Plan lekcji jest dostÍpny w e-dzienniku na stronie synergia.librus.pl