<<<wstecz

 

Rys historyczny parafii i kościoła

 w Klimkówce

 

 

 

   Nasza parafia została założona na początku XV w. W tym też czasie wybudowano pierwszy kościół parafialny konsekrowany w 1453 roku przez Mikołaja Błażejowskiego biskupa przemyskiego. Wiek XVI i XVII był dla Klimkówki okresem licznych napadów tatarskich oraz band zbójeckich. Kościół przetrwał te najazdy bez uszczerbku. Obecny kościół wybudowano w 1854 r.

  Do kościoła przylega od wschodu murowana zakrystia i od północy silna wieża konstrukcji słupowej. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z poprzedniego wieku. Kościół posiada jedną szeroką nawę prostokątną, która zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz rozczłonkowana jest słupami przyściennymi, między którymi występują wnęki o ściętych narożnikach.

    Najcenniejszym reliktem pochodzącym z pierwotnego kościoła jest obraz Matki Boskiej Apokaliptycznej koronowanej przez dwa anioły. Przy pilastrach jak i na suficie prezbiterium postacie aniołów wyraźnie wyrażają strażników miejsca świętego. Kształt i forma kościoła wskazuje wyraźnie na to, że projektant wzorował się na XVIII – wiecznej rymanowskiej farze.

 

 

 

 

<<<wstecz