Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

                                                                                                   

 

Adres:

ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie

Telefon: (0-13) 43-53-996

Faks: (0-13) 43-53-996

E-mail: ppp_mpiastowe@op.pl

Strona internetowa: www.poradnia.vot.pl