalnych  zamieszkałych na terenie gminy Rymanów.

 • dochód na osobę  w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł netto obliczonego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Od 1 października kryterium dochodowe będzie wynosiło 514 zł netto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku)

 • do dochodu wlicza się:  zasiłek rodzinny,  pielęgnacyjny oraz  dochód z posiadanych gruntów na zasadach: liczba hektarów  przeliczeniowych x  250 zł. Od 1 października miesięczny dochód z gruntów będzie wynosił 288 zł.

 • wnioski  na stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 208 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Rymanów.

 • wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15 września br., w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października, w Urzędzie Gminy w Rymanowie, pokój nr 208.

 • stypendium wypłacane będzie za okres od września do grudnia -  w grudniu  2015 r. za okres od stycznia do czerwca -  w czerwcu 2016 r.  po przedłożeniu rachunków za poniesione wydatki edukacyjne ucznia. Rachunki muszą być wystawione na rodzica. Jeżeli wniosek  składany jest przez pełnoletniego ucznia  to rachunki powinny być wystawione  na ucznia. Na jednego ucznia można zakupić  raz w semestrze: 2 pary spodni sportowych, 2 koszulki oraz 2 pary obuwia sportowego.

ZASIŁEK SZKOLNY

 • jest niezależny od dochodu i  od otrzymywanego stypendium, wypłacany po zaistnieniu zdarzenia losowego, które powoduje pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 • zasiłek przyznawany jest jednorazowo, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o stypendium szkolne

 • jeśli rodzice pracują należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o  zarobkach netto  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 • Jeśli pobierają rentę lub emeryturę to odcinek pobierania świadczeń lub oświadczenie o pobieranych świadczeniach.

 • jeśli rodzice są bezrobotni z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku należy opisać to w oświadczeniu.

 • w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej, należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu takiego zasiłku i jego wysokości netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 • w przypadku prowadzenia  działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych określonych w przepisach o podatku dochodowym należy  złożyć  ksero PIT za 2014 r.

 •  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz oświadczenie o  wysokości uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  ksero opłacanych składek ZUS.

 • oświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów w ha przeliczeniowych lub ksero nakazu płatniczego. Jeśli rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS należy dołączyć ksero ostatniej wpłaty ubezpieczenia.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Gminy Rymanów.