Wyniki szkoły podstawowej w 9 stopniowej skali staninowej

 

Rok szkolny

Średnia

Przedział

Opis dydaktyczny

Rocznik

Stanin

Miejsce w Gminie

2002/2003 27,94 27,06-28,29 niżej średni 1990 4 6
2003/2004 25,61 24,33-25,68 średni 1991 5 4
2004/2005 29,67 28,77-30,06 średni 1992 5 3
2005/2006 27,55 26,15-27,58 wyżej średni 1993 6 2
2006/2007 29,90 29,80-31,70 bardzo wysoki 1994 8 2
2007/2008 28,50 27,60-29,00 wysoki 1995 7 2
2008/2009 23,40 22,80-24,10 wyżej średni 1996 6 2
2009/2010 25,38 24,90-26,20 wyżej średni 1997 6 4
2010/ 2011       1998    
2011/2012       1999