<<<wstecz

 

Sylwetki klimkowskich księży

 

 

Ks. prof. Kazimierz Wais

Ks. Kazimierz Wais był profesorem filozofii i rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz popularyzatorem filozofii i teologii. Urodził się w Klimkówce 6 II 1865r jako syn rolnika i cieśli Floriana i Marii Bigos. Gimnazjum ukończył w Jaśle, a studia teologiczne w Seminarium Duchowym w Przemyślu w latach 1885-89.

Wyświęcony na kapłana został 21 II 1889 r. Pracował jako wikariusz: w Gorlicach, Łańcucie i Przemyślu. Na dalsze studia filozoficzne udał się do Innsbrucka, a następnie do Rzymu na Uniwersytet Gregoriański, gdzie uzyskał doktorat z filozofii . W 1897 r. został formalnie mianowanym profesorem filozofii chrześcijańskiej. W latach 1904-05 odbył roczną podróż naukową do Lowanium i Londynu celem pogłębienia studiów nad kosmologią, problemami społecznymi oraz  zapoznania się z ruchem hipnotystycznym.

Po powrocie do Przemyśla pełnił poprzednie stanowiska: był profesorem filozofii, teologii dogmatycznej, asesorem konsystorza przemyskiego i egzaminatorem synodalnym. Pełnił dwukrotnie funkcję dziekana, trzykrotnie prodziekana Wydziału Teologicznego we Lwowie, dwukrotnie prorektora ,a w roku akademickim 1917-18 był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.

Niestety choroba uniemożliwiła mu dalszą karierę uczelnianą. W grudniu 1927 r. zaprzestał wykładów i w kwietniu 1928 r. wrócił do rodzinnej Klimkówki. Stopniowo tracił wzrok i miał kłopoty z poruszaniem się. Zmarł 9 lipca 1934 r. w Klimkówce i tu został pochowany.

Ks. Kazimierz Wais pozostawił po sobie wiele prac naukowych m.in. ,,Dziwny hipnotyzm” ,,Psychologia (4 tomy)” ,,Kosmologia, czyli filozofia przyrody” ,,O rozwoju gatunków” ,,Czy i jaki jest Bóg”. Ponadto publikował liczne artykuły i rozprawy w: ,,Ateneum Kapłańskim” ,,Przeglądzie Teologicznym” ,,Dwutygodniku Katechetycznym” ,,Gazecie Kościelnej”. Ks. Kazimierz Wais jest również autorem wydanych drukiem we Lwowie w 1930 roku pamiętników zatytułowanych ,,Wspomnienia z pierwszego roku wojny światowej”.

Dorobek naukowy księdza profesora Kazimierza Waisa docenił patron naszej szkoły Jan Paweł II mówiąc: ,,Mogę powiedzieć, że w moim życiu miałem takie dwa olśnienia filozoficzne. Jedno to tomizm, a drugie to Scheler. A więc najpierw był Wais. Zaczęło się to tak, że ksiądz Kłósek dał mi Waisa i kazał z niego zdać egzamin. Ale ja nie mogłem sobie z nim poradzić. I nie raz dosłownie płakałem nad tą książką. Dopiero po dwóch miesiącach, a więc w grudniu i styczniu zacząłem coś rozumieć. W końcu otworzył mi się cały świat. Znalazłem za jego pomocą pytania, które gdzieś we mnie tkwiły, ale jeszcze nie bardzo uświadomione. Ukazał mi się nowy sposób podchodzenia do rzeczywistości”.

 

 

Ks. prałat Jan Wais

Ks. prałat Jan Wais urodził się w Klimkówce 2 marca 1913 roku. Szkołę powszechną ukończył w Klimkówce. Do gimnazjum uczęszczał w Sanoku. Po maturze zamierzał studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jednak w tym czasie zachorował jego wuj ks. prof. Kazimierz Wais, więc ks. Jan  po maturze przez rok opiekował się nim. Patrząc na cierpienie chorego wuja przyszło powołanie do kapłaństwa. Po  śmierci wuja w 1934 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1938 roku.

Po święceniach został wikarym w parafii Nozdrzec. W 1940 roku został przeniesiony do Birczy potem do Królika Polskiego. Następnie za zgodą ks. biskupa Bardy objął w administracjię parafię Hlondów na Ziemiach Odzyskanych. Po dwóch latach wrócił do diecezji przemyskiej i został wikarym w Dobrechowie. W roku 1948 został przeniesiony do Krościenka Wyżnego, gdzie był wikarym, a potem administratorem. Na emeryturę przeszedł w 1988 roku. Ks. Prałat Jan Wais był dziekanem krośnieńskim i Prypozytem Kolegiaty Brzozowskiej. Zmarł 14 maja 1989 roku w Krościenku Wyżnym i tam jest pochowany.

 

Ks. Józef Rygiel

 

Ks. Józef Rygiel urodził się 8 listopada 1936r. Jego rodzicami byli Jan i Filomena. Miał brata Stanisława i siostrę Władysławę. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Klimkówce, a następnie do gimnazjum w Iwoniczu Zdroju. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej pomagał przez rok w gospodarstwie rodziców.

Potem wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu gdzie studiował przez 6 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1961. Mszę prymicyjną odprawił w Klimkówce. Po święceniach, biskup skierował go na parafie do Mrzygłodu, później Lutczy, Przeworska i  Stalowej Woli. Probostwo objął w Ostrowie. Tam zmarł 9 sierpnia 1993r.

 

 

 

Ks. Jan Wais

 

Ks. Jan Wais urodził się 12 października w 1937r. w Klimkówce. Liceum ogólnokształcące ukończył w pobliskim Rymanowie. Następnie rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961r. Mszę prymicyjną odbył w Klimkówce.

Pracował w różnych parafiach na terenie diecezji Krakowskiej - w Niepołomicach, Prokocimiu, Szczyrku, w Krakowie w Kościele Mariackim, w Kościele św. Katarzyny i kościele św. Józefa oraz Krzeszowie. Przez ostatnie 19 lat swojego życia był kapelanem sióstr Franciszkanek w Rabce, które prowadzą zakład dla dzieci niewidomych. Ks. Jan Wais zmarł w grudniu 2011 roku w Rabce, w święto Matki Boskiej, tam też został pochowany.

 

 

 

Materiał został zebrany i opracowany w ramach projektu edukacyjnego "Nasza szkoła wczoraj i dziś" przygotowanego przez klasę III gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Groblewskiej.

<<<wstecz