SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
Najwyższe wyniki w nauce Najwyższe wyniki w nauce
Najwyższe wyniki ze sprawdzianów Najwyższe wyniki z egzaminów
Wyniki ze sprawdzianów w skali stanina Wyniki z egzaminów w skali stanina