Najwyższe wyniki w nauce w szkole podstawowej

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

Julia Lorenc

Wioleta Walus

Aleksandra Nycz

Gabriela Krypla

Wiktoria Krukar

Mikołaj Wais

Diana Szczurek

2

Jakub Kasperkowicz

Julia Krężałek

Anna Litwin

Dominika Różowicz

Szymon Rygiel

Rafał Wais

3

Sabina Penar

Kamil Penar

Łukasz Łopuszański

Jakub Cyparski

Patrycja Szewczyk

Patrycja Barud

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Roksana Cypcar

Alicja Kasperkowicz

Wiktoria Józefowicz

Kamila Krukar

Julia Trybus

Katarzyna Mroczkowska

Łukasz Wais

Ewelina Itner

Kamila Szczurek

5,40

5,30

5,27

5,27

5,18

5,00

5,00

4,81

4,81

5

Jakub Penar

Weronika Kucharska

Sabina Ryczkowska

Gabriela Bek

5,30

5,10

5,10

4,80

6

Dominika Barć

Patrycja Józefowicz

Aleksandra Rygiel

Weronika Kotowicz

Agata Krukar

Aleksandra Wais

5,55

5,45

5,45

5,36

5,36

5,36

 

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

Jakub Kasperkowicz,

Julia Krężałek,

Anna Litwin,

Dominika Różowicz,

Szymon Rygiel,

Rafał Wais

2

Jakub Cyparski,

Łukasz Łopuszański,

Kamil Penar,

Sabina Penar,

Patrycja Szewczyk,

Patrycja Barud

3

Alicja Kasperkowicz,

Kamila Krukar,

Roksana Cypcar,

Julia Trybus,

Wiktoria Józefowicz,

Katarzyna Mroczkowska,

Łukasz Wais,

Szymon Froń

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Jakub Penar

Weronika Kucharska

5,09

5,09

5

Dominika Barć

Aleksandra Wais

Patrycja Józefowicz

Weronika Kotowicz

5,36

5,27

5,18

5,18

6

Magdalena Wojtoń

Jakub Waluk

Łukasz Penar

Patryk Penar

Konrad Wais

5,36,

5,45

5,18

5,09

5,09

 

 

 Rok szkolny 2009/2010

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

Kamil Penar

Łukasz Łopuszański

Patrycja Szewczyk

Jakub Cyparski

Sabina Penar

2

Alicja Kasperkowicz

Łukasz Wais

Kamila Krukar

Roksana Cypcar

Katarzyna Mroczkowska

Julia Trybus

3

Martyna Jakubowicz

Weronika Kucharska

Maciej Litwin

Jakub Penar

Sabina Ryczkowska

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Dominika Barć

Patrycja Józefowicz

Aleksandra Wais

Weronika Kotowicz

Aleksandra Rygiel

Agata Krukar

5,18

5,18

5,18

5,09

5,09

5,00

5

Penar Łukasz

Wojtoń Magdalena

Penar Patryk

Waluk Jakub

Rajchel Weronika

Rogozińska Iwona

Wais Konrad

5,27

5,27

5,18

5,18

5,00

5,00

5,00

6

Kamila Józefowicz

Marcin Wais

Katarzyna Krukar

Natalia Raś

5,36

5,36

5,18

5,00

 

 

Rok szkolny 2008/2009

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

Wiktoria Józefowicz

Alicja Kasperkowicz

Kamila Krukar

Katarzyna Mroczkowska

Dawid Kasperkowicz

Kamila Szczurek

Julia Trybus

Łukasz Wais

2

Gabriela Bek

Martyna Jakubowicz

Weronika Kucharska

Maciej Litwin

Jakub Penar

Sabina Ryczkowska

3

Weronika Kotowicz

Dominika Barć

Patrycja Józefowicz

Agata Krukar

Aleksandra Rygiel

Aleksandra Wais

Paulina Wais

Piotr Chudziński

Marcin Zajdel

Daniel Ryczkowski

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

4

Magdalena Wojtoń

Łukasz Penar

Konrad Wais

5,18

5,09

5,09

5

Kamila Józefowicz

Katarzyna Krukar

Marcin Wais

5,45

5,18

5,09

6

Aleksandra Such

Partycja Saferna

Katarzyna Korzec

5,73

5,73

5,27