Nasz Patron

 

Nasza szkoła otrzymała imię JANA PAWŁA II 1 września 1997 roku.

 

Nad wejściem do szkoły widnieje napis Pamiętaj, że jesteś w szkole im. Jana Pawła II. To imię bardzo zobowiązuje i dlatego ciągle o tym przypominamy.
 

Dzisiaj imię Jana Pawła II noszą już setki szkół w Polsce. Utworzyły one Rodzinę Szkół. Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich spotkaniach Rodziny Szkół noszących im. Jana Pawła II. Każdego roku dzień 16 października obchodzimy jako Dzień Patrona Szkoły.
 

W trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i Krosna, w dniach 9, 10 czerwca 1997 roku, papież poświęcił Sztandar Szkoły i kamień węgielny. Ponieważ Ojciec Święty w okresie młodości wędrował pięknymi szlakami Beskidu Niskiego, uczniowie podarowali mu drewnianą płaskorzeźbę przedstawiającą kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża, który znajduje się w Klimkówce pod lasem.

 

 

 

     Historia nadania szkole imienia

 

8.11.1996 r.- propozycja dyrektora szkoły, Mariana Penara, aby szkole nadać imię Jana Pawła II uzyskuje pełną aprobatę Rady Szkoły.
14.11.1996 r.- rodzice na zebraniu ogólnym jednomyślnie popierają propozycję wyboru Ojca Świętego na patrona szkoły.
14.11.1996 r.- nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej akceptują ten wybór i oceniają go jako duże wyzwanie dla szkoły.
18.11.1996 r.- uczniowie w głosowaniu tajnym jednomyślnie akceptują propozycję Rady Szkoły o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.
20.11.1996 r.- dyrektor zwraca się do Zarządu Gminy z prośbą o opinię w sprawie nadania szkole imienia- Zarząd Gminy wydał opinię pozytywną w dniu 10.12.1996 r.
16.12.1996 r.- list społeczności szkolnej do Ojca Świętego z prośbą o wyrażenie zgody i błogosławieństwo dla tego przedsięwzięcia- szkoła otrzymała odpowiedź Papieża wraz z błogosławieństwem bożonarodzeniowym w grudniu 1996 roku).
31.01.1997 r.- wniosek dyrektora szkoły do Rady Miejskiej w Rymanowie o nadanie szkole imienia Jana Pawła II- Rada Miejska w Rymanowie w dniu 21.04.1997 roku nadaje szkole w Klimkówce imię Jana Pawła II z dniem 1 września 1997 roku.
18.02.1997 r.- pismo ks. Proboszcza Kazimierza Pańczyszyna do Kurii Metropolitarnej w Przemyślu z opinią w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II.
25.02.1997 r.- odpowiedź Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, która żywi nadzieję, że władze oświatowe z satysfakcją przyjmą postanowienie o nadaniu szkole imienia Papieża Polaka.

 

 

 

Kącik Patrona

 

 

 

Jest to szczególne miejsce w naszej szkole. Znajdują się w nim:

 

- olejny obraz Andrzeja Samborowskiego (artysty plastyka z Głowienki) - przedstawiający Papieża prowadzącego chłopca polnymi ścieżkami. W tle rozpościera się piękny polski krajobraz.  Nad obrazem widnieje motto Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem ... (słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży w Poznaniu).
Obraz ufundowali Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.

 

- sztandar szkoły, poświecony osobiście przez Papieża dnia 10.06.1997 roku w Krośnie. Sztandar wykonała siostra Margaritta z Przemyśla. Fundatorem Sztandaru jest Rada Rodziców.

 

  

 

                                                                                      

 - błogosławieństwo Ojca Świętego na okoliczność otwarcia szkoły w dniu 3.09.1998 roku dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

 - gabloty zawierające dokumenty związane z nadaniem imienia, otwarciem szkoły, korespondencję z Watykanem, pamiątkowe medale i zdjęcia zwycięzców turnieju wiedzy o patronie.