Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Koniec I semestru 13 stycznia 2017r.

4

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2017r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 marca 2017r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

19 – 21 kwietnia 2017r.

 

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzi anów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

8

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkoły podstawowej:

 

14 października 2016 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016 (poniedziałek)

2 maja 2017 (wtorek)

16 czerwca 2017 (piątek)
21 czerwca 2017 (środa)
22 czerwca 2017 (czwartek)
 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów gimnazjum:

 

14 października 2016 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016 (poniedziałek)

19 kwietnia 2017 (środa) – egzamin gimnazjalny
20 kwietnia 2017 (czwartek) – egzamin gimnazjalny
21 kwietnia 2017 (piątek) – egzamin gimnazjalny
2 maja 2017 (wtorek)

16 czerwca 2017 (piątek)
21 czerwca 2017 (środa)
22 czerwca 2017 (czwartek)
 

 

W tych dniach w godz. od 8.00 do 15.00 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym.