<<<wstecz

 

Klimkowscy żołnierze walczący o wolność naszego kraju

 

 

Major Józef Dubiński urodził się 10.12.1896 r. w Klimkówce jako syn Antoniego i Katarzyny Penarów. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. został skierowany na front włoski, gdzie dostał się do niewoli. Stąd zbiegł i wstąpił do Armii gen. J. Hallera we Francji. Po powrocie do Polski w 1919 r. walczył na froncie ukraińskim. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. W okresie międzywojennym służył m. in. w 16 pułku piechoty w Tarnowie i w Chełmie Lubelskim (od 1934 r. był zastępcą komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień). W 1939 r. dowodził Batalionem Obrony Narodowej ”Chełm” . W czasie obrony Lwowa – pełnił funkcję I adiutanta Pułku „ Góra Stracenia”. 17 września został ranny i dostał się do niewoli sowieckiej.

Zginął zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie.

 

 

Kapitan Antoni Puchalski urodził się 29.08.1893 r. w Klimkówce. Był synem Tomasza i Julii z d. Szul. Miał sześcioro rodzeństwa. Przeszedł podobną drogę wojenną jak major Józef Dubiński. Najpierw wstąpił do Legionów Polskich, później walczył na froncie włoskim, w armii gen. J. Hallera i froncie ukraińskim. W 1919 r. brał udział wojnie polsko-bolszewickiej. Był również pracownikiem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Stanisławowie. Został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Katyniu.

 

 

 

 

Porucznik Józef Nycz urodził się 30.3.1908 r. w Klimkówce jako syn Pawła i Leontyny z Szatyńskich. Matka była nauczycielką, a ojciec kierownikiem w Szkole Powszechnej w Klimkówce. Miał pięcioro rodzeństwa. Najpierw uczył się w Klimkówce, później w sanockim gimnazjum, następnie we Lwowie, gdzie rodzina przeniosła się aby zapewnić dzieciom lepsze warunki do kształcenia. Pomógł im w ks. prof. Kazimierz Wais, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Józef Nycz uzyskał tytuł magistra prawa. Służbę wojskową ukończył w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie. Przed wojną był naczelnikiem III Oddziału Izby Skarbowej we Lwowie. W 1939 r. walczył w obronie Lwowa jako dowódca plutonu. Był więziony w obozie w Starobielsku, a później rozstrzelany w Charkowie.

 

 

Materiał został zebrany i opracowany na podstawie informacji zawartych miesięczniku "Nasz Rymanów" w ramach projektu edukacyjnego "Nasza szkoła wczoraj i dziś" przygotowanego przez klasę III gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Groblewskiej.

<<<wstecz