<<<wstecz

 

Trochę historii o naszej miejscowości

 

       Nasza piękna, malownicza miejscowość początkiem swym sięga XIV wieku, czasów Kazimierza Wielkiego. Istnieje kilka wersji dotyczących powstania nazwy wsi. Jedna z nich, zgodnie z tradycją ustną, wyjaśnia, że nazwa wsi pochodzi od wyrazu klękanie.

Osada została założona na prawie niemieckim. W swej historii Klimkówka jest mocno związana z Iwoniczem. Do XVIII stulecia byli tu wspólni dziedzice. Miejscowość wielokrotnie niszczona była przez pożary, najazdy wojsk obcych w latach 1474, 1624, 1655 i 1657. Po jednym z takich napadów kronika parafialna zanotowała: „Wśród oktawy Bożego Ciała Tatarzy wieś napadli i złupili, natomiast kościół i dom plebański pozostawili w spokoju”. Klimkówkę niszczyli też kilkakrotnie zbójnicy karpaccy, zwani opryszkami lub beskidnikami.

     Od XVIII stulecia wieś była własnością rodziny Ostaszewskich, którzy mieli tu dwór i majątek ziemski aż do 1944 roku. U schyłku ubiegłego wieku powstały tu kopalnie ropy naftowej. W czasie II wojny światowej wieś stanowiła ośrodek konspiracji zbrojnej AK i POZ. We wrześniu 1944 roku przeszło tędy natarcie wojsk radzieckich na Iwonicz. Środkowa część wsi spłonęła. Po wojnie miejscowość została znacznie rozbudowana.

 

Z Klimkówki wywodzi się dziennikarz i poeta Stanisław Penar:


Nie znam zapachu cyprysów,
w słoneczne południe i ranki,
We włosach mam wiatr podkarpacki,
na twarzy woń macierzanki,
A kiedy nad stawem siedzę,
z falami nuta umyka.
Dziś echo mi tylko przypomni
tę piękną wsiową muzykę

 

            

<<<wstecz