Przydział obowiązków poszczególnym klasom
w roku szkolnym 2016/2017

 

Przedszkole

Punkt przedszkolny Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, akademia z okazji Dnia Matki i Ojca, zakończenie roku przedszkolnego, uaktualnianie gazetki klasowej, organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej
Klasa 0

Akademia z okazji Dnia Matki i Ojca, gazetka oddziału przedszkolnego, uaktualnianie gazetki klasowej, organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej

Szkoła podstawowa

Klasa I

Pasowanie na ucznia, akademia środowiskowa z okazji Dnia Matki i Ojca, uaktualnianie gazetki klasowej

Klasa II

Akademia środowiskowa z okazji Dnia Matki i Ojca, uaktualnianie gazetki klasowej, organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej, gazetka edukacji wczesnoszkolnej

Klasa IIIa

Akademia środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka, organizacja wycieczki dla klas młodszych szkoły podstawowej, uaktualnianie gazetki klasowej,

Klasa IIIb

Akademia środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka, uaktualnianie gazetki klasowej, organizacja wycieczki dla klas młodszych szkoły podstawowej

Klasa IV

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizacja wycieczki dla klas starszych szkoły podstawowej, uaktualnianie gazetki klasowej

Klasa V

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych, porządkowanie terenu wokół szkoły i domu ludowego, akcja „Sprzątanie Świata”, uaktualnianie gazetki klasowej

Klasa VI

Akademia środowiskowa z okazji Dnia Patrona Szkoły, organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej, uaktualnianie gazetki klasowej

Gimnazjum

Klasa I

Akademia z okazji Święta Niepodległości, Akademia z okazji 3 –Maja, dbanie o groby nauczycieli i żołnierzy na cmentarzu oraz pomnik przy szkole, organizacja wycieczki gimnazjalnej, uaktualnianie gazetki klasowej

Klasa II

Organizacja otrzęsin, akademia na pożegnanie klasy III gimnazjum, projekt edukacyjny, uaktualnianie gazetki klasowej

Klasa III

Uroczystość środowiskowa pożegnania klasy III gimnazjum, dbanie o wystrój szkoły, organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej, sztandar szkoły, poczet flagowy, uaktualnianie gazetki klasowej

 

 

Przydział obowiązków poszczególnym organizacjom

Samorząd Uczniowski

Andrzejki, Mikołajki, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Samorządności, organizacja akcji charytatywnych

TPD

Organizowanie akcji charytatywnych np. „Adopcja Serca”, współpraca z Domami Dziecka w Krośnie i Miejscu Piastowym

UKS

Organizowanie zawodów sportowych np. Zawodów o Puchar Burmistrza Gminy w narciarstwie biegowym, Gminnych Zawodów: piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, szkolnych zawodów sportowych

Koło Turystyczne

Organizowanie rajdów i branie udziału w rajdach organizowanych przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, spotkania z podróżnikami

Koło Ekologiczne

Organizowanie konkursów ekologicznych i branie udziału w różnych konkursach ekologicznych

PCK

Apteczka szkolna, organizowanie szkoleń dotyczących pierwszej pomocy; np. na kartę rowerową i motorowerową