<<<wstecz

Tradycje naszej szkoły

 

W naszej szkole organizowane są różne uroczystości i imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz roku szkolnego.

 

Piękną tradycją szkoły są obchody Dnia Patrona odbywające się 16 października. Corocznie z tej okazji uczestniczymy we mszy świętej, organizujemy szkolne konkursy wiedzy o Patronie i przygotowujemy akademie. W 2007 roku obchody Dnia Patrona były wyjątkowe, jako że właśnie w tym roku minęła 10 rocznica nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Z tej okazji, na przełomie września i października zorganizowaliśmy trzy międzyszkolne konkursy: konkurs wiedzy o patronie, konkurs plastyczny i literacki. Natomiast 16 października, podczas głównych uroczystości gościliśmy u siebie poczty sztandarowe innych szkół noszących imię Jana Pawła II, a także poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście m.in. przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół z naszej gminy oraz przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Klimkówki. Głównym hasłem spotkania były słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży "Wy jesteście moją nadzieją".

W programie uroczystości znalazły się między innymi;
- msza święta w intencji Patrona Szkoły,
- okolicznościowe przemówienia wygłoszone przez zaproszonych gości,
- program artystyczny pt. "Wy jesteście moją nadzieją" w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
- ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród wyróżnionym uczniom,
- wpisy do Księgi Pamiątkowej.

Uczniowie naszej szkoły biorą również udział w ogólnopolskich konkursach o Janie Pawle II, które organizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II została utworzona 20 listopada 1998 roku w Radomiu, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II. W spotkaniu tym uczestniczył również dyrektor naszej szkoły pan Marian Penar, który jest członkiem Rady Rodziny i bierze aktywny udział we wszystkich corocznych zjazdach i spotkaniach przedstawicieli szkół oraz współorganizuje wiele przedsięwzięć podejmowanych przez Rodzinę Szkół.

Z inicjatywy pana Dyrektora w naszej szkole został zorganizowany m.in. ogólnopolski X Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, regionalny konkurs wiedzy o Patronie oraz ogólnopolski konkurs na znaczek pielgrzymkowy.

Przedstawiciele szkół wyjeżdżali również na pielgrzymki i spotkania z Ojcem Świętym m.in. do Krakowa, Łowicza, Częstochowy, Wadowic i Rzymu.

Pan Dyrektor wraz z innymi przedstawicielami Rodziny Szkół uczestniczył także 1 maja 2011 roku w ceremonii beatyfikacji Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie. Wszyscy zgromadzeni wzięli udział we Mszy Świętej beatyfikacyjnej oraz oddali cześć relikwiom Błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Drugiego dnia wysłuchali uroczystego koncertu autorstwa Michała Lorenca, w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic.

Oprócz bogatej tradycji związanej z sylwetką Patrona w naszej szkole organizowane są jeszcze inne ważne uroczystości szkolne i środowiskowe.
 

Co roku odbywa się uroczystość pasowania na ucznia klasy 1 szkoły podstawowej. Biorą w niej udział: Pan Dyrektor, rodzice, przedstawiciele samorządu szkolnego. Pierwszoklasiści ubrani w odświętne stroje prezentują ciekawą część artystyczną, a następnie składają ślubowanie.

Klasa 2 gimnazjum organizuje „Otrzęsiny” czyli powitanie uczniów pierwszej klasy w gronie gimnazjalistów. Honorowi goście, czyli pierwszoklasiści nazywani „kociakami”, mają pięknie pomalowane twarze oraz muszą przejść wiele trudnych i skomplikowanych konkurencji, aby móc nazywać się godnym gimnazjalistą. Na zakończenie ślubują posłuszeństwo Panu Dyrektorowi, nauczycielom i starszym od siebie gimnazjalistom. Każdy kociak otrzymuje piękny order, a po zakończeniu uroczystości rozpoczyna się szalona dyskoteka.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej akademię przygotowuje klasa 5 SP. Uczniowie prezentują wiele pięknych piosenek, scenek kabaretowych oraz skomplikowanych tańców. Akademia ta jest organizowana po to by uczcić naszych kochanych nauczycieli. W ten sposób chcemy im podziękować za wiele lat sumiennej pracy z nami. Nasze podziękowania kierujemy również w stronę pracowników obsługi jak i Pani sekretarki. Każdy pracownik naszej szkoły otrzymuje piękny kwiat.

W listopadzie klasa 2 gimnazjum przygotowuje montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości. W ten sposób pragniemy uczcić pamięć naszych przodków dzięki, którym możemy żyć w wolnym kraju. Bo nie ma większego przywileju jak bycie wolnym.

Co roku 6 grudnia naszą szkołę odwiedza Święty Mikołaj. Rozdaje on słodkie upominki i jest bardzo dużą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych uczniów. Z tej okazji po zakończonej pracy Mikołaj odpoczywa, a na sali gimnastycznej odbywają się zawody sportowe pomiędzy klasami.

W grudniu przygotowujemy również spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pod okiem siostry katechetki uczniowie odgrywają jasełka lub prezentują montaż słowno-muzyczny nawiązujący do tradycji Świąt. Na scenie występują zarówno młodsi jak i starsi uczniowie. Akademia ta pokazuje nam jak bardzo ważne są to święta. Po zakończeniu przedstawienia w klasach dzielimy się opłatkiem i składamy sobie świąteczne życzenia. W tym dniu odbywa się również spotkanie opłatkowe dla obecnych i emerytowanych pracowników szkoły.

Następnie, w styczniu zapraszamy do szkoły nasze kochane babcie i drogich dziadków, aby uczcić ich Święto. Program artystyczny przygotowują uczniowie klasy 4 i I gimnazjum, w którym prezentują różnego rodzaju scenki, wiersze i piosenki. Wszyscy zaproszeni goście otrzymują drobny własnoręcznie wykonany upominek. Następnie podczas poczęstunku odbywa się mini koncert lub odgrywane są scenki kabaretowe. W czasie spotkania nasi kochani dziadkowe mogą również potańczyć przy muzyce. Po zakończonym spotkaniu wszyscy wychodzą do domu zadowoleni i chętnie uczestniczą w kolejnych spotkaniach.

Co roku klasa II gimnazjum organizuje Półmetek. Na początku odtańczony jest polonez, a następnie jest mały poczęstunek połączony z miłą rozmową. Spotkanie kończy się dyskoteką.

Z okazji Dnia Kobiet co roku organizowana jest przez Samorząd Uczniowski akademia. Najbardziej lubianą częścią przedstawienia jest pokaz mody w, którym panowie prezentują się w damskich strojach. Na zakończenie żeńska część widowni otrzymuje mały, słodki poczęstunek.

Kolejną ważą uroczystością w naszej szkole jest akademia z okazji Świąt Wielkanocnych, którą przygotowuje siostra katechetka lub uczniowie klas najmłodszych szkoły podstawowej. W trakcie spotkania możemy obejrzeć rozważania na temat Męki Pańskiej lub obejrzeć polskie zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych. Po zakończeniu wszyscy składają sobie wielkanocne życzenia. W tym dniu odbywa się również spotkanie dla obecnych i emerytowanych pracowników szkoły.

Z kolei w maju uczniowie klasy I gimnazjum przygotowują program słowno – muzyczny, aby upamiętnić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Śpiewane są pieśni patriotyczne oraz recytowane wiersze polskich poetów.
W 2010 roku, 3 maja w Klimkówce przy Kościółku pw. Znalezienia Krzyża Świętego odbyły się powiatowe obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy świętej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny zatytułowany „Majowa pieśń zabrzmiała po wszystkie Polski krańce”. Swój występ rozpoczęli od pięknie wykonanego staropolskiego tańca „Polonez”, w którym zaprezentowali się w strojach z epoki. Po nich na scenie zajął miejsce chór szkolny, a za nim recytatorzy.

W maju również zapraszamy do szkoły naszych drogich rodziców na obchody Dnia Matki i Ojca. Część artystyczną przygotowują uczniowie klas najmłodszych szkoły podstawowej, którzy wierszami, piosenkami i tańcami chcą podziękować swoim mamom i tatom za wychowanie i dobre serce. Rodzice zapraszani są również na mały poczęstunek i otrzymują drobny upominek.

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Miejsca Piastowego na Michayland organizowany przez siostry michalitki. Spotkanie rozpoczyna się od Mszy Świętej, a następnie uczniowie bawią się w różnych sektorach.

Klasa III gimnazjum organizuje spotkanie z absolwentami, którzy odwiedzają naszą szkołę, aby podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w nowych szkołach i pobawić się przy muzyce.

W czerwcu organizujemy uroczystość pożegnania klasy III gimnazjum. W imieniu całej społeczności szkolnej klasę III żegna klasa II przygotowując humorystyczny program artystyczny. Oprócz tego Pan Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia klasy III i dziękuje rodzicom za współpracę. Klasa III tańczy poloneza i dziękuje nauczycielom za pracę i wspólnie przeżyte chwile oraz swoim rodzicom obecnym na uroczystości za wychowanie i wsparcie. Drugoklasiści podarowują swoim kolegom i koleżanka drobny prezent, który będzie im przypominał im o naszej szkole.

Co roku wychowawcy organizują dla uczniów również różnego rodzaju wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze. Najmłodsze klasy zwiedzają najbliższą okolicę lub wyjeżdżają w Bieszczady, do Bolestraszyc lub Łańcuta. Klasy starsze wyjeżdżają na wycieczki dwudniowe do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Oświęcimia, Chorzowa i Tarnowskich Gór lub w Góry Świętokrzyskie.

Oprócz tego nasza szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje. Zawsze przyłączamy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz kwestujemy na rzecz krośnieńskiego hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei. W zeszłym roku szkolnym wzięliśmy udział w światowym projekcie edukacyjnym UNICEF Wszystkie Kolory Świata, wspieranym przez Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majkę Jeżowską. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. W ramach akcji dzieci razem z rodzicami, babciami i dziadkami przygotowały 43 piękne, szmaciane laleczki UNICEF. Później obchodziliśmy Dzień Wszystkich Kolorów Świata, podczas którego dzieci prezentowały swoje laleczki. Najwięcej laleczek pochodziło z Polski, ale podziwialiśmy również laleczki z Chin, Japonii, Indii, Kamerunu, Włoch, USA, Zambii, Grenlandii, Nigerii oraz Korei Północnej. Następnie na korytarzu szkolnym przygotowano wystawę wszystkich laleczek i cała społeczność szkolna głosowała na najbardziej oryginalną laleczkę. Drugim etapem realizowanego projektu była zbiórka funduszy na rzecz szczepienia dzieci w Sierra Leone przeprowadzona na uroczystości Dnia Babci i Dziadzia. Każda babcia, dziadzio lub inna chętna osoba mogła zaopiekować się jedną z tych laleczek i jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone przekazując na ten cel darowiznę. Za działania w ramach tej akcji charytatywnej nasza szkoła otrzymała certyfikat społecznie zaangażowanej placówki.

W szkole mamy także możliwość spotykać się z ciekawymi ludźmi. Gościli u nas między innymi przyjaciele Ojca Świętego pani Wanda Półtawska i pan Stefan Kosiarski, którzy opowiedzieli nam swoje wzruszające wspomnienia związane z Janem Pawłem II oraz ksiądz biskup Marian Rojek.

 

Materiał został zebrany i opracowany na podstawie informacji zawartych w kronikach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w ramach projektu edukacyjnego "Nasza szkoła wczoraj i dziś" przygotowanego przez klasę III gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Groblewskiej.

 

 <<<wstecz